کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 9
<A> theory of constitutional rights
نویسنده:
Alexy, Robert
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
K3240 .A4213 2002
Le Droit international humanitaire
نویسنده:
Torrelli, Mauriac
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
29345
Progress, coexistence, and intellectual freedom
نویسنده:
Sakharov, Andrei D.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
8566
ج
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
Geneva: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
TI
Markets, morals and policy-making: a new defense of free-market economics
نویسنده:
Colombatto, Enrico
وضعیت نشر الکترونیکی :
London; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
HB95 .C65 2011
Grundriss des privaten und offentlichen rechts sowie der volks_ wirtschaftlehre
نویسنده:
Schafer, S.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Leipzig: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
24332
Surveillance studies: an overview
نویسنده:
Lyon, David, 1948 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
Cambridge, UK; Malden, MA: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
JC596 .L96 2007
Histoire du droit prive
نویسنده:
Imbert, Jean
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
29276
Textes sacres de la liberte
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
30938
  • تعداد رکورد ها : 9

تعداد کل فراداده ها

2,013,249

تعداد منبع دیجیتال

141,497,827

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .