کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 7
شرح شعر زهير بن ابي سلمي
نویسنده:
ثعلب، احمد بن يحيي، 200 - ‎291ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
دمشق: مکتبه هارون الرشيد,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11569610
منابع دیجیتالی :
ديوان زهير بن ابي سلمي
نویسنده:
زهير بن ابي سلمي، - ‎13قبل از هجرت.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالکتب العلمية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11652025
منابع دیجیتالی :
ديوان زهير بن ابي سلمي
نویسنده:
حمود، محمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالفکر اللبناني,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11658509
مستويات التحليل اللغوي: روية منهجية في شرح ثعلب علي ديوان زهير
نویسنده:
ترکي، فايز صبحي عبدالسلام، ‎1969 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالکتب العلمية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
5813506
شرح ديوان زهير بن ابي سلمي
نویسنده:
عاصي، حجر
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالفکر العربي,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11716611
شعر زهير بن ابي سلمي
نویسنده:
اعلم شنتمري، يوسف بن سليمان، 410 - ‎476ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارال‌آفاق الجديدة,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11633986
الشعر الجاهلي: في ضوء الدرس اللغوي الاسلوبي الحديث، قراءة في شعر زهير بن أبي سلمي
نویسنده:
رحيوي، عبدالکريم
وضعیت نشر الکترونیکی :
عمان: دار کنوز المعرفة,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111124601
  • تعداد رکورد ها : 7

تعداد کل فراداده ها

2,527,245

تعداد منبع دیجیتال

164,235,178

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .