کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 11
بررسي برنامه‌هاي عمراني بخش کشاورزي قبل و بعد از انقلاب اسلامي
نویسنده:
تهيه‌کنندگان پرناز صديقي، بيتا صميمي؛ زير نظر مهدي دهقان
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي و اقتصاد کشاورزي، معاونت برنامه‌ريزي و توسعه, ۱۳۸۰
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۲۴۸۷۸۹
منابع دیجیتالی :
سرشماري کشاورزي خانوارهاي متحرک سال ‎۲۵۳۳
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران, ۲۵۳۵ = ۱۳۵۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۵۹۴۷۹۱
نتايج مقدماتي آمارگيري کشاورزي روستائي ‎۱۳۵۸
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران, ۱۳۵۹
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۵۹۴۹۸۲
کشاورزي ايران در يک نگاه ‎۱۳۷۶
نویسنده:
به کوشش: صديقه عامل هاشمي‌پور
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي و اقتصاد کشاورزي, ۱۳۷۷
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۶۰۷۱۸۸
نتايج آمارگيري کشاورزي روستائي ‎۱۳۵۴
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران, ۱۳۵۸
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۶۴۶۳۱۸
نتايج مقدماتي آمارگيري کشاورزي روستايي سال ‎۱۳۵۹
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران, ۱۳۶۰
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۷۵۲۵۴۶
سرشماري عمومي کشاورزي ‎۱۳۹۳: راهنماي مأمور سرشماري
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران, [۱۳۹۳]
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۱۹۳۴۸۷
سرشماري عمومي کشاورزي ‎۱۳۹۳: راهنماي سازماندهي و اجرا
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران, ۱۳۹۳
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۱۹۳۴۸۸
چشم‌انداز کشاورزي در دوره ( ۲۰۲۷-‎۲۰۱۸) با تمرکز بر خاورميانه و شمال آفريقا
نویسنده:
[تهيه کنندگان سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي]؛ مترجمان: رويا محمدزاده، فاطمه عسکري‌بزايه؛ ويراستار: محسن صمدي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي و توسعه روستايي، مديريت خدمات پژوهشي, ۱۳۹۷
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۲۱۶۱۵۳۰
بررسي برنامه‌هاي عمراني بخش کشاورزي قبل و بعد از انقلاب اسلامي
نویسنده:
تهيه‌کنندگان پرناز صديقي، بيتا صميمي؛ زير نظر مهدي دهقان
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي و اقتصاد کشاورزي، معاونت برنامه‌ريزي و توسعه, ۱۳۸۰
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۲۶۱۳۳۸۶۶
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 11

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .