کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 38
منشورات دار النفائس لعام ‎۱۴۱۳ه - ‎۱۹۹۲م
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالنفائس,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11431946
نشرة الکتب العربية التي اقتنتها الدار بالشراء و الاهداء و التبادل ‎۱۹۹۴
نویسنده:
دارالکتب و الوثائق القوميه
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: دارالکتب و الوثائق القومية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11499115
نشرة الکتب العربية التي اقتنتها الدار بالشراء و الاهداء و التبادل ‎۱۹۹۳
نویسنده:
دار الکتب و الوثائق القومية
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: دارالکتب و الوثائق القومية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11499116
نوادر المطبوعات العربية
وضعیت نشر الکترونیکی :
بغداد: ,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3921816
قائمه بالکتب و المراجع عن العراق
نویسنده:
مصر. وزارة الثقافة و الارشاد، دار الکتب
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: مطبعه دار الکتب,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1131510
فهرس مکتبة الوزيري يزد
نویسنده:
طريحي، محمد سعيد
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: مرکز الدراسات و البحوث العلميه,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1178111
قائمة الکتب الاسلاميه
نویسنده:
حسين، حسن
وضعیت نشر الکترونیکی :
شيکاگو: The open school,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11258439
فهرست کتب عربي
نویسنده:
حلبي، مصطفي
وضعیت نشر الکترونیکی :
مصر: مصطفي الباني الحلبي,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1356843
کاشف الاسرار في بيان اسماء الکتب و الاسفار
نویسنده:
شيرازي، محمدمهدي، ‎1929 - م.
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
164220
فهرست کتابهاي چاپي عربي
نویسنده:
مشار، خانبابا، 1279 - ‎1359.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: انجمن کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2343952
  • تعداد رکورد ها : 38

تعداد کل فراداده ها

3,308,047

تعداد منبع دیجیتال

179,058,589

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .