کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 16
دستور پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي خدام در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۱۵۱۹۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۵۱۹۲
پرداخت و رسيد مواجب کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , حق التولیه , غله مثالثه , موقوفات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , کاغذ نقش برجسته , ‎۱۳۰۵ق , چاهجو , رضوی، میرزا محمد حسن بن محسن، ناظر کارخانه خادمی , ‎۴،۷ , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی، ؟ - ‎۱۳۰۷ق , محمد حسن بن محسن الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمدحسین، کشیک نویس , الراجی محمد علی الحسینی (مهر‎۱۳۰۳) , حافظ مزار سام خان شجاع الدوله ایلخانی , حافظ مزار رضا قلی خان شجاع الدوله ایلخانی , فراش مزار رضا قلی خان شجاع الدوله ایلخانی , فراش مزار سام خان شجاع الدوله ایلخانی , ایمه جمعه و جماعت , محمد حسین الرضوی (مهر؟) , مزرعه سرده (نیشابور) , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , محمد فغفور (مهر؟) , صدرالممالک حسینی، میرزا محمد علی بن محمدحسین، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎۱۳۱۹ق , هروی،محمد فغفور بن جلال الدین، متولی شرعی مزرعه سرده , قاجار،حیدرمیرزا بن جلال الدین میرزا، متولی شرعی مزرعه سرده , پیرو دین محمدحیدر (مهر؟) , محمود، متولی شرعی مزرعه سرده , محمود (مهر‎۱۳۰۰) , رکن التولیه رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمد حسین، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ف
شماره ثبت:
۱۵۷۱۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۵۷۱۵
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎۴،۶ , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , کاغذ نقش برجسته , ‎۱۳۰۸ق , پیشطره , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ۱۶-‎۱ , خادم کشیک اول , ‎۲،۱۲ , خادم کشیک پنجم , محمد علی الحسینی (مهر؟) , الراجی محمد علی الحسینی (مهر؟) , ‎۶،۱۶ , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر؟) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , اعتمادالتولیه (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , العبد محمد مهدی الرضوی (مهر؟) , احمد (مهر‎۱۳۰۵) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل استانه , حسینی، محمود بن حسن، مشیر استانه , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , علی محمد الحسینی (مهر؟) , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , معتمدالتولیه (مهر‎۱۳۰۷) , نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۸) , عبده الراجی خلیل الله (مهر؟) , مشیر استانه مقدسه (مهر؟) , حسینی، محمد علی بن محمدهادی، همقلم , قوام التولیه (مهر؟) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر؟) , رضوی، سیدمحمد، رییس دفتر استانه , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , ‎۳،۱۱،۱۲ , موتمن التولیه حسینی، میرزا علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , رضوی، میرزا محمد مهدی بن میرزا محمدکاظم، نایب ناظر کل , معین التولیه موسوی، محمدهاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , سلیمان الشریف (مهر‎۱۲۹۵) , محمد اسمعیل (مهر؟) , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمدکریم، وکیل استانه , رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمد رضی، همقلم مستوفی , هو علی الحق حسین الحسینی نایب (مهر؟) , رضوی، میرزا احمد بن محمدمحسن، دربان ضریح , مشارالتولیه حسینی، میرزا محمد هادی، دربان ضریح , میرزا محمد اسماعیل، سررشته دار , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۶) , رضوی، میرزا محمدکاظم بن حاجی میرزا محمدصادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۰ف , الراجی محمدهاشم (مهر؟) , موسوی، حاجی میرزا خلیل بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , ابوالفاسم ابن عبدالکریم الرضوی (مهر؟) , محمود الحسینی مشیر استانه مبارکه (مهر؟) , حسینی، میرزا محمدشفیع، امین ضریح , میرزا احمد، خادم ضریح , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفربن حسین، کلیددار ثانی ضریح
شماره ثبت:
۲۱۰۰۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۰۰۷
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , موقوفات مطلقه , پیشطره , ‎۱۳۰۵ق , ‎۲،۱۲ , ‎۲،۴،۶،۸ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎۱۲۸۳) , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۵) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , محمد شفیع (مهر‎۱۲۹۸) , میرزا اقا، سررشته دار , ‎۴،۶،۱۰،۱۲ , قوام التولیه (مهر‎۱۳۰۴) , الراجی محمد هاشم (مهر‎۱۲۸۷) , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد شفیع، محرر سررشته دارکل , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , هو علی الحق حسین الحسینی نایب (مهر‎۱۳۰۳) , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۲) , معین التولیه موسوی، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , میرزا اقا (مهر‎۱۳۰۴) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , یا ابوالقاسم (مهر‎۱۲۸۱) , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی، ؟ - ‎۱۳۰۷ق , رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمدرضی، همقلم , الراجی محمد علی الرضوی (مهر‎۱۳۰۳) , الراجی علی محمد الحسینی (مهر‎۱۳۰۵) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , حسینی، محمد علی بن محمدهادی، همقلم , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی محمدصادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , محمد تقی (مهر‎۱۳۰۴) , مشیر استانه مقدسه (مهر‎۱۳۰۵) , موتمن التولیه حسینی، میرزا علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی , ‎۲،۶،۱۰،۱۲ , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , حسینی، میرزا محمد شفیع، امین ضریح , رضوی، میرزا احمد بن محمد محسن، دربان ضریح , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , عبده محمد علی الحسینی (مهر‎۱۲۸۸) , ‎۲،۴،۶،۱۲ , محمد کاظم بن محمدصادق الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , میرزا احمد، خادم ضریح , ‎۲،۴،۶،۱۰ , ‎۶،۱۰،۱۲ , حسینی، میرزا محمدهادی، دربان ضریح
شماره ثبت:
۲۱۱۴۰
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۲۱۱۴۰
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱۴ , خط:فارسي
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎۱،۷ , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , موقوفات مطلقه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , کاغذ نقش برجسته , ‎۱۳۱۰ق , ‎۸،۱۰ , ۱۸-‎۱ , علما و مجتهدان , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , اعتمادالتولیه (مهر؟) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۱) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , محمد شفیع (مهر‎۱۲۹۸) , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۲) , معین التولیه موسوی، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۸) , احمد (مهر‎۱۳۰۷) , رضوی، میرزا محمد مهدی بن میرزا محمد کاظم، نایب ناظر کل , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۴) , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎۱۲۸۷) , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , محمد اسماعیل (مهر؟) , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , نصیرالتولیه، میرزا محمد، تحویلدار کل , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , الراجی محمد علی الرضوی (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی، ؟ - ‎۱۳۳۵ق , الراجی محمد قلی ناظم کل (مهر؟) , ناظم التولیه، میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۳۱۰) , محمود الحسینی مشیر استانه مقدسه (مهر‎۱۳۰۸) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , حسینی، میرزا محمود بن حسن، مشیر استانه , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن میرزا موسی، همقلم دفترخانه , رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمد رضی، همقلم مستوفی , یا ابوالقاسم (مهر‎۱۲۸۲) , ابن عبدالکریم ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا احمد بن محسن، دربان ضریح , مشارالتولیه حسینی، میرزا محمد هادی، دربان ضریح , العبد محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۳۰۱) , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر بن حسین، کلیددار ثانی ضریح , انیس الدوله، فاطمه بنت نور محمد، خادمه ضریح، ؟ - ‎۱۳۱۴ق , الراجی علی محمد الحسینی (مهر‎۱۳۰۹) , میرزا احمد، خادم ضریح , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۴) , ابن زین العابدین ابوالقاسم (مهر‎۱۲۷۶) , موسوی، ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , محمد اسماعیل بن میرزا محمد تقی، سررشته دار کل , موتمن التولیه حسینی، علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی کل , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎۱۳۰۹) , معتمدالتولیه (مهر‎۱۳۰۸) , مهرداراستانه متبرکه (مهر‎۱۲۹۲) , اشرف السلطنه، عزت ملوک بنت امام قلی، خادمه ضریح، ؟ - ‎۱۳۳۴ق , تابین , حسینی، حاجی میرزا محمد شفیع، امین ضریح , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن میرزا محمد کریم، وکیل استانه , احمد معتمدالتولیه (مهر‎۱۳۰۸) , قایم مقام التولیه رضوی، حاجی میرزا سید محمد، رییس دفتراستانه، ؟ -‎۱۳۱۵ق
شماره ثبت:
۲۱۴۲۷
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۲۱۴۲۷
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱۸ , خط:فارسي
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر درماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , ‎۴،۶ , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , کاغذ نقش برجسته , ‎۱۳۰۲ق , ‎۲،۴،۶ , ۱۲-‎۱ , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , احمد (مهر‎۱۲۹۴) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , میرزا بابا الحسینی (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , بدرالدین بن احمد الحسینی (مهر‎۱۲۹۹) , علوی، حاجی میرزا محمد علی، سررشته دار , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , شفیع مستشارالملک (مهر‎۱۳۰۲) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , حسین الحسینی نایب التولیه (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر؟) , شریف، میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , حسینی، محمد علی، مشیراستانه , مشیراستانه مقدسه (مهر؟) , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , حسینی، بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , حسینی، میرزا محمد هادی، دربان ضریح , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , حسینی، میرزا محمد شفیع، امین ضریح , رضوی، میرزا احمد بن محسن، دربان ضریح , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر‎۱۲۹۹) , مستشارالملک، میرزا شفیع خان بن حسن خان، پیشکار خراسان، ۱۲۵۴-‎۱۳۲۶ق , افوض امری الی الله محمد علی (مهر‎۱۲۷۶) , رضوی، میرزا محمد کاظم بن میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۱ق , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ضریح , رضوی، بدرالرضا، مهردار خاصه شریفه , ابوالقاسم بن عبدالکرمی الرضوی (مهر؟) , حسینی رضوی، حاجی میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح
شماره ثبت:
۲۰۴۴۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۴۴۳
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎۱۳۰۱ق , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , افوض امری الی الله محمد علی (مهر؟) , سید محمد الرضوی (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , عبده محمد علی الحسینی (مهر؟) , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , حسینی ، میرزا موسی، صدراستانه , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , علوی، حاجی میرزا محمد علی، سررشته دار , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , حسینی، محمد علی بن محمد هادی، همقلم , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۳) , رضوی، سیدمحمد، رییس دفتر استانه , مشیراستانه مقدسه (مهر؟) , محمدرضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , عضدالدوله (مهر؟) , عضدالدوله قاجار، سلطان احمد میرزا بن فتحعلی، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۳۴-‎۱۳۱۹ق , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد هادی، دربان ضریح , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , بدرالدین الحسینی (مهر؟) , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , احمد (مهر‎۱۲۹۵) , شریف، میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , میرزا احمد، دربان ضریح
شماره ثبت:
۲۰۵۰۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۵۰۲
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , کاغذ نقش برجسته , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , ‎۱۳۰۳ق , ‎۲،۴،۶،۸ , مساعده , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , ‎۸،۱۰،۱۲ , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۵) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , محمد تقی (مهر؟) , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۲) , رضوی، میرزا محمد مهدی بن میرزا محمد کاظم، نایب ناظر کل , میرزا محمد تقی، سررشته دار , ابوالقاسم ابن عبدالکریم الرضوی (مهر؟) , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎۱۳۰۰) , حسینی، میرزا محمد هادی، دربان ضریح , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , حسینی، میرزا محمد شفیع، امین ضریح , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , محمد مهدی الرضوی (مهر؟) , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , پیرو دین محمد هاشم (مهر؟) , میرزا احمد، دربان ضریح , ‎۴،۸،۱۰،۱۲
شماره ثبت:
۲۰۶۱۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۶۱۶
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎۱۲۹۹ق , واقفان , پیشطره , میرزا اقاخان، ناظر , ۱۰-‎۱ , ‎۲،۴،۶،۸ , ‎۷،۹ , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , محمد هادی الحسینی (مهر‎۱۲۹۴) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۰۳ق , علی اکبر (مهر؟) , رضوی، میرزا سید محمد، رییس دفتر استانه , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , الراجی محمد هاشم (مهر‎۱۲۸۷) , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , علی اکبر، سررشته دار , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر؟) , عبده الراجی محمد قلی (مهر‎۱۲۹۹) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , محمد رضی ابن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , حسینی، حاجی میرزا بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , بدرالدین الحسینی (مهر‎۱۲۵۴) , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , حاجی ملا محمدعلی بن ملا محمد، تحویلدار , حسینی، میرزا محمد هادی، دربان ضریح , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , حسینی، میرزا محمد شفیع، امین ضریح , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , ابوالقاسم ابن عبدالکریم الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن میرزا موسی، همقلم دفترخانه , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , سیدمحمد الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎۱۳۰۰ق , احمد (مهر‎۱۲۹۶) , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۴) , رضوی، عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎۱۲۹۴) , افوض امری الی الله محمد علی (مهر‎۱۲۷۸) , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم مستوفی , عبدالرضا الرضوی (مهر‎۱۲۹۰) , عبده خلیل الله (مهر‎۱۲۹۴) , موقوفه حاجی میرزا ذبیح الله , رمضان
شماره ثبت:
۲۰۶۳۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۶۳۹
  • تعداد رکورد ها : 16

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .