کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 14
پرداخت مواجب و مستمري به کارکنان دفترخانه آستان قدس در ماه ربيع الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , هزینه ها , غله مثالثه , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎1299ق , میرزا اقاخان، ناظر , ‎3،6 , ‎2،4،6 , ‎1،2،4 , مستمری , احمد (مهر‎1294) , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , محمد شفیع (مهر‎1286) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , میرزا بابا (مهر‎1296) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , موسی الحسینی (مهر‎1293) , رضوی، میرزا سید محمد، رییس دفتر استانه , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1287) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , حسینی، محمد علی، مشیر استانه , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , حسینی، حاجی میرزا بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار، ؟ - ‎1315ق , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎1287) , بدرالدین الحسینی (مهر‎1254) , رضوی، میرزا محمد کاظم بن میرزا محمد صادق، نایب ناظر , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , معتمدالتولیه، میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , الراجی محمد علی (مهر؟) , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎1297) , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر‎1297) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن میرزا موسی، همقلم دفترخانه , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎1293) , سیدمحمد الرضوی (مهر‎1292) , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎1300ق , اعتمادالتولیه (مهر‎1294) , عبده الراجی محمد قلی (مهر‎1284) , محمد علی الحسینی (مهر‎1269) , ‎2،4،6،3 , افوض امری الی الله محمد علی (مهر‎1278) , محمد تقی ابن محمد هاشم (مهر‎1298) , محمد تقی بن محمد هاشم، معین استانه , موسوی، حاجی میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین موقوفات
شماره ثبت:
20640
هزينه شکست و ريخت کرناخانه مبارکه آستان قدس در ماه جمادي الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , هزینه ها , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , نقاره خانه , ‎1299ق , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , میرزا اقاخان، ناظر , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , میرزا علی اکبر، سررشته دار , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎1286) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎1296) , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎1258) , احمد (مهر‎1299) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎1293) , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎1292) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1276) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎1300ق , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1287) , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر‎1289) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , محمد هادی الحسینی (مهر‎1297) , اعتمادالتولیه (مهر‎1293) , حاجی میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , حسینی، میرزا محمد علی، مشیراستانه , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , معتمدالتولیه، میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , علی اکبر (مهر‎1263) , محمد علی، باشی نقاره خانه , الراجی محمد علی (مهر؟) , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎1297) , رضوی، میرزا سیدمحمد، رییس دفتر استانه , سیدمحمد الرضوی (مهر‎1292) , عبدالرضا الرضوی (مهر‎1292) , ابوالقاسم بن عبدالکریم الرضوی (مهر‎1293) , عبده خلیل الله (مهر‎1283) , محمد علی الحسینی (مهر‎1269) , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎13003ق , الراجی محمد قلی (مهر‎1294)
شماره ثبت:
20635
پرداخت مستمري به حاج محمدحسين قندهاري در ماه ربيع‌الاول و ربيع الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
4-‎1 , کارکنان , مشاغل , ‎1،3 , گندم , ‎2،4 , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎1299ق , میرزا اقاخان، ناظر , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , کمک های نقدی , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎1286) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , میرزا بابا (مهر‎1296) , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎1283) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎1258) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎1293) , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎1292) , رضوی، میرزا سید محمد، رییس دفتر استانه , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1276) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1287) , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , محمد هادی الحسینی (مهر‎1297) , سید محمد الرضوی (مهر‎1292) , الراجی محمد صادق بن محمد کاظم الرضوی (مهر‎1297) , حاجی میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , بدرالدین الحسینی (مهر‎1292) , حسینی، میرزا محمد علی، مشیر استانه , کمک های جنسی , الراجی محمد علی (مهر؟) , تسلیم , میرزا احمد (مهر‎1299) , عبده الراجی محمد قلی (مهر‎1284) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎1300ق , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟- ‎1310ق , محمد علی الحسینی (مهر‎1269)
شماره ثبت:
20834
قبض رسيد پرداخت مواجب جنسي کارکنان کشيک سوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , رضوی، میرزا محمد، کشیک نویس , حسینی، عبدالکریم بن عبدالجواد، سرکشیک سوم , ‎1280ق , خادم کشیک سوم , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , حافظ توحیدخانه , فراش کشیک سوم , کفشبان کشیک سوم , موذن کشیک سوم , حسینی، حاجی میرزا محمد صادق، فراش باشی کشیک سوم , دربان کشیک سوم , العبد المذنب هادی الحسینی (مهر؟) , الراجی محمد علی (مهر؟) , میرزا محمد علی، مستوفی ولایت قاین , حاجی میرزا محمد رضا، مستوفی دیوان اعلی , کربلایی، رجب علی بن محمد علی، موذن باشی کشیک سوم , محمد رضا (مهر‎1272) , عبده الراجی رجب علی (مهر؟) , عبده عبدالوهاب بن محمد محسن (مهر؟) , عبده محمد صادق الحسینی (مهر؟) , عبده حیدر (مهر؟) , کربلایی، حاجی ملا حیدر بن حسین، کفشبان باشی کشیک سوم , عبدالکریم الحسینی (مهر؟؟) , ملا محمد باقر بن ملا محمد مهدی، کتابدار , شریف حسینی، حاجی ملامحمود بن ملا محمد، واعظ , العبد محمود الحسینی (مهر؟) , کربلایی، میرزا محمد علی بن رجی علی، دربان باشی کشیک سوم
شماره ثبت:
43171
صورت مخارج و مصارف کارخانه خادمي و زواري براي تهيه نهار و شام کارکنان آستان قدس و زوار و نيازمندان در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , مقرری , دربان , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , صفاری , ظروف مسی , تغذیه , برنج , زعفران , گوشت , فقرا , 6-‎1 , ‎4،5 , نذورات , خادم , کشیک های پنج گانه , دفتر روزنامچه , تعمیر , هیمه , قهوه خانه , دربان باشی کل , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , پیشخدمت باشی , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط کل اسناد , فراش , ‎1298ق , ‎3،6 , کفشبان صحن جدید , تحویلدار خاصه , زوار , کشیک نویس , راتبه , چراغچی , مستمری , حمالی , تنباکو , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , خورش , فلفل , تامین موادغذایی , نعناع , حکیم باشی , ماست , خربزه , قلیان , سکنجبین , ابغوره , پنیر , پیاز , احمد (مهر‎1294) , طلبع , ایاغچی , بادنجان , ابگوشت , خمیر , شربت قند , خیار , وصالی , غوره , هیزم شکن , رضوی، میرزا محمد حسن بن محسن، ناظر کارخانه خادمی , انگور , محمد شفیع (مهر‎1286) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , خازن الملک (مهر‎1287) , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , میرزا بابا (مهر‎1296) , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موسوی رضوی، حاجی میرزا محمد تقی بن رضا، ناظم کارخانه خادمی , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , حلوا , موسوی، حاجی میرزا سیدشیر، ناظر کارخانه خادمی , موسوی، حاجی میرزا سیداحمد، امین کارخانه خادمی , اعتمادالتولیه (مهر‎1293) , موسی الحسینی (مهر‎1294) , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , علوی، حاجی میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎1303ق , خواجه باشی , معمارباشی , ساعت ساز , احمد الموسوی (مهر‎1297) , رضوی، میرزا محمد تقی بن میرزا علی اکبر، مشرف کارخانه خادمی و زواری , فراش شرفه , شربت دار , کفشبان صحن قدیم , حاجی ملا محمد، روضه خوان , سیدشیر الموسوی (مهر‎1291) , فراش باشی کل , مشرف چراغ خانه , ملا اکبر علی، فراش شرفه , ضابطه , محمد تقی الموسوی الرضوی (مهر‎1297) , اوکتای قاان میرزا بن حسن علی، رییس کتابخانه، ؟ - ‎1309ق , عبده محمد تقی الرضوی (مهر‎1287) , حاضری , محمد حسن ابن محسن الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد باقر بن میرزا محمد هاشم، امین کارخانه زواری , مجموعه کش , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , ابوالحسن الموسوی (مهر‎1280) , الراجی محمد علی (مهر؟) , میرزا علی اکبر بیگ، تحویلدار , ملا غلام رضا، دربان کارخانه زواری , حاجی استاد محمد، طباخ شام زوار , حسینی، سیدمحمدولی، طباخ , مشهدی، محمد، دربان کارخانه زواری , حاجی تقی، مشعلچی , امین صح (مهر‎1292) , صاحب جمع چراغ خانه , خازن الملک، حاجی محمدرحیم، صندوق دار دربار، 1331-‎1311ق
شماره ثبت:
25617
صورت مخارج و مصارف کارخانه خادمي و زواري براي تهيه افطار و سحري کارکنان آستان قدس و زوار و نيازمندان در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , دربان , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , اجرت , قاشق , نقاشی , نجاری , تغذیه , فقرا , 6-‎1 , ‎2،4،5 , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎4،5 , خادم , شمع پیه , شمع گچی , کشیک های پنج گانه , دفتر روزنامچه , صاحب جمع شماعی خانه , شب های جمعه , اسقاط , تعمیر , روغن چراغ , قهوه خانه , دربان باشی کل , موذن , کرایه حمل , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , پیشخدمت باشی , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط کل اسناد , لاله ها , فراش , ‎1298ق , ‎1،4 , ‎2،5 , ‎3،6 , کفشبان صحن جدید , تحویلدار خاصه , زوار , کشیک نویس , چراغچی , مستمری , حمالی , نعلبکی , تنباکو , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , خورش , تامین موادغذایی , حکیم باشی , ماست , خربزه , سکنجبین , مربا زرشک , ظروف , پنیر , احمد (مهر‎1294) , هندوانه , ابگوشت , خمیر , افطاری , سحری , خاک برداری , هیزم شکن , استکان , رضوی، میرزا محمد حسن بن محسن، ناظر کارخانه خادمی , پلاو , محمد شفیع (مهر‎1286) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , خازن الملک (مهر‎1287) , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , میرزا بابا (مهر‎1296) , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موسوی رضوی، حاجی میرزا محمد تقی بن رضا، ناظم کارخانه خادمی , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , حلوا , شریف حسینی، میرزا محسن، مشرف تحویل خانه , موسوی، حاجی میرزا سیدشیر، ناظر کارخانه خادمی , موسوی، حاجی میرزا سیداحمد، امین کارخانه خادمی , اعتمادالتولیه (مهر‎1293) , موسی الحسینی (مهر‎1294) , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , خواجه باشی , معمارباشی , ساعت ساز , احمد الموسوی (مهر‎1297) , فراش شرفه , شربت دار , نقاره چی , کفشبان صحن قدیم , حاجی ملا محمد، روضه خوان , سیدشیر الموسوی (مهر‎1291) , فراش باشی کل , مشرف چراغ خانه , ضابطه , محمد تقی الموسوی الرضوی (مهر‎1297) , اوکتای قاان میرزا بن حسن علی، رییس کتابخانه، ؟ - ‎1309ق , عبده محمد تقی الرضوی (مهر‎1287) , فراش چاه خانه , مجموعه کش , محمد حسن ابن محسن الرضوی (مهر‎1292) , رضوی، میرزا محمد تقی بن میرزا ابوالقاسم، مشرف کارخانه خادمی و زواری , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟- ‎1315ق , خوانچه , ابوالحسن الموسوی (مهر‎1280) , الراجی محمد علی (مهر؟) , میرزا علی اکبر بیگ، تحویلدار , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎1297) , ملا غلام رضا، دربان کارخانه زواری , بدرالدین الحسینی (مهر؟) , حاجی استاد محمد، طباخ شام زوار , محمد رضی ابن ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , حسینی، سیدمحمدولی، طباخ , مشهدی، محمد، دربان کارخانه زواری , حاجی تقی، مشعلچی , امین صح (مهر‎1292) , رضوی، میرزا محمد باقر بن میرزا محمد هاشم، امین کارخانه خادمی , ملا محمد، پیشخدمت کارخانه زواری , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎1300ق , علوی، حاجی میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎1303ق , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه ا ستان قدس رضوی , خازن الملک، حاجی محمد رحیم، صندوقدار دربار، 1231-‎1311ق , حاجی ملاحسین، روضه خوان , رمضان
شماره ثبت:
25616
گزارش سالانه مصرف نان و خورش مکتب‌خانه صحن عتيق
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عاشورا , کارکنان , مشاغل , هزینه ها , برخی صفحات , جشن های ملی , کودکان , تغذیه , گوشت , شب های جمعه , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , مراسم تعزیه ایمه , تعطیلی , ‎1298ق , سادات , علی بن موسی (ع)، امام هشتم، 153-‎203ق , 22-‎1 , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , خورش , تامین موادغذایی , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی، معین استانه , خازن الملک، حاجی محمد رحیم، صندوق دار دربار، 1231-‎1311ق , ‎20،22 , لوازم التحریر , احمد (مهر‎1294) , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , محمد شفیع (مهر‎1286) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , خازن الملک (مهر‎1287) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , میرزا بابا (مهر‎1296) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , حسینی ، میرزا موسی، صدراستانه , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , علوی، حاجی میرزا محمد علی، سررشته دار , دانش اموزان , موسی الحسینی (مهر؟) , مکتب خانه صحن قدیم , اعتمادالتولیه (مهر‎1293) , رضوی، سیدمحمد، رییس دفتر استانه , عبده الراجی محمد قلی (مهر؟) , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , علی بن ابیطالب (ع)، امام اول، ‎23قبل از هجرت - ‎40ق , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎1291) , ابوالحسن الموسوی (مهر‎1280) , الراجی محمد علی (مهر؟) , میرزا علی اکبربیگ، تحویلدار , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎1297) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎1300ق , محمد هادی الحسینی (مهر‎1292) , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر‎1289) , بدرالدین الحسینی (مهر؟) , موسوی، میرزا محمد حسن بن احمد، مستوفی , الراجی محمد حسن ابن احمد (مهر‎1294) , محمد قلی، ناظم کل امور استانه , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎1293) , موسوی، سیداحمد بن محمد، معلم مکتب خانه صحن جدبد , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل ، ؟-‎1315ق , افوض امری الی الله محمدعلی (مهر‎1287) , شهاب الدین الحسینی (مهر‎1285) , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320 , سیدمحمد الرضوی (مهر‎1293) , حسینی، میرزا محمد هادی، مباشر تعمیرات , حسن بن علي (ع)، امام دوم، 3 - ‎50ق.
شماره ثبت:
19005
هزينه‌هاي آستان‌قدس از بابت: پرداخت حواله‌هاي ديواني، تغذيه زوار و جذاميان، برگزاري مراسم روضه خواني، مصارف مزارها، خريد ابزار و وسايل، تحويل بذر، تخفيف مستغلات و چراغاني حرم‌مطهر به مناسبت سالگرد تولد ناصرالدين شاه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عاشورا , روضه خوانی , برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , سوخت , دکان , مستاجران , چراغ ها , دربان , ‎3،5 , هزینه ها , قیمت ها , جارو , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎4،6 , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , موقوفات , علوفه , زغال , خرید , تغذیه , معلولان , گلاب , تهران , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , خادم , شمع گچی , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , کاغذ نقش برجسته , اسقاط , رواق توحیدخانه , روغن چراغ , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , ضریح امام رضا , لاله اسلامبولی , چراغانی , کشیک خانه خدام , ‎1310ق , دربان باشی کل , موذن , شمعدان ها , کرایه حمل , مراسم تعزیه ایمه , جشن های میلاد , ناصرالدین قاجار، شاه ایران، 1247-‎1313ق , فراش , ‎1،4 , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ‎2،8 , ملک التجار، حاج ابوالقاسم , دستورالعمل های اداری , موقوفه انیس الدوله , روضه خوان , ‎1،3،5 , دستورالعمل اداری , ‎14،16 , زوار , مدرسه ها , ضابط , ‎7،9 , تنباکو , خورش , ترخیص بیمار , ظروف , ‎13،15 , ابلیمو , انعام , قهوه , مزرعه طرق (مشهد) , ‎4،6،8 , کارخانه زواری , ‎1،17 , شربت , جذامیان , حسن علی (مهر‎1305) , محمد شفیع (مهر‎1286) , محمد حسین (مهر؟) , بدرالدین بن احمد الحسینی (مهر‎1299) , اصطبل ها , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , جیره , تخفیف , کفشبان , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , یا ابوالقاسم (مهر‎1281) , معتمدالتولیه (مهر‎1307) , مزرعه بحراباد (مشهد) , حسینی، میرزا بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , احمد (مهر؟) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , موقوفه وزیرنظام , ‎9،22 , ‎26،27 , دیوان اعلی , مال المصالحه , اجاره بها , زرگر , موسوی، حاجی میرزا فیض الله بن ابراهیم، فراش باشی کشیک پنجم , دربان باشی کل (مهر‎1299) , ‎11،19،27 , میراب , بازار زرگران , کربلایی، نادعلی، پرستار جذامیان , پیرو دین نبی نادعلی (مهر؟) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مالیات دیوانی , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , حق عشریه , مزرعه محمداباد (مشهد) , موتمن التولیه حسینی، میرزا علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , الراجی محمد علی (مهر؟) , مالیات (جنسی) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , خرجی راه , الراجی محمد حسین (مهر؟) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , محمد، شماع , ماه صفر , نصیرالتولیه، میرزا محمد، تحویلدار کل , مزرعه نصراباد (مشهد) , قلعه محراب خان (مشهد) , جاروکش , میرزا احمد، برات نویس , الراجی ابوطالب (مهر‎1303) , محمد الحسینی (مهر؟) , مزرعه قاسم اباد (مشهد) , الراجی فیض الله الموسوی (مهر؟) , مزرعه حلوایی (مشهد) , موسوی شهرابادی، حاجی سیدمیرزا محمد، رییس الذاکرین , یا محمود (مهر؟) , والی خراسان , ملامحمد، پیشخدمت کشیک خانه , موقوفه محمدخان کلانتر , متولی باشی استانه مبارکه فتحعلی (مهر‎1308) , ابوالقاسم الشریف (مهر؟) , یا احمد (مهر‎1308) , شریف حسینی، میرزا محمد رضا بن خسرو، پیشخدمت باشی کشیک خانه , حافظ مزار قهرمان خان , فراش مزار قهرمان خان , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی میرزا محمدصادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , میرزا عبدالله خان، مستوفی , میرزا محمدحسین، رییس دفتر استانه , صاحب دیوان شیرازی، میرزا فتح علی بن میرزا علی اکبر، متویل باشی استان قدس رضوی، 1236-‎1314ق , افوض امری الی الله عبده فتحعلی (مهر‎1282) , میرزا اسماعیل خان، سرتیپ , ‎3،24،28 , محمد حسین خان، رییس کل اصطبل , ‎9،39 , صحن قدیم (صحن اقنلاب) , ‎12،22،36،39 , نایب الخدمه انیس الدوله , ‎26،39 , شد محمد زراه صدق و صفا پیشخدمت به استان رضا (مهر‎1301) , حسن علی، تحویلدار نقدی , ‎28،30،32،34 , ‎28،30،34 , شریف، میرزا ابوالقاسم، مستوفی , ‎3.7 , میرزا اسدالله، ناظم مزار قهرمان خان , میرزا ابوطالب، عزب دفترخانه , محمد خان، کلانتر فارس , محمد (؟) , حجی بیگ، صاحب کار , موتمن السلطنه، حاجی میرزا محمد علی خان، نایب کارگذاری خراسان , محمد علی ... (مهر‎1305) , محمد علی، سررشته دار , المذنب احمد الحسینی (مهر‎1304) , حسینی، احمد، ناظم دفترخانه , عبده الراجی حسن الحسینی (مهر؟) , محمد امین الشریف (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد حسن، سررشته دار یشم خانه(کذا) , نقره قرص , مزرعه جمالان (نیشابور)
شماره ثبت:
16221
منابع دیجیتالی :
هزينه‌هاي آستان‌قدس از بابت: اسقاط وسايل روشنايي، تعمير قنات‌ها و طاحونه‌ها، ماليات املاک، مصارف مزار قهرمان‌خان و پرداخت وجوه نقدي از محل حق‌الارض اراضي باغ آصف‌الدوله به ورثه واقف در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , مستاجران , چراغ ها , هزینه ها , برخی صفحات , ‎5،7 , مزرعه رفاهی (مشهد) , روشنایی , ‎9،10 , شمع گچی , قبض وصول , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎1291) , اسقاط , صحن جدید (صحن ازادی) , بست ها , ‎1309ق , حق الارض , واقفان , ‎8،10 , ‎5،8 , مصارف وقف , دارالتولیه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , ‎4،5،7 , باغ اصف الدوله (مشهد) , قنات ها , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , قریه ها , فرزندان , حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , احمد (مهر؟) , معین التولیه (مهر؟) , شاهدان , سنگ طاحونه , قلعه ها , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1302) , اعتمادالتولیه، میرزا محمدشفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , الراجی محمد علی (مهر؟) , موقوفه خواجه نظام الملک , مزرعه محمد اباد (مشهد) , معین التولیه موسوی، محمد هاشم میرزا بن محمدتقی میرزا، معین استانه , حسینی، میرزا موسی، صدر استانه , والی خراسان , محمدشفیع (مهر‎1286) , حافظ مزار قهرمان خان , موسوی، سید محمود، سقا , محمود الحسینی (مهر؟) , معتمدالتولیه (مهر‎1286) , موسی الحسینی (مهر‎1291) , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی میرزا محمدصادق، نایب ناظر کل، - ‎1320ق , محمدکاظم بن محمدصادق الرضوی (مهر؟) , فراش مزار قهرمان خان , ابن هادی اسدالله الرضوی (مهر؟) , حق الحکومه , معتمدالسلطان، میرزا محمدحسین، مستوفی , ‎8،100 , صاحب دیوان شیرازی، میرزا فتح علی بن میرزا علی اکبر، متولی باشی استانه قدس رضوی، 1236 - ‎1314ق , افوض امری الی الله عبده فتحعلی (مهر‎1288) , میرزا احمد، سررشته دار دفتر استانه , محمدحسین (مهر‎1308) , حسنعلی، ناظم دفتر , حسنعلی (مهر‎1307) , موتمن السلطنه، حاج میرزا محمد علی خان، نایب کارگزار خراسان، ؟ - ‎1209ق , موتمن السلطنه (مهر؟) , محمدحسین، سررشته دفتر
شماره ثبت:
16201
اسناد هزينه آستان قدس از بابت برگزاري مراسم سوگواري و اعياد مذهبي، لايروبي نهرشاهي، خريد کرباس، انجام تعميرات در محل مزرعه حسين آباد جنگل و درآمد حاصل از فروش غلات در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
روضه خوانی , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , قراردادها , اعیاد مذهبی , ‎1304ق , همه صفحات , قبض وصول , تعمیر , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , معبرها , جشن های میلاد , چاه خانه , ‎6،7 , حسینی، میرزا عبدالله، نایب الزیاره علیشاه , خویشاوندان , تنباکو , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , کرباس , ابلیمو , نارنج , کدخدا , ذغال , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , هروی، اخوند ملا اکبر علی بن غلام رضا، امین غلات , شیرینی , اجاره بها , الراجی محمد علی الحسینی (مهر‎1303) , صدرالممالک حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1319ق , یثق بالله اکبر علی (مهر؟) , خوانچه ها , فاضلاب ها , حلویات , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , الراجی محمد علی (مهر؟) , ملا غلام رضا بن محمد صادق، فراش چاه خانه ها , ضابط اسناد (مهر‎1303) , ریش سفید , مستاحران , نهرشاه , غلام رضا (مهر‎1302) , علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، ‎23 قبل از هجرت - ‎40ق. , علي بن موسي (ع)، امام هشتم، 153 - ‎203ق.
شماره ثبت:
15506
  • تعداد رکورد ها : 14

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,178,175

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .