کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
سررشته معاملات. اوارجه. ابواب‌المال. خراسان. مشهد. عوايد حاصل از مزارع موقوفه آستان قدس در مشهد ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
38354
افتتاح مهمات و معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويل. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به جمعي از کارکنان آستان قدس و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اقا محمد حسین، تحویلدار نقدی , ‎3،4 , اکثر صفحات , دکان , ‎1،2 , مستاجران , ‎5،6 , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , قنات عشرت اباد (مشهد) , مال و جهات , سیورغالات , شالی , ‎4،6 , رعایا , غله مثالثه , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , دفتر توجیهات , مستغلات , ‎4،5 , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه جنابد (تون) , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎7،8 , ‎3،4،5 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , محصولات کشاورزی , اجاره بها , مزرعه کاهون (مشهد) , ‎3،4،6 , مزرعه پس پشته (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , خان شاه وردی خان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , قنات سناباد (مشهد) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , مزرعه میمد (مشهد) , مندو , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چنگرگ (نیشابور) , تحویلدار نقدی , اقا محمد، انباردار , وزیر اعظم , مزرعه فخراباد (مشهد) , گماشته سرکار خاصه شریفه , اقا حاجی محمد، صاحب جمع شماعی خانه , طاحونه رباط (مشهد) , اقا محمد علی، چراغچی , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , مزره دیزباد (نیشابور) , مزرعه خرابه تغلی(مشهد) , مستغلات هوایی , مزرعه سربرق (مشهد) , مزرعه سرحد (قاین) , 1174-‎1173ق
شماره ثبت:
37509
مجمل جمع و خرج. من‌ذلک. حق‌التوليه. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي بابت حق‌التوليه متوليان موقوفات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
34158
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات. تحويل وجوه نقدي به صاحب جمعان بيوتات و انبادار آستان قدس  جهت مخارج مختلف
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اقا محمد حسین، تحویلدار نقدی , وجوه هوایی , مستاجران , ‎5،6 , برخی صفحات , ‎1،3 , گندم , ‎2،3،5 , ‎2،4 , قنات عشرت اباد (مشهد) , ‎5،11 , رعایا , غله مثالثه , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , دفتر توجیهات , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎1،4 , ‎2،5 , 12-‎1 , ‎5،6،11 , ‎2،6 , ‎7،10 , ‎1،2،6 , مزرعه طرق (مشهد) , ‎7،11 , بیدانجیر , ‎10،11،12 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , خان سلطانم (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , جوزقه , ضابط نذورات , محصولات کشاورزی , بلوک جاغرق (مشهد) , سرکار دیوان اعلی , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , قنات سناباد (مشهد) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حق الشرب , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه گل خطمی (مشهد) , اقا محمد، انباردار , طاحونه میر شیخم (مشهد) , مزرعه روشناوند (تون) , جام (مشهد) , مزرعه بویمرغ (تون) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (جام) , ضابط مستغلات , طاحونه رباط (مشهد) , حاجی محمد، صاحب جمع شماعی خانه , تحصیلدار تون , اقا محمد علی، صاحب جمع چراغ خانه , مزرعه جعفراباد (تون) , مزرعه جویمند (تون) , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه سربرق (مشهد) , مباشر سرکار خاصه شریفه , 1175-‎1174ق , اقا محمد علی، صاحب جمع خبازخانه
شماره ثبت:
36448
توجيهات و مقررات. توجيهات. حق‌التوليه. پرداخت حق‌التوليه شرعي متوليان موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , وزن تبریز , کتاب مستوفی , ‎4،8 , رعایا , موقوفات , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎9،11 , ‎2،9،10 , ‎2،3 , ‎8،10 , ‎8،9 , ‎2،8 , ‎3،6 , ‎2،7 , ‎10،11 , ‎3،7،9 , ‎4،8،9 , ‎3،6،7 , ‎5،6،8 , حمام اغچه , 11-‎1 , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , جوزقه , پروانچه , مزرعه کاهون (مشهد) , ‎4،8،10 , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , موقوفه خواجه عتیق علی , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , طومار نسق , وزن ها واندازه ها , روغن گوسفند , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , خان میر معین , حاجی محمد رضا، انباردار , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , میرزا نصیر، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , محال خیابان (مشهد) , ‎1096ق ـ ‎1095ق , رضوی، میرزا محمد ابراهیم، متولی استان قدس رضوی، -‎1100ق , مرتضی قلی بیگ، انباردار , میرزا محمد جعفر، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , نصیری، میرزا محمد رحیم، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , میرزا محمد کاظم بن میرزا محمد رحیم , مولانا زین العابدین، متولی مزرعه فوشان
شماره ثبت:
32877

تعداد کل فراداده ها

2,460,299

تعداد منبع دیجیتال

161,037,013

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .