کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
تشخيص بذر مزارع موقوفه آستان قدس در سال ‎۱۲۵۲ و سنوات قبل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کشاورزی , اجاره , 4-‎1 , کارکنان , مشاغل , مستاجران , هزینه ها , قیمت ها , گندم , ارزن , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , بذرها , مزرعه ابکوه (مشهد) , قبض وصول , پنبه , تخم شلجم , مزرعه طرق (مشهد) , بیدانجیر , شلتوک , مزرعه رزان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , فرزندان , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , جوزقه , محصولات کشاورزی , داروغه , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه عوضی (مشهد) , مدرسه فاضلیه , 1252-‎1251ق , موسوی حسینی، میرزا علی رضا، سرکشیک اول , مزرعه تقی اباد (خواف) , مزرعه صفی اباد (خواف) , مزرعه نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرهع دهشک (مشهد)
شماره ثبت:
42616
صورت جمع و خرج ملا اسماعيل مستأجر مزرعه کمالان و خلاصه جمع و خرج لطف علي بيک بابت سنوات قبل در سال ‎۱۲۵۱ ق
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
42600
خلاصه ثبت اجاره نامجات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , ‎3،4 , ناظر , وجوه هوایی , ‎1،7 , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎2،4 , ‎3،8 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎11،12 , برنج , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎10،12 , مزرعه محراب خان (مشهد) , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , عراق عجم , ‎8،10 , ‎1،4 , ‎2،5 , ‎5،10 , ‎6،7 , ‎2،7 , ‎10،11 , ‎5،12 , 13-‎1 , ‎6،7،8 , ‎7،12 , ‎9،12 , ‎7،11 , شلتوک , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , خان سلطانم (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه فزک (ترشیز) , اجاره نامه , اجاره بها , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه جورمکن (مشهد) , دارالضرب , مزرعه اخنجان (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه اوازی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , حقابه , تیمچه خفافان , خبوشان (قوچان) , حسینی، محمد مهدی، ضابط , قنات سناباد (مشهد) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , طاحونه کبود حمام (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , ‎7،8،10 , مزرعه احمداباد (تربت حیدریه) , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , مزرعه کمایستان (سبزوار) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه معون (ترشیز) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه جمالان (نیشابور) , میرزا عبدالله، محرر , مزرعه نصراباد (تربت حیدریه) , مزرعه عباس اباد (مشهد) , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک چهارم , شریف رضوی، محمد جعفر، خادم باشی کشیک سوم , حمام شاه وردی خان (مشهد) , مزرعه منصوران (قوچان) , مزرعه ایرج (اسفراین) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , جوزق , میرزا یوسف، ناظر , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , مزرعه چاهشک (مشهد) , مزرعه ابست (قوچان) , مزرعه غوران پاشتان (هرات) , مزرعه سربرق (مشهد) , مزرعه سکه (قوچان) , 1248-‎1247ق , مزرعه کلاتچه بام (قوچان) , 1250-‎1249ق , مزرعه زرمقان (قوچان) , مزرعه تیسوان (قوچان) , حسین خان، داروغه , مزرعه قولچوق (قوچان) , مزرعه برق مزار (تربت حیدریه) , نهرسعداباد (مشهد) , میرزا محمد حسن، کلانتر مشهد , مزرعه بوژان (نیشابور) , مزرعه سست (اسفراین) , مزرعه خرنیان (اسفراین) , مزرعه نشان (کذا) , مزرعه اجفان (کذا) , موسوی حسینی، میرزا علی رضا، سرکشیک اول، ؟ - ‎1255ق , مزرعه سردار (کذا) (هرات)
شماره ثبت:
38109
سررشته. بذر. پرداخت بذر مزارع موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
38015

تعداد کل فراداده ها

2,072,303

تعداد منبع دیجیتال

154,368,367

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .