کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
توجيهات و مقررات. توجيهات. مرسوم. ناطوري. پرداخت مرسوم و مقرري ناطوري و نگهبانان مزارع موقوفه آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۳۲۴۸۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۲۴۸۷
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات. صاحب‌جمعان. تحويل محصولات مزارع موقوفه آستان قدس به صاحب‌جمعان انبارخانه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎۳،۵ , غلات , گندم , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , ‎۲،۴ , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , ‎۳،۷ , سیورغالات , زارع , ‎۳،۱۴ , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , ‎۳،۸ , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , ‎۴،۶ , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , تقاوی , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , حق الارض , ‎۲،۳ , ‎۸،۱۰ , ‎۱۹،۲۱ , ‎۱،۴ , ‎۲،۵ , ‎۸،۹ , ‎۱،۲،۴ , ‎۴،۱۳ , ۲۵-‎۱ , ‎۱۳،۱۴ , ‎۳،۱۰ , ‎۳،۱۲ , ‎۴،۱۴ , ‎۴،۱۰ , ‎۴،۱۲ , ‎۸،۱۶ , مزرعه طرق (مشهد) , ‎۱۶،۲۰ , ‎۲۲،۲۳ , ‎۸،۱۱ , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , نایب ناظر , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , موقوفه خواجه عتیق علی , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , ‎۱۲،۲۴ , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , مزرعه کوشنجد (مشهد) , مزرعه میان دو جوی (مشهد) , ‎۱۱۰۲ق , قریه اخلمد (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , مزرعه حاتم اباد (گودسلوک) , قریه فیض اباد (سرجرد) , مزرعه تیرجرد (جام) , محمدرفیع، صاحب جمع خبازخانه , حاجی عوض، صاحب جمع انبارخانه , ‎۳،۱۴،۱۲ , مزرعه قاسم اباد (کریم اباد)
شماره ثبت:
۳۲۴۹۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۲۴۹۵
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات. صاحب‌جمعان. تحويل وجوهات به صاحب‌جمع خزانه عامره از بابت حمل محصولات و عوايد مزارع و مستغلات آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , پایین پای مبارک , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎۳،۴ , اکثر صفحات , وجوه هوایی , مستاجران , بقالی , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , صباغی , قیمت ها , دروازه پایین خیابان , داشخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , ‎۲،۴ , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , سیورغالات , زارع , ‎۳،۱۴ , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , وکیل , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎۴،۸ , ‎۵،۷ , ‎۵،۱۱ , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , تقاوی , ‎۶،۱۰ , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , ‎۱۱،۱۳ , جریبانه , باغ پایین پای مبارک , سبزبری , ‎۱۱،۱۲ , دفتر توجیهات , ‎۴،۵ , نذورات , ‎۹،۱۱ , مشعل ها , ضریح امام رضا , ‎۶،۲۸ , حق الارض , واقفان , فراش بام حرم , ‎۲،۳ , درهای حرم امام رضا , ‎۵،۳۴ , ‎۱۱،۱۷ , ‎۶،۸ , ‎۵،۱۰ , ‎۲،۹ , ‎۱۴،۱۶ , ‎۳،۲۶ , ‎۲۰،۲۱ , ‎۴،۱۷ , ‎۱۰،۱۱ , ‎۶،۹ , ‎۱۳،۱۴ , ‎۵،۱۲ , ‎۱۸،۲۰ , تنباکو , ‎۴،۱۱ , ارد گندم , ‎۲۸،۲۹ , انار , پیاز , ارد جو , الوچه , ‎۵۱،۵۳ , ‎۱۵،۴۵ , ‎۹،۲۶ , نخود , البالو , مداح , وجوه نقدی , وظیفه , ‎۴۷،۴۹ , ‎۴۱،۴۷ , ‎۱۵،۲۵ , خیاط , نجار , ‎۳،۲۸ , میوه ها , ‎۵،۱۳ , ۵۹-‎۱ , حمام اغچه , حلاج , قصابی , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , حداد , ابریشم , گل گلابی , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , مسجد بالا سر مبارک , عصار , کدو سبز , پروانچه , فرش های حرم امام رضا , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎۱۰،۲۰ , نایب ناظر , ‎۲۰،۲۵ , شاطر , داروغه , بزاز , بازار زرگران , بقال , گله دار , نداف , ‎۱۱،۳۰ , مزرعه پس پشته (مشهد) , ‎۱۱،۲۰ , بیلدار , دارالضرب , قصبه جنابد (تون) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , موقوفه خواجه عتیق علی , اجرپز , حق الشرب , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , گچ پز , مزرعه برمهن (مشهد) , خان سلطانم , خباز , تنباکو فروش , تیمچه , طاحونه کبود (مشهد) , خانه ها , صفه پایین پای مبارک , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مسگر , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه ملک اباد (مشهد) , ‎۲،۳۹ , کنجد , ‎۳۶،۳۸ , مزرعه ماسی (مشهد) , پوستین دوز , جیلوپز , ‎۲۸،۳۰ , ‎۱۷،۴۴ , ‎۶،۲۹ , ‎۸،۲۶ , کلاهدوز , سالار , کوچه کاریز , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , شفتالو , یخدان , جماعت اعراب بیچاره , استراباد (گرگان) , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , زردالو , الو منصوری , مزرعه راهیان (مشهد) , مزرعه سیرقان (جوین) , ‎۱۳،۴۵ , ‎۱۵،۲۲ , ‎۱۸،۳۰ , جاورس , مزرعه جزی (مشهد) , جماعت ظهیری , در مرصع , مزرعه جاغر (مشهد) , بادنجیر , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , جماعت بارکشاهی , وزن جنابد , جماعت خلفی نمک کش , جماعت چلاقی , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , مزرعه حکیم اباد (مشهد) , برگ توت , پیله , حق المیاه , جامه باف , باغ شاهی , مزرعه کلاتچه اروج (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , مزرعه میان دو جوی (مشهد) , ‎۴،۴۲ , قنات مزرعه دستجرد (مشهد) , صفه بالا سر مبارک , جماعت عمرانی , قریه راس الحد (لاسجرد) , ‎۲،۴۲ , ‎۱۱۰۲ق , قریه روشناوند (تون) , عباس قلی خان , مزرعه سمنجان (جام) , بلوک رزان رود (مشهد) , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , خواجه محمدامین، صاحب جمع خزانه , باغ گل خطمی (مشهد) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , ‎۵۴،۵۷ , مزرعه کلاتچه مایان (دامغان) , مزرعه رادقان (سمنان) , مزرعه صالح اباد (نیشابور) , زاوه (تربت حیدریه) , قریه اخلمد (مشهد) , قریه کرکنج (شیروان) , امرود , مزرعه جزند (خواف) , مزرعه بستیجان (دامغان) , مزرعه وامرزان (دامغان) , قریه بمرود (قاین) , دیمه , دکان طباخی , قریه بیرجند (قاین) , قنات حاجی تقی , جماعت بختیاری , جماعت مزنگ , مزرعه قادسیه (اسفراین) , مزرعه قاسم اباد (جوین) , مزرعه سفاح (جوین) , مزرعه هارون (جوین) , مزرعه زیبد (تون) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه سیداباد (تون) , چاقشوردوز , دلال , جماعت بلماقی , حمام باغ عنبر , قریه بویمرغ (تون) , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , کورک , حمام میر دوست محمد , انگور کشمشی , جماعت اعراب بیجان , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , انگور نبات , محله کوچه صومعه , اراضی دارالزوار , طسق طواحین , قریه جویمند (تون) , قریه فیض اباد (قزوین) , مزرعه حاتم اباد (گودسلوک) , جماعت جهونی , باغتره کار , مال و منال , حمام میر حیدر سلطان , محله حسن بیگ , چرمگر , پالان دوز , کاه کش , دوره خان، قوشچی , راه بازدار , دیگ کش , اره گر , کمانگیر , صابونی , خورده فروش , محله چاه نو , جاجیم دوز , چودن ریز , دباغ , نخودبریز , مقراض گر , مزرعه جعفراباد (مشهد) , کارخانه قنادی , مزرعه تیرجرد (جام) , سیب دلوار , بادام خشک , سیب نبات , الو نبات , مزرعه ده شکر (هرات) , مزرعه کلوکن (استراباد) , اراضی توپخانه , مزرعه گل خطمی (گودسلوک) , قریه حاجی علی نقی , قنات مسجد جامع , صفه پس پشت مبارک , در طلا , خواجه محمدشفیع، صاحب جمع حویج خانه , مزرعه لنگر (مشهد) , استاد محمدسعید، صاحب جمع عصارخانه , لواف , فورلاس (جام) , ملا محمدرضا، صحاف , مزرعه قاسم اباد (کریم اباد) , رضوی، میرزا محمدابراهیم، متولی استان قدس رضوی، - ‎۱۱۰۰ق , الو بخارایی , الو زرد , ‎۴،۴۴ , باغ نظرگاه , الیاس خانا، بیگلربیگی مشهد , حق الثبت , ‎۸،۲۵ , میرزا محمدا، ناظر , خواجه محمدشفیع، متصدی دکاکین , عزیزبیگ، متصدی دکاکین , ‎۱۱،۴۲ , خان میرزا ابوطالب , عصارخانه شاه طغای , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمدباقر، متولی استان قدس رضوی، -‎۱۰۹۳ق , خواجه ابوالحسن، بیلدارباشی , قریه عمیداباد (سبزوار) , ‎۱۹،۴۳ , ‎۲۰،۳۰ , ملا مراد، صاحب جمع شماع خانه , ملا محمد، صاحب جمع شربت خانه , مزرعه ابری (اسفراین) , مزرعه کروج ده (جوین) , مزرعه مسمری (کذا) (جوین) , مزرعه خراشاه (جوین) , مزرعه سروستانی (جوین) , مزرعه خسروشیر (جوین) , مزرعه شهرستانه خواجه کمال (جوین) , مزرعه زوداباد (جوین) , وادیه ادم (جوین) , مزرعه مند (جوین) , مزرعه استاری (کذا) (جوین) , مزرعه خرنو (جوین) , مزرعه رضااباد (جوین) , وادیه نوبر (جوین) , قریه امیراباد (جوین) , مزرعه مهر نورک (جوین) , مزرعه ویره کوه (کذا) (جوین) , وادیه ابرقان (جوین) , وادیه شاطه (جوین) , قریه ارداین (جوین) , رضاقلی، قصاب , مزرعه فیض اباد (سرجرد) , مزرعه کوشمغان (سمنان) , مزرعه رشیداباد (ری) , مزرعه سنگ تراشان (ساری) , مزرعه فخراباد (بجستان) , مزرعه شادیشاه (اسفراین) , ‎۳۹،۴۴ , مرتضی قلی خان، امیر اخورباشی , باغچه حرم سرا , محله بابا قدرت , میرجعفر، حافظ , چیت گر , استاد میرزا قلی، چاهجو , عاشور، تفنگچی , استاد محب، کفشدوز , حاجی علی خان، سردار لشکر خراسان , میرزا محمدابراهیما، خزانه دار جنسی , عمارت ذوالفقارخان , قریه شیخ , باغ محسن اباد , مزرعه عرب اباد (مشهد) , عزیزبیگ، صاحب جمع راتبه سرکار , مزرعه خاتم اباد (جوین) , قریه سفیه (جوین) , طاحونه فرهادجرد (جام) , کوره (مکان) , باغ خاصگی (مشهد) , باغ میرزا طاهر وزیر , میرزا طاهر، وزیر خراسان , قریه خواجه محمدتقی , محله محمدعلی ماسی , محله عاشور کالی , خربزه فروش , پینه دوز , محله گدا علی اهکی , اهکی، گدا علی، ریش سفید محله , سالار مومن، ریش سفید محله , راه برو
شماره ثبت:
۳۲۴۹۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۲۴۹۸
توجيهات و مقررات. توجيهات. مؤديان تقاوي و مساعدات تقاوي زارعان. پرداخت وجه نقد غله بصورت تقاوي به زارعان مزارع موقوفه آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۰۲-۱۱۰۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎۳،۴ , اکثر صفحات , ‎۱،۲ , ‎۱،۷ , ‎۳،۵ , دفترخانه , برخی صفحات , ‎۱،۳ , غلات , گندم , بذر سفیدبری , اراضی خیابان (مشهد) , مزرعه جوی پایان (مشهد) , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , کتاب مستوفی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎۵،۷ , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , تقاوی , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , ‎۱۱،۱۳ , مزرعه کنوجرد (مشهد) , دفتر توجیهات , ‎۹،۱۰ , ‎۲،۳ , ‎۵،۸ , ‎۱،۶ , ‎۱،۱۲ , ‎۶،۷ , ‎۲۰،۲۱ , ‎۶،۱۳ , ‎۹،۲۱ , ‎۱۲،۱۳ , ‎۲۱،۲۲ , ‎۹،۱۲ , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , ‎۱۲،۱۵ , مزرعه کنه بیست (مشهد) , قریه رادکان (مشهد) , نایب ناظر , ‎۱۱،۱۴ , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , خبوشان (قوچان) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , غله مناصفه , ‎۱،۱۴ , مزرعه ماسی (مشهد) , جام (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , وزن جنابد , قصبه فرهادجرد (جام) , بذر سبزبری , قریه روشناوند (تون) , خواجه محمدامین، صاحب جمع خزانه , مزرعه تیرجرد (جام) , حاجی عوض، انباردار , محال فورلاس (جام) , ‎۱۱۰۳ـ‎۱۱۰۲ق , مزرعه تون (فردوس) , خواجه صفی میرک، متصدی محال فورلاس , کربلایی، قاسم، سرکار مزرعه بیلدر , میرزا خواجه، متصدی قریه روشناوند
شماره ثبت:
۳۲۵۲۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۲۵۲۱
اوارجه. التحاويل و التحاصيل. التحاويل. صاحب‌جمعان. انبارخانه. تحويل وجوهات به صاحب‌جمعان انبارخانه آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۰۵۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , اراضی خیابان (مشهد) , مرسوم , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , سیورغالات , زارع , مزرعه مایجرد (مشهد) , ‎۴،۶ , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , علوفه , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , اجرت , زنان , مردان , فقرا , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نقاره خانه , کتابخانه استان قدس رضوی , شربت خانه , ‎۱،۵ , یتیمان , ‎۳،۶ , سادات , صاحب جمع شماع خانه , سقاخانه , طلبه , ‎۳۱،۳۳ , مطبخ , طباخ , مزرعه طرق (مشهد) , باغبان , وظیفه , ‎۵۱،۵۲ , ‎۴۵،۴۶ , ‎۴،۷ , عطار , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , ملا اسماعیل، واعظ , مزرعه جایاب (مشهد) , مستوفی , صاحب نسق , سقای صحن , سقای مطبخ , علمدار , عزب حویج خانه , مزرعه منزل اباد (مشهد) , درویشان , بیلدار , سرکار عمارت , مستحقان , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , هیمه خانه , حلوایی , ریخته گر , نهر خیابان , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه حسینی (مشهد) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مددمعاش , شماع خانه , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه مردار کشان (مشهد) , کرایه , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , تصدق , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , خواجه فریدون حسین، حویج دار , حاجی قابل، طباخ , درویش یوسف، کفشبان , موالی و مشایخ , مزرعه جاغر (مشهد) , سیف الله، مقری , رختبان , مطهر , حاجی محمد حسین، کفشبان , شاه محمد، حافظ , علی دوست، مقری , طبسی، قاسم، حافظ , باغ شاهی , موسوی، میر خلیل الله , شمع ریزی , حسن علی، سفره چی , حق السعی , فرج، مقری , درویش محمد باقر، جاروکش , شوشتری، ملا عبدالله , جزایری، شیخ زین الدین , محمد باقر، حافظ , محمد زمان، مهماندار , میرزا محمد، میراب , سقای رابیه , درویش علی رضا، فراش , کوسچی , مولانا عبدالله، خادم , محمد معصوم، جاروکش , محمد تقی، جاروکش , حاجی شمس الدین محمد، حافظ , ‎۵۷،۵۹ , علی بیگ، موذن , میر محسن، خادم , درویش محمد، جاروکش , شیخ ابوالبرکات، خادم , استرابادی، ملا ابراهیم , مولانا فولاد، خادم , حاجی محمد، موذن , محمد شفیع، دربان , میرزا حسن، خادم , مشعل خانه , استرابادی، عفیفه بیگم بنت میر محسن , ملا شمس، بیماردار , میر صالح، سفره چی , میر محمد امین بن میر نظام، فراش , انبارخانه , درویش شمس الدین، فراش , میرزا علی، موذن , شیخ علی، حافظ , قاسم علی، حافظ , مازندرانی، میر محمد طاهر بن میر سید علی , مازندرانی، میر محمد بن میر سید علی , حسن علی، موذن , درویش محمد بن درویش گدا، جاروکش , مزرعه میان دوجوی (مشهد) , میر غیاث الدین محمد، کتابدار , خواجه صدر، منشی , قاسم، حافظ , میر جعفر، زیارت نامه خوان , میرک، حافظ , اراضی ویرانیو (مشهد) , محمد شفیع، حافظ , علی رضا، حافظ , محمد میرک، حافظ , میر محمد مومن، کتابدار , ملا سعدی، فراش , بریانی , مولانا ربیع الخثیم، دربان , مازندرانی، ملا حسین , میر علی نقی، کتابدار , عزب محافظ قنادیل , محمد شفیع، موذن , محمد شریف، حافظ , مولانا محمد، واعظ , استرابادی، ملا اسحاق , رستمداری، ملا غلام علی , میر محمد، کلیددار , محمد امین، بیماردار , مازندرانی، ملا ابراهیم , حاجی شمس الدین علی، قالیباف , محمد زمان بیگ، مشرف , استرابادی، مولانا محمد قاسم , نیشابوری، ملا ابوالقاسم، مداح , جزایری، شیخ محمد , درویش محمد، کفشبان , مشهدی، میر محمد، خادم , محمد هاشم، حافظ , مولانا محمد قاسم، مدرس , محمد علی بن فرج، موذن , اسفند بیگ، موذن , حاجی غلام حسین، موذن , محمد تقی، فراش , میر فولاد، ایاغچی , محمد طاهر، حافظ , محمد علی، دربان , محمد اکبر، حافظ , حکیم , حاجی محمد رضا، فراش باشی , محمد قاسم، کفشبان , استرابادی، ملا علی , یزدی، سلطانم بیگم بنت ملا عبدالله , ‎۱۰۵۳ق , محمد قاسم، انباردار , میر صالح، خطیب , ترشیزی، میر حبیب الله , جبل عاملی، شیخ محمد بن ابراهیم , شیخ حسن، مقری , کشمیری، مولانا حسن , قاینی، میرحسن، مدرس , میرزا غیاث الدین محمد، مدرس , میر سید حسن، شیخ الاسلام , خلیل، موذن , سلطان حسن، موذن , حاجی محب، قاری , پهلوان حاجی احمد، انباردار , صاحب جمع انبارخانه , قریه ماریان (مشهد) , اراضی زیر جو ی(مشهد) , ‎۲،۶۷ , ‎۲،۱۲،۶۷ , مزرعه عارض (مشهد) , مزرعه سرواباد ( مشهد) , اقا زمان، نویسنده غله سیورسات , محمد حسین بیگ، انباردار , گنجلو، قلندر بیگ , حسینی، میر ابوطالب , محال وقفی , میرزا عرب، مشرف , میرزا رحیم، مشرف , محمد جعفر، مهماندار , میر جلال بن میر محمد باقر، مهماندار , میر محمد سعید بن میر محمد باقر، مهماندار , درویش محمد رضا بن گدا علی، فراش , ملا محمد شریف، فراش باشی , حاجی بیگ، فراش , ملا محمد امین، فراش , محمد ملک بن محمد خان، فراش , اسفراینی، میر محمد تقی بن میر قاسم، فراش , ملا شاه قاسم بن ملا غلام علی، فراش , نوری، ملا محمد طاهر، فراش , ‎۱۵،۶۸ , ملاندر، فراش , درویش محمد بن حاجی جلال، فراش , محمد امین بن ملا شمس، فراش , ‎۱۷،۶۸ , ملا شمس الدین محمد،صاحب جمع شربت خانه , محمد علی، عزب شربت خانه , محمد هاشم، کلیددار شربت خانه , صاحب جمع اثواب تصدقی , میر محمد حسین ، توشمال , الله قلی، مهتر ایاغچیان , عوض، مشعلدار , غیاث، مهتر مشعلدار , کبابچی , درویش ابوالقاسم، جاروکش , درویش شیر رضا بن درویش ادینه، جاروکش , درویش محمد بن درویش ابن حسین، جاروکش , درویش عبد الصمد، جاروکش , محمد رضا بن غلام علی شیر، جاروکش , حاجی محب بن غلام علی شیر، جاروکش , میر شریف، جاروکش , درویش عبدالله بن شیر محمد، جاروکش , محمد رضا، جاروکش , تبریزی، محمد صادق، جاروکش , بهروز، کفشبان , حاجی اورنگ (کذا)، کفشبان , درویش رمضان، کفشبان , محمد اشرف بن درویش کمال، کفشبان , درویش محمد علی بن درویش محمد حسین، کفشبان , خواجه برات، کفشبان , محمد صادق بن ملا عباس، کفشبان , نیاز قلی، کفشبان , محمد شریف، کفشبان , درویش قربان، کفشبان , مولانا فتح الله، دربان , مولانا شریف الدین حسین، دربان , میر رضا بن شیر علی، دربان , درویش علی رضا، دربان , درویش حاجی محمد رضا، دربان , تونی، میر سید علی، خادم , میر هاشم، نایب خادم , میرزا صادق بن میر معین الدین اشرف، خادم , میر معین الدین اشرف، خادم , مشهدی، میر محمد محسن بن میر علی اکبر، خادم , خیرات خان، خادم , میر محمد، نایب خادم , مولانا محمد رضا بن مولانا محمد صالح، خادم , میر یحیی، خادم , میرزا محمد امین بن میرزا ابوطالب، خادم , اردوبادی، میرزا علی اصغر، خادم , محمد امین نصر، حافظ , مشکک رستمداری، ملا فخر , استرابادی، محمد تقی , هزار جریبی، میر مظفر میرزا , سبزواری، میر محمد مقیم بن میر فصیح , جبل عاملی، میر محمد بن میر سید علی , مرعشی، میر محمد امین , موسوی، میر شمس الدین، مقری , ملا محمد بن مولانا محمد باقر، حکیم , مولانا محمد باقر، حکیم , ‎۴۲،۶۹ , میرزا افضل بن میرزا حسن، خادم , میر محمد مهدی بن میر محمد مومن، خادم , میر محمد مهدی بن میر محمد مومن، بخورسوز , میر سید علی، نایب شیخ علی خاتون , شیخ محمد خاتون، خادم , رضوی، میر محمد مومن بن میر محمد جعفر، خادم , میرزا سنجر بن میرزا رستم، خادم , استرابادی، میر صفی الدین محمد، خادم , جبل عاملی، میر علی رضا، خادم , شیخ علی بن شیخ داود، خادم , نظام الملکی، خواجه محمد هاشم، خادم , میر نور الدین محمد، خادم , میر نورالدین محمد، بخورسوز , ملاغدیر، خادم , حاجی محمود بن ملا محمد شریف، خادم , میرزا ابوتراب، خادم , میر محمد جعفر بن میر اسماعیل، خادم , رضوی، میر ابوالقاسم، خادم , شیخ حسن رضا، خادم , گیلانی، مولانا شمس، خادم , حاجی محمد رضا، فراش , ملا نوروز، فراش , میر باقی، فراش , حاجی عبدالله، فراش , کشمیری، حاجی محمد علی، فراش , حاجی نهال، فراش , حاجی علی رضا، فراش باشی , محمد نصر بن ملا محمد هاشم، فراش , صاحبی، میر سید محمد بن میر هاشم، فراش , محمد باقر بن محمد رضا شاه قلی، فراش , محمد کاظم بن حاجی تقی، فراش , میر محمد بن میر محسن عمو، فراش , درویش اسحق، فراش , مشهدی، ملا شریف، فراش , محمد مقیم، فراش , یوسف بیگ، فراش , ملا حسن علی، فراش , شیخ محمد بن درویش محسن، فراش , محمد رضا بن ملا محمد حسین، فراش , محمد مومن بن میرزا اصغر، فراش , میر قاسم، افشار , میر نظام الدین علی، مدرس , سید بدر الدین، مدرس , میر محمد بن میر کمال الدین، حافظ , علی رضا بن ملا شاه رضا، حافظ , یزدی علی خان، حافظ , محمد رضا بن ملا محمد شریف، حافظ , محمد طاهر بن قاسم، حاقظ , محمد محسن بن میرک، حافظ , محمد رضابن شاه محمد، حافظ , محمد صادق بن حاجی محمد، حافظ , ‎۵۳،۶۸ , ملا شاه محمد، حافظ , محمد زمان بن میرک، حافظ , محمد قاسم بن ملا مقصود، حافظ , ملا مقصود، حافظ , محمد حسین، حافظ , محمد حسین بن محمد شفیع، حافظ , تبریزی، بنیاد، حافظ , محمد شفیع بن ملا حسن رضا، حافظ , شفیع علی، حافظ , ‎۵۴،۶۶ , خدا ویردی، حافظ , استرابادی، اسحق، حافظ , شیخ محمد طاهر، حافظ بالاسر مبارک , ابن علی بن علی رضا، حافظ , محمد اشرف بن محمد اکبر، حافظ , علی دوست، حافظ , طبسی، محمد بن قاسم، حافظ , محمد رضا بن حاجی محب، حافظ , محمد علی بن فرج، مقری , عبد الوهاب، موذن , حاجی محمد بن، علی دوست، موذن , یار علی، مقری , استرابادی، سید مراد , سبزواری، محمد شریف، حافظ , مولانا محمد جعفر، خادم , مولانا شمس الدین محمد، شربت دار , میرزامحمد، منشی , استاد غلام حسین، علمدار , ترشیزی، میر محمد یوسف، ضابط نذورات , خداوردی، حافظ , مولانا محمد باقر، کاتب , سمنانی، مولانا محمد، واعظ , استرابادی، میر محمد تقی
شماره ثبت:
۳۲۵۶۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۲۵۶۷
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از باغات و زراعات و مستغلات ولايات موقوفه آستان قدس و مخارج صورت گرفته از محل آن
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , درامدها , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , بقالی , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , حق التولیه , حق النظاره , مال و جهات , سیورغالات , مقاطعه , زارع , وزن تبریز , ارباب حوالات , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , نقصان , تقاوی , استاد محمد علی، چاهجو , موقوفات , ناطور , لایروبی , خرید , مصالح ساختمانی , برنج , مستغلات , حق الارض , واقفان , ‎۱۶،۱۷ , ‎۲۰،۲۱ , ‎۱۶،۲۷ , ‎۱۵،۱۷ , ‎۱۴،۱۵ , ‎۳۲،۳۷ , ‎۲۲،۲۸ , ‎۱۹،۲۳ , تنباکو , پیاز , الو بخارا , ‎۱۶،۲۳ , مطبخ , کشمش , نخود , وجوه نقدی , وظیفه , ‎۴۱،۴۳ , ‎۵۱،۵۲ , ‎۸،۱۲ , ‎۴۳،۴۴ , ‎۳،۲۸ , ‎۱۳،۲۰ , ‎۱۶،۲۰ , ‎۸،۱۱ , ابریشم , سنجد , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , موقوفه گنج علی خان , ‎۱۶،۲۲ , سمنان , شرایط انعقاد قرارداد , مال المصالحه , مزرعه حمدی (نیشابور) , نایب ناظر , ‎۲۰،۲۶ , ‎۱۸،۲۷ , ‎۲۵،۲۸ , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , حق الشرب , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , دفتر خانه , ‎۱،۳،۱۶ , مزرعه زرگران (مشهد) , ‎۶۸،۷۳ , مندو , غله مناصفه , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , کنجد , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎۳۸،۳۹ , ‎۵۵،۵۸ , مزرعه ماسی (مشهد) , ‎۱۷،۴۳ , ‎۶۶،۶۸ , شفتالو , جام (مشهد) , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , وزن ها واندازه ها , مزرعه حسن اباد (جام) , ‎۲۹،۵۱ , ۹۲-‎۱ , جاورس , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , جنابد (تون) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , ‎۱۷،۳۹ , قریه معون (ترشیز) , ‎۱۰،۵۴ , قنات دستجرد (مشهد) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , ‎۵۴،۵۸ , ‎۱۸،۴۰ , بذر سبزبری , قریه راس الحد (لاسجرد) , قریه سلیمان اباد (قزوین) , ‎۱۱۰۲ق , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , ‎۳۱،۳۹ , مزرعه خرچنگ (استراباد) , مزرعه امین اباد (مشهد) , قریه سنگ تراشان (ساری) , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه رشیداباد (تهران) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , میر سید محمد، خادم , زاوه (تربت حیدریه) , قریه کرکنج (شیروان) , ‎۲۹،۶۴ , ‎۴۵،۸۸ , اخراجات دیوانی , مزرعه علیاباد (نیشابور) , امرود , مزرعه جزند (خواف) , مزرعه بستیجان (دامغان) , مزرعه وامرزان (دامغان) , استصوابیات , قریه بمرود (قاین) , وزن قاین , مزرعه چاهک (قاین) , ‎۱۶،۲۰،۲۲ , دعس (کذا) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه سیداباد (تون) , مزرعه کمالی (تون) , قصبه بجستان (تون) , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , قریه زیبد (تون) , کورک , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , انگور نبات , خان پیرانجلی (اصفهان) , مزرعه نوراباد (نیشابور) , قریه جویمند (تون) , مزرعه مهران (خوار) , مزرعه سلیمان اباد (خوار) , قریه فیض اباد (قزوین) , مزرعه کلاتچه علی (بیرجند) , طاحونه کارشک (نیشابور) , بیدنجیر , قریه مارندیز (تون) , مزرعه سعداباد (اسفراین) , مزرعه حاجی اباد (دامغان) , ‎۱۸،۷۷ , استاد رمضان، چاهجو , قریه طالیجرد (اصفهان) , قریه استانه علی بلاغی (دامغان) , مزرعه تیرجرد (جام) , محال اتبیاعی , میرزا محمد علی، مستوفی , خروع , طاحونه دیزباد علیا (نیشابور) , ‎۲،۳۳ , طاحونه دیزباد سفلی (طاحونه امام ویردی) , ‎۵،۸۲ , طاحونه ساره (باخرز) , ‎۵،۷۴ , ‎۶،۵۰،۵۳ , ‎۵،۵۸ , ‎۱۵،۱۷،۲۰ , ‎۱۶،۸۳ , ‎۱۶،۱۷،۲۰ , مزرعه کلاتجه مایان (دامغان) , ‎۲۰،۷۹ , موسوی تربتی، میر محمد مقیم بن میر احمد , محولات (تربت حیدیریه) , ‎۲۴،۷۱ , ‎۲۴،۸۱ , موسوی رضوی، میرزا محمد محسن بن میرزا الغ، متولی استان قدس رضوی، _‎۱۰۷۴ق , مزرعه کلو (دامغان) , مزرعه غوران پاشتان (هرات) , مزرعه ده شکر (هرات) , مزرعه شیرمرغ (بیرجند) , ‎۵۹،۸۴ , ‎۳۲،۳۹ , بذرسبزی , محمد زمان بیگ، ناظربیوتات سرکار خاصه شریفه , ‎۴۴،۵۹ , ‎۴۵،۸۶ , محمد علی بیگ، ناظر سرکار خاصه شریفه , ‎۵۰،۵۳ , ‎۵۱،۹۲ , ‎۵۱،۸۴ , محال فورلاس (جام) , خواجه محمد شفیع، صاحب جمع حویج خانه , ‎۵۸،۹۱ , ‎۶۰،۷۱ , ‎۶۴،۶۸ , ‎۶۴،۶۶ , تورب , جوزک , سیب انجیر , قنات کوشک (سبزوار) , مزرعه کلوکن (استراباد) , موسوی فندرسکی، گل رخ خانم بنت میر کمال الدین , مزرعه چشمه (استراباد) , ‎۹۰،۹۱
شماره ثبت:
۳۲۴۱۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۲۴۱۶

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,145,014

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .