کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
توجيهات و مقررات. توجيهات. مرسوم. کفاشان کشيک پنجم. پرداخت مرسوم و مقرري به کفشداران کشيک پنجم آستان قدس در تخاقوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
34694
پرداخت صديک محصولات مزارع و املاک وقفي آستان قدس (رسم الوزاره و رسم الاستيفا)
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
44843
سررشته. توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر. پرداخت بذر مزارع و املاک موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎3،4 , اکثر صفحات , مستاجران , ‎3،5 , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , گندم , ‎2،4 , غله مثالثه , موقوفات , بذرها , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎1،4 , ضابط , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , موقوفه علیشاهی , مزرعه جایاب (مشهد) , اجاره بها , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , مزرعه نصراباد (مشهد) , حاجی میرزا حسین، محرر , میرزا زین العابدین، وزیر , میرزا مرتضی، خادم باشی , مزرعه ماهی خرد (مشهد) , مزرعه اوازی (کذا) (مشهد) , میرزا علی رضا، سرکشیک , مزرعه یخ چاه (مشهد) , 1251-‎1250ق , حاجی حسین، متصدی , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کمالی (مشهد)
شماره ثبت:
37788
صورت حساب. صورت حساب ماليات املاک موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1،2 , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , مالیات , مزرعه محراب خان (مشهد) , مزرعه گچوان (مشهد) , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , صورت حساب ها , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , بلوک جاغرق (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه سران (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , طاحونه کبود حمام (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کبود (مشهد) , مزرعه پیش فروش (مشهد) , مزرعه ماهی خرد (مشهد) , 1249-‎1248ق
شماره ثبت:
37686
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. سادات. پرداخت وظيفه و مقرري به سادات در تخاقوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , ‎1،2 , مستاجران , ‎1،3 , غلات , گندم , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مزرعه مایجرد (مشهد) , موقوفات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , ‎2،3 , سادات , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , طومار تقسیم , رضوی، میرزا ابوطالب , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , مزرعه حاتم اباد (گودسلوک) , حسینی، میر محمد , 1142-‎1141ق , رضوی، میرزا محمد جعفر بن میرزا علاءالدین محمد , حسینی عاملی، میر ابوطالب , میرسید علی، زیارت نامه خوان , حسینی، میر محمد علی بن میرزا ابراهیم , ملا علاءالدین محمد، فراش بام حرم , موسوی، میرزا علی نقی , حسینی، میر محمد باقر , تربتی، میرزا علی نقی
شماره ثبت:
34697

تعداد کل فراداده ها

2,023,932

تعداد منبع دیجیتال

151,013,991

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .