کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب به معلمان و مدرسان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , معلمان , کارمندان , ‎1320ق , حسینی، عبدالجواد، عمادالتولیه، سرکشیک سوم (مهر‎1310) , دستمزدها , دارالتولیه , احمد (مهر‎1319) , نایب ضابط (مهر‎1309) , محمد اسماعیل، سررشته دار (مهر‎1307) , محمد باقر (میرزا- ) مدرس , دفترخانه ـ دارالتولیه , مهرناخوانا , دستمزدها (جنسی) , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر؟) , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , شریف،اسدالله ،مدیرالتولیه ،خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1319) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1315) , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر(مهر‎1315) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر؟) , حسینی، محمد طاهر بن احمد، معتمد التولیه، مستوفی (مهر‎1310) , احمد، وزیر کل (مهر‎1307) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , نایب النظاره (مهر‎1315) , وزیر اعظم (مهر‎1317) , احمد، قوام النظاره (مهر‎1319) , محمدتقی، مدیر موقوفات (مهر‎1318) , مشارالتولیه، وزیر معظم (مهر‎1319) , میرزااقا، صدرالمدرسین , عسکری بن علینقی (میرزا-)، مدرس , رضوی، محمدحسین، مدرس , محمدرضا(میرزاـ)،قطب‌الواعظین، مدرس , محمدحسین (میرزا-)، مدرس , عسکری بن علینقی (میرزا-)، مدرس (مهر‎1315) , محمد (شیخ-)،مدرس , محمد(شیخ-)، مدرس (مهر‎1310) , رضوی، ذبیح الله بن محمدجعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1304) , حسینی، محمدبن ابوالقاسم، مبشرالتولیه، سررشته دار کل بیوتات (مهر؟) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1317؟) , مجیرالسلطان (مهر؟) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، ناظر (مهر‎1292؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر؟)، -‎1335ق
شماره ثبت:
22615
پرداخت هزينه‌هاي مکتب‌خانه و مدرسين و معلمين آستان قدس در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , معلمان , کارمندان , ‎1330ق , دستمزدها , دارالتولیه , حسینی، داود (مهر؟) , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , عبدالرحمن،مدرس , عبدالرحمن ،مدرس (مهر‎1291) , رضوی،محمدتقی،مشرف کتابخانه , حسینی،علی‌اکبر،مدرس , محمد (شیخ ـ)،شیخ الاسلام،مدرس , محمدمهدی(شیخ الشریعه)،مدرس , محمدرضا (شیخ ـ)،مدرس , محمدرضا (شیخ ـ)،مدرس (مهر؟) , فضل ،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل , محمدصادق (شیخ ـ)،مدرس , محمدصادق (شیخ ـ)،مدرس (مهر؟) , دفتر مخصوص , مرتضی (شیخ-)، معلم , محمدحسن (میرزاـ)مدرس , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر‎1314) , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی (میرزاـ خان)، متولی باشی (‎1330) , طباطبایی نایینی،مرتضی قلی (میرزا ـ خان)، متولی باشی , حسینی رضوی، علی‌محمد بن ابوالقاسم، مدرس (مهر‎1320) , محمدحسن (میرزا-)، مدرس (مهر؟) , حسینی، علی اکبر، مدرس (مهر‎1316) , رضوی، محمدتقی، مشرف کتابخانه (مهر‎1281) , رضوی، محمدحسین بن اقامیرزا، صدر کتابخانه , رضوی، محمدحسین بن اقامیرزا، صدر کتابخانه (مهر‎1329) , محمد (شیخ-)، شیخ الاسلام، مدرس (مهر‎1318) , محمدمهدی، شیخ الشریعه، مدرس (مهر‎1313) , عبدالحسین بن محمدرحیم، مجتهد و مدرس کتابخانه , عبدالحسین بن محمدرحیم، مجتهد و مدرس کتابخانه (مهر‎1301) , شریف، غلامرضا بن علی، معتمدالکتاب , شریف، غلامرضا بن علی، معتمدالکتاب (مهر‎1306) , مرتضی (شیخ-)، معلم (مهر؟)
شماره ثبت:
22607
پرداخت مستمري و مواجب کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , حقوق و مزایا , موقوفه ها , دستمزدها , دارالتولیه , ‎1336ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1331) , کفش بانان , صحن (ازادی) , دفترخانه ـ دارالتولیه , مقبره‌ها , صحن عتیق (صحن انقلاب ) , صحن جدید ــ صحن ازادی , صحن انقلاب , موقوفه مهدیقلیخان قرایی , احمد (میرزا ـ)،قوام الوزاره , دفتر مخصوص , مقبره موتمن‌الملک انصاری , طباطبایی نایینی ،مرتضی قلی (ـ خان)،متولی باشی استان قدس (مهر‎1331) , رضوی، محمدحسین، زرگر، نایب بخورسوز , رضوی، محمدحسین، زرگر، نایب بخورسوز (مهر‎1320؟) , موسوی، محمد بن حیدر، صنیع التولیه، کتیبه نویس , موسوی، محمد بن حیدر، صنیع التولیه، کتیبه نویس (مهر‎1313) , حسینی، اسدالله بن ذبیح الله، نجدالتولیه , حسینی، اسدالله بن ذبیح الله، نجدالتولیه (مهر‎1335) , حسینی، ذبیح الله بن عبدالرحیم، شعاع التولیه، صاحبجمع روشنایی , حسینی، ذبیح الله بن عبدالرحیم، شعاع التولیه، صاحبجمع روشنایی( مهر‎1318) , محمدتقی بن احمد (میرزا-)، عزب دفتر، قوام دفتر , محمدتقی بن احمد (میرزا-)، عزب دفتر، قوام دفتر (مهر؟) , عبدالرضا بن احمد (میرزا-)، سررشته دار , عبدالرضا بن احمد (میرزا-)، سررشته دار (مهر؟) , حاجی اقا بن حسین (کربلایی-)، یساولباشی , حاجی اقا بن حسین (کربلایی-)، یساولباشی (مهر؟‎13؟) , حسینی، محمدعلی بن هادی، همقلم و صدیق دفتر , حسینی، هادی، همقلم دفتر , علی اصغر بن علینقی، محرر دفتر , علی اصغر بن علینقی، محرر دفتر (مهر‎1332) , مسیح بن علاءالتولیه , مسیح بن علاءالتولیه (مهر‎1329) , محمدشریف بن عبدالعلی، غایب نویس , محمدشریف بن عبدالعلی، غایب نویس (مهر‎1315؟) , رضوی، اسدالله بن هادی، تحویلدار خاصه , رضوی، اسدالله بن هادی، تحویلدار خاصه (مهر‎1330) , قرایی،مهدیقلی (ـ خان) , عبدالوهاب، کفشبان (مهر‎1337) , عباسعلی، کفشبان (مهر‎1334) , وزیر وظایف (مهر؟)
شماره ثبت:
22599
پرداخت شهريه و مستمري به افراد در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , والدین , حقوق و مزایا , دارالتولیه , ‎1336ق , وارثان , فرزندان , صدیق دفتر استانه (مهر‎1331) , دفترخانه ـ دارالتولیه , موسوی ،حسین(مهر؟) , هادی(حاجی میرزاـ) , حسینی سیستانی،موسی , علی‌اکبر(اقاـ)،ساعت ساز , مرضیه بیگم , مرضیه بیگم (مهر‎1314) , فضل الله (میرزا ـ)،صحاف باشی , دفتر مخصوص , احمد (اقا سیدـ )،سیف السادات , میرزابابا (حاجی ـ)،معتمدالتولیه ،مستوفی , محمدصادق (شیخ-)، نصیرالتولیه , حسینی، ابراهیم، رییس السادات , محمدعلی (مهر‎1323) , وزیر وظایف (مهر‎1327؟) , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی (ـ خان)، متولی باشی استان قدس , سرابی، اسماعیل (میرزا-) , رضوی، اقابزرگ بن علی اصغر , رضوی، اقابزرگ بن علی اصغر (مهر؟) , رضوی، علی اصغر، نایب سرکشیک سوم , تهرانی، جواد (سید-)، مدرس , رضوی، محمد (عرب) , رضوی، محمد (عرب) (مهر‎1320) , یوسف بن نایب نصرالله , یوسف بن نایب نصرالله (مهر؟) , حسینی، محمدطاهر بن معتمدالتولیه , حسینی، محمدطاهر بن معتمدالتولیه (مهر‎1333؟) , حسینی، ابراهیم، رییس السادات (مهر‎1328) , حسینی سیستانی، موسی (مهر‎1323) , بی‌بی کوچک بنت خلیل , خلیل (میرزاـ)، مستوفی , امیر بن خلیل (اقا-) , امیر بن خلیل (اقا-) (مهر‎1331) , خانم اغا بنت علی اکبر , خانم اغا بنت علی اکبر (مهر‎1336) , معصومه بیگم بنت احمد , عصمت بیگم بنت احمد , عبدالحسین بن فضل الله , عزت اقا بنت فضل الله , فرخنده (خانم-)، بنت علی مشیردفتر , عصمت (خانم-)، بنت علی مشیردفتر , موسوی، میرزا اقا بن علی , موسوی، میرزا اقا بن علی (مهر‎1330) , بلقیس بنت میرزابابا (مهر؟) , امیر بن محمدصادق (اقا-) , امیر بن محمدصادق (اقا-) (مهر‎1333)
شماره ثبت:
22597
پرداخت شهريه و مستمري به افراد در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , حقوق و مزایا , دارالتولیه , ‎1336ق , وارثان , فرزندان , صدیق دفتر استانه (مهر‎1331) , دفترخانه ـ دارالتولیه , مهرناخوانا , فاطمه خانم , محمدرضا(حاجی ـ) ،زرگرباشی , بتول , رضوی،زینب , محمدحسین ،روضه‌خوان , فرنگیس (مهر‎1322) , دفتر مخصوص , عطارد خانم بنت معتمدالتولیه , محمدعلی بن محمدرضا (اقا-) , طباطبایی نایینی ،مرتضی قلی (ـ خان)،متولی باشی استان قدس (مهر‎1331) , حسین بن علی (حاجی-)، فراش , حسین بن علی (حاجی-)، فراش (مهر‎1291) , وزیر وظایف (مهر‎1324) , رضوی، زهرا بنت صدرالسادات , رضوی، زهرا بنت صدرالسادات (مهر‎1321؟) , رضوی، زینب (مهر‎1322) , رضوی، امنه , رضوی، امنه (مهر‎1321) , غلامحسین بن غلامحسین، منشی , غلامحسین، منشی گناباد , محمدباقر بن محمدصادق , مهدی، ناظم , بتول خانم , غیاث‌الدین (ـ میزرا) , والده شمس الدین (مهر‎1318) , معصومه بیگم (مهر‎1323) , رضوی، مرتضی بن جعفر , رضوی، مرتضی بن جعفر (مهر‎1333) , رضوی، عبدالحسین بن زین العابدین , رضوی، عبدالحسین بن زین العابدین (مهر؟) , محمدکاظم بن محمدرضا (اقا-) , محمدکاظم بن محمدرضا(اقا-) (مهر‎1331) , محمدعلی بن محمدرضا (اقا-) (مهر‎1324) , طباطبایی، علی اکبر , عمادالدین , فخرالدین , اقدس , بدایع نگار استان قدس (مهر؟) , قندهاری، محمدحسین بن ابراهیم، تاجر , قندهاری، محمدحسین بن ابراهیم، تاجر (مهر؟) , حسین بن مسیح، ملتزم التولیه , حسین بن مسیح، ملتزم التولیه (مهر؟) , رشتی، جعفر بن جعفر , رشتی، جعفر، ثقه‌الاسلام , حسینی، نجف بن رضا , حسینی، نجف بن رضا (مهر‎1330) , حسینی، علیرضا بن رضا (مهر‎1336) , محمدرضا بن عبدالحسین , محمدرضا بن عبدالحسین (مهر؟) , اغابیگم بنت محمد , اغابیگم بنت محمد (مهر‎1331) , مریم بنت محمد , مریم بنت محمد (مهر‎1331) , عطارد خانم بنت معتمدالتولیه (مهر‎1310) , حسینی فراهی، حسن بن علی , حسینی فراهی، حسن بن علی (مهر‎1326)
شماره ثبت:
22595
پرداخت مستمري و مواجب نقدي و جنسي کارکنان وابسته به آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , حقوق و مزایا , دستمزدها , دارالتولیه , ‎1336ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1331) , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , دفتر مخصوص , طباطبایی نایینی ،مرتضی قلی (ـ خان)،متولی باشی استان قدس (مهر‎1330) , محمدقلی (میرزا-)، ملاباشی , حسینی، حسین بن رضا، معین تحویلخانه , حسینی، حسین بن رضا، معین تحویلخانه (مهر‎1329) , عبدالحسین بن محمدباقر، مقوم املاک استانه , عبدالحسین بن محمدباقر، مقوم املاک استانه (مهر‎1336) , ابراهیم بن موثق التولیه (میرزا-)، نایب ناظر کارخانه خدام , ابراهیم بن موثق التولیه (میرزا-)، نایب ناظر کارخانه خدام (مهر؟) , شریف، عبدالحسین (مهر‎1309؟) , حسینی، علینقی بن علیرضا، ناظم موقوفات , حسینی، علینقی بن علیرضا، ناظم موقوفات (مهر‎1318؟) , حسین بن محمدرضا (میرزا-)، مستشارالتولیه , حسین بن محمدرضا (میرزا-)، مستشارالتولیه (مهر؟) , حسینی، محمدباقر بن علی , حسینی، محمدباقربن علی (مهر‎1329) , علی (حاجی سید-)، مجتهد , محمدعلی بن محمدقلی (میرزا-)، ناظم کل , محمدعلی بن محمدقلی (میرزا-)، ناظم کل امور (مهر‎1325) , علی بن عبدالحسین (کربلایی-)، زرگر، نایب موقوفه شاه‌طهماسب، شاطرباشی (مهر‎1327) , علی بن عبدالحسین (کربلایی-)، زرگر، نایب موقوفه شاه‌طهماسب، شاطرباشی , موسوی، عباس بن محمد، صدرالاشراف , موسوی، عباس بن محمد، صدرالاشراف (مهر؟) , حسینی، عبدالرضا بن صاحب نسق، معین املاک , حسینی، عبدالرضا بن صاحب نسق، معین املاک (مهر؟) , محمدتقی بن حسن (حاجی شیخ-)، ضیاءالذاکرین , محمدتقی بن حسن (حاجی شیخ-)، ضیاءالذاکرین (مهر‎1324) , محمدحسن بن علی‌اکبر، زرگر، متولی تفویضی موقوفه شاه طهماسب , محمدحسن بن علی‌اکبر، زرگر، متولی تفویضی موقوفه شاه طهماسب (مهر‎1330) , اسماعیل بن محمدتقی (میرزا-)، معتمدالوزاره، سررشته دار
شماره ثبت:
22594

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,357,511

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .