کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 23
گزارش دفن اموات در عمارات مبارکات و صحنين مقدس در ماه ربيع‌الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۱۱۸۶۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۱۸۶۰
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از باغات و زراعات و مستغلات ولايات موقوفه آستان قدس و مخارج صورت گرفته از محل آن
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , درامدها , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , بقالی , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , حق التولیه , حق النظاره , مال و جهات , سیورغالات , مقاطعه , زارع , وزن تبریز , ارباب حوالات , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , نقصان , تقاوی , استاد محمد علی، چاهجو , موقوفات , ناطور , لایروبی , خرید , مصالح ساختمانی , برنج , مستغلات , حق الارض , واقفان , ‎۱۶،۱۷ , ‎۲۰،۲۱ , ‎۱۶،۲۷ , ‎۱۵،۱۷ , ‎۱۴،۱۵ , ‎۳۲،۳۷ , ‎۲۲،۲۸ , ‎۱۹،۲۳ , تنباکو , پیاز , الو بخارا , ‎۱۶،۲۳ , مطبخ , کشمش , نخود , وجوه نقدی , وظیفه , ‎۴۱،۴۳ , ‎۵۱،۵۲ , ‎۸،۱۲ , ‎۴۳،۴۴ , ‎۳،۲۸ , ‎۱۳،۲۰ , ‎۱۶،۲۰ , ‎۸،۱۱ , ابریشم , سنجد , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , موقوفه گنج علی خان , ‎۱۶،۲۲ , سمنان , شرایط انعقاد قرارداد , مال المصالحه , مزرعه حمدی (نیشابور) , نایب ناظر , ‎۲۰،۲۶ , ‎۱۸،۲۷ , ‎۲۵،۲۸ , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , حق الشرب , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , دفتر خانه , ‎۱،۳،۱۶ , مزرعه زرگران (مشهد) , ‎۶۸،۷۳ , مندو , غله مناصفه , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , کنجد , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎۳۸،۳۹ , ‎۵۵،۵۸ , مزرعه ماسی (مشهد) , ‎۱۷،۴۳ , ‎۶۶،۶۸ , شفتالو , جام (مشهد) , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , وزن ها واندازه ها , مزرعه حسن اباد (جام) , ‎۲۹،۵۱ , ۹۲-‎۱ , جاورس , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , جنابد (تون) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , ‎۱۷،۳۹ , قریه معون (ترشیز) , ‎۱۰،۵۴ , قنات دستجرد (مشهد) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , ‎۵۴،۵۸ , ‎۱۸،۴۰ , بذر سبزبری , قریه راس الحد (لاسجرد) , قریه سلیمان اباد (قزوین) , ‎۱۱۰۲ق , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , ‎۳۱،۳۹ , مزرعه خرچنگ (استراباد) , مزرعه امین اباد (مشهد) , قریه سنگ تراشان (ساری) , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه رشیداباد (تهران) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , میر سید محمد، خادم , زاوه (تربت حیدریه) , قریه کرکنج (شیروان) , ‎۲۹،۶۴ , ‎۴۵،۸۸ , اخراجات دیوانی , مزرعه علیاباد (نیشابور) , امرود , مزرعه جزند (خواف) , مزرعه بستیجان (دامغان) , مزرعه وامرزان (دامغان) , استصوابیات , قریه بمرود (قاین) , وزن قاین , مزرعه چاهک (قاین) , ‎۱۶،۲۰،۲۲ , دعس (کذا) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه سیداباد (تون) , مزرعه کمالی (تون) , قصبه بجستان (تون) , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , قریه زیبد (تون) , کورک , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , انگور نبات , خان پیرانجلی (اصفهان) , مزرعه نوراباد (نیشابور) , قریه جویمند (تون) , مزرعه مهران (خوار) , مزرعه سلیمان اباد (خوار) , قریه فیض اباد (قزوین) , مزرعه کلاتچه علی (بیرجند) , طاحونه کارشک (نیشابور) , بیدنجیر , قریه مارندیز (تون) , مزرعه سعداباد (اسفراین) , مزرعه حاجی اباد (دامغان) , ‎۱۸،۷۷ , استاد رمضان، چاهجو , قریه طالیجرد (اصفهان) , قریه استانه علی بلاغی (دامغان) , مزرعه تیرجرد (جام) , محال اتبیاعی , میرزا محمد علی، مستوفی , خروع , طاحونه دیزباد علیا (نیشابور) , ‎۲،۳۳ , طاحونه دیزباد سفلی (طاحونه امام ویردی) , ‎۵،۸۲ , طاحونه ساره (باخرز) , ‎۵،۷۴ , ‎۶،۵۰،۵۳ , ‎۵،۵۸ , ‎۱۵،۱۷،۲۰ , ‎۱۶،۸۳ , ‎۱۶،۱۷،۲۰ , مزرعه کلاتجه مایان (دامغان) , ‎۲۰،۷۹ , موسوی تربتی، میر محمد مقیم بن میر احمد , محولات (تربت حیدیریه) , ‎۲۴،۷۱ , ‎۲۴،۸۱ , موسوی رضوی، میرزا محمد محسن بن میرزا الغ، متولی استان قدس رضوی، _‎۱۰۷۴ق , مزرعه کلو (دامغان) , مزرعه غوران پاشتان (هرات) , مزرعه ده شکر (هرات) , مزرعه شیرمرغ (بیرجند) , ‎۵۹،۸۴ , ‎۳۲،۳۹ , بذرسبزی , محمد زمان بیگ، ناظربیوتات سرکار خاصه شریفه , ‎۴۴،۵۹ , ‎۴۵،۸۶ , محمد علی بیگ، ناظر سرکار خاصه شریفه , ‎۵۰،۵۳ , ‎۵۱،۹۲ , ‎۵۱،۸۴ , محال فورلاس (جام) , خواجه محمد شفیع، صاحب جمع حویج خانه , ‎۵۸،۹۱ , ‎۶۰،۷۱ , ‎۶۴،۶۸ , ‎۶۴،۶۶ , تورب , جوزک , سیب انجیر , قنات کوشک (سبزوار) , مزرعه کلوکن (استراباد) , موسوی فندرسکی، گل رخ خانم بنت میر کمال الدین , مزرعه چشمه (استراباد) , ‎۹۰،۹۱
شماره ثبت:
۳۲۴۱۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۲۴۱۶
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. خدام. کشيک اول. پرداخت وظيفه و مقرري به خدام کشيک اول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۰۹۴-۱۰۹۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ناظر , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , حق التولیه , مرسوم , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , موقوفات , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , حکاک , وظیفه , فرزندان , ‎۲۰،۲۴ , دیوان اعلی , متولی , پروانچه , مستوفی , ‎۱۵،۲۱ , ‎۲۵،۲۸ , مزرعه فوشان (مشهد) , مدد معاش , غله مناصفه , طومار نسق , موالی و مشایخ , مستوفی موقوفات , مجلس نویس خاصه شریفه , منصور خان، قوللراقاسی , موسوی حسینی، میرزا ابوطالب، قاضی , شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک اول , ق‎۱۰۹۵ـ‎۱۰۹۴ق , میرزا صالحا، صدر , حسینی، میر محمد صادق، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , شیخ محمد بن ملا محمد قاسم، خادم کشیک اول , امیر علی مفضل، خادم کشیک اول , مولانا محمد قاسم، خادم مسجد بالاسر مبارک , حسینی، میر محمد صالح بن میر یحیی، خادم کشیک اول , حسینی، میر محمد اشرف، خادم کشیک اول , حسینی، عبادالله بن اقامیر، خادم کشیک اول , عبدالعالی، شیخ محمد کاظم بن شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک اول , کاظم، خادم کشیک اول , موسوی حسینی ،میرزا علاءالملک بن میرزا ابوطالب، خادم کشیک اول , حاجی محمد صادق، فراش حرم کشیک اول , حسینی میر محمد هاشم بن میر محمد ابراهیم، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میر علی اکبر، خادم کشیک اول , مولانا زین العابدین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , ملا ابوالحسن، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , مولانا مصطفی، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا ابراهیم، خادم مسجد بالاسر کشیک اول
شماره ثبت:
۳۲۶۸۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۲۶۸۶
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات و تحصيلات. تحويلات. صاحب‌جمعان. خزانه عامره. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به خواجه محمدامين خازن صاحب‌جمع خزانه عامره
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۰۹۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , اکثر صفحات , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , مستاجران , مقرری , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , دروازه بالاخیابان , دروازه دستجرد , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , مال و جهات , ‎۳،۱۵ , ارباب حوالات , کتان , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎۵،۱۱ , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , جریبانه , مزرعه کنوجرد (مشهد) , باغ پایین پای مبارک , باغ شاهی (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎۱۱،۱۲ , دفتر توجیهات , ‎۹،۳۲ , ‎۲۱،۲۳ , ‎۸،۹ , ‎۱۹،۲۲ , ‎۵،۲۰ , ‎۱۸،۲۲ , ‎۲۵،۲۹ , ‎۲۹،۳۱ , ‎۱۴،۱۵ , ‎۳،۲۳ , ‎۳،۵،۷ , ‎۲۳،۲۸ , ‎۱۸،۲۰ , تنباکو , بادام , ‎۱۵،۱۶ , ‎۱۶،۱۸ , ‎۲۰،۲۲ , ارد گندم , انار , پنبه , ‎۱۵،۱۹ , ‎۱۶،۲۳ , ‎۱۶،۱۹ , ‎۳،۲۱ , ‎۱۱،۲۵ , ‎۱۳،۱۵ , اردجو , نخود , البالو , چاهجو , وجوه نقدی , مزرعه طرق (مشهد) , ‎۲۷،۲۹ , باغ ها , عصاری , ‎۲۴،۲۶ , ‎۱۱،۲۱ , میوه ها , ‎۱۳،۲۳ , ‎۱۶،۲۰ , حمام اغچه , حلاج , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , ابریشم , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , جوزقه , سبزوار , جوین , وزیر خراسان , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎۵،۱۱،۲۱ , ‎۱۲،۲۲ , قصاب , بقال , گله دار , ‎۳،۲۲ , ‎۵،۲۵ , ‎۱۱،۳۰ , ‎۲۵،۲۸ , مزرعه پس پشته (مشهد) , یخدان سمزقند (مشهد) , دارالضرب , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , مزرعه محمداباد (مشهد) , حق الشرب , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه برمهن (مشهد) , خان سلطانم , باغ مصلی , حمام سرسنگ (حمام مهدی قلی بیگ) , طاحونه کبود (مشهد) , خانه ها , دارالزوار , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه معون (ترشیز) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه ملک اباد (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , ‎۸،۳۱ , مزرعه ماسی (مشهد) , ‎۲۸،۳۰ , کوره , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , شفتالو , مزرعه روشناوند (تون) , جام (مشهد) , ‎۶،۲۵ , جماعت اعراب بیچاره , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , کوزه گری , مزرعه خین عرب (مشهد) , مالکانه , مزرعه جزی (مشهد) , فیلجه (پیله) , یخدان الندشت (مشهد) , کاجیره , جماعت ظهیری , مزرعه جاغر (مشهد) , متوجهات , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , جماعت بارکشاهی , خان عیدگاه , جماعت خلفی نمک کش , جماعت چلاقی , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , مزرعه حکیم اباد (مشهد) , برگ توت , مزرعه کوشنجد (مشهد) , مزرعه فرهاد جرد (جام) , ‎۱۴،۳۰ , جماعت عمرانی , اقوام و عشایر , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , غله تصدقی , خان چیت گران , خان میر معین , حاجی محمد باقر، صاحب نسق , مزرعه کاریز علی (زاوه) , طاحونه رادکان (مشهد) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , ‎۲۱،۲۸ , طاحونه عارفی (مشهد) , محال حافظ محب علی , مزرعه کلاتچه مایان (دامغان) , قوزغان , مزرعه بستیجان (دامغان) , مزرعه وامرزان (دامغان) , قریه بمرود (قاین) , جماعت بختیاری , مزرعه میان دوجوی (مشهد) , قصبه بجستان (تون) , جماعت بلماقی , مزرعه قنات نو (مشهد) , حمام باغ عنبر , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , انگور کشمشی , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , انگور نبات , زردالو نوری , مزرعه ده نو (مشهد) , محله سراب , خان بازار زرگران , مزرعه نوراباد (نیشابور) , باغ ریهن (نیشابور) , طاحونه ساره , طاحونه مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه حاتم اباد (گودسلوک) , جماعت جهونی , بیدنجیر , قنات نو (زاوه) , حاجی غیاثا محمدا، صاحب جمع خزانه , محله حسن بیگ , جماعت مختاری , کاه کش , شلجم (شلغم) , کارخانه قنادی , رضوی، میرزا محمد ابراهیم، متولی استان قدس رضوی، -‎۱۱۰۰ق , مزرعه ده شکر (هرات) , کاروانسرای میرزا ابوطالب , بازارچه میدان , قنات مسجد جامع , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , مزرعه قاسم اباد (کریم اباد) , عصارخانه شاه طغای , مزرعه فخراباد (بجستان) , مزرعه کلوکن (فندرسک) , ضابط دکاکین , مزرعه شادیشاه (نیشابور) , مزرعه چهچه (مشهد) , حاجی ابوالحسن، انباردار غله تصدقی , ‎۱۰۹۶ق ـ ‎۱۰۹۵ق , محمد ابراهیم، صاحب جمع خزانه , طاحونه مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرع اخلومد (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (مشهد) , مست اباد (مشهد) , ترکمان , مزرعه رمان (رادکان) , مزرعه روحا , محله ماسوله , مزرعه کبود (مشهد) , مزرعه براکوه (مشهد) , طاحونه احمداباد (خواف) , ‎۱۵،۱۱ , قنات حاجی کفی , قریه سید تاج الدین , گل محمد رضا، صاحب جمع خزانه , مهدی قلی بیگ، محصل اسفراین و جوین , افشار، مرتضی قلی بیگ، تحصیلدار مال و جهات اعراب بیچاره , محله جویمند (جنابد) , مزرعه کلاتچه علی (ده سرخ) , مزرعه ده سرخ , حاجی علی محمد، صاحب جمع خزانه , مزرعه شیر مرغ (ده سرخ) , جماعت شاندیزی , جماعت فرنگ , زردالوشکرپاره , حاجی مظفر علی، تحصیلدار کرکنج , حاجی نوروز، تحصیلدار مال و جهات سمنان , قریه حاجی محمد باقر , قریه مارندیز , اعراب بیجان , قریه حاجی غیاثا محمدا , مزرعه لنگرمیراراد (مشهد)
شماره ثبت:
۳۲۸۴۳
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۳۲۸۴۳
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۳۲ , خط:فارسي - سياق
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از باغات و زراعات در مشهد مقدس و مخارج صورت گرفته از محل آن
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۰۹۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , ناظر , اکثر صفحات , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , مرسوم , مال و جهات , سیورغالات , مقاطعه , بذرسبزبری , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , تقاوی , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , بلایای طبیعی , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎۱۱،۱۲ , حقوق و دستمزدها (جنسی) , خادم , واقفان , ‎۲،۳ , ‎۸،۱۰ , ‎۲۴،۲۵ , ‎۲۰،۲۱ , ‎۲۷،۲۸ , ‎۱۸،۱۹ , ‎۱۳،۱۴ , کاغذ , لوازم التحریر , ‎۴۵،۴۷ , ‎۶۷،۶۹ , اعراب بحرینی , ‎۱۰۲ , ‎۱۰۱ , نخود , وجوه نقدی , ‎۳۳،۳۵ , مزرعه طرق (مشهد) , باغ ها , وظیفه , زوارخارجی , ‎۴۳،۴۴ , ‎۵،۱۳ , ‎۳۳،۳۷ , ‎۲۲،۲۳ , ‎۵۵،۵۶ , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مرکب , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , جوزقه , ‎۱۵،۱۶،۱۷ , بلوک جاغرق (مشهد) , اجاره بها , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎۳۱،۳۲ , قندیل , ‎۵۹،۶۰ , میراب , ‎۲۵،۲۸ , مزرعه پس پشته (مشهد) , بیلدار , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , موقوفه خواجه عتیق علی , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه سرواباد (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , بلوک جورمکن (مشهد) , نهر شاهی , حمام مهدی قلی بیگ(حمام سرسنگ) , بش بندی , گماشته , بیگلربیگی مشهد , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه علی اباد (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , ‎۱۰۳ , ‎۱۱۱ , ‎۱۰۹ , ‎۱۰۰ , ‎۱۰۴ , ‎۱۰۵ , ‎۱۰۷ , ‎۳۹،۴۰ , ‎۱۱۰ , مزرعه ماسی (مشهد) , ‎۱۰۶ , ‎۱۰۸ , ‎۱۱۲ , ‎۷۷،۷۸ , ‎۷۹،۸۰ , ‎۶۴،۶۵ , ‎۸۸،۸۹ , ‎۶۱،۶۲ , ‎۵۷،۵۸ , مزرعه سناباد (مشهد) , نفقه القنات , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , یخدان , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , ‎۵۰،۵۲ , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه حمید (مشهد) , مزرعه کلاتچه مرو (مشهد) , ‎۷۱،۷۲ , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , ‎۶۷،۶۸ , ‎۶۹،۷۰ , ‎۸۶،۸۷ , مزرعه کوشنجد (مشهد) , حق السعی , اهل استحقاق , ‎۸۱،۸۲ , خواجه محمد رفیع، صاحب جمع حویج خانه , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , مزرعه کاریز (مشهد) , ‎۱۰۹۱ق , اخراجات مملکتی , میرزا محمد محسن، خادم , ‎۸۴،۸۵ , ‎۹۶،۹۸ , میرزا محمد صالح، خادم , خیابان ها و کوچه ها , مزرعه میان دوجوی (مشهد) , ‎۳۵،۳۸ , مزرعه چاهشک (مشهد) , مزرعه خضراباد (مشهد) , بذرسفیدبری , محمد مهدی، مستوفی , حاجی شمس الدین محمد، صاحب جمع شربت خانه , مزرعه جعفراباد (امین اباد) , استاد بیگ محمد، چاهجوباشی , مزرعه چهاردیوارک (مشهد) , میرزا رستم، خادم , خواجه محمد امین، خزانه دار , باغتره کار , تیول دار , میرزا ابوالبقاء، خادم , اعراب جزایر , تیول نامه , ‎۳۳،۳۸ , حاجی ابوالحسن، خباز , ‎۲،۲۰،۲۱ , ‎۱۳،۴۳ , مهدی قلی بیگ، امیر اخورباشی سرکارخاصه شریفه , محمد امین بیگ، متولی شرعی موقوفه مهدی قلی بیگ , قنات حمام سر سنگ (قنات مسجد جامع کبیر) , عباس اقا، متصدی موقوفه مهدی قلی بیگ , استاد حق وردی، حمامی , ‎۵۲،۷۵ , موسوی، میرزا محمد کاظم، خادم , حسینی، میر سید محمد بن محمد باقر , خواجه محمد مهدی، قصاب , صفی قلی خان ،بیگلربیگی مشهد , میرزا محمد طالب، خادم , حسینی، میر عبدالله بن میر سیدمراد
شماره ثبت:
۳۲۹۶۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۲۹۶۲
توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر. مشهد مقدس. تحويل بذر به زارعين مزارع وقفي آستان قدس در مشهد مقدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۰۹۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اکثر صفحات , مستاجران , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , اراضی خیابان (مشهد) , مزرعه جوی پایان (مشهد) , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , ‎۱۷،۲۰ , خشخاش , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎۲۵،۲۸ , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , بش بندی , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , باغتره , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه کلاتچه مرو (مشهد) , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , بذر پیاز , مزرعه باغشک(مشهد) , پنبه دانه , مزرعه کوشنجد (مشهد) , محتسب الملک , بذر سبزبری , موسوی رضوی، شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمدباقر، متولی استان قدس رضوی , تسعیرنامه , ‎۱۰۹۱ق , مزرعه سریش (مشهد) , بذر خربزه شخته , مزرعه جعفراباد (امین اباد) , خواجه محمدامین، خزانه دار , تخم فروش , بذر هندوانه , بذر هندوانه کدو سر , بذر خیار , بذر زنبورچه (کذا) , بذر کلم , بذر کدو , بذر چغندر , سلاخ خانه , بذر بادنجان , ‎۲۴،۶۵ , بذر شلخم , تخم هندوانه کدو سبز , بذر خربزه الوان , بذر سبزی
شماره ثبت:
۳۳۰۵۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۳۰۵۷
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز بيست وهشتم دي ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , سوخت , اکثر صفحات , مستاجران , غلات , گندم , تقاوی , موقوفات , ‎۱۳۲۸ , کتاب , خرید , اداره حسابداری استان قدس رضوی , قبض وصول , تعمیر , کتابخانه استان قدس رضوی , حق الارض , موقوفه شاه وردی خان , ‎۴،۱۱ , لوازم التحریر , سوگواری ها , ‎۳۹،۴۲ , ‎۱۰۱ , ‎۱،۱۷ , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , امور خیریه , ‎۲،۴،۱۷ , بجنورد , تبریز , املاک , اجاره بها , بازنشستگی , اداره تشریفات استان قدس رضوی , ‎۲۰،۳۷ , مراسم خطبه خوانی , علاف , ‎۲۵،۲۸ , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مهمان خانه زواری , کمک های مالی , نامه های اداری , ‎۱۵۱ , ‎۱۴۱ , ‎۱۰۰ , ‎۱۱۴ , ‎۸،۱۷ , ‎۱۷،۳۷ , شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران , ‎۱۹۴ , ‎۱۸۱ , ‎۱۱۸ , ‎۲۱۳ , موقوفه ابوالحسنی , باغ الندشت (مشهد) , مزرعه جعفراباد (مشهد) , ‎۲،۳۷ , ‎۹۸،۹۹ , ‎۵۵،۷۲ , ‎۱۰۳،۱۰۶ , محمد، سقای سقاخانه نادری , اداره مستغلات استان قدس رضوی , ابدارخانه کتابخانه , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , اداره کارپردازی بیمارستان امام رضا , باغ ملک اباد (مشهد) , باغ احمداباد (مشهد) , دعوت نامه , ‎۱۳۹،۱۴۳ , حق نقشه , حق المکالمه , اشپزخانه نوانخانه , رمضان، سقای سقاخانه نادری , اوکتایی، عبدالعلی، رییس کتابخانه , نوانخانه استان قدس رضوی , موقوفه فاضلیه , بستانکاران , اداره خزانه و موزه استان قدس رضوی , اداره نظارت استان قدس رضوی , اب لوله کشی , قنات شهری , اداره املاک احمداباد , ماموریت اداری , کارپرداز املاک قزوین , ‎۸،۴۷،۸۸ , غلام رضا، سقای سقاخانه نادری , ‎۲۲،۳۲،۳۶ , اداره بهداری املاک استان قدس رضوی , ‎۵۵،۵۶،۷۲ , ‎۵۵،۵۶،۹۰ , ‎۵۵،۷۸،۸۲ , ‎۶۵،۶۶،۷۷ , مزرعه نصرت اباد (درگز) , ‎۱۱۷،۱۲۷ , لشگری، علی نقی، سرپرست املاک تربت حیدریه , مدیر حسابداری شرکت سهامی فلاحتی خراسان , ‎۲۱۳،۱۱۶ , کارشناس شرکت سهامی فلاحتی خراسان , بازرس شرکت سهامی فلاحتی خراسان , ‎۱۱،۱۰۱
شماره بايگاني راکد:
‎۴۴۸۶
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۴۷۸۰۴
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۲۱۸ , خط:فارسي
مجموعه مکاتبات مربوط به کنترات چراغ برق آستان قدس توسط آقايان امير آقا و جعفر زاده و قرارداد منعقده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۴۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , صفه شاه طهماسب , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , گلدسته های حرم امام رضا , ابزار و وسایل , برخی صفحات , قراردادها , حرم امام رضا (ع) , سقاخانه نادری , روشنایی , خادم , نقاره خانه , انتصاب , اماکن متبرکه , شب های جمعه , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , تعمیر , مسجد ریاض , کشیک خانه دربانان , صحن جدید (صحن ازادی) , ضریح امام رضا , رواق دارالحفاظ , ‎۲،۱۴ , اب انبارها , کارخانه خادمی , کشیک خانه خدام , چراغ برق , معبرها , حق الارض , رواق دارالسعاده , مدرسه علی نقی میرزا , کرایه حمل , درهای حرم امام رضا , حجره ها , ماه رمضان , اتاق سرکشیکان , تحویل خانه فراشان , بازار بزرگ , شمعدان , مسجد بالاسر مبارک , گنبد الله وردی خان , ‎۲،۱۷ , اتاق حاجب التولیه , پس پشت مبارک , دارالتولیه , اتاق فراشان , اتاق کشیک نویس , ‎۲۵،۲۹ , درنقره , دارالشفاء امام رضا , ‎۱۱،۴۵ , ‎۱۵،۲۵ , ساعت های حرم امام رضا , رضوی، یحیی بن محمد حسن، ناظر کارخانه زواری , رواق دارالضیافه , کفشداری هندی ها , ‎۱۳۴۳ق , شرایط انعقاد قرارداد , انبارها , بست بالا (بست شیخ طوسی) , بست پایین (بست شیخ حرعاملی) , شکایت , کفشداری قاینی ها , ‎۲۵،۲۸ , بازار کفاشان , بازار حجاران , راهرو کشیک خانه , گنبد حرم امام رضا , سیم کشی , دزدی , بنزین , ‎۲،۴۴ , اداره چراغ برق , ‎۲،۴۲ , ‎۲۶،۲۷،۳۰ , ‎۴۲،۴۵ , ‎۱۰،۴۳ , لوله , ‎۲،۱۸،۲۸ , اداره محاسبات استان قدس رضوی , اداره مباشرت استان قدس رضوی , مفتش , ورود بدارالانشاء استانه مقدسه رضویه به تاریخ نمره (مهر‎۱۳۰۳) , خزاعی، حسین، امیر لشکر شرق , کمیسیون اصلاحات استان قدس رضوی , دیلمی، سلطان اسماعیل خان، رییس کمیسیون محاسبات , ‎۲،۴۲،۴۵ , اتاق فراشان بام حرم , دفتر ناظر کل , مامور حفاظت چراغ برق , نماینده مدیر چراغ برق , ‎۲۴،۲۶،۳۹ , اداره جلیله تلفن ارض اقدس (مهر‎۱۳۰۲) , ‎۲۵،۴۰،۳۹ , ‎۲۶،۲۷،۴۳ , مویدالوزاره، عبد الحسین ،رییس اداره تفتیش , حاجب التولیه حسینی، عبدالحسین، فراش باشی کل , سقاخانه قاجاری , رضوی، حاج امیر، مدیر روشنایی استان قدس رضوی , مدیر تلفن خانه مشهد
شماره بايگاني راکد:
‎۷۲۸۸۷/۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۳۱۴۲
برخي درخواستهاي پرداخت حقوق کارکنان آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
زیارت , مواجب , کارکنان , اکثر صفحات , ‎۵،۶ , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎۲،۳،۴ , ‎۵،۹ , ‎۶،۱۵ , موقوفات , عتبات عالیات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎۶،۲۸ , ‎۷،۸ , ‎۲،۱۲ , مستمری , ‎۲۱،۲۲ , شهریه , ‎۳،۲۸ , شاهزادگان , ‎۵،۶،۷ , مزرعه اخلومد (مشهد) , ‎۱۳۰۵ , اعلامیه , زرگر , ‎۱۸،۲۷ , ‎۲۵،۲۸ , موقوفه مهدی قلی خان , درخواست , مزرعه احمداباد (مشهد) , عریضه ها , اداره صندوق استان قدس رضوی , ‎۱۵،۲۸ , اداره محاسبات استان قدس رضوی , اداره سجلات استان قدس رضوی , اسدی، محمد ولی، نیابت تولیت استان قدس رضوی، ۱۲۵۷-‎۱۳۱۴ , حسینی، میرزا ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , مویدالممالک خواجوی، میرزا محمد علی خان، مدیر کل اداره امور استان قدس رضوی , وزارت دربار پهلوی (مهر‎۱۳۰۴) , ایالت خراسان و سیستان (مهر‎۱۳۴۲) , میرزا هدایت، مدرس , ورود بدارالانشاء استان مقدسه رضویه بتاریخ نمره (مهر‎۱۳۰۵) , ،‎۱۴ , محمد رضا میرزا، رییس تلگراف خانه قوچان , ‎۲۵،۲۸،۳ , ‎۲۷،۳،۲۰ , شیخ فخرالدین , امیر علایی،جان محمد خان، فرمانده لشکر شرق , مطبوعی، حسین، کفیل ارکان حرب لشکر شرق , به سجلات ارجاع می گردد نمره مورخه (مهر‎۱۳۰۵) , فروغی، محمدعلی، رییس الوزارء، ۱۲۵۴-‎۱۳۲۱ , وثوق السلطنه رادور، مهدی، استاندار خراسان، ‎۱۲۵۳- , ‎۱۴،۲۱،۲۸ , تیمورتاش، عبدالحسین، وزیر دربار پهلوی، ۱۲۵۶-‎۱۳۱۲ , یمین التولیه،موسوی، علی، موتمن دفتر , سلطان حسین خان، خادم , حسینی رضوی، محمد , اداره تشکیلات نظمیه مرکزی , مهردارباشی , احمداقا، خادم کشیک دوم , ابوالفضل بن عبدالغفار، خادم کشیک دوم , نجاتی، عزیزالله، رییس دفتر دربار پهلوی , رضوی، محمد صادق، معاون کارخانه زواری , رضوی، اغا بی بی , به محاسبات ارجاع می گردد نمره مورخه (مهر‎۱۳۰۵) , پیشاوری، سید حسین , رضوی، میرزا عزیزالله، مشرف , ‎۲۶،۲۱۷ , حاکم نظامی قوچان , بیگم بنت شیخ بهاءالدین میرزا , صدرالشریعه، شیخ بهاءالدین میرزا , عبدالرضا میرزا، خادم کشیک چهارم , یزدی، سید حسن، نایب خادم کشیک چهارم
شماره بايگاني راکد:
‎۷۳۰۳۶/۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۳۸۷۵
  • تعداد رکورد ها : 23

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .