کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در شهريور ماه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مجتهدان و علماء , اجاره , کارکنان , مستاجران , ابزار و وسایل , قراردادها , سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد استان قدس رضوی , کتابها , صحافی , اداره حسابداری , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , عکسها , زنان , روشنایی , داروها , جشنها , مدیران , پزشکان , مشهد , نیشابور , فهرست ها , فرم‌ها و پرسشنامه‌ها , صحن ها , کارخانه خادمی , مدرسه علی نقی میرزا , دارالتولیه , اتاق میرزا علیرضایی , سوختها , پذیرایی , کارخانه زواری , جذامیان , دارالشفای امام رضا (ع) , حمام شاه , اموزگاران , دانش اموزان , بدهیها , اگهی‌ها , اخطاریه , شرایط انعقاد قرارداد , کرمانشاه , وزارت دربار , ‎1307 , مسافرت , کشیک های پنجگانه , شربتخانه , مستمری بگیران , اموال غیرمنقول , صحن انقلاب , اداره تعمیرات , سقایان , مهمانسرای حضرت , حاجی محمدرضا، معمارباشی , تعمیرات ساختمانی , اسدی، محمدولی، نایب تولیت استان قدس رضوی، 1257- ‎1314 , اداره محاسبات , اجاره نامه‌ها , خیابان شیرازی , حق اب , کارخانه برق , تجهیزات پزشکی , اداره ملزومات , تیمورتاش، عبدالحسین، ‎1260ـ‎1312 , اتومبیل‌ها , معرق‌کاری اسلامی , مدرسه فروغ , حق چاپ , دبستان متوسطه رضوی , معاضد، محمد , باغ عشرت‌اباد (مهشد) , مدارس شبانه‌روزی , قرآن
شماره بايگاني راکد:
‎6546
اوارجه. التحاصيل و التحاويل. التحاويل. صاحب جمعان بيوتات. شربت‌خانه. معالجه مرضاء. صورت مخارج شربت‌خانه آستان قدس به جهت معالجه بيماران به صاحب جمعي محمد باقر شربتدار در بارس ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , اکثر صفحات , ‎3،14 , ‎3،11 , وزن ها و اندازه ها , ‎4،6 , ‎6،15 , ‎11،12 , گل سرخ , درمان , تریاک , زعفران , گلاب , داروهای گیاهی , ‎5،14 , ‎9،10 , ‎5،15 , ‎2،14 , ‎8،10 , ‎5،8 , ‎1،11 , ‎14،22 , ‎11،15 , ‎14،19 , ‎4،14 , تخم خرفه , روغن بادام , سپستان , شربت نیلوفر , شربت بنفشه , عنب الثعلب , عناب , عرق کاسنی , فلفل , گل نیلوفر , گاوزبان , نبات , بیماران , تخم خیار , گل خطمی , تخم ریحان , گل بنفشه , پرسیاوشان , ترنجبین , دارچین , زیره , سورنجان , تخم کرفس , شربت خشخاش , صمغ عربی , کندر , انیسون , اطریفل , ‎4،11 , ریوند چینی , مردار سنگ , گل قند , صبر زرد , مقل ازرق , تخم کاسنی , روغن کنجد , کاکنج , تخم کاهو , کافور , خشخاش , پوست هلیله زرد , ‎6،14 , صندل سرخ , انزروت , شیر خشت , تخم خطمی , هلیله سیاه , عرق بیدمشک , چوب چینی , قرص کاکنج , بابونه , ‎16،23 , زنجبیل پرورده , روغن گل سرخ , مخلصه , امله پرورده , روغن زیتون , سنبل الطیب , ‎4،16 , کبابه چینی , بنفشه , زنجبیل , گل بابونه , ابلیمو , روغن گاو , سفیداب , دارفلفل , مومیایی , فوفل , رب شاهتوت , سلیخه , قرنفل , جوارش عود , حب بلسان , صندل سفید , عود هندی , کف دریا , سیماب , شربت به لیمو , بالنگ , نارنج , اسارون , درونج عقربی , زرنباد , اسفند , گلنار , درمنه ترکی , ‎7،11 , پوست هلیله سیاه , موم کافوری , دواله , عاقرقرحا , عود بلسان , ‎12،3 , مصطلکی , نوش دارو , قرص لیمو , ‎8،11 , هلیله زرد , بیخ کرفس , بیخ کاسنی , سنای مکی , فلونیا , مرجان , فرفیون , عود صلیب , سنجد , قرص طباشیر , محموده , شربت زوفا , ‎9،15 , ‎7،15 , ‎6،30 , ‎8،15 , شربتخانه , امله , ‎15،8 , ‎2،15 , ‎1،14 , تمبر هندی , ارد کنار , لاجورد , ‎5،30 , پوست هلیله , ‎7،31 , ‎9،38 , ‎1011ق , ‎10،31 , ‎9،47 , ‎9،31 , ‎1010ق , ‎10،9 , تراکیب , ‎8،47 , روغن بنفشه , شیره قند , جوز بوا , الوی بخارا , معجون مقل , قرص زرشک , حب شبیار , معجون سورنجان , معجون نجاح , سفوف سورنجان , خمیره صندل , قرص کهربا , جوارش حب الاس , معجون قوتی , قرص کوکب , رب به , تخم به , فلاسفه , مخلصه اکبر , خمیره بنفشه , حب القار , معجون مسهل , دواء المشک , دواء المسک , معجون جالینوسی , تریاق اربعه , قرص بنفشه , شربت سکنجبین , شربت لیمو , شربت صندل , شربت عناب , شربت دینار , شربت گاوزبان , شربت سپستان , شربت فواکه , بیخ انجبار , حضض مکی , سفوف قابض , شربت بزوری , شربت به , صندل , سفر جلی مسهل , شربت انجبار , معجون اسقف(کذا) , شیاف مامیشا , اصل سوسن , حب ایارج , ‎8،42 , شربت شبت , روغن راحب(کذا) , بادیان رومی , روغن قسط , چهار تخم , بیخ بادیان , تنزوی خطای , بادیان قندی , مولانا محمد باقر،شربتدار , زراوند , ‎10،3 , ‎5،38 , ایارج , صاحب جمع بیوتات , اطریفل صغیر , افتیمون رومی , قنطوریون , نوره , ‎9،58 , سفر جلی قابض , تنزوی خطایی , تیهال , طبا شیر , شجره , مربای سیب , ‎5،46 , شربت گل مکرر , شربت شبیار , شربت گل سرخ , شربت امله , معجون فودنجی , فلافلیه , معجون ذوالاختلاف(کذا) , معجون فیلادیقول , معجون زافه , جوارش جالینوسی , معجون ورد , معجون حجر الیهود , معجون قفی , قرص خطایی , قرص شبت , معجون فولفی(کذا) , قرص جالینوسی , معجون خبث(کذا) , گوارش عود , معجون مورد , معجون فوفل , معجون قسط , جوارش مصطکی , مربیات , معجون ابرق , بادیان نهری (کذا) , پوست برنج , پر صافی , پوست ماهی زرد , تخم جرز , روسن , بیخ بابونه , تخم تولکی(کذا) , طین قندی , خصی الثعلب , خرقوله , لسان العصافیر , بیخ کاج , بلوت , گل روفی , گل روقی , گل مخدوم(کذا) , کبابه شکافته , بیخ خطمی , زوفرا , فراخ , بیخ بنفشه , کلنده(کذا) , فرصاد , خاک هندی , بیخ اثری , فروس , چوب طایفی(کذا) , خیار چنبر , روغن عنزروت , شکر سیاه , شکر انگور , بیخ سنتی , ترشه , اکیل الملک , شربت سکنجبین , مشربت ورد , معجون جوری جار(کذا) , سفر جل مسهل و قابض , بادیان قندس , معجون رافه , معجون حب الاس , ‎5،99 , هلیه پرورده , ‎22،6 , معجون فونتخوان(کذا) , معجون جوهود(کذا) , سناریشه(کذا) , زرد چوبه , ابتیاد(کذا) , مغزخیار چنبر , زراوند مد حرج , عنزروت , ‎8،49 , هوه حوه(کذا) , رب نار , ‎9،147 , اکسیر (کذا) , بادرنج بویه , لفت (کذا) رومی , لفت (کذا) عربی , عود سلیم (کذا) , گز نگبین , شمع(کذا)صندل , استو خدوس , لوره کهربا , خون سیوشان , باریقون , ابریسه (کذا) , تفابیخ(کذا) , تفافل (کذا) , امله ... , کهرباروت (کذا) , بیخ نفاخ , سیمابی(کذا) مو , خرنوب شامی , حوله (کذا) , بستیح , مدافیه(کذا) , هوره (کذا) , قلونس چهار خر(کذا) , بایار(کذا) , کمونته (کذا) , نوح ... , غوبتک(کذا) , تخم خاکشیر , فوتنج(کذا) , ذوالاختلاف(کذا) , اطریفل مقل , پنبه (کذا) کتان , قوفل , دانه به , سونخس , تخم هندی , موم نایر(کذا) , سب(کذا)کتان , فیلادیقون , سکنجبین بزوری(کذا) , قیراد(کذا) , بیخ ایرسا , الوبی میقا(کذا) , ‎31،87 , صبر زرد و سیاه , شادانه(کذا) , ‎64،8 , ‎70،67 , کرکیش(کذا) , جوارش جوری جار(کذا) , ‎9،97 , فطراسالیون , ‎97،8 , مربای الوبالو
شماره ثبت:
35901
اوارجه. ارباب‌التحاويل و التحاصيل. التحاويل. صاحب جمعان. تحويل وجوهات به صاحب جمعان خزانه عامره آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عاشورا , عید فطر , دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , دربان , ‎3،5 , هزینه ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , فالیز , غلات , مرسوم , مال و جهات , رسوم , موقوفات , ماکول , سبزبری , صفاری , ظروف مسی , اعیاد مذهبی , اجرت , زغال , محلوج , عید قربان , ابگردان , مشرف , اسفراین , زنان , برنج , روشنایی , مشهد , دختران , نذورات , تعمیر , تنظیف , حق الارض , شماع , کرایه حمل , ‎1،4 , سادات , عید غدیر , شمعدان , فانوس , ‎14،16 , برف اندازی , ‎35،36 , خویشاوندان , ‎10،17 , کاغذ , سریش , طلبه , خلعت , وجوه نقدی , وظیفه , ‎33،39 , بیماردار , فراش خانه , ‎7،39 , ‎21،24 , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , فرزندان , کفشبان , قنات , ماحضری , جوین , کلانتر , سقای مطبخ , ضریح امام رضا (ع) , بقال , شربتخانه , ریسمان , مزرعه الندشت (مشهد) , میخ اهن , دفتر خانه , مزرعه زرگران (مشهد) , مدد معاش , جاروکش , ‎14،20 , بادیه , ایاغخانه , کفگیر , بیلدر , طومار نسق , خواجه قاسم علی،خزانه دار , گرمه , نفقه القنات , مزرعه طرق(مشهد) , مزرعه سعد اباد (مشهد) , باغتره , یخدان , تصدق , جماعت اعراب بیچاره , استراباد (گرگان) , استاد خورد ،انباردار , خواجه فریدون حسین ،حویجدار , خواجه محمد قاسم ،قصاب , ‎8،5 , اسفراینی،مولانا مظفر علی , امیر محمد ،کلیدار خزانه , مزرعه جاغر(مشهد) , موالی و مشایخ , مولانا احمد ،قاری , محمد میرک ،حافظ دور , مزرعه کلاتچه اروج(نیشابور) , مال و مالکانه , محمد هاشم ،حافظ دور , مولانا محمد صالح ،مدرس , مولانا محمد امین ،قاری , مزرعه جاغر (مشهد) , درویش حسن علی،سفره چی , رضوی،امیر تقی الدین محمد , استرابادی،مولانا احمد , موسوی،میرزا حسن , میرزا بیگ ،مقری , تبریزی،مولانا محمد مهدی , نیشابوری،مولانا حسین , رضوی،امیر اسماعیل , مشهدی،امیر حبیب الله , شوشتری ،مولانا فرج الله , شوشتری ،مولانا عبدالله , موسوی،میر محمد باقر , متوجهات , مولانا محمد حسین ،فراش حرم , نظامی، حاجی غلام حسین , نیشابوری،امیر شاه حسین , صفر ،ادونچی , مزرعه سنگور(مشهد) , درویش امام قلی،مداح , محمد امین ،فراش , چهار پایان , مزرعه راس الحد (لاسجرد) , شیخ بهاءالدین حسین،خادم , امیر محمد صالح ،خطیب , فخر اباد (بجستان) , محمود ،حافظ دور , پهلوان محمد حسین ،علمدار , میر ملا ،منجم , محمد صالح بن میر ملا , بذر خربزه , پنبه دانه , حاجی قاسم ،عزب فراش خانه , مولانا محمد شریف ،فراش , محمد ،میوه دار , شیرازی میرزا محمد ،حافظ حرم , محمد طاهر،حافظ دور , محمد صالح ،حافظ حرم , محمد حسین ،مقری , علی رضا ،حافظ دور , موسوی،امیر خلیل الله , هروه ،حاجی غلام حسین , حاجی قابل ،طباخ , پهلوان قربان ،علمدار , حاجی محمد باقر ،شربتدار , مولانا حاجی،مداح , شاه محمد ،حافظ حرم , مزرعه کوشنجد(مشهد) , عبدالله ،معرف , محمد باقر ،حافظ حرم , کربلایی،درویش دوست محمد , ‎6،26 , اصفهانی ،اقا جعفر , شاه رضا، ایاغچی , حق السعی , هاشم ،مصحح , شاه قلی،غلام شاه , محمد صالح ،فراش حرم , میر محمد ،عزب حویج خانه , درویش سلطان محمد ،فراش , کوشمغان (سمنان) , میرزا اصغر ،فراش , محمد شریف ،فراش , شخته , مزرعه سناباد(مشهد) , استاد کمال ،چاهجو , مولانا محمد هاشم ،فراش , اردوبادی،مولانا محمد قاسم , عزب دفتر خانه , امیر معز الدین محمد ،پیشنماز , علی قلی اقا ،تحصیلدار , شیخ ابراهیم ،فراش , حاجی محمد رضا ،فراش , حاجی درویش علی،عصار , اسحاق ،مهتر مشعلدار , مولانا ابراهیم ،مطهر , حاجی سلطان محمد , احمد اباد (خواف) , امیر صفی الدین محمد ،خادم کشیک دوم , مولانا محمد یوسف ،خادم کشیک سوم , محمد خان ،موذن , رادقان (سمنان) , حاجی احمد ،خادم مزار شاه , محمد صالح ،فراش , 1025 -‎1026ق , صاحب جمعان بیوتات , امیر محمد حسین خان ،حاکم هرات , گاو کش(کذا) , میر نعمت الله ،شیخ الاسلام قاین , علیخان سلطان،نواب حاکم هرات , اغور لو سلطان , محمد رضا ،عصار , محمد باقر ،صاحب جمع شربتخانه , استاد کمال الدین ،کرکراق اثواب تصدقی , میرزا بدیع الزمان ،خادم کشیک دوم , میرزا محمد ،خادم کشیک دوم , میرزا الغ ،خادم کشیک دوم , میرزا محسن ،خادم کشیک دوم , امیر عبد الکریم ،خادم کشیک دوم , میرزا بدیع الزمان ،مهردار , میرزا حسن ،خادم کشیک دوم , امیر محمد مهدی،خادم کشیک دوم , امیر ابوطالب ،خادم کشیک سوم , امیر محمد امین ،خادم کشیک سوم , نظام الملکی ،خواجه محمد معصوم ،خادم کشیک سوم , حاجی حسن بیگ ،خادم , صاحبی،امیر سید محمد ،خادم بالاسر مبارک , میرزا علی اصغر ،عود سوز , مولانا حاجی حسن ،مدرس , امیر محمد زمان ،مدرس , میرزا محسن ،قاضی , محمد صالح ،صراف (کذا) , امیر علی اصغر ،حافظ حرم , گلشنی ،میر محمد ،حافظ حرم , استرابادی،حاجی محمد تقی ،حافظ حرم , محمد قاسم بن حافظ مقصود،حافظ حرم , مقصود ،قاری , ‎16،14 , تربتی ،محمد طاهر بن محمد قاسم ،حافظ حرم , فضل الله ،حافظ حرم , هاشم ،حافظ دور , ملا نظام بن هاشم ،حافظ دور , میر ندر،حافظ دور , طبسی،قایم،حافظ دور , محمد بن حافظ هاشم ،حافظ دور , هاشم بن مقصود ،حافظ دور , امیر صدر الدین محمدبن امیر معز الدین محمد ،پیشنماز , امیر عبدالخالق بن امیر علی اصغر , موسوی،امیر محسن , موسوی،امیر غیاث الدین محمد , میر محمد طاهر بن میر اسماعیل , محمد میران , یزدی،میرزا میرک میرزا , میرزا محمود ،منشی , مولانا شاه حسین ،منجم , ترشیزی ،محمد صالح , عطاالله بن حجی سیف الله , اوزبک ،عوض اقا , رستمدادی،مولانا غلام علی , خواجه صدر الدین محمد ،منشی , علی رضا بن شاه قلی،سقا باشی , اردوبادی،میرزا علی اکبر , تربتی (کذا)،مولانا محمد رضا , اصفهانی ،مولانا محمد امین , تربتی،میر محمد مقیم , بافقی،مولانا علی , بافقی،مولانا شهاب , مولانا محمد جعفر ،فراش , حاجی شمس الدین ،قالی باف , سبزواری ،مولانا حسن علی , مشکک،مولانا فخر الدین احمد , اصفهانی ،مولانا معین , سید حسن ،فراش , محمدرضابن شاه قلی ،فراش , مشهدی،درویش حاجی , سبزواری،میر مقیم , مشهدی،مولانا محمد باقر , گنابادی،امیر عماد الدین علی , محمد قاسم بن مولانا عبد الوهاب , تویسر کانی،مولانا عبدالله , عبدالعالی ،شیخ زین العابدین , نظر یافته ،محمد مومن , محمد امین بن حاجی فرج , حایری (کذا)،مولانا اسماعیل , رضوی،امیر محسن ،فراش , میر مومن ،فراش , میر جعفر ،زیارت نامه خوان , حاجی موجه ،فراش , صاحبی ،میر محمد، فراش , حاجی جلال الدین ،فراش , حسینی ،میر حکیمی , درویش غیاث الدین ،طبال , عبد الباقی،عزب کتابخانه , اقا نظر ،عزب فراش خانه , استاد مرد ،طباخ , مولانا احمد محمد ،فراش , بریانی،استاد محمد علی , امیر نظام ،فراش , شیر محمد ،کتابچی (کذا) , درویش علی رضا بن درویش اسماعیل , نظر علی،مهتر مشعلدار , میر محمد علی،فراش , استر ابادی ،مولانا محمد حسین بن محمد رضا , امیر محمود ،فراش , پهلوان محمد رضا ،علمدار , استاد قاسم ،قنادی , میر صالح ،حلوایی , یزدی،درویش جعفر،فراش , درویش میرک ،کفشبان , درویش رضا،سقا , محمد قاسم بن مولانا عبد العلی،فراش , تاج الدین ،مهتر سایس استران , خیک اب , محمد رضا ،بنا , چنگک اهنی , خرچنگ(استراباتد , دیوان حاکم , میرزا جعفر ،پیشنماز , قاینی ،امیر عماد الدین , مولانا عبد الحی بن مولانا عنایت الله , درویش ددعلی بن دد قربان , تبریزی،مولانا حاجی محمد , درویش یار علی ،معلم , استرابادی،مولانا عبد الله , رواق دار الحفاظ , محمد علی،حکیم , استرابادی ،عنایت الله ،حافظ , مولانا محمد حسین، محرر دفتر روزنامچه , قزوینی،میرزا خلیل الله , اصفهانی،مولانا افضل , مولانا عنایت الله پیشنماز , خلیفه ،چاهجو , درویش شیر علی،محافظ یخدان , بذر بادرنگ , درویش ابوطالب , مقصود ،حافظ , بذر زردک , محمد مومن،موذن , نخ کشی
شماره ثبت:
31978
مجمل جمع و خرج وجوه تحويلي صاحب جمع شربتخانه. خلاصه جمع و خرج دارالشفاء آستان قدس در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , ‎1،2 , هزینه ها , گل سرخ , زعفران , گلاب , داروهای گیاهی , تخم خرفه , شربت نیلوفر , عرق کاسنی , گل نیلوفر , نبات , بیماران , تخم ریحان , ترنجبین , دارچین , شاه تره , شربت خشخاش , صمغ عربی , انیسون , اطریفل , مقل ازرق , تخم کاسنی , خون سیاوشان , کافور , پوست هلیله زرد , صندل سرخ , انزروت , گل ارمنی , تمر هندی , هلیله سیاه , مردارسنگ , عرق بیدمشک , چوب چینی , قرص کاکنج , زنجبیل پرورده , امله پرورده , مصطکی , معالجه , ابلیمو , روغن بادام تلخ , مومیایی , تخم مورد , فوفل , قرنفل , صندل سفید , صبرزرد , زرنباد , گلنار , درمنه ترکی , خصه الثعلب , پوست هلیله سیاه , انبه , دواله , هلیله پرورده , سنای مکی , فلونیا , فرفیون , عود صلیب , قرص طباشیر , محموده , شربت زوفا , شربتخانه , ‎1015ق , زراوند مدحرج , الوی بخارا , معجون مقل , حب شبیار , معجون سورنجان , سفوف سورنجان , قرص کهربا , تخم سوسن , فلاسفه , معجون کندر , خمیره بنفشه , معجون حلتیث , معجون جالینوسی , تریاق اربعه , قرص بنفشه , شربت سکنجبین , شربت لیمو , شربت صندل , شربت مورد , شربت عناب , شربت گاوزبان , شربت سپستان , شربت فواکه , شربت گل , شربت به , ایارج فیقرا , مغز خیار چنبر , شربت انجبار , صاحب جمع شربتخانه , شربت دنبار , تخم قلونس , شکر چینی , معجون بلادر(کذا) , معجون راحب(کذا) , توتیا , ماه فرفیون , قرنباد (کذا) , سفوف نفخ , شیاف مامیشا , اصل سوسن , مر مکی , کنه (کذا)هندی , پوست بیخ کاسنی , حب ایارج , ربوب , حضض مکی , تخم چنارس(کذا) , پوست پنج بادیان(کذا) , کمونته(کذا) , دوالمسک , دوالمشک , مغز قلونس , بادیان نهری(کذا)
شماره ثبت:
31777
گزارش مصرف روشنائي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماههاي محرم، جمادي‌الاول، شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , روشنایی , ارامگاهها , شمع‌ها , اماکن متبرکه , رواق دارالسیاده , اسقاط , رواق توحیدخانه , تعمیر , چراغها , ایوان طلا (نادری) , لامپ , رواق دارالحفاظ , حجره‌ها , اب انبارها , کفش داری ها , کشیک خانه خدام , رواق دارالسعاده , تحویل خانه فراشان , ایوان چهار سوق , ایوان شربت خانه , ‎1330ق , گزارشها , سقاخانه طلا , چراغ بزرگ , بست شیخ طوسی , ممر مدرسه فاضل خان , مظفرالتولیه رضوی، ابراهیم، ضابط نذورات , قهوه خانه‌ها , شربتخانه , حرم امام رضا(ع) , صحن انقلاب , صحن ازادی , بست شیخ حر عاملی , بالا سر , چلچراغها , پایین پا , پشت سر , قوام التولیه رضوی، محمدجعفر بن ذبیح الله، سر کشیک دوم , اعتضادالتولیه شریف، عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر) , معززالتولیه رضوی، محمدکاظم بن عبدالعلی، خادمباشی کشیک پنجم (مهر) , دبیرالتولیه حسینی، عبدالله، خادمباشی کشیک چهارم (مهر) , رضوی، هدایت‌الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی ـ‎1333ق (مهر) , مدیرالتولیه شریف، عبدالعلی، خادمباشی کشیک دوم , کربلایی، غلامرضا بن محمدابراهیم، چراغچی باشی (مهر) , حافظان دور , کارخانه برق , ارامگاه والده تاجرباشی , ارامگاه حاجی فراش , ارامگاه حسنعلی وزیر
شماره ثبت:
30528
هزينه هاي آستان قدس از بابت انجام تعميرات بيوتات و اماکن متبرکه و نيز برآورد هزينه ي تعميرات در برخي از مزارع و موقوفات آستان قدس در مشهد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
29088
اسناد هزينه کارخانه زواري و خدامي و پرداخت مواجب به کارکنان آن در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , ‎1،7 , مقرری , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , مرسوم , ‎2،4 , ‎5،7 , ‎5،9 , موقوفات , برنج , داروها , گوشت , ‎9،11 , قبض وصول , ‎1،18 , ‎1،6 , فالوده , مطبخ , نخود , وجوه نقدی , وظیفه , ‎3،19 , ‎1،19 , تامین مواد غذایی , شاهدان , مهر ناخوانا , شربتخانه , مزرعه زرگران (مشهد) , مستوفی الملک , قاضی سلطان حسینی، متولی استان قدس رضوی , عبده تقی الدین محمد الحسینی(مهر؟) , خواجه قاسم علی ،خزانه دار , ‎1022ق , الهی گر بود لطف تو همراه شود مخدوم خدا بر درگاه (مهر؟) , مزرعه طرق(مشهد) , حلوای شبهای جمعه , مصالح شیلان , خواجه محمد قاسم ،قصاب , خواجه فریدون حسین ،حویج دار , قصبه فرهاد جرد (مشهد) , غله منا صفه , مزرعه مایجرد(مشهد) , جماعت چلاقی , حاجی قابل ،طباخ , محمد زمان ،مهماندار , فریدون حسین مظفر حسین (مهر؟) , توکلی علی الله فی کل الامور العبد محمد باقر(‎1012) , اشربه , العبد محمد باقر (‎1022) , توکلت علی خالقی عبده محمد صالح بن هاشم الحسینی خطیب(مهر؟) , بعزه حسن حسینی(مهر؟) , شیرازی،استاد علی بن استاد شمس , شیرازی،استاد محمود بن استاد شمس , میر محمد ،عزب حویج خانه , قاجار ،محراب خان ،حاکم مشهد , حاجی محمد باقر بن محمد ،شربتدار , توکلت علی الله و ما توفیقی الابالله عبده ابراهیم بن پاینده (کذا)الحسینی(مهر؟) , حسینی،حسن ،خادم , درویش شاه رضا ،طبقچی , زحسن قناعت چو کسی کرد بزین ملک سلیمان بودش در نگین عبده احمد فراش امام هشتمین (مهر؟) , امیر محمد طاهر ،مهماندار , امیر محمد باقر،مهماندار , العبد رضی الدین محسن انجو (‎998) , و ما توفیقی الا بالله شمس الدین محمد بن محمد حسین(مهر؟) , مشربی(کذا) , فالیز مزرعه سنگور(مشهد) , خواجه محمد صالح ،عزب شربتخانه , حاجی محمد تقی ،عزب حویج خانه , شیرازی ،استاد شمس،طباخ , طاهر بن صفی الدین محمد الموسوی (مهر‎1022) , بنده ال محمد مجنون(مهر؟)
شماره ثبت:
28413

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,714,070

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .