کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
گزارش دفن اموات در عمارات مبارکات و صحنين مقدس در ماه شعبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , مستاجران , برخی صفحات , زنان , گزارش ها , اماکن متبرکه , دفتر روزنامچه , رواق توحیدخانه , کشیک خانه دربانان , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , ایوان طلا (ناصری) , بازار اغچه , شربت خانه , حق الارض , ‎۱۲۹۹ق , کفشداری ها , اجساد , حجره ها , مدرسه میرزا جعفر , بازار بزرگ , پنجره فولاد , خادم کشیک اول , ۲۹-‎۱ , چهارحوض , خادم کشیک پنجم , خویشاوندان , همسران , تدفین , ‎۱،۱۷ , میرزا احمد بن میرزا ربیع، طبیب دارالشفاء , حاجی میرزا محمد، طبیب دارالشفاء , حافظ توحیدخانه , مرشد , زرگر , فراش کشیک چهارم , حسینی، سیدعباس بن سیدحیدر، موذن باشی کشیک دوم , دربان کشیک سوم , دربان کشیک پنجم , علاف , مدفونین حرم , قبرجا , تدفین رایگان , محمد شریف بن عبدالعلی، امین قبور , محمد شریف (مهر‎۱۲۹۹) , ملا عبدالجواد، عزب دفترخانه , میرزا ابراهیم، فراش دفترخانه , ‎۷،۱۱،۱۴ , کیسه استخدام , میرزا محمد هاشم بن علی نقی، محرر دفترخانه , مدرسه ملا تاج , ‎۱۹،۲۵ , مدرسه ملا جعفر , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , سیدجعفر، فراش شرفه شاه ویردی خان , سیدحسن، زیارت نامه خوان باشی , بقال , محمد حسن سلطان، توپچی
شماره ثبت:
۱۱۸۰۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۱۸۰۶
گزارش دفن اموات در عمارات مبارکات و صحنين مقدس در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , دربان , برخی صفحات , دفتر توجیهات , حرم امام رضا (ع) , هدایا , زنان , روشنایی , خادم , ‎۹،۱۴ , شمع گچی , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , رواق دارالسیاده , چلچراغ ها , کشیک خانه دربانان , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , ایوان طلا (ناصری) , بازار اغچه , حق الارض , ‎۱۲۹۹ق , رواق دارالسعاده , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , اجساد , حجره ها , پنجره فولاد , ‎۲،۹ , مسجد جامع گوهرشاد , صفه ها , ‎۱۱،۱۵ , چهارحوض , خویشاوندان , تهرانی، حاجی قاسم، تاجر , علما و مجتهدان , ‎۷،۲۷ , همسران , تدفین , حاجی میرزا جعفر، طبیب دارالشفاء , ‎۱۰،۱۴ , فرزندان , سرکشیک سوم , کفشداری هندی ها , صحاف باشی , گنبد الله ویردی خان , مدفونین حرم , تدفین رایگان , محمد شریف بن عبدالعلی، امین قبور , محمد شریف (مهر‎۱۲۹۹) , بقال , ‎۴،۶،۱۵ , ‎۵،۷،۲۴ , صندوق عدلیه , تهرانی، حاجی میرزا محمدعلی، طبیب باشی , ‎۱۳،۱۶،۲۶ , حبیب الله خان، غلام پیشخدمت متولی , تهرانی، حاجی علی اکبر بن حاجی قاسم، امین معادن
شماره ثبت:
۱۱۸۱۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۱۸۱۰
گزارش دفن اموات در عمارات مبارکات و صحنين مقدس در ماه جمادي‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , هزینه ها , برخی صفحات , زارع , زنان , گزارش ها , اماکن متبرکه , دفتر روزنامچه , تحویلدار , کاغذ نقش برجسته , ایوان عباسی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , بازار اغچه , حق الارض , کفشداری ها , مدرسه علی نقی میرزا , اجساد , ‎۱۳۰۱ق , حجره ها , مدرسه میرزا جعفر , ‎۱۴،۱۶ , صفه ها , چهارحوض , ایوان ها , خویشاوندان , علما و مجتهدان , ‎۱۳،۱۵ , همسران , تدفین , حجاری , صراف , فراش کشیک اول , دربان کشیک اول , سرکشیک دوم , تیمچه حکاکان , دربان کشیک چهارم , درها , علاف , کیسه استخوان , تدفین رایگان , بقال , محمد الشریف (مهر‎۱۲۹۹) , انبار چادر , خرید قبر , عبدالحسین، یساول , محمدشریف بن عبدالعلی ، امین قبور , انبار اجناس , صدرالعلماء، حاجی میرزا اقا، متولی مدرسه نواب , یحیی بیگ، وکیل التجار دولت روسیه , ملا باشی، صحاف , ‎۱۲،۱۳،۲۷،۳۰ , ‎۱۲،۳۰ , ‎۱۳،۳۰ , جاقبر , نجف خان، پیشخدمت متولی , حاجی میرزا عبدالکریم، جراح باشی , شاگرد طباخ کارخانه زواری , شربت خانه خدام , سهام الملک، مهدی قلی میرزا بن محمد ولی، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎۱۳۲۲ق , مزار امین السلطان
شماره ثبت:
۱۱۸۲۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۱۸۲۵
گزارش دفن اموات در عمارات مبارکات و صحنين مقدس در ماه ربيع‌الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۱۱۸۶۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۱۸۶۰
گزارش دفن اموات در عمارات مبارکات و صحنين مقدس در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , برخی صفحات , ‎۱۱،۱۳ , والدین , گزارش ها , اماکن متبرکه , دفتر روزنامچه , ایوان عباسی , ‎۱۳۰۲ق , کشیک خانه دربانان , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , بازار اغچه , حق الارض , کفشداری ها , اجساد , حجره ها , صفه ها , چهارحوض , خادم کشیک دوم , فراش کشیک دوم , خادم کشیک چهارم , حکاک , تدفین , حاجی میرزا جعفر، طبیب دارالشفاء , ‎۳،۲۴ , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , بیرجند , دربان کشیک چهارم , ‎۲،۲۴ , دربان کشیک دوم , زرگرخانه , تدفین رایگان , بقال , مزار شیخ بهایی , شریف، محمد، امین قبور , ‎۱۱،۱۴ , کشیک خانه موذنان , محمد شریف (مهر‎۱۲۸۹) , ‎۴،۱۴،۲۰ , خداداد، بیماردار دارالشفاء، ؟ - ‎۱۳۰۲ق , میرزا حسن علی ،تحویلدار باشی , ‎۱۱،۲۰ , محمد کاظم، پیشخدمت متولی , حاجی میرزا کوچک، حکیم باشی , اصفهانی، مرشدعباس بن مرشد عبدالله، نایب الزیاره ناصرالدین شاه , فراش متولی , رضوی، میرزا محمد هاشم، امین کارخانه زواری
شماره ثبت:
۱۱۸۷۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۱۸۷۴
گزارش دفن اموات در عمارات مبارکات و صحنين مقدس در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۱۱۸۷۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۱۸۷۵
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در سه ماهه اول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۶
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , سوخت , اکثر صفحات , دکان , چراغ ها , هزینه ها , قیمت ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , موقوفات , علوفه , قراردادها , ظروف مسی , اعیاد مذهبی , اجرت , کفاش , تلگراف , اداره حسابداری استان قدس رضوی , مصالح ساختمانی , داروها , زندانیان , داروهای مخدر , پوشاک , قبض وصول , تعمیر , چلچراغ ها , تنظیف , چراغانی , ‎۳۶،۳۷ , کرایه حمل , بازدیدها , خطبه خوانی , مساعده , پذیرایی , مواد شوینده , لوازم التحریر , شهریه , ماموریت , طباخ , انعام , هیزم شکن , جذامیان , صفار , خیاط , نجار , تامین مواد غذایی , وسایل و تجهیزات پزشکی , رزاز , عطار , صورت حساب ها , حداد , مطالبات , اشپز , نامه ها , مزایده , ‎۱۳۱۶ , مناقصه , بانک پهلوی , بیمارستان امام رضا , بارنامه , اداره تشریفات استان قدس رضوی , مجلس سلام , مسافرت , علاف , سراج , بزاز , قصاب , بقال , نداف , حلبی ساز , حمال , نعل بند , اهنگر , خباز , مهمانخانه زواری , کمک های مالی , قهوه چی , مسگر , بلورفروش , قلعه محراب خان (مشهد) , ‎۲۳۱ , ‎۲۹۶ , حق الزحمه , بیمه باربری , دعاوی , چرم فروش , حق التحریر , ‎۱۱۷ , ‎۱۳۲ , ‎۱۱۸ , ‎۲۶۷ , ‎۳۰۱ , ‎۳۱۱ , ‎۳۵۱ , اداره مالیه , اداره صندوق استان قدس رضوی , مالیات ها , ‎۲۶۰ , ‎۳۲۸ , نوانخانه , وسایل و تجهیزات بیمارستان ها , ‎۳۷۵ , ‎۳۲۱ , تحقیقات محلی , ‎۳۵۸ , املاک خالصه , حق الثبت , باغبان باشی , ‎۲۳۷ , ‎۱۰۳،۱۱۴ , صابون فروش , خراز , تریاک فروش , بازار سرشور (مشهد) , اهن فروش , پرورشگاه رضوی , اداره محاسبات استان قدس رضوی , قبض تلگراف , حق الطبع , اداره چراغ برق استان قدس رضوی , حمامی جذامی خانه , خادم جذامی خانه , ‎۲۸۶ , ‎۳۰۵ , بنزین فروش , انبار غله استان قدس رضوی , گاریچی , اداره خزانه استان قدس رضوی , تالار تشریفات استان قدس رضوی , ‎۵۹۴ , ‎۵۲۰ , ‎۵۳۳ , ‎۳۹۲ , ‎۵۰۶ , ‎۷۱۴ , درشکه ساز , ‎۳۸۵ , مرغ فروش , درشکه چی , ‎۳۰۲ , ‎۵۸۳ , دفتردار اداره محاسبات , ‎۳۴۱ , مکانیک اداره چراغ برق , ‎۳۶۴ , ‎۵۱۰ , ‎۹۰۴ , طبق کش , تحدید حدود , شرکت ا.ا.گ , ‎۴۹۷ , ‎۶۷۳ , ‎۹۴۰ , ‎۹۵۷ , ‎۹۳۴ , ‎۶۳۴ , ‎۶۴۶ , ‎۷۴۶ , ‎۹۴۳ , ‎۳۶۶ , ‎۹۱۱ , ‎۹۲۶ , ‎۷۰۰ , ‎۴۸۷ , ‎۴۰۲ , ‎۶۰۴،۶۰۵ , ‎۷۲۷ , ‎۶۷۱ , ‎۳۵۰ , ‎۳۲۵ , داروخانه بیمارستان امام رضا , ملای جذامی خانه , کتابخانه ها , ‎۷۹۸ , میخ فروش , ‎۵۲۴ , اداره مستغلات استان قدس رضوی , عوارض قپان , ‎۷۵۹ , ‎۵۱۸،۵۲۷ , بخش زایشگاه بیمارستان امام رضا , شرکت نفت ایران و انگلیس , بخش جراحی بیمارستان امام رضا , ‎۵۸۹ , قبض پست , نامه رسان , مکالمات تلفنی , ماشین چی اداره چراغ برق , ‎۹۲۰ , سنگ های معدنی , ‎۳۰۰،۳۰۱ , شیرفروش , ابدارخانه کتابخانه , فرخ، محمود، رییس اداره دارالانشاء , ‎۱۰۵۸ , وکالت نامه ها , پاکروان، سید فتح الله، نیابت تولیت استان قدس رضوی، ۱۲۵۹-‎۱۳۳۰ , سعید، حسین، رییس اداره محاسبات , انباردار اداره چراغ برق , مفتش اداره چراغ برق , سرایدار اداره چراغ برق , بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا , ابدارخانه اداره تشریفات , بخش لابراتوار بیمارستان امام رضا , شرکت فلاحتی خراسان , شاهرخ تاش، علی، متصدی اداره چراغ برق , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , ‎۱۱۲۶ , ‎۶۶۷،۶۶۸ , پاسبان دولت شاهی، محمد هاشم، رییس اداره تشریفات , تحصیلدار اداره صندوق , پاسبان اداره چراغ برق , کمپوت فروش , خرج بیار مهمانخانه زواری , کارپردازی بیمارستان امام رضا , سبدباف , ‎۶۰۸،۶۰۹ , ابدارخانه اداره خزانه , ظرف شوی مهمانخانه زواری , سواد مصدق , ‎۷۴۰،۷۴۱ , شهدوست، رییس اداره بازرسی , ‎۸۱۲،۸۱۳ , حسینی، سید هادی، متصدی جذامی خانه , ‎۲۲۲،۲۲۳ , ‎۳۷۴،۳۷۶ , حق بیمه , ‎۶۶۶،۶۶۷،۶۶۸ , ‎۷۶۲،۷۶۳ , ایزدی، کارپرداز املاک گناباد , ‎۱۷،۳۰۲ , ‎۳۱،۳۱۸ , ‎۴۷،۸۹ , ‎۵۱،۲۲۰،۲۲۲،۲۲۳ , ‎۶۲،۸۹ , ‎۷۴،۹۹ , ‎۹۰،۹۱،۹۲ , طبیبی، صالح، مدیر کل اداره محاسبات , ‎۱۱۰،۹۰۵ , ‎۱۱۲،۴۴۷ , ‎۱۱۳،۱۷۰ , ‎۱۱۶،۱۳۶ , ‎۱۱۷،۱۳۹ , ‎۲۶۰،۱۰۹۶ , ‎۲۷۰،۷۱۲ , ‎۲۷۳،۲۸۷ , ‎۲۷۳،۲۷۹ , ‎۲۹۲،۲۹۷ , ‎۲۹۳،۲۹۸ , ‎۳۰۰،۳۰۲ , ‎۳۲۴،۳۲۶ , شرایط انعقادقراداد , ‎۳۳۴،۱۰۱۸ , ‎۳۵۲،۳۵۳ , ‎۳۵۶،۶۲۳ , ‎۳۶۰،۳۶۲،۶۲۱ , ‎۳۷۳،۳۷۶ , ‎۳۷۵،۳۸۵ , مامور سیم اداره چارغ برق , تحصیلدار اداره چراغ برق , ‎۴۰۶،۴۹۰ , ‎۴۴۱،۴۴۸ , ‎۴۵۱،۴۵۷،۵۵۷ , ‎۴۵۳،۴۵۶،۵۵۵ , ‎۵۳۴،۸۵۳،۹۳۲ , قریه شادکن (مشهد) , ‎۶۷۱،۷۱۲،۷۱۳ , حق المصالحه , زندانی , ‎۷۴۶،۷۴۷ , اداره صحیحه کل مملکتی , ‎۷۶۳،۷۷۸ , ‎۹۰۱،۹۰۲،۹۱۶ , دکمه فروش , بخش مسری بیمراستان امام رضا , ‎۹۶۳،۱۰۴۱ , ‎۱۰۸۹،۱۰۹۳ , ‎۱۱۱۳ , ‎۱۱۳۰،۱۱۳۱ , ‎۱۱۶۳،۱۱۶۴
شماره بايگاني راکد:
‎۶۷۵۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۵۳۸۱
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در سه ماهه اول (فروردين، ارديبهشت، خرداد)
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۶
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , قیمت ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ظروف مسی , اجرت , کفاش , خرید , مصالح ساختمانی , داروها , تریاک , پوشاک , قبض وصول , رواق توحیدخانه , تعمیر , تنظیف , رواق دارالسعاده , کرایه حمل , درهای حرم امام رضا , مواد شوینده , لوازم التحریر , تدفین , چاهجو , باغبان , کارخانه زواری , هیزم شکن , صفار , خیاط , نجار , داروخانه ها , نقاش , تامین مواد غذایی , عطار , صورت حساب ها , سلمانی , حداد , مزایده , ‎۱۳۱۶ , مناقصه , بیمارستان امام رضا , بارنامه , بست پایین (بست شیخ حرعاملی) , علاف , خرده فروش , فخار , سراج , بزاز , قصاب , بقال , سنگ فرش , خرکار , ساخت و ساز , نعل بند , گل کاری , خباز , مهمانخانه زواری , عریضه ها , مسگر , بلورفروش , ‎۱۳۵ , ‎۱۴۳ , ‎۲۳۵ , ‎۱۰۰ , ‎۱۰۴ , ‎۱۱۰ , ‎۱۱۹ , ‎۱۷۹ , ‎۱۸۸ , ‎۱۹۱ , ‎۱۱۸ , ‎۲۱۳ , ‎۴۶۵ , ‎۱۴۲ , ‎۲۱۱ , ‎۳۱۱ , ‎۳۷۴ , ‎۳۸۱ , اداره مالیه , مالیات ها , ‎۲۵۵ , کوزه گر , کارگر , وسایل و تجهیزات بیمارستان ها , ‎۴۰۷ , ‎۲۵۶ , ‎۲۵۸ , ‎۲۶۲ , ‎۲۷۵ , حق الثبت , تریاک فروش , اهن فروش , شانه ساز , شیشه ساز , وسایل و تجهیزات جراحی , پرورشگاه رضوی , اداره محاسبات استان قدس رضوی , قبض تلگراف , گاریچی , ‎۴۶۳ , ‎۵۲۰ , ‎۶۲۲ , ‎۳۳۷ , ‎۶۱۸ , پرستار پرورشگاه رضوی , ‎۳۶۳ , ‎۳۸۶ , ‎۳۴۱ , ‎۴۵۸ , ‎۷۶۱ , ‎۸۴۵ , ‎۱۰۰۲ , شرکت ا.ا.گ , دوچرخه ساز , ‎۹۷۹ , ‎۱۰۲۰ , ‎۶۰۸ , ‎۶۷۳ , ‎۹۱۸ , ‎۹۲۱ , ‎۸۰۵ , ‎۹۵۹ , ‎۳۵۹ , ‎۵۸۴ , ‎۹۲۳ , ‎۴۵۱ , ‎۴۶۶ , مال دار , ‎۵۵۷ , ‎۸۶۹ , ‎۹۴۸ , ‎۴۶۰ , ‎۹۱۹ , ‎۹۳۵ , ‎۸۰۴ , سله باف , ‎۹۲۲ , ‎۵۳۱ , ‎۱۰۱۵ , رنگ فروش , ‎۶۳۱ , ‎۵۴۵ , ‎۹۲۵ , شرکت چرم سازی , ‎۱۰۲۸ , داروخانه بیمارستان امام رضا , اهنچی , اداره گمرک , کتابخانه ها , میخ فروش , اداره مستغلات استان قدس رضوی , عوارض قپان , شرکت نفت ایران و انگلیس , ‎۹۱۲ , ‎۹۷۴ , شیرفروش , ‎۹۸۴ , بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , ‎۹۹۸ , اداره کارپردازی بیمارستان امام رضا , کره ساز , باغ احمداباد (مشهد) , تراشکار , عمارت ملک اباد (مشهد) , عشور جنگلی , ‎۹۶۰ , اوراقچی , اداره پست خانه , شرکت کمپوت سازی خراسان
شماره ثبت:
۴۵۳۸۲
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۴۵۳۸۲
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱۰۳۸ , خط:فارسي_انگليسي
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز ‎۸ آذر ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
صحن قدیم (صحن انقلاب) , اکثر صفحات , هزینه ها , قیمت ها , ابزار و وسایل , برخی صفحات , ظروف مسی , خرید , اداره حسابداری استان قدس رضوی , مکانیک , مصالح ساختمانی , بذرها , فقرا , پوشاک , ‎۴،۵ , نذورات , قبض وصول , اماکن متبرکه , تعمیر , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , تنظیف , کرایه حمل , ‎۸،۹ , مدرسه میرزا جعفر , گنبد الله وردی خان , ‎۱۲۴ , ‎۱۳۲۳ , دارالتولیه , ‎۵،۲۱ , بلور فروش , تامین موادغذایی , پذیرایی , لوازم التحریر , ‎۳،۳۳ , ‎۱۰۲ , باغبان , هیزم شکن , وسایل گرمایشی , جذامیان , صفار , نجار , نقاش , کاشی کاری , حداد , مقنی , بام حرم امام رضا , معمار , انباردار , زرگر , معرق کاری , بیمارستان امام رضا , اداره تشریفات استان قدس رضوی , کاشی پز , قصاب , بقال , حلبی ساز , بردست , خرکار , سبزی فروش , اهنگر , شیشه بر , گل کاری , مهمان خانه زواری , مقاطعه کار , حرم امام رضا , خراط , سیم کش , حمام سالار بهادر , قنات مسجد گوهرشاد , معدن خلج (مشهد) , منبت کار , ‎۱۸۰ , کارگر , باغ الندشت (مشهد) , ‎۹۷،۹۸ , ‎۷۸،۷۹ , چاپخانه زوار , ‎۴،۵،۱۶ , گاریچی , ‎۳۳۰ , ‎۲۸۴ , ‎۳۲۹ , ‎۶۰۳ , ‎۴۹۲ , ‎۴۹۷ , ‎۷۵۸ , چراغ ساز , ‎۱۴۳،۱۴۶ , قنات رکن اباد (مشهد) , اداره مستغلات استان قدس رضوی , بخش زایشگاه بیمارستان امام رضا , جارو فروش , ‎۵۴۷،۵۴۸ , موزه استان قدس رضوی , حسینی، میرزا هادی، متصدی جذامی خانه , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , استخر کوهسنگی (مشهد) , ‎۶۷۶،۶۷۷ , باغ ملک اباد (مشهد) , باغ احمداباد (مشهد) , ‎۳۲۷،۳۲۸ , صورت جلسه ها , مهندس اداره ساختمان , پاسبان باغ ملک اباد , انبار اداره کارپردازی , ‎۴۹۲،۴۹۷ , خبازخانه بیمارستان امام رضا , کارخانه چراغ برق ملک اباد , مستحفظ استخر کوهسنگی , غربال ساز , نوانخانه استان قدس رضوی , موقوفه سید نظام الدین شاه , مستحفظ باغ احمداباد , معرق ساز , اسایشگاه بیمارستان امام رضا , شیشه شوی , ‎۴،۵،۱۶۰ , ‎۳،۴۵،۴۶ , ‎۳،۵۹،۶۲ , ‎۱۴۲،۱۴۵،۱۵۱ , ‎۵،۱۷۰،۱۷۴ , ‎۵،۱۰۴،۱۰۶ , ‎۵،۱۹،۱۹۱ , ‎۶،۳۲۷،۳۲۸ , ‎۶،۲۹۰،۲۹۱ , ‎۷،۲۹۵،۳۳۶ , ‎۷،۳۷۶،۳۷۷ , ‎۸،۶۷۲ , ‎۹،۴۹،۵۷ , ‎۹،۶۱۵،۶۶۶ , ‎۹،۶۰۲،۶۰۴ , ‎۱۰،۵۵۱،۵۵۲ , ‎۱۰،۱۷۷،۶۷۱ , ‎۱۱۱،۷۵۵ , ‎۱۱،۷۵۵،۷۵۶ , ‎۶۵،۶۶،۶۸ , ‎۱۰۶،۱۴۹ , ‎۱۰۶،۱۸۲،۱۸۵ , ‎۱۲۴،۱۲۷،۱۳۰ , ‎۱۴۱،۱۴۳،۲۰۱ , ‎۱۶۴،۱۷۰،۲۰۱ , ‎۱۷۵،۴۹۰ , ‎۱۸۲،۱۸۵ , ‎۲۸۰،۲۸۹،۲۹۳ , ‎۴۹۰،۴۹۷ , ‎۵۲۶،۵۲۹،۵۳۱
شماره بايگاني راکد:
‎۶۱۰۳
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۴۶۰۰۳
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۸۶۶ , خط:فارسي
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز ‎۱۶ بهمن
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , حق التولیه , موقوفات , لایروبی , علوفه , استان قدس رضوی , خرید , تلگراف , اداره حسابداری استان قدس رضوی , کودکان , زنان , داروها , پوشاک , سهام , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , سرویس های بهداشتی , تنظیف , کرایه حمل , ‎۱۳۲۳ , دارالتولیه , موقوفه معین التجار , چراغچی , مساعده , مزرعه گچوان (مشهد) , تامین موادغذایی , بیماران , ‎۱۷،۱۸ , خانه های شخصی , باغبان , هیزم شکن , نجار , ‎۳۵،۳۹ , کارگران , ناوه کش , سلمانی , فراش بام حرم امام رضا , درختان , اداره تشریفات استان قدس رضوی , سبزی کار , شاطر , بقال , اب کش , سبزی فروش , مقاطعه کار , عریضه ها , کمک های مالی , نامه های اداری , ‎۱۵۷ , ‎۱۰۰ , ‎۱۱۷ , ‎۱۲۰ , ‎۱۱۶ , ‎۱۷۱ , ‎۱۱۸ , ‎۳۹۷ , ‎۹۱،۹۲ , وسایل و تجهیزات بیمارستان ها , ‎۱۷۰ , خمیرگیر , ‎۴۳،۴۴،۴۵ , ‎۱۳۵،۱۳۸ , حق الثبت , حق زوار , وسایل و تجهیزات جراحی , ‎۳۰۳ , درشکه ساز , ‎۴۰۵ , حق فقرا , ‎۴۱۰ , ‎۷۵۷ , لوله کش , ‎۴۲۶ , ‎۶۸۹ , اهن چی , ‎۳۹۴ , ‎۴۰۲ , ‎۱۷۴،۱۷۵ , ‎۳۰۹،۳۱۰ , داروخانه بیمارستان امام رضا , سرپرستار بیمارستان امام رضا , بخش زایشگاه بیمارستان امام رضا , رخت شوی خانه بیمارستان امام رضا , بخش کحالی بیمارستان امام رضا , شرکت نفت ایران و انگلیس , پاسدار اداره تشریفات , پاسبان اداره تشریفات , بخش جراحی بیمارستان امام رضا , قبض پست , ‎۳۵،۳۶،۳۷ , بخش لابراتوار بیمارستان امام رضا , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , ‎۴۰۸،۴۰۹ , اداره کارپردازی بیمارستان امام رضا , باغ ملک اباد (مشهد) , اداره ساختمان استان قدس رضوی , صورت جلسه ها , پرورشگاه بیمارستان امام رضا , ‎۱۸۳،۱۸۴ , خبازخانه بیمارستان امام رضا , بخش لشگری بیمارستان امام رضا , نجارخانه بیمارستان امام رضا , ‎۱۴۹،۱۵۱ , بیمارستان شهر , اداره کارپردازی بیمارستان شهر , کاراموز، ابوالفضل، رییس کارپردازی بیمارستان شهر , ‎۲۵۵،۲۵۶،۲۵۷ , ‎۴۰۳،۴۰۴ , کاراموز، ابوالفضل، رییس کارپردازی بیمارستان امام رضا , فاضل، حسن، رییس بخش کحالی بیمارستان امام رضا , تخم مرغ فروش , اهنگرخانه بیمارستان امام رضا , ‎۴۱۳،۴۱۴ , چونه گیر , ‎۹۱،۹۴ , مزرعه شوریجه (سرخس) , مزرعه اق دربند (سرخس) , مزرعه غسابه (سرخس) , ‎۱۷،۱۱۸ , ‎۹۱،۹۷،۱۰۰ , ‎۱۰۴،۱۰۵،۱۰۶ , ‎۱۱۱،۱۱۴ , ‎۱۱۱،۱۱۳،۱۱۴ , ‎۱۱۶،۱۱۸،۳۲۶ , نوانخانه استان قد سرضوی , ‎۱۱۶،۱۶۰ , ‎۱۱۶،۱۱۵ , ‎۱۱۶،۱۱۵،۱۱۷ , ‎۱۱۶،۱۱۷،۲۰۸ , ‎۱۱۷،۲۳۳ , ‎۱۱۷،۲۳۴ , ‎۱۱۷،۲۶۳ , ‎۱۱۸،۳۱۸ , ‎۱۱۸،۳۴۰،۳۳۹ , ‎۱۱۸،۳۶۲،۳۹۲ , ‎۱۱۸،۳۹۲،۳۹۳ , ‎۱۱۸،۳۶۳،۳۹۳ , ‎۱۳۹،۱۴۰،۱۴۶ , زایشگاه نور , کارخانه نخریسی و نساجی خراسان , ‎۱۷۴،۱۷۵،۱۷۸ , ‎۲۳۸،۲۳۹،۳۳۴ , ‎۲۴۶،۲۴۷،۲۴۸ , ‎۳۲۰،۳۱۸،۳۲۱ , ‎۳۱۸،۳۶۵،۳۶۹ , ‎۳۴۳،۳۵۵ , ‎۳۶۵،۳۶۶ , ‎۳۹۴،۴۰۰ , ‎۳۹۸،۳۹۹ , ‎۴۰۲،۴۰۳،۴۰۴ , ‎۴۰۳،۴۰۴،۴۱۳ , طغرایی،سید محمود، متولی موقوفه گچوان , ‎۴۰۳،۴۰۴،۴۰۵ , ‎۴۱۳،۴۱۳ , ضابط، حسن، نایب خادم موقوفه معین التجار
شماره بايگاني راکد:
‎۶۱۵۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۶۰۵۶

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .