کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , عید نوروز , جشن های ملی , زنان , شریف حسینی، ملا محمد حسین بن ملا محمد جعفر، ناظر دارالشفاء , شریف حسینی، ملا محمد علی بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , حاجی ملا محمد حسین، ناظر مطبخ , قبض وصول , کفشبان صحن جدید , کربلایی، میرزا محمد ابراهیم، شماع , ملا عبدالغفار، ضابط شموع کشیک دوم , ‎1282ق , خویشاوندان , 3-‎1 , حسینی، میرزا محمد حسن، بیماردار باشی دارالشفاء , همسران , ملا ابوالقاسم بن ملا محمد مهدی، کتابدار , محمد حسین (مهر؟) , رضوی، حاجی ملا غلام رضا بن عبدالکریم، عطار دارالشفاء , الراجی عبدالمومن الحسینی (مهر‎1277) , محمد الموسوی (مهر؟) , یا امام حسن (مهر؟) , عبده الراجی محمد حسین (مهر؟) , حاجی میرزا محمد، طبیب دارالشفاء , ملا محمد اسماعیل بن رجب علی، جراح دارالشفاء , ملا غلام علی، ناظر دارالشفاء , غلام علی (مهر‎1280) , حسینی، میرزا عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , رضوی، میرزا محمد حسین، کشیک نویس , شریف حسینی، میرزا محسن، مشرف تحویل خانه , ملا عبدالرحمن، نایب الزیاره علیشاه , کربلایی، محمد حسین، چراغچی , میرزا عبدالرحیم بن محمد تقی، مصحح کتابخانه , شریف حسینی، ملا محمد حسن بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , ملا عبدالمجید، فراش بام حرم , کربلایی، محمد صادق، فراش بیت الخلاء شاهی , نقاره چی , هروی، اخوند ملا اکبر علی بن غلام رضا، امین غلات , ضابطه , کربلایی، حاجی محمد بن حسین، عزب دفترخانه , یا امام رضا (مهر؟) , ملا حسن علی بن غلام رضا، امین کارخانه زواری , حاجی رجب علی بن اکبر علی، زرگرباشی , رجب علی (مهر؟) , موسوی، سید محمد ابراهیم، سقای سقاخانه کشیک خانه , میرزا هادی، طبیب دارالشفاء , کربلایی، محمد تقی، سلمانی دارالشفاء , موسوی، سید غلام رضا، بیماردار باشی دارالشفاء , عبده غلام رضا الموسوی (مهر؟) , کربلایی، ملا حسن علی، بیماردار دارالشفاء، ؟ - ‎1289ق , ملا محمد یوسف، بیماردار دارالشفاء , رضوی، میرزا سید محمد بن میرزا شمس الدین، خزانه دار , عبده الراجی محمد الرضوی (مهر؟) , شریف، میرزا ابوالقاسم بن ابراهیم، نایب الزیاره علیشاه , ابوالقاسم بن ابراهیم الشریف (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد علی، معلم مکتب خانه صحن قدیم , اللهم صل علی محمد و ال محمد (مهر‎1277) , رضوی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، عزب تحویل خانه، ؟ - ‎1289ق , محمد رضا الشریف الحسینی (مهر‎1268) , شریف کاشانی، ملا اسدالله، مباشر روزنامچه , یزدی، استاد محمد رضا، معمارباشی استانه , میرزا عباس خان بن محمد رضا، ناظم تعمیرات , حسن علی (مهر‎1268) , محمد حسین الشریف الحسینی (مهر‎1148) , عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎1281) , الرحمن علی العرش الستوی (مهر؟) , رضوی، میرزا داود بن ابوالحسن، مشرف باشی کتابخانه , موسوی، سید محمد حسین، معمارباشی , شریف، ابومحمد بن محمد حسین، مدرس , محمد علی الحسینی (مهر‎1278) , شیخ عبدالعزیز بن احمد، مدرس , عبدالرحمن (مهر؟) , شریف حسینی، ملا محمد رضا بن خسرو، پیشخدمت باشی کشیک خانه , ملا مرتضی قلی، پیشخدمت کشیک خانه , اخوند ملا عبدالرحمن بن ملا عبدالوهاب، مدرس , عبده محمد صادق (مهر؟) , محسن الشریف الحسینی (مهر؟) , الراجی محمد حسین الرضوی (مهر؟) , میرزا محمد ابراهیم بیگ بن اقا بابا، پیشخدمت دفترخانه , عبدالمجید (مهر؟) , ادرکنی یا محمد (مهر؟) , احمد، بیماردار دارالشفاء , محمد باقر بن ابوالحسن الرضوی (مهر؟) , یا غفار الذنوب (مهر؟) , محمد علی الشریف (مهر‎1262) , ملا حسن، بیماردار دارالشفاء , رضوی، ملا محمد باقر بن ملا محمد کریم، فراش دارالشفاء , حاجی بنفشه، بیماردار دارالشفاء , ملا عبدالوهاب، کاتب روزنامچه , موسوی، سید محمد بن میرمحمدعلی، زیارت نامه خوان باشی، ؟ - ‎1289ق , یا قاسم الارزاق (مهر؟) , حاجی میرزا محمد علی بن سلیمان، حکیم باشی، ؟ - ‎1288ق , شیرازی، ملا نصرالله، مدرس , ملا محمد حسن بن ملا محمد رضا، ساعت ساز , ملا محمد، فراش کتابخانه , حسینی، میرزا عبدالعلی، کشیک نویس شام , حسینی، میرزا کوچک، نایب الزیاره علیشاه , المتوکل علی الله عبده محمد (مهر‎1277) , عبده داود الرضوی (مهر‎1254) , عبده حسن (مهر‎1278) , عبده ابومحمد بن محمد حسین الشریف (مهر‎1280) , الا ان نصرالله قریب (مهر‎1278) , عبدالعزیز بن احمد (مهر‎1278) , محمد علی بن سلیمان (مهر‎1266) , میرزا محمد، بخورسوز , عبده الراجی محمد (مهر‎1277) , هادی بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎1276) , العلی الاکبر (مهر‎1277) , عبده الراجی عبدالوهاب (مهر‎1263) , عبدالعلی الحسینی (مهر‎1280) , عبدالله الحسینی (مهر‎1255) , عباس بن محمد رضا (مهر‎1276) , خادمی امام رضا ... (مهر‎1277) , رضوی، یمرزا محمد باقر بن ابوالحسن، مشرف دارالشفاء , یاهادی المضلین (مهر؟) , موسوی،ملا محمد اسماعیل، محاسبه نویس , الداعی الی الله محمد اسماعیل (مهر‎1269) , محمد اسماعیل بن رجب علی (مهر‎1278) , عبده غلام رضا (مهر‎1281) , اقا کوچک (مهر‎1282) , پیرو دین محمد باقر (مهر‎1281) , حسن الحسینی (مهر‎1280) , بنفشه (مهر‎1274) , پیرو دین محمد احمد (مهر؟) , گل محمد، بیماردار دارالشفاء , ادرکنی یا محمد (مهر‎1279) , عبده یوسف (مهر‎1281) , کربلایی، ملا محمد رضا، بیماردار دارالشفاء، ؟ - ‎1288ق , پیرو دین محمد رضا (مهر‎1279) , رضوی، ملا عبدالجواد بن محمد مهدی، فراش شربت خانه , ملا محمد ابراهیم، زرگر , ؟؟ محمد حسین سنه (مهر‎1282) , عبده مرتضی قلی (مهر؟) , ابراهیم الموسوی (مهر‎1277) , العبد حسینی الموسوی (مهر‎1277) , یا ابراهیم (مهر‎1282) , موسوی، سید رضا، چراغچی , رضا الموسوی (مهر؟) , کربلایی، غلام رضا بن قنبر، چراغچی , غلام رضا (مهر‎1261)
شماره ثبت:
20122
دريافت قرآن و ساير کتابهاي وقفي با ذکر مشخصات و واقفان آنها توسط محمدباقر کتابدار کتابخانه (آستان قدس) و به اطلاع شيخ محمدرحيم در ماههاي مختلف
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
52867
فهرست و مشخصات قرآنها و کتاب، اجاره نامه و قباله که بصورت وقف تحويل محمدباقر کتابدار کتابخانه (آستان قدس) گرديده است در ماههاي مختلف
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , ‎1،2 , مستاجران , دربان , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , ‎1،3 , غلات , قنات عشرت اباد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎4،8 , غله مثالثه , موقوفات , حرم امام رضا (ع) , هدایا , خرید , قوچان , زنان , خط نستعلیق , روشنایی , تازه کیشان مسلمان , تربت حیدریه , حسینی، حاجی سید میرزا بن سیدعلی، تحویلدار نقدی , نیشابوری، حاجی محمد بن ابراهیم، تحویلدار , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , 14-‎1 , شریف حسینی، ملا علی اصغر بن حاجی سیف الدین، ناظر دارالشفاء , شریف حسینی، ملا محمد رضا بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , حاجی ملا محمد حسین، ناظر مطبخ , کشیک دوم , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , موقوفه عباس قلی خان , واقفان , شمعدان ها , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , فراش , ‎1،4 , ‎1،4،6 , ‎1،12 , بالاسرمبارک , مساعده , ‎1،3،4 , موم مشته , ‎1264ق , ‎1،8،13 , ‎3،4،5 , ظروف , قاشق افشره خوری , مزرعه طرق (مشهد) , قاشق اش خوری , شاهزادگان , مزرعه رزان (مشهد) , خان سلطانم (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , وارثان , کربلایی، زین العابدین بیگ بن حسین، تحویلدار , عصار , مفقودی , دامغان , مصالحه نامه , مال المصالحه , اجاره نامه , اجاره بها , وقف نامه , مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎3،4،6 , ‎4،8،12 , کربلایی، حاجی محمد بن حسین، عزب دفترخانه , کربلایی، محمد اسماعیل بن ابراهیم، دربان باشی کشیک پنجم , مزرعه بروره (مشهد) , قاجار، قهرمان میرزا بن عباس میرزا، ؟ - ‎1255ق , مزرعه اخنجان (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , کدکنی، حاجی ملا ابوطالب، صاحب جمع شماعی خانه , سیاهه , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , موقوفه خواجه عتیق علی , طاحونه میرشیخم (مشهد) , مصالحه , موقوفه حاجی علی اکبر اصفهانی , کتاب ها , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه لق لق (بجنورد) , مزرعه دوبرجه (بجنورد) , بلوک سرولایت (نیشابور) , بلوک جورمکن (مشهد) , کاغذ فستقی , تیمچه خفافان (مشهد) , کاغذ دولت ابادی , کاغذ اسلامبولی , کاغذ سمرقندی , حسینی، ملا عبدالعلی، فراش باشی کشیک چهارم , قطع رحلی , خط نسخ , اعیانی , حسینی، میرزا محمد رضا بن سید حیدر، دربان باشی کشیک چهارم , مزرعه گناباد (مشهد) , تعهد , اخوند ملا محمد باقر بن ملا محمد مهدی، کتابدار , بیاری، حاجی ملا محمد حسین، متصدی صادرین و واردین استانه، ؟ - ‎1264ق , مشخصات کتاب , مزرعه ده رود (مشهد) , قباله , عبده محمد مهدی الحسینی (مهر‎1257) , تزیینات کتاب , کاغذ فرنگی , قطع وزیری , کاغذ کشمیری , مزرعه طرقبه (مشهد) , اخوند ملا محمد مهدی، کتابدار، ؟ - ‎1263ق , حسینی، میرزا محمد مهدی، ضابط، ؟ - ‎1276ق , کربلایی، محمد صادق بن حسین، دربان باشی کشیک اول , حاجی میرزا عسگری، امام جمعه مشهد , کاغذ بخارایی , قطع خشتی , ورق اهو , مذهب ساغری (جلد) , سقاخانه حرم امام علی , قابلق اطلس , مزعه گوارشکان (مشهد) , قوچانی، حاجی علی اکبر، متولی املاک قوچان , شریف حسینی، محمد مهدی بن خسرو , بلوک انداب (مشهد) , یا باقر العلوم (مهر‎1264) , عبده الراجی عبدالعلی (مهر‎1255) , المتوکل علی الله عبده محمد باقر (مهر‎1248) , قرآن , وقف
شماره ثبت:
52860
خلاصه و صورت جمع و خرج آقا نوروز بابت مال‌الصلح مستغلات و اهدايي خيابان عليا
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
4-‎1 , کارکنان , مشاغل , بیت الخلاء شاهی , صحن قدیم (صحن انقلاب) , دکان , وجوه هوایی , مستاجران , هزینه ها , جارو , ابزار و وسایل , روشنایی , گوشت , حسینی، حاجی سید میرزا بن سیدعلی، تحویلدار نقدی , نیشابوری، حاجی محمد بن ابراهیم، تحویلدار , مستغلات , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , شریف حسینی رضوی، میرزا محمد تقی، طبیب باشی دارالشفاء , شریف حسینی، ملا محمد رضا بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , حاجی ملا محمد حسین، ناظر مطبخ , قبض وصول , مقاطعه کاری , سرویس های بهداشتی , اب انبارها , مساعده , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , بام های حرم امام رضا , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , طباخ , تخفیف , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , کربلایی، زین العابدین بیگ بن حسین، تحویلدار , شریف حسینی، محمد رحیم بن ابوالقاسم، مستوفی، ؟ - ‎1275ق , اجاره نامه , فراش کشیک سوم , مزرعه خیابان (مشهد) , بست بالا (بست شیخ طوسی) , کربلایی، حاجی محمد بن حسین، عزب دفترخانه , دارالضرب , اندودکاری , حسینی رضوی، میرزا عبدالوهاب بن محمد، مباشر تعمیرات , حق عشریه , انبار مطبخ , حسینی، ملا عبدالعلی، فراش باشی کشیک چهارم , تنباکو فروش , تخت داروغه (مشهد) , حسینی، میرزا سید زین العابدین، معلم مکتب خانه , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی , حاجی محمد علی، حکاک , بازار سیاه اب (مشهد) , کربلایی، محمد صادق بن حسین، دربان باشی کشیک اول , موقوفه حاجی محمد علی قوچانی , حسینی، محمد مهدی، ضابط، ؟ - ‎1276ق , 1264-‎1261ق , اخوند ملا مهدی، پیشنماز , ملا محمد اسماعیل بن حسین، عطار دارالشفاء , میرزامحمد تقی، متولی استان قدس رضوی , محمد شفیع، عطار دارالشفاء , قراول خانه سالار , نقیب الاشراف رضوی، میرمحمد مهدی، سرکشیک، ؟ - ‎1275ق
شماره ثبت:
42892
صورت حساب حاجي محمدمهدي و صورت وجوه تحويلي به حاجي ميرزايي صراف، تحويلي به حاجي ميرزايي صراف تحويلدار نقدي آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , 4-‎1 , کارکنان , دکان , مستاجران , دربان , دفترخانه , تغذیه , پوشاک , حسینی، حاجی سید میرزا بن سیدعلی، تحویلدار نقدی , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , شریف حسینی رضوی، میرزا محمد تقی، طبیب باشی دارالشفاء , شریف حسینی، ملا محمد رضا بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , خادم , کربلایی، حسن، طباخ مطبخ , تعمیر , مساعده , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , خویشاوندان , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , مطبخ , دربان باشی , چاهجو , تخفیف , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , کربلایی، زین العابدین بیگ بن حسین، تحویلدار , مصالحه نامه , اجاره بها , انبارها , مزرعه برم (دامغان) , دربان کشیک پنجم , کربلایی، حاجی محمد بن حسین، عزب دفترخانه , ملا محمد اسماعیل بن ملا حسن، عطار دارالشفاء , رضوی، میرزا محمد مهدی بن میرزا هادی، تحویلدار تحویل خانه، ؟ - ‎1276ق , حسینی، ملا عبدالعلی، فراش باشی کشیک چهارم , حاجی میرزا حسن علی، تحویلدار باشی , اخوند ملا عبدالوهاب، مدرس , بند گلستان (مشهد) , مزرعه باغ فیض (تهران) , مزرعه رشیداباد (تهران) , میرزا محمد تقی، متولی استان قدس رضوی , جمع اوری محصول , مبارک، غلام استانه , حسینی، محمد مهدی، ضابط، ؟ - ‎1276ق , غلام استانه , اخوند ملا مهدی، پیشنماز , 1264-‎1262ق , محمدشفیع، عطار دارالشفاء
شماره ثبت:
42890
صورت حساب ميرزا ابوالقاسم تحويلدار نقدي. پرداخت مواجب و مستمري کارکنان آستان قدس از محل وجوه تحويلي به ميرزا ابوالقاسم تحويلدار نقدي آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ناظر , دربان , قیمت ها , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , موقوفات , کودکان , قوچان , شریف حسینی، ملا محمد علی بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , نقاره خانه , کشیک های پنج گانه , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , موذن , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل , ‎6،7 , حسینی، میرزا عبدالله، نایب الزیاره علیشاه , مستمری , کربلایی، میرزا محمد ابراهیم، شماع , خادم کشیک پنجم , خادم کشیک سوم , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , خداداد، دربان دارالشفاء , حسینی، حاجی میرزا محمد رحیم، ناظر دارالشفاء , شیخ الاسلام , باغبان , باغ ها , میرزا غلام رضا، بیماردار دارالشفاء , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , ملا محمد مهدی بن محمد اسماعیل، محرر دارالشفاء , حقوق و دستمزها (نقدی) , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , صورت حساب ها , حسینی، میرزا عبدالمومن بن میرزا ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , کفشبان , شریف حسینی، میرزا محسن، مشرف تحویل خانه , ملا عبدالرحمن، نایب الزیاره علیشاه , میرزا محمد باقر، نایب الزیاره علیشاه , میرزا ابوطالب، عزب دفترخانه پنج کشیک , شریف حسینی، ملا محمد حسن بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , ملا عبدالمجید، فراش بام حرم , حسینی، میرزا بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , میرزا محمد بن حسن علی، نایب وزیر , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار , مروی، حاجی مصطفی قلی بیگ، دربان باشی کل، ؟ - ‎1289ق , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدراستانه , موسوی، میرزا ابوالقاسم، ناظر کارخانه خادمی , نقاره چی , کفشبان صحن قدیم , اوکتای قاان میرزا بن حسن علی، رییس کتابخانه، ؟ - ‎1309ق , ملا رجب علی، موذن باشی کشیک چهارم , ملا عباس علی بن حاجی محمد علی، کفشبان باشی کشیک چهارم , کربلایی، حاجی محمد بن حسین، عزب دفترخانه , حاجی ملا حسین، روضه خوان کارخانه زواری , خان میرمعین (مشهد) , موسوی، سید محمد ابراهیم، سقای سقاخانه کشیک خانه , میرزا هادی، طبیب دارالشفاء , ملا باقر، فراش دارالشفاء , حاجیه بنفشه، بیماردار دارالشفاء , گل اندام، بیماردار دارالشفاء , رضوی، حاجی میرزا محمد کریم، وکیل استانه , میرزا علی مردان خان، محرر دفترخانه , حسینی، میرزا محمد علی، معلم مکتب خانه صحن قدیم , رضوی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، عزب تحویل خانه، ؟ - ‎1289ق , موسوی، سید محمد بن میرمحمدعلی، زیارت نامه خوان باشی , حسینی، سید محمد ولی، طباخ , کربلایی، استاد محمد تقی، سلمانی دارالشفاء , حسینی، حاجی میرزا محمد شفیع، منشی , حسینی موسوی، سید احمد بن سید محمد، کفشبان باشی کشیک اول , حاجی میرزا بابا، مستوفی مسجد گوهرشاد , ملا مرتضی قلی، پیشخدمت کشیک خانه , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , میرزا محمد ابراهیم بن اقا بابا، پیشخدمت دفترخانه , غلام حسین بن اخوند ملا علی، بیماردار دارالشفاء , محمد ابراهیم، زرگرباشی , ملا علی اکبر، بیماردار دارالشفاء , موسوی، سید محمد هاشم، بیماردار دارالشفاء , رضوی، میرزا محمد باقر بن میرزا ابوالحسن، مشرف دارالشفاء , حسینی، سید اسدالله، دربان دارالشفاء , میرزا عباس خان بن میرزا محمد رضا، ناظم تعمیرات , ملا عبدالوهاب، کاتب روزنامچه , تحویلدار جنسی , شریف حسینی، حاجی ملا محمد رضا بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , کربلایی، رجب علی، بیماردار دارالشفاء , محمد یوسف، بیماردار دارالشفاء , حسینی، میرزا عبدالعلی، کشیک نویس , ملا ابوالقاسم بن محمد مهدی، کتابدار , اغا احمدعلی، خواجه باشی استانه , 1289-‎1288ق , رضوی، میرزا ذبیح اله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , رضوی، حاجی میرزا محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر , رضوی، میرزا محمدرضی بن میرزا ابوالقاسم، همقلم , رضوی، میرزا محمد اسماعیل، محرر دفترخانه , حاجی میرزا یحیی، محرر ناظر , رضوی، حاجی میرزا محمد محسن، ناظر ضریح , رضوی، سید محمد بن شمس الدین، خزانه دار , موسوی، حاجی میرزا سید محمد، ریس الذاکرین , ملا محمد حسن بن محمد رضا، ساعت ساز , میرزا عبدالعلی، منجم باشی , رضوی، حاجی میرزا داود بن ابوالحسن، مشرف باشی کتابخانه , ملا ابراهیم، فراش کتابخانه , ملا عبدالرحیم بن محمد تقی، مصحح کتابخانه , کربلایی، حسن، چراغچی خیابان , میرزا اسماعیل، چراغچی خیابان , حاجی رجب علی ، مقنی باشی , میرزا اسماعیل، مستحفظ اشجار , میرزا بزرگ، دربان پنج کشیک , حاجیه، ضابطه , ملا غلام حسین، نایب کفشبان باشی کشیک دوم , ملا محمد علی بن محمد، کفشبان کشیک دوم , حاجی ملا حیدر بن حسین، کفشبان باشی کشیک سوم , هراتی، کربلایی محمد حسن بن هادی، کفشبان باشی شکیک پنجم , موسوی هندی، سید غلام رضا، بیمار دار باشی دارالشفا , کربلایی، ملا محمد علی بن حسین، موذن باشی کشیک اول , میرزا محمد حسن، بیماردار باشی دارالشفاء , ملا محمد حسن، بیماردار دارالشفاء , امینه، بیماردار دارالشفاء , سیده بیگم، بیماردار دارالشفاء , میرزا احمد، طبیب دارالشفاء , میرزا حبیب الله، معاون دارالشفاء , ملا محمد اسماعیل بن ملا رجب علی، جراح دارالشفاء , ملا غلام رضا، عطار دارالشفاء
شماره ثبت:
40689
صورت حساب ميرزا ابوالقاسم تحويلدار نقدي. پرداخت انعام، تکلف و تسليم به افراد از محل وجوه تحويلي به ميرزا ابوالقاسم تحويلدار نقدي
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عاشورا , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ‎1،2 , دربان , هزینه ها , برخی صفحات , موقوفات , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , حرم امام رضا (ع) , تهران , فقرا , پوشاک , ‎4،5 , ‎1288ق , ‎1،5 , حافظ , خادم کشیک دوم , علما و مجتهدان , اعراب نجفی , روحانیان , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , خلعت , زوار خارجی , پوستین , اعراب بحرینی , انعام , باغ ها , کلیجه , صورت حساب ها , جیره , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , موسوی، میرزا ابوالقاسم، ناظر کارخانه خادمی , رضوی، میرزا محمد تقی بن ابوالقاسم، مشرف کارخانه خادمی , حسام السلطنه قاجار، سلطان مراد میرزا بن عباس میرزا، حاکم خراسان، 1233-‎1300ق , حاجی میرزا محمد علی، حکیم باشی استانه , کربلایی، حاجی محمد بن حسین، عزب دفترخانه , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , شترگلو , حق الشرب , استاد علی اکبر، معمارباشی دیوان , مزرعه خانقاه (مشهد) , میرزا علی مردان خان، محرر دفترخانه , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه گناباد (مشهد) , اعراب کربلایی , تسلیم , تکلف , ارباب استحقاق , سبزواری، ملا عبدالجواد بن ابراهیم، واعظ , معین الملک، میرزا ابوالقاسم، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1288ق , حسینی، میرزا محمدجعفر بن محمد علی، صدراستانه , تفنگدار , رضوی، میرزا محمد علی، فراش باشی کشیک سوم , رضوی، میرزا محمد رضی بن میرزا ابوالقاسم، همقلم , حسین خان، میراخور معین الملک , مزرعه گناباد (تون) , کربلایی، محمد، فراش دیوان , رضوی، حاجی یمرزا محمد هادی بن محمد مهدی، عزب تحویل خانه، ؟ - ‎1289ق , میرزا کاظم، محرر دیوان , کربلایی، حسن، نایب فراش خانه , ابوالقاسم بیگ، جلودار معین الملک , ملا عباس علی، روضه خوان مهمانخانه , تحصیلدار وصول بقایا , سقای کرحرم , میرزا عبدالجواد، سرهنگ , شمس المعالی، میرزا حسین , تهرانی، شیخ جعفر
شماره ثبت:
40682
سررشته معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. پرداخت مواجب شش ماهه نقدي و ساليانه جنسي عمله متفرقه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
4-‎1 , مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ‎2،4 , دفتر توجیهات , کودکان , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , شریف حسینی، ملا محمد علی بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , کتابخانه استان قدس رضوی , قهوه خانه , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , ضابطه حرم , کفشبان صحن جدید , ‎1،2،4 , کربلایی، میرزا محمد ابراهیم، شماع , شیخ الاسلام , ‎1286ق , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , میرزا عبدالرحیم بن محمد تقی، مصحح کتابخانه , شریف حسینی، ملا محمد حسن بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , ملا عبدالمجید، فراش بام حرم , کربلایی، محمد صادق، فراش بیت الخلاء شاهی , کربلایی، حاجی محمد بن حسین، عزب دفترخانه , حاجی ملا حسین، روضه خوان کارخانه زواری , ملا حسن علی، امین کتابخانه , حسینی، میرزا محمد علی، معلم مکتب خانه صحن قدیم , ملا محمد ابراهیم، زرگرباشی , ملا محمد بن علی اکبر، فراش کتابخانه , رضوی، میرزا داود بن ابوالحسن، مشرف باشی کتابخانه , شریف، ابومحمد بن محمد حسین، مدرس , شیرازی، میرزا نصرالله، مدرس , میرزا ابوطالب، عزب دفتر پنج کشیک , ملا مرتضی قلی، پیشخدمت کشیک خانه , میرزا محمد ابراهیم بیگ بن اقا بابا، پیشخدمت دفترخانه , موسوی، میرزا احمد بن محمد، معلم مکتب خانه صحن جدید , ضابطه مسجد ریاض , شیخ عبدالعزیز بن محمد، مدرس , حسینی، سید کاظم، صاحب جمع شماعی خانه , مجیرالتولیه، میرزا علی اکبر بن احمد، دربان باشی کشیک دوم , رضوی، حاجی میرزا ابوالحسن، مدرس , ملا ابوالقاسم بن محمد مهدی، کتابدار , حسینی، میرزا بابا، خادم کتابخانه، ؟ - ‎1288ق , میرزا محمد علی، حکیم باشی , محمد حسن بن داود، ساعت ساز , ملا عبدالوهاب، کاتب روزنامه , شریف کاشانی، میرزا اسدالله، مباشر روزنامچه , باغبان مزرعه سمزقند , سید احمد، چراغچی , استاد شعبان، مقنی باشی , محمد علی، تحویلدار موقوفات متفرقه , شریف، حسینی، ملا محمد رضا بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , اغا احمدعلی، خواجه باشی , موسوی، حاجی سید ابراهیم، سقای سقاخانه کشیک خانه , محمد علی، نقاره چی باشی
شماره ثبت:
40546

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,770,243

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .