کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 15
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , برخی صفحات , ‎۱،۳ , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا محمد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , حافظ مسجد بالاسر مبارک , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , عبده داود الحسینی (مهر؟) , ‎۱۳۰۰ق , فراش , داود ابن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , ‎۲،۷،۱۳ , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۲۳) , حافظ حرم , ‎۳،۸،۱۳،۱۸ , مواظب خدمات حفاظ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , ‎۵،۱۰،۲۰ , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , حافظ دارالحفاظ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , انک انت الوهاب (مهر‎۱۳۰۰) , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , ملا محمدهاشم، صدرالحفاظ , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , خطیب باشی استانه مبارکه (مهر‎۱۲۹۴) , خطیب باشی (مهر‎۱۲۹۱) , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمدحسین، خطیب باشی , شیخ محمد حسین بن ملامهدی، خطیب , حافظ دارالسعاده , تلاوت قران , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , ملا حسین، نایب صدرالحفاظ , ملایوسف، خطیب , ۱-‎۲۷ , سلطان القراءشریف حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , رضوی، ملاعلی اکبر بن ملاابوالحسن، خطیب , ملانصرالله، نایب صدرالحفاظ , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , ملاغلام حسین، نایب صدرالحفاظ , ملاعلی اصغر، نایب صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملاعبدالجواد بن ملایوسف علی، خطیب , ملاحسین، صدرالحفاظ , ‎۱،۶،۱۱،۱۶،۲۱ , ‎۳،۸،۱۳،۱۴ , ‎۴،۹،۱۵،۱۹ , ‎۴،۸،۱۹،۲۳ , ‎۷،۱۴،۱۶ , ‎۱۵،۱۹،۲۷ , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۲۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۲۲
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , برخی صفحات , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا محمد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , حافظ مسجد بالاسر مبارک , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , عبده داود الحسینی (مهر؟) , ‎۱۳۰۰ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , داود ابن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۲۳) , ‎۲،۷،۱۲،۱۷ , حافظ حرم , مواظب خدمات حفاظ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , حافظ دارالحفاظ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , انک انت الوهاب (مهر‎۱۳۰۰) , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , ملا غلام حسین، نایب صدرالحفاظ , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , ملا یوسف، خطیب , خطیب باشی استانه مبارکه (مهر‎۱۲۹۴) , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمد حسین، خطیب باشی , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، ملاعلی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , شیخ محمد حسین بن ملا مهدی، خطیب , ملا حسین، صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملایوسف علی، خطیب , حافظ دارالسعاده , تلاوت قران , سلطان القراء شریف حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , ملا علی اصغر، نایب صدرالحفاظ , ملا نصرالله، نایب صدرالحفاظ , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , ۱-‎۳۰ , ملا محمد هاشم، صدرالحفاظ , ملا محمد، صدرالحفاظ , ‎۱،۵،۱۰،۱۵ , ‎۳،۸،۱۳،۱۸،۱۹ , ‎۴،۹،۱۴،۲۹ , ‎۶،۱۱،۲۶،۳۰ , محمد رضا ابن حسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۵) , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۲۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۲۳
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , برخی صفحات , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , حافظ مسجد بالاسر مبارک , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ‎۵،۱۰،۱۵،۲۰ , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , عبده داود الحسینی (مهر؟) , ‎۱۳۰۰ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , داود ابن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , ۲۹-‎۱ , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۲۳) , ‎۱،۶،۱۱،۱۶ , ‎۴،۹،۱۴،۱۹ , ‎۱۰،۱۵،۲۰ , حافظ حرم , ‎۳،۸،۱۳،۱۸ , مواظب خدمات حفاظ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , عبده ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , حافظ دارالحفاظ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , انک انت الوهاب (مهر‎۱۳۰۰) , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملا یوسف علی، خطیب , ملا یوسف، خطیب , رضوی، ملا علی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمدحسین، خطیب باشی , حاجی ملا محمد رضا، صدرالحفاظ , حافظ دارالسعاده , تلاوت قران , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , سلطان القراء حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , میرزا محمد هاشم، صدرالحفاظ , ملاحسین، نایب صدرالحفاظ , ملا عبدالحمید، نایب خطیب , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , ملاحسین، صدرالحفاظ , حسینی، شیخ محمد حسین بن عبدالعلی، خطیب , ملا علی اصغر، نایب نایب صدرالحفاظ , خطیب باشی (مهر‎۱۲۹۳) , ‎۱،۲،۱۴،۱۶ , ‎۲،۷،۱۲،۱۶ , ملا غلام حسین، نایب نایب صدرالحفاظ , رضوی، میرزا ممد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۲۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۲۷
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , برخی صفحات , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , رضوی، میرزا محمد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , حافظ مسجد بالاسر مبارک , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ‎۵،۱۰،۱۵،۲۰ , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , عبده داود الحسینی (مهر؟) , ‎۱۳۰۰ق , داود ابن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , عبدالرضا الشریف (مهر‎۱۲۹۸) , ۲۹-‎۱ , حافظ حرم , ‎۳،۸،۱۳،۱۸ , مواظب خدمات حفاظ , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , ‎۳،۸،۱۳،۲۳ , حافظ دارالحفاظ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , انک انت الوهاب (مهر‎۱۳۰۰) , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمد حسین، خطیب باشی , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، ملاعلی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , ملا حسین، صدرالحفاظ , حاجی ملا محمد رضا، صدرالحفاظ , حافظ دارالسعاده , تلاوت قران , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , سلطان القراء حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , ملا علی اصغر، نایب صدرالحفاظ , میرزا محمد هاشم، صدرالحفاظ , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۹۱) , ملا عبدالحمید، نایب خطیب , ملایوسف، خطیب , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملاعبدالجواد بن ملایوسف علی، خطیب , خطیب باشی (مهر‎۱۲۹۳) , حسینی، شیخ محمد حسین بن ملا عبدالعلی، خطیب , ملاعبدالمومن بن ملا محمد علی، خطیب , شریف، ملا ممحد، صدرالحفاظ , ‎۱،۷،۱۱،۱۶،۲۱ , ‎۲،۶،۱۲،۱۷ , ‎۳،۵،۹،۱۲ , ‎۴،۹،۱۹،۲۴،۲۹ , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , ‎۶،۹،۱۱،۲۵ , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۲۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۲۸
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , برخی صفحات , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , رضوی، میرزا محمد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , حافظ مسجد بالاسر مبارک , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , عبده داود الحسینی (مهر؟) , ‎۱۳۰۰ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , داود ابن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , عبدالرضا الشریف (مهر‎۱۲۹۸) , حافظ مزار جلال الدوله , فراش مزار جلال الدوله , حافظ حرم , ۲۶-‎۱ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , ‎۵،۹،۱۷ , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , ‎۴،۸،۱۳ , حافظ دارالحفاظ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , ‎۱،۱۰،۱۸،۲۳ , انک انت الوهاب (مهر‎۱۳۰۰) , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , شریف، ملا محمد، صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملا یوسف علی، خطیب , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، ملاعلی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , حاجی ملا محمد رضا، صدرالحفاظ , حافظ دارالسعاده , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , سلطان القراء حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , ملا علی اصغر، نایب صدرالحفاظ , میرزا محمد هاشم، صدرالحفاظ , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۹۱) , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , حسینی، شیخ محمد حسین بن عبدالعلی، خطیب , خطیب باشی (مهر‎۱۲۹۳) , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سید محمدحسین، خطیب باشی , ملا محمد تقی، نایب خطیب , ملا محمد حسین، نایب صدرالحفاظ , ‎۲،۶،۱۱،۱۴ , ‎۳،۷،۱۲،۲۰ , ‎۵،۹،۱۷،۲۲ , ‎۷،۹،۱۲،۱۹ , ملا هادی، نایب صدرالحفاظ , ‎۱۲،۱۳،۱۴،۱۵ , ‎۱۶،۲۱،۲۶ , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۲۹
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۲۹
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۲۶ , خط:فارسي
گزارش تعيين محل کشيک خدمه حرم مطهر و اماکن متبرکه در ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , روشنایی , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , رضوی، میرزا محمد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , حافظ مسجد بالاسر مبارک , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , قندیل ها , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , ‎۱۳۰۱ق , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , داود ابن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , عبده داود الحسینی (مهر‎۱۲۷۸) , حافظ مزار جلال الدوله , لاله , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۲۳) , عبدالرضا الشریف (مهر؟) , ۳۷-‎۱ , حافظ حرم , مواظب خدمات حفاظ , ملا عبدالمومن بن ملا محمد علی، خطیب , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , حافظ دارالحفاظ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , انک انت الوهاب (مهر‎۱۳۰۰) , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملا یوسف علی، خطیب , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , ملا یوسف، خطیب , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، ملاعلی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , حاجی ملا محمد رضا، صدرالحفاظ , حافظ دارالسعاده , تلاوت قران , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , ملا علی اصغر، نایب صدرالحفاظ , میرزا محمد هاشم، صدرالحفاظ , ملاحسین، نایب صدرالحفاظ , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , ملا محمد، صدرالحفاظ , سلطان القراء شریف حسینی، حاجی سیدمحمود بن ملا محمد، رییس حفاظ , حسینی، شیخ محمد حسین بن عبدالعلی، خطیب , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سید محمدحسین، خطیب باشی , ملا محمد تقی، نایب خطیب , ‎۱،۶،۱۱،۱۹،۳۰ , ‎۱،۶،۱۱،۱۹ , ‎۲،۷،۱۲،۲۱،۳۱،۳۳ , ‎۳،۸،۱۳،۲۳،۳۵ , ‎۴،۹،۱۵،۲۵ , ‎۵،۱۰،۱۷ , ‎۷،۸،۹ , حافظ مزار شاه طهماسب , ‎۱۴،۱۸،۲۲،۲۴ , حافظ مزار رضا قلی خان ایلخانی , ‎۲۷،۳۷ , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۴۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۴۸
پرداخت مواجب کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه جمادي الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , دربان , هزینه ها , برخی صفحات , غلات , گندم , کودکان , شاعران , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , خادم , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , رضوی، میرزا محمد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , کاغذ نقش برجسته , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , ‎۱،۵ , یتیمان , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , ‎۱۳۰۰ق , فراش , رضوی، میرزا هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , سادات , حافظ پیش روی مبارک , حافظ حرم , خویشاوندان , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , ملا حسن علی، ناظر دارالشفاء , معین الدوله قاجار، احمد میرزا بن عباس میرزا، نایب التولیه استان قدس رضوی، ۱۲۳۴-‎۱۳۰۶ق , انعام , ملا ابوالقاسم بن ملا محمد مهدی، کتابدار , میرزا علی اکبر، سررشته دار , میرزا عسکری، نایب طبیب , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , حسینی، میرزا محمد حسن، بیماردار باشی , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , معین الدوله (مهر‎۱۲۷۶) , حسینی ، میرزا موسی، صدراستانه , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , استاد محمد صادق، معمارباشی , شیرازی، میرزا عبدالرحمن بن میرزا نصرالله، مدرس , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , شریف حسینی، میرزا محسن، مشرف تحویل خانه , موسوی، میرزا اقا بن سید محمد، زیارت نامه خوان , کربلایی، محمد علی بن رجب علی، ایاغچی کارخانه خادمی , حافظ توحیدخانه , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۳) , ضابطه مسجد زنانه , هروی، اخوند ملا اکبر علی بن غلام رضا، امین غلات , کتابدار , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , ملا محمد مهدی، منجم باشی , میرزا محمد هاشم بن علی نقی، محرر دفترخانه , حسینی، میرزا یحیی، محرر ناظر , نایب الخدمه , شیخ مهدی، واعظ , خاک کشی , حسینی شیرازی، حاجی میرزا محمد شفیع خان، منشی , یزدی، ملا محمد حسین بن علی اصغر، صحاف کتابخانه , مکتب خانه صحن جدید , ملا غلام رضا، دربان کارخانه زواری , ملا محمد علی، فراش کتابخانه , ملا علی اکبر، پیشخدمت کشیک خانه , میرزا عبدالجواد، عزب دفترخانه , مجموعه کش کارخانه زواری , فراش تحویل بین پنج کشیک , ملک الشعراء صبوری، محمد کاظم بن محمد باقر، شاعر، ۱۲۵۹-‎۱۳۲۲ق , میرزا اقاخان، تحویلدار , موسوی، حاجی سید احمد بن محمد، معلم مکتب خانه صحن جدید , رضوی، میرزا هدایت الله بن عبدالعلی، کشیک نویس , مشهدی، محمد، فراش تعمیرات , ملا حسین، مداح , میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , قهوه چی قهوه خانه , حاجی ملا محمد بن حسین، واعظ , مصدق، شاعر , رضوی، میرزا محمد رضا، خطیب باشی , رضوی، میرزا ابوطالب، عزب دفترخانه پنج کشیک , رضوی، حاجی میرزا داودبن ابوالحسن ، مشرف باشی کتابخانه , شریف رضوی، ملا عبدالحمید بن حاجی ملا عبدالجواد، خطیب , ملا خداداد، دربان دارالشفاء , کربلایی، محمد علی، مباشر اجناس تعمیرات , میرزا حسن، متولی موقوفه گنج علی خان , حاجی میرزا محمد، متولی موقوفه علی نقی میرزا
شماره ثبت:
۲۰۵۲۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۵۲۳
پرداخت مواجب به حفاظ دارالعباد در ماه ربيع الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎۳،۷ , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , ‎۱۲۹۹ق , ‎۱،۵ , ‎۲،۴،۶ , مساعده , حافظ حرم , حسین منی و انا من حسین (مهر؟) , حافظ توحیدخانه , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , حافظ دارالحفاظ , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمد حسین، خطیب باشی , رضوی، ملاعلی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , حافظ دارالسعاده , میرزا محمد هاشم، صدرالحفاظ , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , شیخ محمد حسین، صدرالحفاظ , پیرو دین محمد یوسف (مهر؟) , حسین الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا سیدمحمد حسین، کشیک نویس , حسینی، ملا محمد یوسف بن یوسف، صدرالحفاظ , عبده حسین ابن محمد الحسینی (مهر‎۱۲۷۷) , حافظ صفه بالاسر مبارک , حاجی سیدمحمد، صدرالحفاظ , عبده محمد هادی (مهر؟) , المتوکل علی الله عبده یوسف (مهر؟) , میرزا اقاخان، تحویلدار , علی اکبر خطیب (مهر؟) , ملا محمد هادی بن ملامحمد، نایب صدرالحفاظ , خطیب باشی (مهر‎۱۲۹۹) , عبده محمد هاشم (مهر‎۱۲۶۸)
شماره ثبت:
۲۰۶۵۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۶۵۶
پرداخت مواجب حفاظ حرم مطهر در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎۵،۷ , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎۱۲۹۹ق , حافظ دور , حافظ پیش روی مبارک , حافظ حرم , طلبه , میرزا علی اکبر، سررشته دار , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , محمد هادی الحسینی (مهر‎۱۲۹۴) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۱) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , علی اکبر (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , حافظ توحیدخانه , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۳) , سید محمد الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , حافظ بالاسر مبارک , ملا غلام حسین، نایب صدرالحفاظ , شریف، ملا محمد، صدرالحفاظ , ملا یوسف، خطیب , حافظ دارالسعاده , ملا محمد هادی بن ملا محمد، نایب صدرالحفاظ , سلطان القراء شریف حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , میرزا محمد هاشم، صدرالحفاظ , حسینی، شیخ محمد حسین بن حاجی ملا عبدالعلی، خطیب , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , حافظ صفه شاه طهماسب , ملا عبدالمومن بن رضا، خطیب , حاجی میرزا محمد رضا، صدرالحفاظ , فراش حفاظ , ملا محمد حسن، صدرالحفاظ , موقوفه مهدی قلی بیگ , رضوی، میرزا سیدمحمد، رییس دفتر استانه , موقوفه امام ویردی خان , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎۱۲۹۴) , میرزا اسماعیل، تفاوت بگیر , شریف، اخوند عبدالعلی، امین قبور , ملا علی اکبر بن ملا عبدالعلی، فراش حفاظ بالاسر مبارک , کربلایی، محمد باقر بن ملا جعفر، فراش حفاظ توحیدخانه , رمضان
شماره ثبت:
۲۰۶۵۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۶۵۹
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه ربيع‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مزار جلال الدوله , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , روشنایی , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , حافظ مسجد بالاسر مبارک , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , قندیل ها , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , ‎۱۳۰۱ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , عبده داود الحسینی (مهر؟) , لاله ها , محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۹۵) , شمس العلماء حسینی، محمد بن عبدالوهاب، خادم باشی کشیک سوم , عبده عبدالعلی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , ۶۰-‎۱ , عبدالرضا الشریف (مهر؟) , ‎۳،۱۱،۱۹ , حافظ حرم , مواظب خدمات حفاظ , و امنو بما نزل علی محمد (مهر؟) , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , حافظ دارالحفاظ , مزار ایلخانی , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملا یوسف علی، خطیب , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , رضوی، ملا علی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , حافظ پایین پای مبارک , حافظ دارالسعاده , تلاوت قران , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , ملا علی اصغر، نایب صدرالحفاظ , میرزا محمد هاشم، صدرالحفاظ , ملا حسین، نایب صدرالحفاظ , ‎۵،۱۵،۲۵،۳۵ , ‎۱،۱۱،۲۱،۳۱ , ‎۹،۱۹،۲۹،۳۹ , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , ملا محمد، صدرالحفاظ , سلطان القراء شریف حسینی، حاجی سیدمحمود بن ملا محمد، رییس حفاظ , خطیب باشی (مهر‎۱۲۹۳) , ملا محمد تقی، نایب خطیب , حافظ صفه شاه طهماسب , ملا محمد رضا، صدرالحفاظ , میرزا عبدالحسین، نایب خطیب , حاجی محمد حسن، صدرالحفاظ , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سید محمد حسن، خطیب , ملا عبدالمومن بن ملامحمدعلی، خطیب , ‎۳،۱۴،۲۴،۴۳ , ‎۳،۱۴،۲۴ , ‎۴،۱۴،۲۵ , ‎۷،۱۷،۱۸،۲۷ , یا وهاب المغفوره (مهر‎۱۲۹۱) , ‎۱۷،۲۷،۳۷ , ‎۳۱،۴۱،۵۱ , ‎۴۷،۴۸،۵۹ , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۵۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۵۰
  • تعداد رکورد ها : 15

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .