کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 49
مکاتبه اي در خصوص واگذاري مجدد خدمت حافظي در حرم مطهر به آقا حسين، طبق سفارش نواب احتشام و هم چنين ارائه مدارک واگذاري اين مقام از سوي شيخ محمد عندليب نايب الصدر به مشاراليه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره بايگاني راکد:
‎73068/11
صورت حسابهايي مربوط به دريافتي مال الاجاره از مستاجرين املاک و مستغلات آستان قدس و برآورد بدهي آنان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , دکان , ‎1،2 , مستاجران , ‎3،5 , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , ‎2،3،5 , ‎3،14 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , تلگراف , اسفراین , شیروان , یونجه , مستغلات , ‎2،4،5 , نذورات , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎9،10 , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎5،15 , ‎1،18 , حق الارض , ‎1،3،5 , ‎1،3،8 , ‎6،11 , ‎14،16 , ‎2،17 , ‎4،17 , ‎4،18 , ‎3،15،17 , ‎1،15 , ‎1،3،4 , ‎14،15 , ‎1،3،6 , ‎4،15 , ‎1،4،14 , ‎13،16 , مزرعه گچوان (مشهد) , 20-‎1 , دارالشفاء امام رضا , ‎1،2،5 , ‎14،17 , ‎16،18 , روحانیان , ‎3،5،14 , ‎8،16 , ‎2،18 , ‎3،17 , ماموریت , ‎1،3،15 , ‎5،18،19 , ‎1،3،10 , ‎1،3،19 , ‎19،20 , ‎5،18 , ‎18،19،20 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , صورت حساب ها , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , مزرعه حسن اباد (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , چارپایان , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , رضوی، میرزا یحیی بن محمد حسن، ناظر کارخانه زواری , ‎15،20 , بجنورد , محصولات کشاورزی , اجاره بها , ‎1306 , ‎4،15،18 , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , رضوی، احمد، خطیب باشی , مزرعه برم (دامغان) , ‎1،3،14 , عمادالتولیه حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , داروغه , ‎4،15،17 , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , ‎5،17 , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه سوهان (مشهد) , دبیر دفتر , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه ده علیان (مشهد) , استاد محمد تقی، ناظم تعمیرات , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه رجب اباد (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , مزرعه اخلمد (مشهد) , مزرعه گلمکان (مشهد) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه لاسجرد (سمنان) , مزرعه سمنگان (مشهد) , مزرعه دوین (مشهد) , بهاءالتولیه حسینی، میرزا داود، وزیر وظایف , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه قاسم اباد (مشهد) , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , رکن التولیه رضوی، علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , مزرعه شمس اباد (مشهد) , ‎1،15،20 , مزرعه جوقان (مشهد) , ‎1،2،18 , ‎2،4،14 , ‎4،12،13 , مزرعه جمالان (نیشابور) , مزرعه مومن اباد (مشهد) , مزرعه بحراباد (نیشابور) , ‎15،18،20 , معین دربار , مزرعه سرولایت (مشهد) , مزرعه گاوترناو (مشهد) , ‎2،5،18 , ‎3،18،20 , ‎3،15،18 , خازن التولیه رضوی، ابوالحسن بن محمد مهدی، تحویلدار خاصه , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎2،20 , مزرعه شادکن (مشهد) , رضوی، ابوطالب بن محمد علی، رییس دفتر , ‎1،2،15 , ‎2،3،19 , مزرعه منصوران (شیروان) , مزرعه عباس اباد (تربت حیدریه) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎2،5،16 , ‎4،5،15 , میرزا محمد تقی، مدرس , ‎1،3،18 , ‎2،5،15 , مزرعه امیراباد (مشهد) , ‎4،17،20 , ‎2،5،20 , ‎1،3،20 , ‎14،17،20 , ‎4،5،18 , ‎4،14،15 , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه زیاران (قزوین) , مزرعه کاهو ن(مشهد) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه قلچوق (قوچان) , مزرعه علی اباد (قوچان) , حاجی میرزا حسن، مدرس , مزرعه کوه سرخ (کاشمر) , مزرعه برزل اباد (قوچان) , ‎2،19،20 , متولی موقوفه مسجد گوهرشاد , مزرعه صفی اباد (تربت حیدریه) , ‎3،14،17 , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه بازه طحان (مشهد) , مزرعه چاهوک (تربت حیدریه) , نظام التولیه رضوی، عبدالعلی بن محمد، سرکشیک چهارم , میرزا حسین خان، متولی موقوفه گنج علی خان , شجاع التولیه حسینی، محمد حسین، مدیر فراش خانه , اداره مالیه مشهد , اسعدالتولیه حسینی، احمد بن داود، فراش باشی کشیک دوم , حسینی، میرزا علی نقی، ناظم کل موقوفات , ‎2،5،19 , مزرعه محمد اباد (تربت حیدریه) , مزرعه نصراباد (نیشابور) , مزرعه جعفراباد (قوچان) , ‎4،5،17 , مویدالوزاره، میرزا عبدالحسین، رییس تفتیش اداره تولیت , ارفع التولیه حسینی، محمد، فراش باشی کشیک اول , اداره بلدیه مشهد , احتشام کاویانیان، محمد، مباشر اداره مستغلات , حسینی، میرزا اسدالله، امین کل موقوفات , حاجب التولیه حسینی، عبدالحسین، فراش باشی کل , قایم مقام التولیه رضوی، میرزا محمد علی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی، 1273-‎1357 , امجدالتولیه، وکیل , مصدق السلطان، غلام رضا، امین تعمیرات , لسان التولیه حسینی، مرتضی، معاون کتابخانه , اعتمادالوزاره، علی اکبر بن محمود، دربان باشی کل , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر دفتر , رفعت التولیه حسینی، میرزا اقا، فراش باشی کشیک سوم , خبیرالتولیه، محمد حسین، کشیک نویس , رضوی، میرزا عبدالله بن محمد مهدی، ناظر کل , مظفرالتولیه رضوی، سید ابراهیم بن حسن، ضابط نذورات , یمین التولیه موسوی، علی، موتمن دفتر , 1305-‎1304 , حسینی، میرزا ابوالقاسم بن میرزا شهاب الدین، ضابط کل اسناد , صاحب اختیار، غلام حسین، خادم ساعت، 1276-‎1366 , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی بن محمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا محسن بن علی اکبر، معین کارخانجات , مزرعه اقبال (مشهد) , ناظم التولیه، میرزا حسن، تحویلدار کل , مزرعه دستجرد (نیشابور) , مزرعه غلامان (نیشابور) , کاشانی، اقا شیخ حسن , میرزا ابوالقاسم خان، مستوفی , شیخ الرییس، بهاءالدین، رییس دارالشفاء , قوام التولیه رضوی، میرزا مهدی، سرکشیک دوم , حسینی، محمد کریم، صاحب نسق املاک , ‎2،5،17 , میرزا محمد علی، سررشته دار کل , میرزا هدایت الله، مدرس , ثقهالاسلام شریعت زاده، میرزا رفیع , مزرعه رباط طرق (مشهد) , حسینی، علی رضا، مستشار دفتر , تیمچه صاحب دیوان (مشهد) , ملک التجار، محمد کاظم، -‎1305 , مقبل السلطنه، عبدالله میرزا بن محمد حسین، میرزا یمین السلطان , میرزا عطاءالله، ناصر دفتر , شاه طهماسب، ملا محمد , مدیر التولیه، عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , رییس المدرسین حسینی، میرزا هاشم، کلیددار ضریح , حسینی،محمد علی بن محمد هادی، صدیق دفتر , فراش مزار انیس الدوله , میرزا محمد رضا، ناظم موقوفات , میرزا جواد، دربان ضریح , اقا محمد، محاسب روشنایی , میرزا علی اکبر، مدرس , حاج محمد حسین، خادم , میرزا بزرگ، زیارت نامه خوان باشی , مزرعه خین خباز (نیشابور) , رضوی، میرزا احمد , احتشام التولیه، سید ماشاءالله، -‎1307 , مزرعه مهدی اباد (نیشابور) , تاجرباشی، محمود , دانش، میرزا محمد , میرزا باقر، دربان باشی کشیک چهارم
شماره بايگاني راکد:
‎73033/18
منابع دیجیتالی :
دستور پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي کارکنان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , کارمندان , علی بن موسی (ع)، امام هشتم، ‎153ـ‎203ق , ‎1330ق , دستمزدها , دارالتولیه , حسینی، داود (مهر؟) , وارثان , رضوی، احمد، خطیب باشی , دستمزدها (جنسی) , حسین , حسین (شیخ ـ)،صدرالذاکرین , بی‌بی بیگم (مهر؟) , علی (حاجی،میرزاـ خان)،ناصرالتولیه , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , محمدحسن (میرزاـ)،انتخاب‌التولیه , فضل ،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل , رضوی،احمد،خطیب باشی (مهر ‎13) , غلامرضا (کربلایی ـ)،قاپوچی باشی , محمد (ملاـ)،محرر کارخانه زواری , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی (میزرا-)، متولی باشی استان قدس (مهر‎1330) , ضریح امام رضا(ع) , محمد (حاجی-)، باغبانباشی دارالتولیه , رضوی، نعمت الله، مشرف کارخانه , مرتضی (میرزا-)، ضابط کارخانجات , رضوی، نعمت الله، مشرف کارخانه (مهر‎1319) , غلامرضا (کربلایی-)، قاپوچی باشی (مهر‎1323) , مستشار دفتر , رضوی، محمدباقر، مباشر روزنامجات , رضوی، محمدباقر، مباشر روزنامجات (مهر؟) , محمد (اقا-)، مستحفظ اشجار , محمد (اقا-)، مستحفظ اشجار (مهر‎1321) , علی (حاجی میرزاـ خان)،ناصرالتولیه (مهر‎1326) , حسینی رضوی موسوی، علی اقا، مدیر ضریح مطهر , حسینی رضوی موسوی، علی اقا، مدیر ضریح مطهر (مهر‎1330) , حسینی رضوی موسوی، معاون ضریح مطهر , حسینی رضوی موسوی، معاون ضریح مطهر (مهر‎1322) , محمد (ملا-)، محرر کارخانه زواری (مهر؟) , عباسقلی بن علی بیک، صاحبکار , عباسقلی بن علی بیک، صاحبکار (مهر‎1323) , علی بیک (حاجی-)، صاحبکار , حسین (شیخ-)، صدرالذاکرین (مهر؟) , محمدحسن (میرزاـ)،انتخاب‌التولیه (مهر‎1317) , عباسعلی، نصیرالتولیه , عباسعلی، نصیرالتولیه (مهر‎1323) , علی‌اقا بن غلامحسین (میرزا-)، نایب ناظر , علی‌اقا بن غلامحسین (میرزا-)، نایب ناظر (مهر‎1322) , حسینی، محمدحسین، مستشارالتولیه , حسینی، محمدحسین، مستشارالتولیه (مهر‎1322)
شماره ثبت:
22247
دستور پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي حفاظ در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , حفاظ , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , علی (ملاـ ) , رضوی، احمد، خطیب باشی , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاظ (مهر‎1321) , مقبره‌ها , دستمزدها (جنسی) , محمدباقر (ملا ـ)،حافظ توحیدخانه , رجبعلی(ملاـ)،حافظ پیش روی مبارک , عبدالله (حاجی ملاـ)،حافظ پیشروی مبارک , ابوطالب (ملا ـ)،قاری , فضل ،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل , حسینی،عبدالله،حافظ صفه بالا سر مبارک , حسینی مسیح، کشیک نویس (مهر‎1329) , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی (میزرا-)، متولی باشی استان قدس (مهر‎1330) , شوال ‎1330ق , محمدباقر (ملا-)، حافظ توحیدخانه (مهر‎1316) , حسن (سید-)، فراش حفاظ دارالسعاده , ابوالحسن (شیخ-)، حافظ حرم مطهر و دارالسعاده , ابوالحسن (شیخ-)، حافظ حرم مطهر و دارالسعاده (مهر‎1320) , حسینی، علینقی، فراش حفاظ دارالسعاده , حسینی، علینقی، فراش حفاظ دارالسعاده (مهر‎1330) , یحیی(حاجی ملا-)، حافظ دارالسعاده , یحیی (حاجی ملا-)، حافظ دارالسعاده (مهر‎1328) , محمدرضا (ملا-)، حافظ دارالسعاده , محمدرضا (ملا-)، حافظ دارالسعاده (مهر؟) , محمدحسن (ملا-)، حافظ دارالسعاده , محمدحسن (ملا-)، حافظ دارالسعاده (مهر‎1320) , محمد بن یوسف (ملا-)، خطیب توحیدخانه , محمد بن یوسف (ملا-)، خطیب توحیدخانه (مهر؟) , موسوی، مصطفی، حافظ پیشروی , موسوی، مصطفی، حافظ پیشروی (مهر‎1330) , غلامرضا (شیخ-)، حافظ پیشروی , غلامرضا (شیخ-)، حافظ پیشروی (مهر‎1323) , محمود (میرزا-)، حافظ پیشروی , علیرضا (حاجی میرزا-)، حافظ پیشروی , محمدحسین (ملا-)، حافظ پیشروی , محمدحسین (ملا-)، حافظ پیشروی (مهر‎1321) , حسن بن علینقی (ملا-)، حافظ پیشروی مبارک , محمدحسین بن باقر(ملاـ)،حافظپیش روی مبارک , اسدالله(میرزا)، خطیب پایین پای مبارک , اسدالله (میرزا-)، خطیب پایین پای مبارک (مهر‎1327) , حسینی، عبدالله، حافظ صفه بالا سرمبارک (مهر‎1311)
شماره ثبت:
22246
پرداخت شهريه و مستمري به افراد در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , کارمندان , دستمزدها , دارالتولیه , کشیک نویس (مهر‎1310) , فرزندان , صدیق دفتر استانه (مهر‎1331) , رضوی، احمد، خطیب باشی , رضوی، احمد، خطیب باشی (مهر‎1321) , دفترخانه ـ دارالتولیه , ضابط (میرزاـ) , محمد (میرزا- ) تحویلدار کل , ظهیرالتولیه , دستمزدها (جنسی) , امنای استان قدس , اولیای استان قدس , موسوی،محمد،حافظ , فاطمه بیگم , موسوی،محمد،حافظ قران , علی (حاجی-سید- ) , حسینی،داود،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف (مهر‎1303) , زهرا بیگم , محمدعلی (شیخ ـ)،پیشخدمت , هاجر بیگم , محمدتقی , فاطمه بیگم (مهر‎1322) , فضل ،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل , حسینی،محمدباقر , طباطبایی نایینی،مرتضی قلی (میرزاـ خان)،متولی باشی (مهر‎1330) , حسینی،محمدباقر (مهر‎1325) , علی ابن کریم (میزراـ) , علی ابن کریم (میرزاـ) (مهر؟) , محمدتقی (مهر‎1327) , زهرا بیگم (مهر؟) , موسوی،عبدالرحمن ابن محمدباقر (میرزاـ) , هدایت‌الله ابن ابوالقاسم (میرزاـ) , هدایت‌الله ابن ابوالقاسم (میرزاـ) (مهر‎1322) , محمدابن ابوالقاسم (میرزاـ) , ابوالقاسم (حاجی،میرزاـ)،خوشنویس باشی , حسینی،ایران اغا , حسینی،ایران اغا(مهر‎1330) , هاجر بیگم (مهر‎1320؟) , حسینی نجفی زوین ،هادی ابن محمود , حسینی نجفی زوین،هادی ابن محمود (مهر‎1326) , حسینی نجفی زوین،مهدی ابن محمود , حسینی نجفی زوین،مهدی ابن محمود (مهر‎1322) , محمدابن یحیی (میرزاـ)،سررشته‌دار (مهر؟) , محمد ابن یحیی (میزراـ)،سررشته‌دار , شریف،علی نقی (مهر‎1327) , کشمیری (اقا،سیدـ) , رضوی،علی (مهر‎1326) , غلامعلی (میرزاـ)،صدرالاطباء(مهر‎1310) , غلامعلی (میزراـ)،صدرالاطباء , موسوی،عبدالرحمن ابن محمدباقر (میزراـ) (مهر‎1330) , قرآن , رمضان
شماره ثبت:
18178
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجدبالاسر , ‎1337ق , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1330) , رضوی، احمد، خطیب باشی , علی (اقا- ) خطیب بالا سر مبارک , عبدالکریم (میرزا- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (ملا- ) خطیب صفه شاه طهماسب , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ (مهر‎1321) , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , ابوالحسن (میرزاـ ) صدرالحفاظ دارالحفاظ , حسین (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , عبدالرحمن (سید- ) حافط پایین پای مبارک , رضوی، احمد، خطیب باشی (مهر‎1325) , حسینی، نصرالله، خادمباشی کشیک چهارم (مهر‎1336) , عبدالحسین (میرزا- ) صدرالحفاط بالا سر مبارک , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول (مهر‎1334) , حسین(میرزا-)، نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , حسینی، محمدحسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , عبدالعلی(میرزا-)، مدیر التولیه، خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1335) , رضوی ،عبدالعلی ،نظام التولیه ،فراش ضریح مطهر،سرکشیک چهارم (مهر ‎1333) , رضوی، محمد کاظم، معززالتولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1329) , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1300)
شماره ثبت:
11591
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجدبالاسر , شریف، ابوالحسن، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , ‎1337ق , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1330) , رضوی، احمد، خطیب باشی , علی (اقا- ) خطیب بالا سر مبارک , عبدالکریم (میرزا- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (ملا- ) خطیب صفه شاه طهماسب , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ (مهر‎1321) , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1334) , ابوالحسن (میرزاـ ) صدرالحفاظ دارالحفاظ , حسین (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , عبدالرحمن (سید- ) حافط پایین پای مبارک , رضوی، احمد، خطیب باشی (مهر‎1325) , حسینی، نصرالله، خادمباشی کشیک چهارم (مهر‎1336) , عبدالحسین (میرزا- ) صدرالحفاط بالا سر مبارک , رضوی، محمدجعفرابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , حسین(میرزا-)، نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , رضوی، محمدکاظم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1329) , عبدالعلی (میرزاـ)،مدیرالتولیه ،خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1325) , رضوی، عبدالعلی، نظام‌التولیه، فراش ضریح مطهر، سرکشیک چهارم (مهر‎1333)
شماره ثبت:
11590
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجدبالاسر , ‎1337ق , رضوی، احمد، خطیب باشی , علی (اقا- ) خطیب بالا سر مبارک , عبدالکریم (میرزا- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (ملا- ) خطیب صفه شاه طهماسب , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ (مهر‎1321) , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , احمد (میرزا- ) خادم باشی کشیک سوم (مهر‎1330) , ابوالحسن (میرزاـ ) صدرالحفاظ دارالحفاظ , حسین (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , عبدالرحمن (سید- ) حافط پایین پای مبارک , رضوی، احمد، خطیب باشی (مهر‎1325) , عبدالحسین (میرزا- ) صدرالحفاط بالا سر مبارک , حسین(میرزا-)، نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ
شماره ثبت:
11588
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجدبالاسر , ‎1335ق , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1330) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , رضوی، احمد، خطیب باشی , علی (اقا- ) خطیب بالا سر مبارک , عبدالکریم (میرزا- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (ملا- ) خطیب صفه شاه طهماسب , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ (مهر‎1321) , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , احمد (میرزا- ) خادم باشی کشیک سوم (مهر‎1330) , ابوالحسن (میرزاـ ) صدرالحفاظ دارالحفاظ , حسین (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , عبدالرحمن (سید- ) حافط پایین پای مبارک , محمدعلی (ملا-) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , رضوی، عبدالعلی ، نظام التولیه، فراش ضریح مطهر، سرکشیک چهارم (مهر‎1333) , رضوی، محمد کاظم، معززالتولیه، خادم باشی کشیک پنجم (مهر‎1327)
شماره ثبت:
11582
  • تعداد رکورد ها : 49

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,178,175

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .