کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
سيماي هزار ساله خواف
نویسنده:
زنگنه قاسم‌آبادي، ابراهيم، ‎1318 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: ابراهيم زنگنه قاسم‌آبادي؛ شوراي اسلامي شهر خواف,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
177448
توجيهات و مقررات/ وظيفه/اهالي کشيک .پرداخت وظيفه به کارکنان کشيک هاي پنج گانه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , ‎1،2 , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎2،10 , رعایا , غله مثالثه , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎9،10 , خویشاوندان , وظیفه , خواف , باخرز , تحصیلدار نیشابور , درویشان بکتاشی , ملا باشی , میرزا محمد، سرکشیک اول , میرزا ابوالقاسم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , محمد صادق، موذن کشیک چهارم , میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک اول , میرزا حبیب الله، مدرس کشیک چهارم , ملا علی نقی، بخورسوز پنج کشیک , میرزا سید محمد، مدرس کشیک اول , اقا محمد کاظم، مدرس کشیک اول , میرابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , محمد کریم، موذن کشیک چهارم , میرمحمد علی، فراش حرم کشیک چهارم , میرسید محمد، فراش حرم کشیک دوم , ملا حسین، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا باقر، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا عبدالله، فراش پایین پای مبارک کشیک چهارم , میرمحمد، فراش حرم کشیک چهارم , محمد صادق، دربان صحن کشیک اول , محمد علی، دربان صحن کشیک اول , اقا رضا، دربان درطلا کشیک چهارم , میرزا علی اصغر، فراش باشی کشیک پنجم , میرزا عبدالحی، سرکشیک دوم , میرزا مرتضی، سرکشیک چهارم , میرزا حسن، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا زین العابدین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا ابراهیم، بخورسوز کشیک چهارم , میرمهدی، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , حاجی سید محمد، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , حاجی میرمحمد علی، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , ملا محسن، فراش توحیدخانه کشیک دوم , ملا علی اکبر، فراش توحیدخانه کشیک دوم , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک اول , اقا کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , حاجی علی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا جعفر، فراش پایین پای مبارک کشیک پنجم , میرمعصوم، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , اقا محمد علی، مدرس کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان درمرصع کشیک چهارم , محمد رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , حاجی میرصالح، دربان باشی صحن کشیک اول , اقا طالب، دربان صحن کشیک اول , شیخ اسماعیل، موذن کشیک اول , ملا جعفر، موذن کشیک اول , میرزا محمد، موذن کشیک اول , اقا ابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , میرزا سلطان حیدر، بخورسوز کشیک دوم , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک دوم , ملا حسن، موذن کشیک دوم , ملا حسین، موذن کشیک دوم , میرزا رضاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا علی اکبر، دربان صحن کشیک دوم , اقا حسن، دربان صحن کشیک دوم , میراشرف، دربان باشی کشیک چهارم , اقا علی، کفشبان کشیک اول , میرصادق، کفشبان کشیک اول , حاجی محمد، کفشبان کشیک دوم , حاجی رضا، کفشبان کشیک دوم , اقا صادق، کفشبان کشیک دوم , ملا محمد، کفشبان کشیک دوم , اقا رضا، فراش باشی کشیک اول , اقا کاظم، فراش حرم کشیک اول , میراسماعیل، فراش حرم کشیک اول , اقا طالب، فراش حرم کشیک اول , ملا کاظم، دربان درطلا کشیک اول , اقا محمد، دربان درمرصع کشیک اول , اقا رضا، فراش حرم کشیک چهارم , میرسید علی، فراش حرم کشیک چهارم , میرکاظم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میرحسین، فراش حرم کشیک اول , میرصالح، فراش حرم کشیک اول , میرمهدی، فراش حرم کشیک دوم , ملا باقر، فراش حرم کشیک دوم , اقا قاسم، فراش حرم کشیک دوم , اقا یحیی، فراش پایین پای مبارک کشیک دوم , حاجی جعفر، فراش حرم کشیک اول , میرمحمد، فراش حرم کشیک اول , اقا ابراهیم، فراش حرم کشیک دوم , میرزا داود، فراش حرم کشیک دوم , میرجعفر، کفشبان کشیک اول , مزرعه درود (نیشابور) , اقا رفیع، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا علی اصغر، کفشبان کشیک اول , میرطاهر، فراش حرم کشیک چهارم , کربلایی، کاظم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , میرزا محمد حسین، خادم حرم کشیک دوم , مزرعه برق مزار (باخرز) , اقا حسین، کفشبان کشیک چهارم , محمد کریم، دربان صحن کشیک چهارم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا محمد، دربان صحن کشیک چهارم , اقا باقر، موذن کشیک دوم , بخورسوز ایام زنانه , میرعلی اصغر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , میرزا اسماعیل، خادم باشی کشیک چهارم , محمد حسین، دربان صحن کشیک اول , میرزا ابراهیم، خادم کشیک اول , ملا شفیع، دربان صحن کشیک دوم , ملا هادی، موذن کشیک دوم , اقا تقی، موذن باشی کشیک اول , ملا حسین، دربان درطلا کشیک چهارم , میرزا علی اکبر، فراش باشی کشیک پنجم , ملا کاظم، فراش توحیدخانه کشیک پنجم , اقا صالح، فراش بام حرم , اقا محمد، فراش بام حرم , حاجی رحیم، فراش شرفه مسجد بالاسر مبارک , میرزا علی نقی، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا کاظم، کفشبان باشی کشیک دوم , میرسید علی، فراش باشی کشیک دوم , اقا حسن، کفشبان کشیک اول , اقا جعفر، فراش حرم کشیک دوم , ملا محمد، فراش حرم کشیک دوم , میراحمد، فراش حرم کشیک چهارم , میرمحمود، فراش حرم کشیک چهارم , ملا جعفر، دربان صحن کشیک چهارم , میرسید علی، فراش حرم کشیک اول , ملا رضا، موذن کشیک اول , اقا ابراهیم، موذن کشیک دوم , اقا جعفر، دربان صحن کشیک دوم , ملا صفی، کفشبان کشیک چهارم , میرزا ابوطالب، خادم باشی کشیک دوم , میرزا حسین، فراش حرم کشیک دوم , محمد کاظم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , ملا مهدی، بخورسوز پنج کشیک , اقا حسین، مدرس کشیک چهارم , اقا محمد علی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , ملا زمان، دربان صحن کشیک چهارم , محمد ابراهیم، دربان صحن کشیک چهارم , محمد شفیع، دربان صحن کشیک چهارم , میرباقر، دربان صحن کشیک چهارم , میرمحمد علی، دربان درمرصع کشیک دوم , اقا اسماعیل، دربان صحن کشیک دوم , ملا حسین، فراش حرم کشیک دوم , میرزا محمد علی، فراش باشی , میرزا محسن، بخورسوز کشیک اول , شیخ محمد، فراش حرم کشیک چهارم , اقاعلی، فراش حرم کشیک اول , اقا حسین، کفشبان کشیک دوم , ملا محسن، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا زین العابدین، بخورسوز کشیک دوم , اقا تقی، دربان صحن کشیک دوم , اقا زمان، قرقچی , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک اول , میرزا محمد علی، خادم حرم کشیک اول , میرزا باقر، خادم حرم کشیک اول , اقا علی، خادم حرم کشیک اول , شیخ محمد، خادم حرم کشیک اول , اقا اسماعیل، خادم حرم کشیک اول , میرزا عبدالمطلب، خادم حرم کشیک دوم , ملا محمد، خادم حرم کشیک دوم , میرزا حسین، خادم حرم کشیک دوم , میرزا علی اکبر، خادم حرم کشیک دوم , اقا حسن، خادم حرم کشیک دوم , اقا عبدالله، خادم حرم کشیک دوم , اقا رضا، خادم مسجد بالاسر مبارک کشیک دوم , میرزا ابراهیم، خادم مسجد بالاسر مبارک کشیک دوم , ملا زین العابدین، فراش پایین پای مبارک کشیک پنجم , اقا رفیع، خادم حرم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا رحیم، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا حیدر، خادم کشیک اول , ملا محمد، دربان باشی صحن کشیک دوم , میرزا محمد علی، خادم حرم کشیک دوم , اقا ابراهیم، خادم حرم کشیک دوم , اقا رحیم، خادم حرم کشیک دوم , اقا علی رضا، فراش توحیدخانه کشیک دوم , حاجی مهدی، خادم حرم کشیک اول , میرحسن، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , میرامین، خادم حرم کشیک چهارم , حاجی اقا محمد، خادم حرم کشیک چهارم , حاجی محمد، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا شمس الدین، خادم حرم کشیک دوم , میرزا محمد محسن، خادم حرم کشیک دوم , میرزا باقر بن میرزا جعفر، خادم حرم کشیک چهارم , اقا اسماعیل، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , نجف علی خان , اقا بدیع، فراش حرم کشیک اول , اقا ربیع، خادم حرم کشیک دوم , حاجی میرمهدی، فراش حرم کشیک چهارم , ملا حسن، فراش صحن پایین پای مبارک , میرفصیح، فراش صحن پایین پای مبارک , میررضا، خادم حرم کشیک دوم , میرزا شهاب، خادم حرم کشیک دوم , اقا سلطان محمد، خادم حرم کشیک دوم , میرعلی، فراش حرم کشیک دوم , اقا کاظم، فراش حرم کشیک دوم , اقا شفیع، خادم حرم کشیک اول , میرزا اسماعیل، خادم حرم کشیک اول , میرسید محمد، خادم حرم کشیک اول , اقا اسحاق، بخورسوز کشیک اول , ملا صادق، بخورسوز کشیک اول , میرعلی نقی، فراش حرم کشیک اول , ‎1185ق , میرزا ابراهیم، خادم حرم کشیک اول , میرحسن، فراش حرم کشیک چهارم , میرامین بن حاجی اکبر، فراش حرم کشیک پنجم , حاجی میرمومن بن حاجی اکبر، فراش حرم کشیک پنجم , میرشفیع بن میرصادق، فراش حرم کشیک پنجم , اقا شریف بن حاجی تقی، فراش حرم کشیک پنجم , اقا عابد بن اقا کریم، فراش حرم کشیک پنجم , میر رحیم، فراش حرم کشیک پنجم , میرسید تقی، فراش حرم کشیک پنجم , میرابوالقاسم بن میرزا یحیی، فراش حرم کشیک پنجم , ملا محمد علی بن حاجی تقی، فراش حرم کشیک پنجم , شیخ خمیس، فراش توحیدخانه کشیک پنجم , فراش گنبد الله وردیخان کشیک پنجم , شیخ بهاءالدین علی، مدرس کشیک اول , میرحسن، خادم حرم کشیک اول , میرقوام، خادم حرم کشیک اول , میرحیدرعلی، خادم حرم کشیک اول , میرزا سید علی، خادم مسجد بالاسر مبارک کشیک اول , میرزا اسماعیل، فراش حرم کشیک دوم , میرزا ابوالمعالی، فراش دارالسیاه کشیک دوم , اقا ربیع، فراش پایین پای مبارک کشیک دوم , اقا سید علی، دربان درطلا کشیک دوم , میرزا ابراهیم، دربان درطلا کشیک دوم , ملا محسن، دربان درمرصع کشیک دوم , میرباقر، دربان صحن کشیک دوم , محمد مومن، دربان صحن کشیک دوم , اقا حسین، دربان صحن کشیک دوم , میرزا محمد بن میرزا شریف، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا محمد علی بن میرزا زین العابدین، خادم حرم کشیک چهارم , اقا حسین بن اقا بدیع، خادم حرم کشیک چهارم , میرسید علی بن میرزا ابراهیم، خادم حرم کشیک چهارم , میرباقر، خادم حرم کشیک چهارم , اقا حسین بن حاجی شفیع، خادم حرم کشیک چهارم , اقا حسین بن حاجی محمد علی، خادم حرم کشیک چهارم , میرمحمد بن حاجی میراحمد، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا محمد محسن، فراش باشی کشیک چهارم , میرمحمد بن حاجی صادق، فراش حرم کشیک چهارم , میرجعفر، فراش حرم کشیک چهارم , حاجی میرسید علی، فراش پایین پای مبارک کشیک چهارم , اقا عظیم، فراش گنبد الله وریخان کشیک چهارم , اقا عسگر، کفشبان باشی کشیک چهارم , ملا تقی، موذن باشی کشیک چهارم , شیخ اسماعیل، موذن کشیک چهارم , ملا ابراهیم، موذن کشیک چهارم , اقا اسماعیل، دربان درمرصع کشیک چهارم , میرزا نصیر، متولی شرعی خواف , ملا زمان، کشته سوز نقره , ملا شیخ محمد، بخورسوز پنج کشیک , میرزین العابدین، فراش حرم کشیک اول , میرعبدالحسین، فراش دارالسیاده کشیک اول , اقا زمان، فراش گنبد الله وردیخان کشیک اول , ملا هادی، دربان درطلا کشیک اول , اقا بدر، دربان درمرصع کشیک اول , میرمحمد، دربان صحن کشیک اول , ملا حسین، فراش پایین پای مبارک کشیک اول , میرنصرالله، فراش پایین پای مبارک کشیک اول , صفی قلی خان، خادم کشیک اول
شماره ثبت:
62429
طومار حاصل محصول باغات و زراعات و عوايد حاصل از محل املاک و مستغلات وقفي آستان قدس در مشهد و ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مشاغل , دکان , ‎1،2 , قیمت ها , فالیز , غلات , گندم , ارزن , مال و جهات , کتان , موقوفات , باغ پایین پای مبارک , چغندر , اسفراین , مستغلات , شماعی , حق الارض , خربزه , شیخ الاسلام , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , عصاری , میوه ها , حمام اغچه , انگور , مزرعه کنه بیست (مشهد) , شلغم , سمنان , جوین , خواف , مزرعه احمد اباد (خواف) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , خان سلطانم , طاحونه کلوخ , طاحونه کبود (مشهد) , مستاجر , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , طومار , گرمه , حمام دروازه , سالار , پهلوان درویش ،بیلدار باشی , مزرعه سرو اباد (مشهد) , مزرعه شاه طغای(مشهد) , مزرعه سعد اباد (مشهد) , اکار , باغتره , جام (مشهد) , جماعت اعراب بیچاره , استراباد (گرگان) , مزرعه خرچنگ(گرگان) , خواجه فریدون حسین ،حویج دار , مزرعه منزل اباد(مشهد) , قصبه فرهاد جرد (مشهد) , مزرعه مایجرد(مشهد) , مزرعه زیرکن(مشهد) , مزرعه اخنجان(مشهد) , سیور غالات , بند گلستان , ترشیز(کاشمر) , مزرعه جاغر(مشهد) , باغ الندشت (مشهد) , فیلجه (پیله) , کاجیره , جماعت ظهیری , مزرعه ماسی(مشهد) , مزرعه سیتی سرا(نیشابور) , مزرعه کنه بیشه(مشهد) , مزرعه رادکان(مشهد) , متوجهات , جماعت بارکشاهی , مزرعه فوشان(مشهد) , جنابد تون (فردوس) , مولانا محمد شریف , مزرعه باغشک(مشهد) , مزرعه کسلانجرد(مشهد) , بغیشن (نیشابور) , حق المیاه , کلاتچه اروج (نیشابور) , فیض اباد (مشهد) , مزرعه روفاهین (مشهد) , سرجرد (مشهد) , مزرعه چهار ده بند کلات (ابیورد) , مولانا محمد باقر ،مشرف , مزرعه بیلدر(مشهد) , اعتماد الدوله , مزرعه کلاتچه مرو(مشهد) , مزرعه اسجیل(مشهد) , مزرعه نو کاریز(مشهد) , مزرعه معون (کاشمر) , مزرعه جنابد میان ولایت(مشهد) , حمام امیر دوست محمد , مزرعه جایاب(مشهد) , خواجه حسین , جوزق , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه خایقان(مشهد) , یخدان الندشت(مشهد) , مالکار , میرزا بدیع الزمان ،مهردار , طاحونه علی شیر , مزرعه دیز باد علیا(نیشابور) , رادقان (سمنان) , مسلمات , کوشمغان(سمنان) , مزرعه حمدی(نیشابور) , مزرعه کاریز علی(زاوه) , قنات یوسف جان خان , مزرعه خانقاه(مشهد) , باخرز(نیشابور) , مزرعه دیز باد سفلی(نیشابور) , طاحونه گوارشک , باغ شاهی(مشهد) , طاحونه عارفی(مشهد) , مهدی قلی بیگ , محولات , مزرعه ویراهو(مشهد) , مزرعه راس الحد (مزرعه لاسجرد) , قریه کاهون(مشهد) , ‎1025ه.ق , خان عید گاه , خواجه عزیز بیگ , خواجه محمد رضا بن محمد حسین , خواجه بیگ بن میر محمد , محمد حسین بن دوست محمد , امیر جمال الدین , شیخم اغا , استاد مقصود , طاحونه عنبر , سبزواری ،پهلوان قاسم , طاحونه کاهون(مشهد) , شیخ بدرالدین , عمارت درویش یحیی , ظهیری(کذا)،میر احمد , مزرعه خین چماق(مشهدی) , خواجه مردان خان , مزرعه کوشنجد , باغچه عنبر(مشهد) , خواجه محمد ،میوه دار , مزرعه ده علیا(نیشابور) , پهلوان غلام حسین , مزرعه قنات نو (زاوه) , حکیم اباد(مشهد) , فخر اباد بجستان(تون)
شماره ثبت:
53249
پرداخت و رسيد وظيفه و مقرري برخي از کارکنان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , غله مثالثه , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , کرمان , ضریح امام رضا , موذن , وظیفه , شیلان , تخفیف , مزرعه دیزباد (نیشابور) , خواف , فراش پایین پای مبارک , بیلدار نهرخیابان , کفشبان کشیک چهارم , دربان کشیک چهارم , مددمعاش , تبرک , عبده علی رضا الشریف (مهر‎1149) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1178) , ملا حسین، فراش کشیک دوم , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مشعلدار , ملا علی نقی، بخورسوز پنج کشیک , شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , ناشتایی , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد جعفر، سرکشیک پنجم , فراش بیت الخلاءشاهی , زین العابدین بن محمد صفی (مهر‎1177) , رسم التحصیل , میرزا عبدالحی، سرکشیک دوم , محمد علی بن محمد ابراهیم الحسینی (مهر‎1174) , میرزا مرتضی، سرکشیک چهارم , اقا علی، چراغچی , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎1179) , اقا مومن، فراش کشیک سوم , ملا مهدی، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا محمود، کشیک نویس , ‎1182ق , تحصیلدار بلوک درزاب , اقا طالب، خطیب , اقا اسحاق، انباردار , میرزا امین، خادم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , اقا عبدالله، خادم کشیک دوم , اقا صادق، ناظر راتبه , میرسید محمد، فراش کشیک دوم , اقا اسحاق، خادم کشیک پنجم , محمد تقی، دربان , میرزا محمد، مشرف , اقا علی رضا، کتابدار , اقا رفیع، خادم کشیک چهارم , ملا علی رضا، حافظ , میرفاضل، حافظ , میرزا نعیم، هم قلم , قنات ماریان (مشهد) , حاجی مهدی، خادم , اقا حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرعبدالمطلب، خادم کشیک دوم , میرمحمد علی، دربان درمرصع کشیک دوم , اقا رحیم، خادم کشیک دوم , اقا کاظم، مدرس , حاجی علی، فراش کشیک چهارم , میرزا کریم، ایشیک اقاسی , میرزا ابوالحسن، نایب الخدمه , میریوسف، فراش کشیک سوم , میرحمزه، حافظ , محمد حسین، فراش کشیک چهارم , میرزا عظیم، وزیر , میرسید حسن، خادم , میرزا حیدرعلی، خادم , اقا کاظم، خادم , میرحسین، فرش , محمد بن تقی، دربان کشیک دوم , میراسماعیل، خادم کشیک دوم , میرهاشم، فراش کشیک دوم , اقا حسین، طبیب کشیک چهارم
شماره ثبت:
44845
پرداخت و رسيد وظيفه و مقرري برخي از کارکنان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , غله مثالثه , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , کرمان , ضریح امام رضا , موذن , وظیفه , شیلان , تخفیف , مزرعه دیزباد (نیشابور) , خواف , فراش پایین پای مبارک , بیلدار نهرخیابان , کفشبان کشیک چهارم , دربان کشیک چهارم , مددمعاش , تبرک , عبده علی رضا الشریف (مهر‎1149) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1178) , ملا حسین، فراش کشیک دوم , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مشعلدار , ملا علی نقی، بخورسوز پنج کشیک , شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , ناشتایی , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد جعفر، سرکشیک پنجم , فراش بیت الخلاءشاهی , زین العابدین بن محمد صفی (مهر‎1177) , رسم التحصیل , میرزا عبدالحی، سرکشیک دوم , محمد علی بن محمد ابراهیم الحسینی (مهر‎1174) , میرزا مرتضی، سرکشیک چهارم , اقا علی، چراغچی , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎1179) , اقا مومن، فراش کشیک سوم , ملا مهدی، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا محمود، کشیک نویس , ‎1182ق , تحصیلدار بلوک درزاب , اقا طالب، خطیب , اقا اسحاق، انباردار , میرزا امین، خادم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , اقا عبدالله، خادم کشیک دوم , اقا صادق، ناظر راتبه , میرسید محمد، فراش کشیک دوم , اقا اسحاق، خادم کشیک پنجم , محمد تقی، دربان , میرزا محمد، مشرف , اقا علی رضا، کتابدار , اقا رفیع، خادم کشیک چهارم , ملا علی رضا، حافظ , میرفاضل، حافظ , میرزا نعیم، هم قلم , قنات ماریان (مشهد) , حاجی مهدی، خادم , اقا حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرعبدالمطلب، خادم کشیک دوم , میرمحمد علی، دربان درمرصع کشیک دوم , اقا رحیم، خادم کشیک دوم , اقا کاظم، مدرس , حاجی علی، فراش کشیک چهارم , میرزا کریم، ایشیک اقاسی , میرزا ابوالحسن، نایب الخدمه , میریوسف، فراش کشیک سوم , میرحمزه، حافظ , محمد حسین، فراش کشیک چهارم , میرزا عظیم، وزیر , میرسید حسن، خادم , میرزا حیدرعلی، خادم , اقا کاظم، خادم , میرحسین، فرش , محمد بن تقی، دربان کشیک دوم , میراسماعیل، خادم کشیک دوم , میرهاشم، فراش کشیک دوم , اقا حسین، طبیب کشیک چهارم
شماره ثبت:
44845

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,357,511

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .