کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
توجيهات/مقررات/مواجب . پرداخت مواجب به کارکنان آستان قدس رضوي
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
62423
عريضه محمد حسين تحويلدار نقدي در خصوص وصول نشدن برخي وجوهات از دکاکين و قهوه خانه و مزارع وقفي در سال گذشته و پرداخت تنخواه سال جديد و دستور متولي وقت در اين خصوص
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پایین پای مبارک , کارکنان , مشاغل , دکان , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , کتاب مستوفی , کلات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , شماعی , قهوه خانه , عبده محمد علی الحسینی (مهر؟) , سرکار دیوان اعلی , سمسار , کلاه دوزی , عبده حسن علی الحسینی (مهر؟) , بزازی , قنادی , حی المومن فی الدارین (مهر؟) , عریضه ها , مهرناخوانا , عبده ابوطالب (مهر؟) , پیرو دین محمد حسین (مهر؟) , خفافی , دارد امید شفاعت ز محمد باقر (مهر؟) , میرزا صدرالدین محمد، خادم کشیک پنجم , میرزا عبدالله، خادم کشیک پنجم , ملا مهدی، بخورسوز کشیک پنجم , ملا شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , اقا باقر، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , ‎1182ق , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد علی الحسینی (مهر؟) , عبده محمد جعفر الرضوی (مهر‎1166) , اقا حسین، خادم کشیک سوم , انکه بر درگهش رخ ساید خورشید ... نصرالله بن شاهرخ (مهر؟) , علوی، شهاب الدین علی، وزیر خراسان , محمد رضا، مستوفی , علوی، سید علی، وزیر , میرزا محمد، خادم کشیک سوم , مستوفی دیوان اعلی , دفترخانه همایون اعلی , میرزا یحیی، خادم کشیک سوم , مزرعه محمداباد (نوقان) , میرزا محمد محسن، خادم کشیک سوم , اقا یحیی، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , اقا محمد علی، مدرس , میرزا صادق، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , مدرسه صالحیه , محمد حسین، تحویلدار نقدی , مزرعه سربرق (باخرز) , نعلچگری , الله محمد علی المتوکل عبده حسین (مهر؟) , العبد المذنب سید علی العلوی (مهر‎1176) , عبده محمد رضا (مهر‎1179) , عبده افتخار الشریف (مهر‎1078) , افوض امری الی الله شهاب الدین بن علی العلوی (مهر؟) , حسینی، مستوفی , میرزا محمد رضا، خادم باشی کشیک سوم , میرزا محمد حسن بن میرزا بدیع، خادم کشیک سوم , میرزا صادق بن میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا محمد شفیع، خادم کشیک سوم , حاجی میرمحمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا معصوم، خادم کشیک سوم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک سوم , حاجی ابوالقاسم، خادم کشیک سوم , اقا اسحاق، خادم کشیک سوم , المتوکل علی الله الغنی محمد بن ابوطالب الرضوی (مهر‎1180) , عبده علی الموسوی (مهر؟‎117) , عبده محمد علی الموسوی (مهر‎1168) , العبد معصوم الرضوی (مهر؟) , عبده یحیی الحسینی (مهر؟) , میرمحمد بن حاجی میر محسن، بخورسوز کشیک پنجم
شماره ثبت:
44844
عريضه محمد حسين تحويلدار نقدي در خصوص وصول نشدن برخي وجوهات از دکاکين و قهوه خانه و مزارع وقفي در سال گذشته و پرداخت تنخواه سال جديد و دستور متولي وقت در اين خصوص
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پایین پای مبارک , کارکنان , مشاغل , دکان , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , کتاب مستوفی , کلات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , شماعی , قهوه خانه , عبده محمد علی الحسینی (مهر؟) , سرکار دیوان اعلی , سمسار , کلاه دوزی , عبده حسن علی الحسینی (مهر؟) , بزازی , قنادی , حی المومن فی الدارین (مهر؟) , عریضه ها , مهرناخوانا , عبده ابوطالب (مهر؟) , پیرو دین محمد حسین (مهر؟) , خفافی , دارد امید شفاعت ز محمد باقر (مهر؟) , میرزا صدرالدین محمد، خادم کشیک پنجم , میرزا عبدالله، خادم کشیک پنجم , ملا مهدی، بخورسوز کشیک پنجم , ملا شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , اقا باقر، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , ‎1182ق , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد علی الحسینی (مهر؟) , عبده محمد جعفر الرضوی (مهر‎1166) , اقا حسین، خادم کشیک سوم , انکه بر درگهش رخ ساید خورشید ... نصرالله بن شاهرخ (مهر؟) , علوی، شهاب الدین علی، وزیر خراسان , محمد رضا، مستوفی , علوی، سید علی، وزیر , میرزا محمد، خادم کشیک سوم , مستوفی دیوان اعلی , دفترخانه همایون اعلی , میرزا یحیی، خادم کشیک سوم , مزرعه محمداباد (نوقان) , میرزا محمد محسن، خادم کشیک سوم , اقا یحیی، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , اقا محمد علی، مدرس , میرزا صادق، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , مدرسه صالحیه , محمد حسین، تحویلدار نقدی , مزرعه سربرق (باخرز) , نعلچگری , الله محمد علی المتوکل عبده حسین (مهر؟) , العبد المذنب سید علی العلوی (مهر‎1176) , عبده محمد رضا (مهر‎1179) , عبده افتخار الشریف (مهر‎1078) , افوض امری الی الله شهاب الدین بن علی العلوی (مهر؟) , حسینی، مستوفی , میرزا محمد رضا، خادم باشی کشیک سوم , میرزا محمد حسن بن میرزا بدیع، خادم کشیک سوم , میرزا صادق بن میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا محمد شفیع، خادم کشیک سوم , حاجی میرمحمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا معصوم، خادم کشیک سوم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک سوم , حاجی ابوالقاسم، خادم کشیک سوم , اقا اسحاق، خادم کشیک سوم , المتوکل علی الله الغنی محمد بن ابوطالب الرضوی (مهر‎1180) , عبده علی الموسوی (مهر؟‎117) , عبده محمد علی الموسوی (مهر‎1168) , العبد معصوم الرضوی (مهر؟) , عبده یحیی الحسینی (مهر؟) , میرمحمد بن حاجی میر محسن، بخورسوز کشیک پنجم
شماره ثبت:
44844
صورت حساب جمع و خرج لطف علي بيک بابت سنوات ماضيه (‎۳ سال) وجوه تحويلي و دريافتي توسط نامبرده و مخارج متعدد صورت گرفته از آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , ‎2،10 , ‎2،11 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , ‎5،9 , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , هدایا , بذرها , مالیات , ‎9،11 , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎1،2،4 , ‎2،4،10 , ضابط , مساعده , ‎2،5،11 , ‎2،5،9 , ‎3،10 , مزرعه گچوان (مشهد) , دارالشفاء امام رضا , ‎15،16 , ‎3،4،15 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , ‎7،9،11 , ‎16،20 , ‎19،20 , بیدانجیر , شلتوک , ‎14،15،17 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , ‎5،9،11 , ‎2،10،14 , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , محصولات کشاورزی , اجاره بها , سرکار دیوان اعلی , مزرعه حمدی (نیشابور) , قریه رادکان (مشهد) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎3،7،10 , ‎1،4،10 , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه حصارنخی (نیشابور) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , خبوشان (قوچان) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حاجی رحیم، تحویلدار , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , صورت جمع و خرج , ‎3،12،15 , مزرعه سناباد (مشهد) , جاورس , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه تقی اباد (مشهد) , ‎14،16،20 , دروازه بان , ‎4،10،23 , مزرعه ماهی خرد (مشهد) , مزرعه اوازی (کذا) (مشهد) , ‎5،9،23 , میرزا علی رضا، سرکشیک , مزرعه یخ چاه (مشهد) , 1251-‎1250ق , میرزا اسماعیل، متولی موقوفه عتیقی , میرزا احمد، ناظر مسجد گوهرشاد , نهرخیابان(نهر شاهی) , ‎2،9،23 , ‎9،11،19 , مزرعه علی تیمور (مشهد) , کربلایی، زین العابدین، وزیر , عتیقی، میرزا اسماعیل، متولی مزرعه رادکان
شماره ثبت:
37817
صورت جمع و خرج حساب ميرزا زين‌العابدين وزير آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عید فطر , مواجب , کارکنان , مشاغل , سوخت , ناظر , اکثر صفحات , ‎1،2 , دربان , هزینه ها , قیمت ها , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎3،14 , ‎5،7 , ‎5،11 , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , لایروبی , ‎11،12 , حرم امام رضا (ع) , اعیاد مذهبی , عید نوروز , اجرت , زغال , جشن های ملی , خرید , تغذیه , مصالح ساختمانی , گوشت , نیشابور , ‎9،11 , اماکن متبرکه , رواق توحیدخانه , تعمیر , کشیک خانه , سرویس های بهداشتی , مشعل ها , هیمه , شربت خانه , موذن , مدرسه علی نقی میرزا , کرایه حمل , شماعی خانه , درهای حرم امام رضا , ‎3،6 , ‎1،9 , ‎3،13 , ‎6،7 , ‎1،10 , مساعده , ‎10،11 , ‎2،11،12 , ‎6،13 , روغن , پیه گداخته , تنباکو , درنقره , دارالشفاء امام رضا , ‎9،10،11 , کاغذ , ‎6،14 , لوازم التحریر , ‎3،9،11 , زوار خارجی , مطبخ , برف روبی , افطاری , سحری , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , شربت , ساعت های حرم امام رضا , شلتوک , شیلان , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , کفشبان , منقل , مزرعه جایاب (مشهد) , بام حرم امام رضا , شیرینی , اجاره بها , سرکار دیوان اعلی , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎9،11،12 , ‎3،11،14 , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , منجنیق , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , بیت الخلاءشاهی , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , ملا حسین، صحاف , مزرعه عوضی (مشهد) , پنجره فولادی , کاشی , پنجره های حرم امام رضا , مزرعه چنبر غربال (مشهد) , افتابه مسی , حاجی رحیم، تحویلدار , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , ملا محمد علی، روضه خوان , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , عزب دفتر , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ظروف کاشی , صورت جمع و خرج , جیلوپز , ملا یحیی، فراش باشی , کربلایی، جعفر، ساعت ساز , مزرعه فرهادجرد (جام) , میرزا رحیم، مستوفی , حاجی ابراهیم، سرادار , میرزا زین العابدین، وزیر , میرزا محمد صادق، ناظر , مزرعه سریش (مشهد) , جیلو(گلو) , قنات جنابد (مشهد) , دروازه بان , 1251-‎1250ق , ملا حسین، ناظر دارالشفاء , نهرخیابان(نهر شاهی) , حاجی حسین، متصدی , اقا سید ابراهیم، ضابط , ملا کاظم، شماعی , قنات گوسلوک (مشهد) , محمد رضا، پیش خدمت کشیک خانه , عبدالرحیم، کتابدار , اقا محمد صادق، دربان باشی , قلعه مزرعه سنگور (مشهد) , ماه شعبان , ایوان طلا (نادی) , میرزا محمد تقی، متولی استان قدس رضوی , ملا محسن، ضابط , سید علی، ضابط , حاجی ابوالحسن، شربت دار
شماره ثبت:
37816
سررشته. اوارجه. التحاويل. التحاصيل. مستأجران ولايت. مصالحه‌نامه‌ها و مقاطعه نامه‌هاي مربوط به املاک و مزارع و موقوفات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , کارکنان , مشاغل , سوخت , ناظر , اکثر صفحات , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , مستاجران , ابزار و وسایل , ‎1،3 , گندم , بلوک میان ولایت (مشهد) , رعایا , غله مثالثه , موقوفات , لایروبی , سفیدبری , سبزبری , روشنایی , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , موقوفه علی شاهی , نهرخیابان (نهرشاهی) , تعمیر , موقوفه شاه وردی خان , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , ‎3،4،11 , ‎14،22 , ‎1،5،8 , ‎1،21 , ‎28،29 , ‎25،26 , برف روبی , مزرعه طرق (مشهد) , باغ ها , ‎22،30 , ‎1،8 , ‎22،26 , شلتوک , مزرعه رزان (مشهد) , خان سلطانم (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , ‎9،22 , شرایط انعقاد قرارداد , مال المصالحه , اجاره بها , سرکار دیوان اعلی , ترکستان , مزرعه خیابان (مشهد) , ‎1247ق , خان میرمعین (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مصالحه , مزرعه عوضی (مشهد) , شترگلو , بلوک جورمکن (مشهد) , رعیتی , مزرعه زرگران (مشهد) , ‎1،22 , نهرطرق (مشهد) , ‎1،14،18 , ‎1،14،26 , خان شاه وردی خان , میرزا زین العابدین، وزیر , مزرعه خونی اباد (مشهد) , میرزا محمد صادق، ناظر , قنات مزرعه جنابد (مشهد) , ارباب التحاصیل , ‎3،8،16 , ارد مناصفه , میرزا مرتضی، خادم باشی , مزرعه ماهی خرد (مشهد) , میرزا موسی خان، متولی باشی استان قدس رضوی , عوارض ملکی , 1251-‎1250ق , قلعه بندی , حاجی محمد ابراهیم بن اقا عبدل، سرادار , حاجی محمد بن حاجی علی، سرادار , مروی، اقا محمد صالح، ناظر , ‎3،8،6 , مالیات جنسی دیوانی , مالیات نقدی دیوانی , مباشر سرکار وقف , قنات مزرعه گازرگاه (مشهد) , افشار، کریم خان بن محمد علی بیگ , ‎17،22،23 , قنات روداب (مشهد) , حاجی میرزا حسین بن حاجی سید جعفر، محرر , حاجی سید جعفر، محرر , وجوه قراولی , طاحونه مورچه خوار (مشهد) , ‎22،26،14 , مالیات ملکی , دالان دار , پش بندی , ‎14،22،26
شماره ثبت:
37783
سررشته. توجيهات و مقررات. توجيهات. عوض ماليات. پرداخت وجوه نقدي و جنسي عوض ماليات املاک موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ‎1،2 , مستاجران , هزینه ها , ‎5،6 , ‎1،3 , غلات , گندم , ارزن , ‎2،3،4 , حق التولیه , ‎2،3،5 , ‎3،7 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎5،11 , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , بیگلربیگی , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎11،12 , مالیات , ‎1،2،3 , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎1،5 , کرایه حمل , حافظ , ‎6،8 , ‎7،8 , مسجد جامع گوهرشاد , ‎2،17 , ‎4،18 , ‎10،11 , ‎2،7،11 , ‎13،14 , ‎5،6،11 , ‎4،10،12 , 23-‎1 , ‎1،21 , مزرعه گچوان (مشهد) , ‎10،17 , تنباکو , ‎13،14،16 , ایاغچی , ‎1،2،6 , ‎10،22 , ‎3،7،11 , ‎22،23 , ‎18،19،20 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , موقوفه علی نقی , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , شربت دار , ‎16،22 , ‎19،20،21 , ‎2،3،10 , توپچی , کلانتر , مستوفی , اجاره بها , سرکار دیوان اعلی , نادرافشار، شاه ایران، 1100-‎1160ق , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎7،19 , ‎17،21،22 , ‎3،7،18 , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , ‎11،13،14 , مزرعه پس پشته (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه سران (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه کمایستان (جوین) , موقوفه مهدی قلی بیگ , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حق الشرب , بلوک جورمکن (مشهد) , حاجی رحیم، تحویلدار , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه دهشک , ‎8،16،19 , ملا غلام حسین، منجم , ‎3،7،23 , چناران (مشهد) , ‎13،14،18 , میرزا یوسف، ناظر , جوین (سبزوار) , میرزا زین العابدین، وزیر , ‎5،6،12 , ‎11،14،16 , مزرعه گوسلوک (مشهد) , ‎3،7،22 , مزرعه ماهی خرد (مشهد) , مزرعه نوغان (مشهد) , محمد تقی، شماعی , سید رضا، سقا , مزرعه یخ چاه (کذا) (مشهد) , 1250-‎1249ق , لطف علی بیگ , ملا حسین، ناظر دارالشفاء , سردار مسعود , رادکانی، میرزا بابا , مرعه کاهون (مشهد) , ‎8،11،20 , یوسف بیگ، اجودان , میرزا موسی، سررشته دار , نیشابوری، ملا رضا , طاحونه سعداباد (مشهد) , موقوفه حاجی علی اکبری , سید جعفر، بیماردار دارالشفاء , سید زین العابدین، بیماردار دارالشفاء , ملا رضا، ناظر دارالشفاء
شماره ثبت:
37748

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

192,961,314

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .