کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
گزارش تهيه خواروبار مصرفي کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه ربيع‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دربان , هزینه ها , ‎۱۳۰۴ق , تغذیه , خادم , کشیک های پنج گانه , تحویلدار , دربان باشی کل , موذن , شماعی خانه , حافظ , فراش , کفشبان صحن جدید , کشیک نویس , چراغچی , خورش , ماست , سکنجبین , ایاغچی , ابگوشت , شربت قند , پلاو , حلوا , سید شیر الموسوی (مهر‎۱۲۹۱) , رضوی، میرزا محمد تقی بن میرزا علی اکبر، مشرف کارخانه خادمی , معمارباشی , ساعت ساز , فراش شرفه , شربت دار , کفشبان صحن قدیم , فراش کارخانه خادمی , پنیر شور , امین تحویل خانه , روزنامه نویس , فراش باشی کل , مشرف چراغ خانه , ضابطه , نایب الزیاره , زیارت نامه خوان باشی , امین تعمیرات , مستاجر نذورات , صدراستانه , مشیراستانه , ناظم چراغ خانه , عبده محمد تقی الرضوی (مهر‎۱۲۴۴) , یساول , موسوی، حاجی میرزا سید احمد، امین کارخانه خادمی , مشرف عمارت , احمد الطباطبایی (مهر؟) , موسوی، سیدشیر، ناظر کارخانه زواری , تقی الموسوی الرضوی (مهر‎۱۳۰۱) , صحاف , طباخ کارخانه خادمی , موسوی رضوی، حاج میرزا محمد تقی بن رضا، ناظم کارخانه خادمی , احمد الموسوی (مهر‎۱۲۹۶) , فراش بام حرم امام رضا
شماره ثبت:
۲۱۹۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۹۵
گزارش تهيه خواروبار مصرفي کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه ربيع‌الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ناظر , اکثر صفحات , دربان , هزینه ها , ‎۱۳۰۴ق , تغذیه , خادم , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , دربان باشی کل , موذن , فراش , کفشبان صحن جدید , تحویلدار خاصه , کشیک نویس , خورش , ماست , ایاغچی , ابگوشت , شربت قند , پلاو , مربا , حلوا , سید شیر الموسوی (مهر‎۱۲۹۱) , رضوی، میرزا محمد تقی بن میرزا علی اکبر، مشرف کارخانه خادمی , معمارباشی , ساعت ساز , فراش شرفه , شربت دار , کفشبان صحن قدیم , فراش کارخانه خادمی , پنیر شور , روزنامه نویس , فراش باشی کل , مشرف چراغ خانه , ضابطه , نایب الزیاره , زیارت نامه خوان باشی , امین تعمیرات , مستاجر نذورات , افشره قند , مشیراستانه , ناظم چراغ خانه , عبده محمد تقی الرضوی (مهر‎۱۲۴۴) , صحاف باشی , یساول , مشرف عمارات , مباشر روزنامه , احمد الطباطبایی (مهر؟) , تقی الموسوی الرضوی (مهر‎۱۳۰۱) , صحاف , طباخ کارخانه خادمی , موسوی رضوی، حاج میرزا محمد تقی بن رضا، ناظم کارخانه خادمی , احمد الموسوی (مهر‎۱۲۹۶) , فراش بام حرم امام رضا , موسوی، حاج میرزا سید احمد، امین کارخانه خادمی , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه زواری
شماره ثبت:
۲۱۹۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۹۶
گزارش تهيه خواروبار مصرفي کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه جمادي‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ناظر , اکثر صفحات , دربان , هزینه ها , ‎۱۳۰۴ق , تغذیه , خادم , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , صاحب جمع شماعی خانه , دربان باشی کل , موذن , فراش , کفشبان صحن جدید , تحویلدار خاصه , کشیک نویس , خورش , ماست , ایاغچی , ابگوشت , شربت قند , پلاو , مربا , حلوا , رضوی، میرزا محمد تقی بن میرزا علی اکبر، مشرف کارخانه خادمی , معمارباشی , ساعت ساز , فراش شرفه , شربت دار , کفشبان صحن قدیم , فراش کارخانه خادمی , پنیر شور , روزنامه نویس , فراش باشی کل , مشرف چراغ خانه , ضابطه , نایب الزیاره , زیارت نامه خوان باشی , امین تعمیرات , مستاجر نذورات , صدراستانه , مشیراستانه , سید شیرالموسوی (مهر‎۱۲۹۱) , ناظم چراغ خانه , عبده محمد تقی الرضوی (مهر‎۱۲۴۴) , صحاف باشی , یساول , مشرف عمارات , مباشر روزنامه , احمد الطباطبایی (مهر؟) , موسوی، سیدشیر، ناظر کارخانه زواری , تقی الموسوی الرضوی (مهر‎۱۳۰۱) , صحاف , طباخ کارخانه خادمی , موسوی رضوی، حاج میرزا محمد تقی بن رضا، ناظم کارخانه خادمی , احمد الموسوی (مهر‎۱۲۹۶) , فراش بام حرم امام رضا , موسوی، حاج میرزا سید احمد، امین کارخانه خادمی
شماره ثبت:
۲۱۹۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۹۷
گزارش تهيه خواروبار مصرفي کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه رجب
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ناظر , اکثر صفحات , دربان , هزینه ها , ‎۱۳۰۴ق , تغذیه , خادم , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , دربان باشی کل , موذن , فراش , کفشبان صحن جدید , تحویلدار خاصه , کشیک نویس , چراغچی , خورش , ماست , ایاغچی , ابگوشت , پلاو , مربا , حلوا , رضوی، میرزا محمد تقی بن میرزا علی اکبر، مشرف کارخانه خادمی , معمارباشی , ساعت ساز , فراش شرفه , شربت دار , کفشبان صحن قدیم , فراش کارخانه خادمی , پنیر شور , روزنامه نویس , سیدشیر الموسوی (مهر‎۱۲۹۱) , فراش باشی کل , مشرف چراغ خانه , ضابطه , نایب الزیاره , زیارت نامه خوان باشی , امین تعمیرات , مستاجر نذورات , صدراستانه , افشره قند , مشیراستانه , ناظم چراغ خانه , عبده محمد تقی الرضوی (مهر‎۱۲۴۴) , صحاف باشی , یساول , مشرف عمارات , مباشر روزنامه , احمد الطباطبایی (مهر؟) , موسوی، سیدشیر، ناظر کارخانه زواری , تقی الموسوی الرضوی (مهر‎۱۳۰۱) , صحاف , طباخ کارخانه خادمی , موسوی رضوی، حاج میرزا محمد تقی بن رضا، ناظم کارخانه خادمی , احمد الموسوی (مهر‎۱۲۹۶) , فراش بام حرم امام رضا , موسوی، حاج میرزا سید احمد، امین کارخانه خادمی
شماره ثبت:
۲۱۹۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۹۸
صورت طومار عليشاه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , متولی استان قدس رضوی , ناظر , اکثر صفحات , حقوق و دستمزدها (نقدی) , حقوق و دستمزدها (جنسی) , خادم باشی کشیک اول , خادم باشی کشیک دوم , صاحب جمع شماعی خانه , خادم باشی کشیک سوم , خادم باشی کشیک چهارم , خادم باشی کشیک پنجم , حافظ , خادم کشیک اول , سرکشیک چهارم , کشیک نویس , وزیر , سرکشیک پنجم , سرکشیک اول , مشرف تعمیرات , خادم کشیک پنجم , خادم کشیک دوم , فراش کشیک دوم , خادم کشیک سوم , خادم کشیک چهارم , طباخ , باغبان , طبیب , خاک کش , سرکشیک سوم , ضابط نذورات , ساعت ساز , نقاره چی , فراش چاه خانه , یساول , صحاف , فراش بام حرم امام رضا , مستوفی , طومار علیشاهی , صدرالحفاظ حرم , صدرالحفاظ دور , فراش عودسوز مرصع , بخوسوز حرم , فراش شرفه مسجد بالاسر , فراش پایین پای مبارک , فراش گنبد الله وردی خان , خواجه سرا , کلانتر مشهد , ایشیک اقاسی , کتابدار , مهردار , منشی , مشرف شماعی خانه , مشرف تحویل خانه , مشرف قنادیل , مشرف شربت خانه , مشرف دارالشفاء امام رضا , تحویلدار خزانه , تحویلدار قنادیل تحویل خانه , محرر متولی , محرر وزیر , محرر مستوفی , ناظر شیلان , منجم , خطیب , یساول متولی , یساول ناظر , صاحب نسق , انباردار , عزب شماعی خانه , صاحب جمع حویج خانه , صاحب جمع اش فقرا , فراش ضریح , شربتدار , کلیددار , صاحب جمع خبازخانه , ناظر راتبه , سفره چی باشی , کلیددار کتابخانه , عزب دفترخانه , مصحح , عزب تحویل خانه , زرگر , مطهر مطبخ , دربان مطبخ , ایاغچی کارخانه , عزب مطبخ , قاپوچی مطبخ , مشعل دارباشی , مهتر نقاره خانه , سقای سقاخانه صفوی , سقای سقاخانه نادری , سقای حرم , سقای صحن , سقای مطبخ , سرکار عمارات , بیلدار نهرخیابان , بیلدار صحن , میراب نهرخیابان , علمدار , عزب شربت خانه , مدرس کشیک اول , خادم مسجد بالاسر کشیک اول , فراش باشی کشیک اول , فراش کشیک اول , فراش دارالسیاده کشیک اول , فراش توحیدخانه کشیک اول , فراش پایین پای مبارک کشیک اول , کفشدارباشی کشیک اول , کفشدار کشیک اول , موذن باشی کشیک اول , موذن کشیک اول , دربان کشیک اول , دربان درطلا کشیک اول , دربان درمرصع کشیک اول , دربان باشی صحن کشیک اول , دربان صحن کشیک اول , سرکشیک دوم , مدرس کشیک دوم , خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , خادم بخورسوز کشیک دوم , فراش باشی کشیک دوم , فراش دارالسیاده کشیک دوم , فراش توحیدخانه کشیک دوم , فراش پایین پای مبارک کشیک دوم , کفشدارباشی کشیک دوم , کفشبان کشیک دوم , موذن باشی کشیک دوم , موذن کشیک دوم , دربان درطلا کشیک دوم , دربان درمرصع کشیک دوم , دربان باشی صحن کشیک دوم , دربان صحن کشیک دوم , مدرس کشیک سوم , خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , خادم بخورسوز کشیک سوم , فراش باشی کشیک سوم , فراش کشیک سوم , فراش دارالسیاده کشیک سوم , فراش توحیدخانه کشیک سوم , کفشدار باشی کشیک سوم , کفشبان کشیک سوم , موذن باشی کشیک سوم , موذن کشیک سوم , دربان درطلا کشیک سوم , دربان درمرصع کشیک سوم , دربان باشی صحن کشیک سوم , دربان صحن کشیک سوم , مدرس کشیک چهارم , خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , بخورسوز کشیک چهارم , فراش باشی کشیک چهارم , فراش کشیک چهارم , فراش توحیدخانه کشیک چهارم , فراش دارالسیاده کشیک چهارم , فراش پایین پای مبارک کشیک چهارم , کفشدارباشی کشیک چهارم , کفشدار کشیک چهارم , موذن باشی کشیک چهارم , موذن کشیک چهارم , دربان درطلا کشیک چهارم , دربان درمرصع کشیک چهارم , دربان باشی صحن کشیک چهارم , دربان صحن کشیک چهارم , مدرس کشیک پنجم , خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , خادم بخورسوز کشیک پنجم , فراش باشی کشیک پنجم , فراش کشیک پنجم , فراش دارالسیاده کشیک پنجم , فراش توحیدخانه کشیک پنجم , فراش پایین پای مبارک کشیک پنجم , کفشدار باشی کشیک پنجم , کفشدار کشیک پنجم , موذن باشی کشیک پنجم , موذن کشیک پنجم , دربان درطلا کشیک پنجم , دربان درمرصع کشیک پنجم , دربان باشی صحن کشیک پنجم , دربان صحن کشیک پنجم , عزب حویج خانه
شماره ثبت:
۴۷۸۵
منابع دیجیتالی :
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۸۵
آمار دفن شدگان در صحن مقدس و عمارات مبارکات در ماههاي جمادي‌الاول‌ـ جمادي‌الثاني‌ـ رجب‌ـ رمضان‌ـ شوال‌ـ ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۵۲-۱۲۵۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
درامدها , صحن قدیم (صحن انقلاب) , ‎۳،۴ , اکثر صفحات , وجوه هوایی , ‎۵،۶ , برخی صفحات , ‎۲،۴ , ‎۵،۷ , هدایا , کودکان , زنان , شریف، حاجی میرزا زین العابدین بن محمد صفی، وزیر , اماکن متبرکه , رضوی، عبدالجواد بن محمد حسن، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۲۹۱ق , دفتر روزنامچه , رواق دارالسیاده , کشیک خانه , صحن جدید (صحن ازادی) , ‎۱،۵ , مدرسه علی نقی میرزا , اجساد , ‎۱،۴ , ‎۱،۶ , مدرسه میرزا جعفر , خادم کشیک اول , ‎۱،۳،۵ , ‎۲،۶ , خادم کشیک پنجم , حق الدفن , خویشاوندان , خادم کشیک چهارم , تدفین , شریف حسینی، ملا محمد حسین، ناظر دارالشفاء , عطار , صحاف , انباردار , فراش کشیک اول , دربان کشیک اول , فراش کشیک چهارم , فراش کشیک پنجم , دربان کشیک چهارم , دربان کشیک پنجم , ‎۱۲۵۳ق-‎۱۲۵۲ , سید محمد، زیارت نامه خوان , میرزا تقی، طبیب , حاجی سید تقی، زیارت نامه خوان , اقا محمد، پیشنماز , کربلایی، ملا محمد صادق، دربان باشی کشیک اول , شریف، محمد رحیم بن ابوالقاسم، مستوفی , میرزا عبدالباقی، منجم باشی , میرزا ابراهیم، مستوفی , میرزا احمد، ناظر , حسینی، میرزا داود، فراش باشی مسجد گوهرشاد , سیدحسین، صراف , اقا عبدالعلی، مباشر مزرعه ابکوه , میرزا محمد علی، ناظر , میرزا محسن، ناظر , سبزی کار , محمد، خادم باشی کشیک چهارم , کاشی گر , کرباس فروش , علاف , میرزا محمد کاظم، محرر , ملا قاسم، روضه خوان , میرزا محمد صادق، منشی , محمد جعفر، شربت دار , کربلایی، حسن، عصار , میرزا محسن، محرر , قاپوچی نایب السلطنه , ملا اقا زمانی، ضابط نذورات , کربلایی، محمد تقی، شماع , کربلایی، ابراهیم، شماع , میرسید محمد، کفن نویس , قناد , رمضان
شماره ثبت:
۱۱۷۶۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۱۷۶۳
توجيهات و مقررات/ مقررات/ سرکار فيض آثار/ صورت المذکور/ مفاصا حساب. صورت تصفيه حساب بدهي مربوط به برخي امور در آستانه مقدسه و مسجد گوهرشاد و نيز پرداخت حقوق کارکنان و صاحب منصبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۵۳_۱۱۵۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
قران , پایین پای مبارک , مواجب , کارکنان , مشاغل , زینب، بخورسوز ایام زنانه , حاجی مهدی، سرکار عمارت , حاجی مومن، کلیددار کتابخانه , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اقا ابراهیم، محرر متولی , میرزا ابوطالب، ضابط نذورات , ناظر , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد علی، محرر , اکثر صفحات , ‎۱،۲ , گلدسته های حرم امام رضا , هزینه ها , قیمت ها , جارو , دفترخانه , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , حق التولیه , ‎۲،۴ , حق النظاره , غله مثالثه , دفتر توجیهات , چوب بست , حرم امام رضا (ع) , کلنگ , سقاخانه نادری , صفاری , ظروف مسی , نجاری , هدایا , مصالح ساختمانی , زنان , حقوق و دستمزدها (جنسی) , تعمیر , کشیک خانه , مشعل ها , ‎۱،۱۳ , شربت خانه , قندیل ها , شمعدان ها , شماعی خانه , ‎۱،۴ , مدرسه میرزا جعفر , مسجد بالاسر مبارک , ‎۷،۸ , خادم کشیک اول , حافظ دور , مشعل , سرکشیک , شرفه , ‎۱۴،۲۲ , ‎۵،۲۱ , حافظ حرم , خادم کشیک دوم , فراش کشیک دوم , ‎۷،۱۰ , ‎۱۸،۲۰ , خادم کشیک سوم , کاغذ , ‎۱۶،۱۸ , ‎۲۱،۲۲ , ‎۲،۲۲ , مطبخ , برف روبی , پارو , خاک برداری , تغارچه , طناب , ‎۱،۱۳،۱۸ , کاشی کاری , ‎۶،۸،۱۰ , بام حرم امام رضا , ‎۱۲،۱۹ , ‎۱۵،۲۰ , صحاف , فراش کشیک اول , موذن کشیک اول , دربان کشیک اول , کفشبان کشیک دوم , موذن کشیک دوم , فراش کشیک سوم , موذن کشیک سوم , حافظ دارالحفاظ , ‎۹،۱۹ , مدرس , دربان کشیک سوم , کفشبان کشیک اول , دربان کشیک دوم , چراغچی مسجد گوهرشاد , سقای مسجد گوهرشاد , اندودکاری , غربال , سرطوق , مرمت , حویج خانه , خبازخانه , ‎۲،۱۵ , ‎۱۶،۱۸،۲۰ , ملامحمد علی، پیشنماز , سید احمد، پیشنماز , ملا کاظم، حافظ , مشعلدار , اردوی معلی , رضوی، میرزا محمد رضا، متولی استان قدس رضوی , سقاخانه صفوی , اقا محمد، سقاباشی , اش فقرا , طومار بازدید , میرمحمد جعفر، تحویلدار , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , حلواخانه , ایاغ خانه , بوریابافی , ملا ملک علی، پیشنماز , گلدسته های مسجد گوهرشاد , حاجی محمد علی، ابدار , اقا علی، طبیب , استاد علی نقی، معمار , استاد محمد، خاک کش صحن , اقا قاسم، وقت ساعت ساز , اقا باقر، زرگر , شبستان مسجد گوهرشاد , اقا علاءالدین محمد، کشیک نویس , فراش دروازه کشیک اول , فراش دروازه کشیک دوم , ۱۱۵۴-‎۱۱۵۳ق , میربدرالدین محمد، مدرس , اقا محسن، معمار , میرزا محسن، مستوفی , زیرفرشی , اقا محمد قدیر، فراش باشی , شبستان ملا رحیم , سفال کاشی , دربان دروازه کشیک اول , دربان دروازه کشیک دوم , میرزا ابوطالب، عزب تحویل خانه , حاجی محمد، فراش بیت الخلاء شاهی , میرزا رضا، حافظ , ‎۹،۱۱،۱۹ , اقا محمد هادی، ضابط ضریح , اقا محمد صالح، معمارباشی سرکار دیوان , ملا محمد جعفر، حافظ , دربان دروازه کشیک سوم , میرزا محمد رفیع، محرر , ابوطالب، طبیب , ملا عبدالرزاق، میراب , قرآن
شماره ثبت:
۹۳۴۳۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۳۴۳۹
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز هشتم آبانماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دکان , مستاجران , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , تقاوی , ‎۱۳۲۸ , کتاب , خرید , اداره حسابداری استان قدس رضوی , داروها , نهرخیابان (نهرشاهی) , نقاره خانه , تعمیر , تنظیف , کتابخانه استان قدس رضوی , حق الارض , گنبد الله وردی خان , تامین موادغذایی , ‎۱۴،۱۷ , لوازم التحریر , قطاعی , فروش , ‎۱۰،۱۲،۲۰ , کاشی کاری , صحاف , سرخس , محصولات کشاورزی , املاک , اجاره بها , درختان , ‎۳۳،۳۴ , رفوگری , مزرعه محمداباد (مشهد) , مهمان خانه زواری , مزرعه سرده (نیشابور) , نامه های اداری , ‎۱۵۱ , ‎۱۴۵ , ‎۱۵۳ , ‎۶۱،۶۳ , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , ‎۱۴۹ , ‎۶۱،۶۲ , کاغذ فروش , ‎۲،۲۰ , مزرعه قلعه سیاه (مشهد) , ‎۲۷،۴۶ , ‎۸۲،۹۴ , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه دیزباد (گناباد) , درشکه چی , اداره مستغلات استان قدس رضوی , موزه استان قدس رضوی , اوکتایی، عبدالعلی بن عبدالرضا، رییس کتابخانه , ‎۲۷،۸۳ , باغ ملک اباد (مشهد) , باغ احمداباد (مشهد) , صورت جلسه ها , مشرف، مرتضی، رییس اداره کارپردازی , معرق سازی , اتومبیل های سواری , اداره خزانه و موزه استان قدس رضوی , اداره نظارت استان قدس رضوی , مزرعه رضوانیه (گناباد) , ‎۲۷،۴۶،۴۹ , ‎۲۷،۴۷،۶۷ , ‎۲۷،۶۷،۸۲ , ‎۲۷،۱۰۴ , ‎۳۲،۳۱،۳۶ , صحافی خانه , ‎۵۲،۶۰ , ‎۵۴،۱۶ , ‎۸۲،۸۳،۸۷
شماره بايگاني راکد:
‎۴۴۱۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۷۳۷
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز نهم اسفند ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , هزینه ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , لایروبی , نقاشی , ‎۱۳۲۸ , اداره حسابداری استان قدس رضوی , مصالح ساختمانی , سخنرانی , برنج , روشنایی , ابیاری , درگز , مالیات , فقرا , پوشاک , قبض وصول , تعمیر , سرویس های بهداشتی , تنظیف , چراغانی , کتابخانه استان قدس رضوی , کرایه حمل , زوار , دارالتولیه , مساعده , ‎۱۵،۱۷ , ۹-‎۱ , تامین موادغذایی , پذیرایی , لوازم التحریر , برف روبی , قطاعی , باغچه , جذامیان , کارگران , ‎۱۷،۱۸،۲۱ , مزرعه ماریان (مشهد) , مقنی , صحاف , املاک , روزنامه ایران , روزنامه خراسان , انبارها , انباردار , لوازم خانگی , بیمارستان امام رضا , چغندرقند , بارنامه , اداره تشریفات استان قدس رضوی , گنبد الله ویردی خان , ایوان طلا (عباسی) , مهمان خانه زواری , ‎۲،۱۵ , نامه های اداری , سرایدار دارالتولیه , ‎۳،۱۳۶ , ‎۱۳۳ , ‎۱۸۷ , مناقصه ها , باغ الندشت (مشهد) , ‎۳۶۵ , ‎۳۵،۳۸ , ‎۱۴۶،۱۴۸ , گاریچی , جذامی خانه , ۳۶۸-‎۳۶۶ , ‎۵۱۶ , درشکه چی , ‎۴۸۸ , ‎۶۱۶ , ‎۶۸۴ , چراغ ساز , ‎۵۶۱ , ‎۵۷۷ , ‎۴۹۵ , خیابان شاه رضا (خیابان ازادی) , شرکت نفت ایران و انگلیس , اگهی ها , عوارض شهرداری , خیابان کوهسنگی (خیابان اسدی) , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , عمارت کوهسنگی (مشهد) , باغ ملک اباد (مشهد) , کارخانه قند ابکوه , حق المرتع , گلخانه باغ ملک اباد (مشهد) , مشرف، رییس اداره کارپردازی , معرق سازی , نوانخانه استان قدس رضوی , اتومبیل سواری , کتاب فروشی زوار , ‎۲،۷۲ , حق الدرج , املاک امانی , حمیدی، رییس املاک احمداباد , مسجد باغ ملک اباد (مشهد) , دبستان احمداباد (مشهد) , جشن ها , اوکتایی، عبدالعلی، رییس کتابخانه استان قدس رضوی , ‎۲،۳۵،۳۸ , ‎۲،۳،۵۱ , لوازم برقی , ‎۳،۳۱،۵۴ , ‎۲،۵،۱۳۶ , ‎۳،۱۴۹،۱۵۰ , ‎۳،۱۳۶،۱۵۰ , ‎۳،۱۶۸،۱۷۳ , ‎۳،۵،۱۳۶ , ‎۳،۶،۴۲۸ , ‎۳،۱۳۵،۱۸۷ , ‎۳،۱۸۹ , ‎۳،۱۹۳،۲۱۲ , ‎۴،۲۳۰ , ‎۴،۲۹۶،۲۹۸ , ‎۴،۵،۳۶۰ , ‎۵،۵۱۶ , ‎۵،۳۶۰ , ‎۵،۳۶۱ , ‎۵،۳۷۳،۳۷۷ , ‎۶،۴۱۲،۴۱۹ , ‎۶،۴۲۸ , ‎۶،۴۲۸،۴۷۳ , ‎۸،۵۱۶،۵۲۹ , ‎۸،۵۳۲،۶۷۵ , ‎۸،۹،۶۷۹ , ‎۱۵،۲۰۰،۳۷۱ , ‎۳۱،۱۹۹ , ‎۳۵،۳۸،۴۵ , ‎۳۹،۶۲ , روزنامه نبردما , ‎۵۸،۶۶،۷۱ , روزنامه نورایران , ‎۱۲۵،۴۵۱ , ۱۸۵-‎۱۳۶ , ۲۵۶-‎۲۴۶ , ‎۳۷۳،۳۷۷ , ۹-‎۴ , ‎۴۲،۴۲۷،۵۱۶ , ‎۴۷۴،۴۸۴،۵۶۳ , ‎۴۹۰،۵۱۱ , ‎۴۹۵،۵۰۵،۵۰۵ , ۵۳۰-‎۵۱۶ , ۵۷۲-‎۵۶۹ , ۶۷۰-‎۶۲۲ , شرکت درخشان , ۶۸۲-‎۶۸۱
شماره بايگاني راکد:
‎۴۵۲۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۸۴۱

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,145,014

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .