کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 20
سررشته معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. صرف. مصارف و مخارج تعميرات انجام شده در آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , ‎1،7 , هزینه ها , دروازه پایین خیابان , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , دفتر توجیهات , اجرت , تغذیه , مصالح ساختمانی , مستغلات , موقوفات مطلقه , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه ابکوه (مشهد) , کربلایی، محمد، عزب دفترخانه , اماکن متبرکه , تعمیر , کشیک خانه , صحن جدید (صحن ازادی) , معبرها , رواق دارالسعاده , ‎1،5 , مدرسه علی نقی میرزا , ‎2،3 , ‎1،4 , ‎1،6 , ایوان ها , ‎1،4،5 , برف روبی , خانه های شخصی , چاهجو , سرایدار , نجار , بام حرم امام رضا , مدرسه پریزاد , ‎1،5،10 , انبارها , حمام اغچه (مشهد) , دارالضرب , اندودکاری , بردست , ساخت و ساز , عتیقی، میرزا سلیمان، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , اجرکاری , حسینی، حاجی سید میرزا بن سید علی، تحویلدار نقدی , قنات شاه فیل (مشهد) , کربلایی، حاجی محمد علی بن رجب علی، دربان باشی کشیک سوم , قنات الندشت (مشهد) , حاجی اقاجان، معمارباشی استانه، ؟ - ‎1269ق , قنات خایقان (مشهد) , رضوی، میرزا عبدالوهاب بن علی نقی، مشرف تعمیرات , 1265-‎1264ق
شماره ثبت:
39028
صورتحساب. صورتحساب کربلايي علي تحويلدار جنسي آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , غلات , حق التولیه , ‎2،11 , ‎3،8 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , نیشابوری، حاجی محمد بن ابراهیم، تحویلدار , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , موقوفه علی شاهی , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎5،15 , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , شماعی خانه , ‎1،4 , ‎2،5 , مصارف وقف , ‎3،8،13 , ‎6،11 , ‎3،8،18 , ‎2،7 , زوار , ‎1،10 , ‎2،6،11 , ‎7،12،17 , ‎2،5،11 , ‎2،7،11 , ‎3،12 , ‎2،6 , ‎4،15 , ‎2،11،17 , ‎1،4،14 , ‎1،5،11 , ‎3،8،12 , ارد گندم , ‎1،4،5 , ارد جو , مطبخ , کشمش , مکتب خانه , مزرعه طرق (مشهد) , شلتوک , 1262-‎1261ق , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , موقوفات خاصه , صورت حساب ها , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کاهو (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه فزک (ترشیز) , ترشیز (کاشمر) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , ‎1،5،10 , ‎8،18 , مال المصالحه , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎1،4،7 , ‎1،4،10 , مزرعه بروره (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه سران (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه حصارنخی (نیشابور) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه سلطان اباد (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه ده علیان (مشهد) , موقوفه خواجه عتیق علی , طاحونه میرعلی شیر (مشهد) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , مزرعه کمایستان (جوین) , حق عشریه , طاحونه کبود حمام (مشهد) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه لق لق (بجنورد) , مزرعه دوبرجه (بجنورد) , طاحونه ها , مزرعه کلیدر (نیشابور) , مزرعه میدان (نیشابور) , مزرعه دوغاب (نیشابور) , مزرعه کلاتچه هندو (مشهد) , ‎1،4،11 , مزرعه زرگران (مشهد) , موقوفه حاج علی اکبر اصفهانی , مزرعه شاه تقی (مشهد) , مالیات نقدی , مالیات جنسی , مزرعه معون (ترشیز) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه نصراباد (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه کاهو (نیشابور) , ‎1،10،15 , ‎2،11،16 , مزرعه منصوران (قوچان) , مزرعه ایرج (اسفراین) , مزرعه حصاری (اسفراین) , ‎2،6،16 , مزرعه امین اباد (اسفراین) , قنات قزل حصار (مشهد) , ‎3،9،13 , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه کلاتچه بام (قوچان) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه قلچوق (قوچان) , مزرعه زرمقان (قوچان) , طاحونه مفرنقاه (قوچان) , مزرعه تیسوان (قوچان) , مزرعه سست (اسفراین) , مزرعه خرنیان (اسفراین) , مزرعه برق اهنگران (خواف) , مزرعه برزل اباد (قوچان) , مزرعه عباس اباد (ترشیز) , مزرعه نظرگاه (اسفراین) , مزرعه کستان (اسفراین) , مزرعه کوه سرخ (ترشیز) , مزرعه میان اباد (بجنورد) , مزرعه رفیقان (قوچان) , ممزرعه حصاری (اسفراین) , خدامرادبیگ، اجودان , مزرعه ارال (مزرعه تولی اباد) , مزرعه چشمه (قوچان) , محال فروند (اسفراین)
شماره ثبت:
38819
صورتحساب ملا اسماعيل عطار دارالشفاء بابت سنوات قبل ماضيه، وجوهات نقدي و جنسي (دارو) تحويلي به ملا اسماعيل عطار دارالشفاء و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
یاقوت , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , خبازی , هزینه ها , ‎1،3 , ‎6،10 , اجرت , هدایا , خرید , گل سرخ , زرشک , تریاک , زعفران , گلاب , داروهای گیاهی , ‎1،2،3 , موقوفه علی شاهی , ‎1،2،7 , ‎1،5 , ‎1،4 , ‎1،3،5 , ‎2،6،10 , ‎1،3،4 , ‎1،3،6 , کربلایی، علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , موم زرد , موم سفید , ‎7،10 , ‎1،5،8 , ‎1،2،10 , دارالشفاء امام رضا , به دانه , بارهنگ , بادرنجبویه , تخم خرفه , ریشه کاسنی , ریشه خطمی , سپستان , عنب الثعلب , عناب , فلفل , گل نیلوفر , نبات , بیماران , ‎1،5،7 , اسفرزه , اکلیل , تخم خیار , تخم گشنیز , خاکشی , گل خطمی , کافشه , گزنگبین , شکر سفید , تخم ریحان , طباشیر , گل بنفشه , اسطوخودوس , پرسیاوشان , ترنجبین , دارچین , سورنجان , شاه تره , قدومه , نعناع , تخم کرفس , تخم کشوث , نشاسته , صمغ عربی , ناردان , رب السوس , کتیرا , افسنتین , بادیان خطایی , کندر , نسخه پزشک , انیسون , ‎1،2،5 , اطریفل , ریوند چینی , زردچوبه , حضیض مکی , فرنجمشک , عرق نیلوفر , ریشه بادیان , گل قند , زنبان , مقل ازرق , تخم مرغ , ‎1،4،5 , تخم کاسنی , پیه بز , روغن موم , سنجاب , سکنجبین , تخم خربزه , روغن کنجد , ظروف , سرکه , تخم حماض , کاکنج , تخم کاهو , شنجرف , کافور , خشخاش , زمه سبز , دم الاخوین , انزروت , گل ارمنی , کنوچه , ابغوره , شیر خشت , تخم خطمی , کت سرخ , هلیله سیاه , سداب , مردارسنگ , عرق بیدمشک , الو بخارا , چوب چینی , ‎1،3،7 , بابونه , گل زوفا , عصاره ریوند , خردل , حلبه , اقاقیا , ریشه مرجان , امله پرورده , صندل قرمز , گل گاوزبان , مصطکی , گل پر , زیره سبز , سنبل الطیب , بذر النج , بوره ارمنی , تفاع , کهربا , ‎1،2،6 , رال هندی , هواجویه , مغز بادام , تربد مجوف , اقلیمیا , سعد کوفی , روغن گاو , سفیداب , مشک طرامشیع , قرقیون , تخم کدو , انجیر زرد , حب المحلب , امله مغشره , تخم شبت , مومیایی , تخم هندوانه , تخم حنظل , ریشه جوز , تخم مورد , فوفل , روغن زنبق , سریشم ماهی , سلیخه , گل داغیان , قهوه , حب بلسان , عاقر قرحا , کف دریا , تخم لاک پشت , بالنگ , اسارون , ریش هندی , زرنباد , کراویا , لیموی عمانی , مروارید , نمک هندی , مامیران , گل سرنگون , تمرهندی , زهره گاو , فسط تلخ , گلنار , درمنه ترکی , میعه سایله , میخک , زنگار فرنگی , گل زرد , کوهان شتر , کزمازج , ‎1،8 , بارد , شقاقل , ثعلب , شریف حسینی، ملا محمد حسین، ناظر دارالشفاء , کشته برگ , فلوبیا , معجون جالینوس , قرص گل , شربت زرشک , ‎1259ق , نوش دارو , حصه شفتالو , چای خطایی , هلیله زرد , نوده بند , بیخ کرفس , شکرسرخ , فلوس قلم , ماقوت , 11-‎1 , خرفه , صورت حساب ها , حصه البالو , بادیان رسمی , سنای مکی , کاکتو , تریاق فاروق , کوکنار , سقز تلخ , حرمل , عود صلیب , کتانه , حب فازهر , لاسرخ , مویز منقا , اکسیر , اب لیمو , بهمن سرخ , سماق مکی , گل کافشه , حب سیاه , ‎1،5،10 , سرخس , ملا محمد اسماعیل بن ملا حسن، عطار دارالشفاء , دارالفلفل , پیه گاو , ساذج , شاه بلوط , قصب الذریره , معجون کمانی , عرق بومادران , نارحیل , خرچنگ , شربت دینار , بیخ بنفشه , دهنه فرنگی , نوش دربندی , چای برگ , اندرزا , اشنه , عصاره غافث , عودبلسان , چوب عود , باقلای مصری , مالیکو , معجون فلوبیا , سرمه کوبا , فرنگ کابلی , بیخ لیمو , سنگ شاه مسعود , امرت , اویشان , شربت راوندی , عصاره لحیه التیس , علف شتران , پیه خشت , مرباد , معجون نوش دارو , بیخ کور , خس لپه , لک مقبول , حب لاسرخ , اشترک , پوست بیرون پسته , بذر کتان
شماره ثبت:
38576
سررشته. توجيهات و مقررات. مواجب. دربانان. پرداخت مواجب دربانان پنج کشيک آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
37759
صورت وجوهات نقدي و جنسي دريافتي از محل مزارع موقوفه آستان قدس و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎1،7 , ‎3،5 , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , حق التولیه , ‎2،10 , حق النظاره , ‎3،8 , وکیل , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مشرف , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نذورات , ‎5،14 , ‎9،10 , تعمیر , کشیک خانه , ‎5،15 , 17-‎1 , ‎5،8 , ‎1،11 , ‎7،8 , خادم کشیک اول , ‎1،3،5 , ‎3،9،10 , ‎1،16 , ‎1،7،8 , ضابط , کشیک نویس , وزیر , چراغچی , ‎1،7،9 , ‎8،13 , ‎13،14 , ‎13،17 , ‎5،12 , ‎2،5،9 , ‎3،8،10 , ‎3،10 , ‎2،7،9 , ‎1،3،4 , ‎9،13 , ‎2،5،7 , ‎3،7،8 , خادم کشیک پنجم , خادم کشیک دوم , فراش کشیک دوم , ‎7،12 , ‎7،10 , ‎3،8،15 , ‎2،5،8 , خادم کشیک سوم , خادم کشیک چهارم , ‎10،17 , تنباکو , ‎1،5،7 , کاغذ , لوازم التحریر , ‎1،3،7 , ‎13،14،17 , خلعت , ایاغچی , طباخ , انعام , ‎7،11 , ‎1،8 , ‎4،11،12 , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , نقاره چی , ‎1،5،10 , املاک , مستوفی , کتابدار , مهردار , یساول متولی , یساول ناظر , زرگر , مهتر نقاره خانه , فراش دارالسیاده کشیک اول , موذن کشیک اول , دربان کشیک اول , کفشبان کشیک دوم , موذن کشیک دوم , فراش کشیک سوم , موذن کشیک سوم , فراش کشیک چهارم , فراش کشیک پنجم , موذن کشیک پنجم , ‎7،8،9 , کفشبان کشیک چهارم , دربان کشیک چهارم , کفشبان کشیک اول , دربان کشیک دوم , دربان کشیک پنجم , کفشبان کشیک پنجم , ‎3،10،15 , ‎3،7،10 , میرزا عبدالجواد، طبیب , ‎1،7،17 , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه ده علیان (مشهد) , فراش حرم کشیک اول , طاحونه کبود حمام (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه کمایستان (سبزوار) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , عزب دفتر , ‎8،17 , ‎2،7،8 , مزرعه مغان (ترشیز) , مشعل چی , دفتر وزارت , دفتر تولیت , ‎7،11،17 , میرزا مهدی، تحویلدار , رختبان , هم قلم , میرزا احمد، ایشیک اقاسی باشی , میرزا علی نقی، نایب الخدمه , حاجی میرزا تقی، نایب الزیاره , حق الضبط , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , فراش بیت الخلا , میرزا حسن، مدرس , ‎2،10،11 , ملا محمد علی، مدرس , قنات چاه نو (مشهد) , اقا اسماعیل، فراش باشی کشیک چهارم , ملا محمد علی، خادم باشی , ملا زین العابدین، بخورسوز , میرزا محمد، محرر مستوفی , اقا محمد، خادم باشی , موذن پنج کشیک , اقا ابراهیم، ناظر جزو , میرزا جعفر، نایب الخدمه , سرادار , اقا بدیع، شماع , میرزا علی رضا، تحویلدار , ‎1239ق , میرعلی، فراش پایین پای مبارک , حافظ حرم کشیک اول , حافظ دور کشیک اول , حافظ حرم کشیک دوم , حافظ حرم کشیک سوم , حافظ دور کشیک دوم , حافظ دور کشیک سوم , میرزا صادق، مدرس کشیک دوم , میرزا احمد، مدرس کشیک چهارم , اقا رحیم، نایب ناظر , حاجی میرزا داود، مدرس کشیک اول , میرزا تقی، مدرس کشیک چهارم , حاجی سید محمد، مدرس کشیک چاهرم , ملا رضا، مدرس کشیک چهارم , ملا محمد، معلم , میرزا سید محمد، سرکشیک , حاجی محمد، نایب ناظر , استاد مهدی، بیلدار باشی , میرهادی، ابدار , اقا علی، بخورسوز , کربلایی، رضا، تحصیلدار جنابد تون , حاجی ملا حسین، واعظ , ملا اسماعیل، صحاف , میرزا رضا قلی، محرر متولی , اقا محمد رضا، خطیب , اقا محسن، سرکار , میرزا رضا، نایب الزیاره , میرزا حسین،نایب الزیاره , ملا حسن، صدرالحفاظ , سید مرتضی، فراش باشی کشیک دوم , میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا تقی، مدرس , اصفهانی، ملا محمد علی , ملا مصطفی، مدرس کشیک سوم , قرایی، علی خان , میرحاجی محمد، نایب ناظر , کربلایی، رفیع، بخورسوز , اقا مهدی، بیلدار باشی , میرمحمدعلی، فراش باشی , ملا حسین، مدرس کشیک پنجم , میرحسین، نایب الخدمه , اقا اسماعیل، مشعل چی , کربلایی، رضا، مشعل چی , ملا علی، مدرس , ملا اسماعیل، مدرس کشیک اول , صادق، خاک کش , ابراهیم، ناظر جزو
شماره ثبت:
37617
صورت جمع و خرج. مفرده. من ذلک سرکار آستانه مقدسه. اخراجات. شربت‌خانه. پرداخت وجوهات نقدي بابت مخارج شربت‌خانه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , متولی استان قدس رضوی , ناظر , دربان , هزینه ها , ‎1،3 , ‎2،3،5 , ‎2،21 , ‎3،7 , عید نوروز , مشرف , تغذیه , برنج , گیلاس , زعفران , گلاب , ‎2،4،5 , خادم , کشیک خانه , هیمه , شربت خانه , موذن , ‎1،5 , ‎2،3 , جشن های میلاد , فراش , ‎1،4 , ‎1،20 , ‎1،3،5 , ‎16،17 , سقاخانه , ‎5،10،11 , ‎10،11 , 25-‎1 , ‎14،15 , روغن , ‎5،7،10 , ‎1،5،8 , دارچین , ماست , سبزی , سماق , شربت خشخاش , نشاسته , خربزه , ‎12،13 , شیرگاو , زرشک دانه دار , ‎3،5،9 , سرکه , فالوده , هندوانه , مطبخ , گلابی , مغز بادام , افشره , شیره , رب انار , خیار , عرق نعناع , میوه ها , ‎10،12،13 , ‎10،11،12 , تامین مواد غذایی , ‎8،10،12 , جیره , کفشبان , مغز پسته , ‎5،7،8 , حلوا , ماحضری , قیمت گذاری , ‎1،8،23 , ‎20،24 , ‎1،5،10 , چراغ خانه , مدرس , ‎2،4،21 , ‎1،12،20 , ‎12،13،14 , صورت جمع و خرج , شفتالو , انگور خلیلی , جشنهای ملی , فرنی , تسعیرنامچه , محتسب الملک , داروغه بازار , شیره کشمش , اقا اسحاق، صاحب جمع شربت خانه , مشعل خانه , توشمال , شهریار الملک , ‎5،21،25 , ادون خانه , قرق عام , کشمش سبز , زردالو نوری , شیره شکر , ترشی خیار , حلوای ماقوت , اب زرشک , ماست شورقه (کذا) , ‎2،3،22 , 1158-‎1157ق , ‎2،21،25 , ‎2،5،24
شماره ثبت:
37101
انجام مهمات و معاملات. توجيهات و مقررات. صورت ارقام و احکام برقراري مواجب و بکارگيري افراد آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
زیارت , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ناظر , ‎1،2 , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , عتبات عالیات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , انتصاب , دفاتر خلود , ‎7،8 , ‎1،3،8 , وزیر , ‎8،13 , ‎1،3،4 , ‎1،3،6 , ‎3،5،7 , وظیفه , ‎10،11،12 , 19-‎1 , ‎1،5،10 , مستوفی , سرکار دیوان اعلی , ‎1،11،12 , ‎3،6،8 , میرسید رضا، فراش کشیک پنجم , شیخ محمد، دربان درمرصع کشیک اول , حسینی، محمد علی، متولی استان قدس رضوی , میررحیم، فراش کشیک پنجم , اقا محمد، فراش حرم کشیک اول , 1182-‎1181ق , اقا بدیع، فراش , رضوی، میرمحمد معصوم، خادم حرم کشیک پنجم , میرمحمد تقی، خادم حرم کشیک پنجم , حسینی، میرزا ابوتراب، خادم حرم کشیک چهارم , سید عبدالرحیم، خادم حرم کشیک چهارم , حسینی، موسی بن میرزا ابوتراب، خادم حرم کشیک چهارم , میرمهدی، فراش پایین پا کشیک اول، -‎1181ق , میرفضل الله بن میرمهدی، فراش پایین پا کشیک اول , اقا محمد هادی، ناظر اش فقرا , عسگر رضوی، میرزا حسن، نایب الزیاره شاه در پنج کشیک , حاجی محمد ابراهیم، نایب الزیاره شاه در پنج کشیک، -‎1282ق , محمد قاسم، مشعلدار کشیک سوم، -‎1181ق , اقا محمد، مشعلدار کشیک سوم , اقا بدرالدین، دربان درمرصع کشیک اول , میرزا جعفر، فراش حرم کشیک اول، -‎1181ق , محمد شفیع، دربان صحن کشیک اول، -‎1181ق , محمد علی بن محمد شفیع، دربان صحن کشیک اول
شماره ثبت:
36783
انجام مهمات و معاملات. توجيهات. وظيفه. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک سوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , دکان , مستاجران , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , ارزن , موقوفات , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎9،11 , ‎1،5 , پیشطره , ‎1،4 , ‎5،6،10 , ‎5،10 , ‎2،4،6 , ‎6،7 , ‎2،12 , ‎4،10 , ‎4،6،10 , بلوک درزاب (مشهد) , بلوک رادکان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , ضابط نذورات , ‎1،5،10 , تحصیلدار نیشابور , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه ده علیان (مشهد) , مزرعه کلاتچه اروج (نیشابور) , میرزا رضا، خادم کشیک سوم , ضابط مستغلات , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , تحصیلدار خواف و باخرز , اقا هادی، کفشبان کشیک سوم , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرسید علی، بخورسوز کشیک سوم , میرزا محمد جعفر، خادم باشی کشیک سوم , ملا معصوم، موذن کشیک سوم , ملا حسین، کفشبان کشیک سوم , اقا محمد، کفشبان کشیک سوم , میرجعفر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , اقا زکی، فراش باشی کشیک سوم , میرزا عسگری، فراش حرم کشیک سوم , اقا احمد، خادم کشیک سوم , میرزا محمد اسماعیل، سرکشیک سوم , ملا محمد، بخورسوز کشیک سوم , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , میرکاظم، بخورسوز کشیک سوم , میرمصطفی، فراش پایین پا کشیک سوم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , ملا حسین، دربان درطلا کشیک سوم , میرزین العابدین، دربان درمرصع کشیک سوم , شیخ صالح، موذن باشی کشیک سوم , محمد علی، موذن کشیک سوم , رحیم، دربان صحن کشیک سوم , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا خلیل، فراش حرم کشیک سوم , اقا ابراهیم، فراش حرم کشیک سوم , اقا جعفر، فراش حرم کشیک سوم , اقا باقر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , ملا کاظم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , کربلایی، حسن، فراش توحیدخانه کشیک سوم , مدرسه یوسف خواجه , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , ملا حسن، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , میرزا اسماعیل، خادم کشیک دوم , نظرعلی، دربان صحن کشیک سوم , میرزا عبدالله، خادم کشیک دوم , تحصیلدار جنابد تون , مزرعه شیرمرغ (بیرجند) , شیخ بهاءالدین، خادم کشیک دوم , ملا محمد، دربان صحن کشیک سوم , میرزا زین العابدین، خادم کشیک دوم , میرزا سید محمد، خادم کشیک سوم , اقا ربیع، فراش دارالسیاده کشیک سوم , محمد حسن، موذن کشیک سوم , تحصیلدار خبوشان , میرزا محمد رضا، خادم کشیک دوم , ملا زین العابدین، فراش حرم کشیک سوم , محمد علی، دربان صحن کشیک سوم , اقا مومن، فراش حرم کشیک سوم , اقا محسن، فراش حرم کشیک سوم , میرزا حسین، فراش توحیدخانه کشیک سوم , ملا محمد، دربان درطلا کشیک سوم , میرزا علی نقی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرسید رضا، فراش حرم کشیک سوم , اقا محمد، فراش حرم کشیک سوم , ملا محمد علی، دربان درمرصع کشیک سوم , شیخ جعفر، دربان صحن کشیک سوم , کاظم، دربان صحن کشیک سوم , میرزا محمد صادق، خادم کشیک سوم , اقا محسن، دربان صحن کشیک سوم , اقا باقر، کفشبان کشیک سوم , اقا علی اکبر، کفشبان باشی کشیک سوم , میرزا یوسف، فراش حرم کشیک سوم , اقا محمد رحیم، خادم کشیک سوم , میرزا فتح الله، فراش حرم کشیک سوم , اقا محسن، دربان کشیک سوم , میرزا یوسف، خادم کشیک دوم , تحصیلدار درزاب , 1182-‎1181ق , تحصیلدار طرق , تحصیلدار بلوک شهر , میرزا ابوالقاسم، خادم کشیک سوم , حاجی هادی، خادم کشیک دوم , اقا طالب، خادم کشیک دوم , میرسید علی، خادم کشیک دوم , میرسید علی، دربان صحن کشیک سوم , کربلایی، محمد بدیع، دربان صحن کشیک سوم , ملازمان، موذن کشیک سوم , اقا یحیی، دربان کشیک سوم , ملا خداویردی، دربان کشیک سوم , اقا میرزا عبدالحسین، مدرس کشیک سوم , اقا محمد علی، فراش پایین پا کشیک سوم , میر رضا، دربان کشیک سوم , میرخلیل، دربان کشیک سوم , میریوسف، دربان کشیک سوم
شماره ثبت:
36763
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. کشيک دوم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک دوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎3،7 , ‎4،8 , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎9،10 , ‎7،8 , ‎2،6،10 , ‎2،5،11 , ‎14،15 , ‎3،7،8 , خویشاوندان , ‎1،2،5 , کرباس , ‎13،15 , وظیفه , ‎1،17 , فراش خانه , طناب , ‎2،16،17 , ‎1،5،10 , فلزات قیمتی , انباردار , ‎1،5،20 , ‎10،11،16 , ‎2،5،18 , ‎2،20 , محمد شریف بن محمد رضا، موذن کشیک دوم , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , ‎1،5،16 , میرزا شمس الدین محمد، فراش باشی کشیک دوم , ملا ابراهیم، موذن کشیک دوم , ملا حسین، موذن کشیک دوم , ملا محمد، خادم کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک دوم , میرزا ابوطالب، خادم کشیک دوم , دارابی (پارچه) , گماشته تحویلدار , محمد تقی، موذن کشیک دوم , میرزا سلام الله، دربان درطلا کشیک دوم , محمد کاظم، دربان صحن کشیک دوم , ملا عظیم، دربان صحن کشیک دوم , محمد قاسم، دربان صحن کشیک دوم , محمد صادق، دربان درطلا کشیک دوم , مطهره , راویه , نوار , تحویلدار جواهر , محمد هادی، کفشبان کشیک دوم , رفرف , شله (پارچه) , اقا طالب، فراش کشیک دوم , میرسید محمد، فراش کشیک دوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک دوم , میرزا عسکری بن میرزا رفیع، خادم کشیک دوم , میرزا محمد حسین بن میرزا محمد امین، خادم کشیک دوم , میرزا ابوالقاسم، خادم کشیک دوم , ملا عابد، دربان صحن کشیک دوم , حاجی ربیع، فراش پایین پا کشیک دوم , میرطاهر، فراش کشیک دوم , میرزا کلب رضا بن میرزا عبدالعلی، خادم کشیک دوم , طباطبا، میر حسین بن میر اسماعیل، بخورسوز کشیک دوم , میرحسین بن میرزا ابوطالب، فراش کشیک دوم , میرزا علی اکبر بن میرزا ابراهیم، فراش کشیک دوم , میرسید حسن بن سید علی، فراش کشیک دوم , میرمعصوم بن میر علی نقی، فراش دارالسیاده کشیک دوم , میرابراهیم بن میر علی نقی، فراش توحیدخانه کشیک دوم , میرعلی اصغر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا طالب، دربان درمرصع کشیک دوم , ملا قدیم بن حاجی ابراهیم، دربان صحن کشیک دوم , محمد حسین بن حاجی حسن، دربان صحن کشیک دوم , علی اکبر بن حسن، دربان صحن کشیک دوم , ملا محمد بیگ بن قاسم علی، موذن کشیک دوم , اقا حسین، مدرس کشیک دوم , میراسماعیل بن میرزا ابراهیم، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا کتاب الله بن میرزا معز، فراش کشیک دوم , میرحسین بن میرزا امین الدین، دربان درطلا کشیک دوم , ملا اسحق بن حاجی ابراهیم، دربان صحن کشیک دوم , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , ملا کاظم بن محمد اشرف، کفشبان کشیک دوم , ملا حسن، موذن باشی کشیک دوم , طباطبا، میر سید محمد، خادم کشیک دوم , ‎2،5،16 , میرزا باقر بن میر علی اصغر، خادم کشیک دوم , ملا رحیم، موذن کشیک دوم , ملا حسن علی، مدرس کشیک دوم , میر سید مرتضی، خادم کشیک دوم , میر سید حسن بن میرزا باقر، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میر عبدالمطلب بن میر حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرباقر، فراش کشیک دوم , ملا علی اکبر، دربان درمرصع کشیک دوم , محمد صالح، دربان صحن کشیک دوم , میرزا محمد رضا، خادم کشیک دوم , میرابراهیم، دربان درمرصع کشیک دوم , حاجی محمد، دربان صحن کشیک دوم , ملا محمد علی، خادم کشیک دوم , 1163-‎1164ق , قطبی (پارچه) , میرزا محمد علی بن میرزا محمدرضا، سرکشیک اول , ‎1،5،18 , میرزا ابوالبقا میر ابوتراب، خادم کشیک دوم , میرزا حسن عسکری بن میرزا شمس الدین، خادم کشیک دوم , میر سلیمان بن میر علی اصغر، خادم کشیک دوم , میرسید محمد رفیع، خادم کشیک دوم , میرعبدالله بن میرزا اکبر، خادم کشیک دوم , میرزا حسین بن میرزا ندرا، خادم کشیک دوم , میرابوطالب بن سید محمد، بخورسوز کشیک دوم , میر سلطان حیدر بن میرزا شجاع، بخورسوز کشیک دوم , اقا محمد، خادم کشیک دوم , میرزا رضا، مشرف , ملا محمد تقی، دربان درمرصع کشیک دوم , محمد مهدی بن محد قاسم، دربان صحن کشیک دوم , محمد حسن بن محمد کاظم، دربان صحن کشیک دوم , حاجی میرحسین، فراش کشیک دوم , میرزا محمد مهدی، فراش کشیک دوم , میر علی نقی، فراش کشیک دوم , میرمحمد علی بن میر محمد تقی، فراش کشیک دوم , میرعبدالکریم بن میرمهدی، فراش کشیک دوم , میرصادق بن میر عبدالرحیم، فراش کشیک دوم , میرسید محمد بن میر سید میرزا، فراش کشیک دوم , میرابوطالب، فراش دارالسیاده کشیک دوم , میر محمد بن میر جمال، فراش دارالسیاده کشیک دوم , میر تاج الدین علی بن میر قاسم، فراش توحیدخانه کشیک دوم , زین العابدین، فراش توحیدخانه کشیک دوم , میرطاهر، فراش پایین پا کشیک دوم , میرباقر بن میر سلیم، فراش پایین پا کشیک دوم , ملا محمد رضا، فراش پایین پا کشیک دوم , ملا محمد رفیع، موذن کشیک دوم , محمد باقر بن حاجی جعفر، موذن کشیک دوم , ملا محمد علی بن ملا محمد سعید، مدرس کشیک دوم , میرسید حسین بن میر فصیح، کفشبان کشیک دوم , محمد صادق بن علی اکبر، کفشبان کشیک دوم
شماره ثبت:
36091
صورت جمع و خرج. مفرده. صرف اول. مستغلات. صورت جمع و خرج حاصل از مستغلات و سيورغالات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا محمد حسین، تحویلدار نقدی , حاجی مهدی، سرکار عمارت , صحن قدیم (صحن انقلاب) , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , وجوه هوایی , مستاجران , خبازی , کله پزی , بقالی , ‎3،5 , صباغی , ‎5،6 , سکوها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , مال و جهات , ‎3،7 , سیورغالات , رعایا , غله مثالثه , موقوفات , صحافی , خیاطی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , ‎4،5 , ‎9،11 , زرگری , قهوه خانه , واقفان , پیشطره , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , ‎6،8 , ‎2،8 , ‎3،6 , ‎2،4،6 , 16-‎1 , ‎1،3،5 , ‎2،7 , ‎1،9،10 , ‎2،11،12 , ‎1،3،4 , ‎9،13 , ‎3،5،6 , ‎13،16 , ‎2،3،6 , ‎15،16 , ‎3،4،5 , عصاری , وظیفه , عطاری , ‎2،13 , قصابی , جوزقه , ‎1،9،13 , مدرسه خیرات خان , مدرسه ملا محمد باقر , مدرسه پریزاد , یساول , ‎1،5،10 , ‎1،11،12 , اقا جعفر، خطیب , خورده فروشی , بازار زرگران , حمام اغچه (مشهد) , دارالضرب , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , رفوگری , طاحونه میرشیخم (مشهد) , حق الشرب , کلاه دوزی , کاشی فروشی , حلوایی , طباخی , نخودبریزی , علافی , بزازی , تنباکو فروشی , قنادی , کفشدوزی , چرخ اب , سبزی فروشی , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , صورت جمع و خرج , خان میر معین (مشهد) , عبده علی رضا الشریف (مهر‎1149) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , میرزا محمد جعفر، سرکشیک , نفقه القنات , حلاجی , سمساری , خرازی , کحال , مدرسه عباس قلی خان , وزیر اعظم , فخراباد (بجستان) , بازار عطاران , میرزا محمد صفی، وزیر , طاحونه رباط (مشهد) , اقا صادق، عزب تحویل خانه , اقا محمد، سقاباشی , اقا کریم، کشیک نویس , خان شاه وردی خان , مزرعه برق مزار (خواف) , دلاکی , بهله دوزی , عبده رضی بن محمد الرضوی (مهر؟) , بجستان (تون) , اقا حسین، حافظ , چاقشوردوزی , میرزا فیض الله، فراش باشی , اقا رضا، بیلدار باشی , نعلچه گری , میرزا امین، خادم , کوکنارخانه , صندوق سازی , اتوکشی , جماعت اعراب متفرقه , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی , نفخه خانه , اقا رفیع، خادم , بازار قنادان , بلوک جنابد (تون) , تیمچه بازار کفشدوزان , بازار خوانچه سازان , کماجی , مسحی دوزی , میرغیاث، فراش , زرکشی , محمد حسین خان، صاحب اختیار , 1172-‎1171ق , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد رضا الحسینی (مهر؟) , پاغ پایین پای مبارک , تیمچه بابا علی , میزرا مقیم، مدرس , اقا محمد، محرر , میرزا هدایت الله، خادم باشی , میرزا محمد رضی، ناظر مسجد جامع , استاد علی نقی،دلاک , اقا زمان، خباز , استاد عسگر، طحان , استادمحمد علی، طحان , یخدان توپخانه , خان هنود
شماره ثبت:
36033
  • تعداد رکورد ها : 20

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,427,908

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .