کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 36
پرداخت مواجب کارکنان کارخانه خدام در ماه جمادي الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
19908
گزارش تهيه خواروبار مصرفي کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
2132
گزارش تهيه خواروبار مصرفي کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مشاغل , سوخت , قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , مواد غذایی , کارمندان , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , خدام , کارخانه خادمی , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی , ‎1301ق , دربانان , رضوی، ذبیح الله (مهر‎1291) , فراشها , رضوی، عبدالحسین (مهر‎1278) , شریف، ابوالحسن (مهر‎1279) , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی (مهر‎1297) , معین الدوله , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر‎1291) , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی (مهر‎1281)(مهر‎1297) , رضوی، محمد تقی مشرف کارخانه خادمی (مهر‎1244)(مهر‎1287) , عبدالعلی (میرزا- ) خادم مامور کارخانه خدام , محمد علی (ملا- ) خادم مامور کارخانه خدام , عسگری (میرزاـ) خادم مامور کارخانه خدام , علی(اقا) خادم مامور کارخانه خدام , محمد رضا (میرزا- ) خادم مامور کارخانه خدام , عبدالوهاب (میرزا- ) حجار باشی , رضوی، محمد علی (مهر‎1277)(مهر‎1295) , طهرانی، صادق (سید- ) , رضوی، علی اکبر ابن محمد تقی (مهر‎1291) , شریف، عبدالرضا (مهر‎1298) , حسینی، عبدالجواد (مهر‎1300) , عبدالوهاب (سید- ) حجار باشی
شماره ثبت:
2129
گزارش تهيه خواروبار کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , مواد غذایی , تحویلدار , خدام , کارخانه خادمی , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی , ‎1299ق , چراغچیان , موءذنان , صحن نو (ازادی) , دربانها , صاحب جمع شماع خانه , صحن قدیم (انقلاب) , ایاغچی , رضوی، ذبیح الله (مهر‎1291) , فراشها , رضوی، عبدالحسین (مهر‎1278) , شریف، ابوالحسن (مهر‎1279) , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی , طباخان , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی , کفشبانها , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی (مهر‎1287) , معمارباشی , مشرف بیوتات , نایب الزیاره , امین تعمیرات , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی , محمد رضا (میرزا- ) خادم کارخانه , حسینی، عبدالجواد (مهر‎1222) , رضوی، محمد علی (مهر‎1277) , علی، خادم کارخانه , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر‎1251) , مشیر استانه مقدسه , کشیک نویسان , روزنامچه نویس , عبدالعلی (میرزا- ) خادم , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی (مهر‎1297) , مشرف چراغخانه , عبدالحسین (ملا- ) خادم کارخانه , قمرالسلطنه (نواب علیه عالیه- ) , لطف الله (ملا- ) فراش , محمد علی (حاجی- ) خادم , نواب والا، امان الله (میرزا- ) , عبدالکریم بیک , فتح الله (ملا- ) فراش , خواجه باشی، احمد (حاجی- )خادم , حسین (میرزا- ) خادم کارخانه , محمد مهدی (ملا- ) فراش کارخانه , ارباب، محمد رضا (حاجی- ) , عسگری (میرزا- ) خادم , حسن (میرزا- ) خادم , موسوی، رضوی، تقی ناظم کارخانه خادمی (مهر‎1283)
شماره ثبت:
2098
گزارش تهيه خواروبار کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , مواد غذایی , تحویلدار , خدام , کارخانه خادمی , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی , ‎1299ق , چراغچیان , موءذنان , صحن نو (ازادی) , دربانها , صاحب جمع شماع خانه , صحن قدیم (انقلاب) , ایاغچی , رضوی، ذبیح الله (مهر‎1291) , فراشها , رضوی، عبدالحسین (مهر‎1278) , شریف، ابوالحسن (مهر‎1279) , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی , طباخان , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی , کفشبانها , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی (مهر‎1287) , معمارباشی , نایب الزیاره , خوان سالار , امین تعمیرات , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی , محمد رضا (میرزا- ) خادم کارخانه , حسینی، عبدالجواد (مهر‎1222) , رضوی، محمد علی (مهر‎1277) , عبدالعلی (میرزا- ) خادم کارخانه , محمد علی (حاجی-ملا- ) خادم کارخانه , علی، خادم کارخانه , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی (مهر‎1283) , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر‎1251) , مشیر استانه مقدسه , کشیک نویسان , روزنامچه نویس , حسین (اقا-میرزا- ) خادم کارخانه , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی (مهر‎1297) , مشرف چراغخانه , عسگری،خادم کارخانه , نایب الزیاره ،عبدالله , ابراهیم (حاجی-میرزا- ) , پیشخدمت، محمد حسن , نایب الوزاره، مهدیخان خان , تقی (میرزاـ) ،فراش کارخانه , معین الدوله , خدام باشی ،احمد علی , حشمت الدوله، عبدالله (میرزا- ) , سهام الملک (حاجی- ) , عبدالحسین (ملا- ) خادم کارخانه , اقا جان (میرزا- )،ناظر , فتح الله (ملا- ) فراش کارخانه , کرمانی، حسن
شماره ثبت:
2097
گزارش تهيه خواروبار کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مشاغل , سوخت , قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , مواد غذایی , خدام , کارخانه خادمی , ‎1299ق , صحن نو (ازادی) , دربانها , صحن قدیم (انقلاب) , رضوی، ذبیح الله (مهر‎1291) , فراشها , رضوی، عبدالحسین (مهر‎1278) , شریف، ابوالحسن (مهر‎1279) , موسوی، سید مشیر، ناظر کارخانه خادمی , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی (مهر‎1287) , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی , عسگری (میرزا- ) خادم کارخانه , محمد رضا (میرزا- ) خادم کارخانه , مهدی (ملا- ) فراش کارخانه , حسینی، عبدالجواد (مهر‎1222) , رضوی، محمد علی (مهر‎1277) , عبدالعلی (میرزا- ) خادم کارخانه , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی (مهر‎1283) , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر‎1251) , علی (اقا- ) خادم کارخانه , محسن (میرزا- ) مشرف عمارات , محمد علی (حاجی-ملا- ) خادم کارخانه و فراش , محمد (اقا-سید- ) خادم کارخانه , احمد (سیدـ ) , محمد (کربلایی- ) موءذن , حسین (اقا-میرزا- ) خادم کارخانه , رجبعلی (حاجی-ملا- ) فراش کارخانه , محمد تقی (میرزا- ) فراش کارخانه , میرزا اقا، زیارتنامه خوان باشی , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی (مهر‎1297)
شماره ثبت:
2096
گزارش تهيه خواروبار کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , مواد غذایی , نقاره خانه , تحویلدار , خدام , کارخانه خادمی , ‎1299ق , چراغچیان , موءذنان , صحن نو (ازادی) , دربانها , صاحب جمع شماع خانه , صحن قدیم (انقلاب) , ایاغچی , رضوی، ذبیح الله (مهر‎1291) , فراشها , رضوی، عبدالحسین (مهر‎1278) , شریف، ابوالحسن (مهر‎1279) , موسوی، سید مشیر، ناظر کارخانه خادمی , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی , طباخان , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی (مهر‎1287) , معمارباشی , خان سالار , نایب الزیاره , امین تعمیرات , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی , محمد باقر (ملا- ) خادم کارخانه , موسوی، احمد، امین کارخانه خدامی (مهر‎1297) , مهدی (ملا- ) فراش کارخانه , حسینی، عبدالجواد (مهر‎1222) , رضوی، محمد علی (مهر‎1277) , رحیم (میرزا- ) فراش کارخانه , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی (مهر‎1283) , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر‎1251) , مفتولی،حسین , عسگری خادم کارخانه , مستخدمان , مشیر استانه مقدسه , کشیک نویسان , کفش بانها , روزنامچه نویس , مشرف چراغ خانه مبارکه , علی (اقا- ) خادم کارخانه , والا خان ناظر , سر تیپ محمد خان (مقرب الخاقان- ) , عبدالعلی (میرزا- ) خادم , محمد علی (ملا- ) خادم کارخانه , معین الدوله (اشرف والا- ) , نواب، محمد حسین , عبدالوهاب (حاجی) , محمد اسماعیل (اقا- ) خادم , محمد (سید- ) خادم , محمد رضا (میرزا- ) خادم , محسن (میرزا- ) مشرف عمارات , کرمانی، حسن، خادم کارخانه , کاظم (اقا-سید- ) خادم کارخانه , رمضان
شماره ثبت:
2095
گزارش تهيه خواروبار کارخانه خادمي و آمار استفاده کنندگان در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مشاغل , سوخت , قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , مواد غذایی , خدام , کارخانه خادمی , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی , ‎1299ق , صحن نو (ازادی) , دربانها , صحن قدیم (انقلاب) , رضوی، ذبیح الله (مهر‎1291) , فراشها , رضوی، عبدالحسین (مهر‎1278) , شریف، ابوالحسن (مهر‎1279) , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی , رضوی، محمد تقی، مشرف کارخانه خادمی (مهر‎1287) , موسوی، احمد، امین کارخانه خادمی , علی اکبر (ملا- ) فراش کارخانه , محمد رضا (میرزا- ) خادم کارخانه , موسوی، احمد، امین کارخانه خدامی (مهر‎1297) , مهدی (ملا- ) فراش کارخانه , حسینی، عبدالجواد (مهر‎1222) , رضوی، محمد علی (مهر‎1277) , مذهب باشی , رحیم (میرزا- ) فراش کارخانه , عبدالعلی (میرزا- ) خادم کارخانه , محمد علی (حاجی-ملا- ) خادم کارخانه , علی، خادم کارخانه , طبیب، عسکری (اقا-میرزا- ) خادم کارخانه , بابا (ملا-میرزا- ) خادم کارخانه , رجبعلی (ملا- ) خادم , موسوی، رضوی، تقی، ناظم کارخانه خادمی (مهر‎1283) , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر‎1251)
شماره ثبت:
2094
  • تعداد رکورد ها : 36

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,770,243

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .