کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
کمکهاي آستان قدس به فقرا و زوار در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , انفاق , اعراب , فقرا , پوشاک , زوار , ‎1285ق , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , کمکهای اقتصادی , موقوفه وزیر نظام , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , امور خیریه , اقا جان (میرزا- )،تحویلدار , موقوفات عتیقی , نظر علی (حاجی- ) تحویلدار , محمدحسن،مستوفی (مهر‎1282) , موقوفه حاجی علی‌اکبر خان , محمد شفیع بن محمد حسن، اعتماد التولیه، ناظم و سررشته دار (مهر‎1272) , حسینی،داود،ضابط کل اسناد (مهر‎1277) , رضوی، ابوالقاسم بن محمد رضی، همقلم (مهر‎1258؟) , حسنعلی، وزیراول (مهر‎1271) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، نایب ناظر کل (مهر‎1285) , رضوی، محمدصادق، وکیل (مهر‎1280) , رضوی، محمد صادق، ناظر کل (مهر‎1268) , محمدهاشم بن محمدتقی (میرزا-)، معین التولیه (مهر‎1272) , دبیرالملک حسینی، محمدحسین، متولی باشی استانقدس، 1225- ‎1297ق (مهر‎1273)
شماره ثبت:
19884
کمکهاي آستان قدس به سيد ابوالقاسم يزدي و کربلايي محمدقلي زوار تهراني در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
وکیل , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , انفاق , موقوفه ها , واقفان , ضابط کل اسناد , زوار , نشان (مهر؟) , موقوفه زواری , مشیر استانه مقدسه (مهر‎1290) , کمکهای اقتصادی , عبده الراجی مصطفی (مهر‎1284) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , مشیر استانه مقدسه , نایب ضابط , نایب ناظر , علی‌اکبر(اقاـ)،تحویلدار , محمدعلی (حاجی،ملاـ)،تحویلدار , همقلم , وزارت , سررشته همقلم , رضوی،محمدکاظم ،نایب ناظر , موتمن الملک انصاری،محمدسعید(میرزاـ خان)،متولی , حسینی، شهاب الدین بن داود، نایب ضابط (مهر‎1285) , خلیل‌الله ،همقلم (مهر‎1280؟) , انصاری، مصطفی، نایب التولیه (مهر‎1278) , محمدعلی وزیر اول (مهر؟) , سررشته استیفاء , سررشته معین التولیه , سررشته صدارت , سررشته وزارت اول , سررشته ناظم کل , حسینی،داود،ضابط کل اسناد (مهر‎1291؟) , محمدقلی ،ناظم کل (مهر‎1284) , حسینی،هادی،همقلم (مهر‎1285؟) , رضوی،ابوالقاسم ابن محمدرضی،همقلم استیفاء (مهر‎1258) , محمدحسن ،مستوفی (مهر‎1290؟) , زین‌العابدین ابن ابوالقاسم ،وزیر (مهر‎1276؟) , موتمن‌الملک انصاری ،محمدسعید (میرزاـ خان)،متولی باشی (مهر‎1282) , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر‎1287) , محمدهاشم ،معین‌التولیه (مهر‎1280؟) , حسینی،محمدجعفرابن محمدعلی ،صدر (مهر‎1240) , رضوی، محمدکریم ،وکیل (مهر‎1280) , محمدشفیع ،سررشته‌دار و ناظم دفتر (مهر‎1286) , همقلم استیفاء , سررشته کل و ناظم دفتر , نظارت کل , امانت کل , نیابت خاصه , یزدی،ابوالقاسم (حاجی سیدـ) , تهرانی،محمدقلی (کربلایی ـ) , حسن (اقامیرزاـ)،کلیددار حضرت خاص ال عبا
شماره ثبت:
19749
مخارج تعميرات در مزارع و باغات موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , باغها , موقوفه ها , تعمیر , ‎1284ق , مزرعه‌ها , مهر مبارک سر کار فیض اثار (مهر‎1282) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , اقا جان (میرزا- )،تحویلدار , هروی،اکبرعلی،امین تعمیرات , عباسخان،ناظم , معماران , محمدشفیع،اعتمادالتولیه،ناظم و سررشته دار(مهر‎1272) , نظر علی (حاجی- ) تحویلدار , حسینی، عبدالمومن، مشرف تعمیرات , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر؟) , حسینی،داود،ضابط کل اسناد (مهر‎1277) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , موسوی، ابوالحسن، امین کل , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسنعلی، وزیر اول (مهر؟) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم (مهر‎1258) , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر‎1282) , مجدالملک سینکی، محمد (میرزا خان-)، متولی باشی، 1224- ‎1298ق , مجدالملک سینکی، محمد (میرزا خان-)، متولی باشی، 1224- ‎1298ق (مهر؟) , اسدالله (میرزا-)، مباشر روزنامجات
شماره ثبت:
22982
پرداخت کمک هاي مالي به زوار از محل مصارف موقوفات حاجي علي اکبري در ماه ربيع الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , انفاق , ‎1291ق , زوار , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , کمکهای اقتصادی , نشان (مهر‎1272) , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1287) , عبده الراجی مصطفی (مهر‎1284) , حسینی، داود، ضابط اسناد (مهر‎1277) , خلیل الله، همقلم (مهر‎1283) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , امور خیریه , تحویلداران , وزارت , سررشته همقلم , علی‌اکبر (اقاـ)،تحویلدار استانقدس , رضوی،محمدصادق،ناظر کل استانه (مهر‎1287) , افوض امری الی‌الله،عبده محمدسعید(مهر‎1282) , محمدعلی (حاجی ملاـ)،تحویلدار استان قدس , محمدحسن،مستوفی (مهر‎1282) , موقوفه حاجی علی‌اکبر خان , نایب ضابط کل اسناد , سررشته استیفاء , سررشته معین التولیه , سررشته صدارت , سررشته وزارت اول , حسینی،محمدهادی،همقلم (مهر‎1275) , همقلم استیفاء , دفتر امانت کل , سررشته کل و ناظم دفتر , نظارت کل , رضوی، ابوالقاسم بن محمد رضی، همقلم استیفاء (مهر‎1258) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , موسوی، ابوالحسن، امین کل استان قدس (مهر‎1280) , وکالت استانه , رضوی،محمدکریم،وکیل استانه (مهر‎1281) , نیابت خاصه شریفه استانه , انصاری،مصطفی ،نایب خاصه (مهر‎1278) , نجفی، حسن، زاور , رشتی، محمد صادق، زوار , موتمن‌الملک انصاری ،محمدسعید (میرزاـ خان)،متولی باشی , محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل و ناظم دفتر (مهر‎1286) , حسینی، شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎1285) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر استانه (مهر‎1240) , محمدعلی،وزیر اول استانه (مهر‎1276) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر کل (مهر‎1297) , نیابت نظارت کل , مصطفی (مهر‎1275)
شماره ثبت:
19755
مخارج تعميرات حمامهاي وقفي و مربوطه به آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مشاغل , مستاجران , خبازی , قیمت ها , ابزار و وسایل , مقاطعه , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مسجدها , مصالح ساختمانی , روستاها , موقوفه ها , تعمیر , اب انبارها , معبرها , دستمزدها , نجار , کارگران , حمام اغچه , پاداش , موقوفه مهدی قلی خانی , حمام شاه , مغازه ها , میرزا بابا (مهر‎1290) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر؟) , امین صح (مهر‎1282) , مقنی , عبده الراجی مصطفی (مهر‎1284) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , ‎1293ق , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , حجار , حمامها , حسینی، بابا، مشرف باشی (مهر؟) , علی‌اکبر(اقاـ)،تحویلدار , محمدعلی (حاجی،ملاـ)،تحویلدار , ابراهیم (استاد- ) نایب معمار , معماران , موسوی، محمد، سرکاردار تعمیرات , خانه ها , موقوفه عتیقی , علی اکبر(استادـ) , حسینی، عبدالمومن، مشرف تعمیرات , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر؟) , حسینی، شهاب الدین بن داود، نایب ضابط (مهر‎1285) , تنقیه (لایروبی) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , خیابان (مشهد) , موسوی، ابوالحسن، امین کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر‎1283) , هروی، اکبرعلی، امین تعمیرات , هروی، اکبر علی، امین تعمیرات (مهر‎1287) , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر‎1292) , حسینی، عبدالمومن، مشرف تعمیرات (مهر‎1272؟) , حسینی، بابا، مشرف باشی تعمیرات , عتیقی، محمد، متولی موقوفه عتیقی , نورعلی بیک، متولی موقوفه مهدیقلیخان , عبدالعلی (ملا-)، فراش باشی، وکیل و متولی موقوفه مهدیقلیخان , محمدعلی بیک، متولی موقوفه مهدیقلی خان , حفر چاه , کریم، مقنی , حسن، مقنی , حسین (کربلایی ـ)،مستاجر حمام اغچه , صفر علی (استاد-) مقنی , محمد (استاد-)، مقنی , موسوی، محمد، سرکاردار (مهر‎1290) , محمدشفیع، اعتمادالتولیه، ناظم (مهر‎1292) , حسینی، بدرالدین، نایب التولیه (مهر‎1290) , رضوی، ذبیح الله، مهردار خاصه (مهر‎1292) , حسینی، محمدهادی، همقلم (مهر‎1288)
شماره ثبت:
22959
اسناد هزينه کارخانه‌هاي زواري و خادمي و پرداخت مواجب و انعام کارکنان آن در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , کارمندان , دستمزدها , کارخانه زواری , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , مشیر استانه مقدسه (مهر‎1291) , عبده الراجی مصطفی (مهر‎1284) , خلیل الله، همقلم (مهر‎1283) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , مشیر استانه مقدسه , حسن (حاجی میرزاـ)،ناظر کارخانه زواری , محمد (حاجی- ) طباخ کارخانه زواری , تحویلداران , دستمزدها (جنسی) , همقلم , سررشته همقلم , محمد حسین، ایاغچی، کارحانه زواری , رضوی،محمدصادق،ناظر کل استانه (مهر‎1287) , افوض امری الی‌الله،عبده محمدسعید(مهر‎1282) , محمدحسن،مستوفی (مهر‎1282) , نایب ضابط کل اسناد , سررشته استیفاء , سررشته معین التولیه , سررشته صدارت , سررشته وزارت اول , موسوی ،ابوالحسن ،امین کل استانه (مهر‎1280) , حسینی،محمدهادی،همقلم (مهر‎1275) , ابراهیم (میرزاـ)،ناظر کارخانه زواری , رضوی،ابوالقاسم ابن محمدرضی،همقلم استیفاء (مهر‎1258) , همقلم استیفاء , امانت کل , حسینی،داود،ضابط کل اسناد (مهر؟‎129) , وزارت استان قدس , حسینی،شهاب‌الدین ابن داود (میرزابزرگ)،نایب ضابط کل اسناد (مهر‎1285) , موتمن‌الملک انصاری ،محمدسعید (میرزاـ خان)،متولی باشی استانه،‎1231ـ‎1301ق , وکالت استانه , انصاری،مصطفی ،نایب خاصه (مهر‎1278) , محمدعلی،وزیر اول استانه (مهر‎1276) , علی‌اکبر (اقاـ)،تحویلدار استانه , محمدعلی (حاجی ملاـ)،تحویلدار استانه , شریف،ابوالقاسم ابن زین‌العابدین ،وزیر استانه (مهر‎1276) , نظارت کل استان قدس , محمد هاشم (میرزا- )، معین التولیه (مهر‎1287) , حسینی،محمدجعفرابن محمدعلی،صدر استانه (مهر‎1240؟) , ربیع‌الثانی ‎1291ق , حبیب‌الله(میرزاـ)،محرر کارخانه زواری , حسن (کربلایی ـ)،فراش کارخانه زواری , حسن (مشهدی- ) طباخ کارخانه زواری , هاشم (سیدـ)،شاگرد طباخ زواری , غلامرضا،دربان دوره کارخانه زواری , علی‌اکبر،دربان دوره کارخانه زواری
شماره ثبت:
19767

تعداد کل فراداده ها

2,391,262

تعداد منبع دیجیتال

158,213,194

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .