کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 16
گزارش مصرف شمع گچي و پيه و موم جهت روشنايي حرم مطهر و عمارات مبارکات در ماههاي محرم، ربيع‌الاول، ربيع‌الثاني، رجب
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , موقوفات , حرم امام رضا (ع) , خرید , روشنایی , شمع پیه , شمع گچی , موم صاف , روغن چراغ , حق الارض , شماع , ‎۱۳۰۱ق , ۱۰-‎۱ , رضوی، حاجی میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار خاصه , موم قرص , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , روغن نفت , معین الدوله قاجار، احمد میرزا بن عباس میرزا، نایب التولیه استان قدس رضوی، ۱۲۳۴-‎۱۳۰۶ق , میرزا علی اکبر، سررشته دار , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , معتمدالتولیه (مهر؟) , میرزا بابا الحسینی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , حسینی، میرزا محمد علی بن محمد هادی، همقلم , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , افوض امری الی الله محمد علی (مهر‎۱۲۸۷) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , الراجی محمد هاشم (مهر‎۱۲۸۷) , میرزا بابا (مهر؟) , عبده الراجی محمد قلی (مهر؟) , میرزا مرتضی، صاحب جمع شماعی خانه , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , حاجی ملامحمد علی بن ملا محمد، تحویلدار , محمد هادی الحسینی (مهر‎۱۲۹۵) , محمد رضی ابن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , رضوی، میرزا محمد رضی ابن ابوالقاسم، همقلم , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۹۷) , موسوی، حاجی میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات , بدرالدین الحسینی (مهر‎۱۲۹۵) , حسینی، حاجی میرزا بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر‎۱۲۰۰) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۴) , ابوالقاسم ابن عبدالکریم الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن عبدالکریم، وکیل استانه , عبده محمد مهدی الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد مهدی، نایب ناظر , مشیراستانه مقدسه (مهر‎۱۲۸۹) , عبده الراجی خلیل الله بن میرزا موسی، همقلم , عبده محمد علی الحسینی (مهر‎۱۲۸۹) , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار , محمد هاشم ابن محمد الحسینی (مهر‎۱۲۹۵) , محمد ابن محسن الرضوی (مهر؟)
شماره ثبت:
۱۷۹۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۷۹۱
تهيه نفت و روغن چراغ جهت مصارف روشنايي صحنين مقدس در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
صحن قدیم (صحن انقلاب) , موقوفات , خرید , روشنایی , روغن چراغ , صحن جدید (صحن ازادی) , شماع , ‎۱۳۰۱ق , مصارف وقف , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , روغن نفت , معین الدوله قاجار، احمد میرزا بن عباس میرزا، نایب التولیه استان قدس رضوی، ۱۲۳۴-‎۱۳۰۶ق , میرزا علی اکبر، سررشته دار , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , معتمدالتولیه (مهر؟) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , حسینی موسوی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , معین الدوله (مهر‎۱۲۷۶) , حسینی، میرزا محمد علی بن محمد هادی، همقلم , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۵) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , عبده الراجی محمد قلی (مهر؟) , میرزا مرتضی، صاحب جمع شماعی خانه , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , حسینی، حاجی میرزا بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , حاجی ملا محمد علی بن ملا محمد، تحویلدار , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎۱۲۸۷) , عبده محمد علی الحسینی (مهر‎۱۲۸۵) , موسوی، حاجی میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات , بدرالدین الحسینی (مهر‎۱۲۵۴) , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد کاظم بن میرزا محمد صادق، نایب ناظر , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۵) , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , مشیر استانه مقدسه (مهر‎۱۲۰۰) , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎۱۳۰۰)
شماره ثبت:
۱۸۳۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۸۳۶
پرداخت مواجب به کارکنان دفترخانه آستان قدس در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎۲،۴ , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , کاغذ نقش برجسته , ‎۱۳۰۸ق , ‎۲،۳ , موقوفه رکن الدوله , ‎۱،۴ , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ‎۴،۱۸ , ۲۴-‎۱ , ‎۱،۲۱ , ‎۲،۴،۹ , ‎۴،۷ , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , العبد محمد مهدی الرضوی (مهر؟) , محمد شفیع (مهر‎۱۲۹۸) , الراجی محمد هاشم (مهر‎۱۲۸۷) , احمد (مهر‎۱۳۰۵) , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , علی محمد الحسینی (مهر؟) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , یا ابوالقاسم (مهر‎۱۲۸۱) , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , معتمدالتولیه (مهر‎۱۳۰۷) , الراجی محمد علی الرضوی (مهر‎۱۳۰۳) , نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۸) , عبده الراجی خلیل الله (مهر؟) , مشیر استانه مقدسه (مهر؟) , میرزا ابوطالب، عزب دفترخانه پنج کشیک , حسینی، میرزا محمدعلی بن محمدهادی، همقلم , قوام التولیه (مهر؟) , محمد کاظم بن محمدصادق الرضوی (مهر؟) , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , ابوالقاسم ابن عبدالکریم الرضوی (مهر؟) , معین التولیه موسوی، محمدهاشم میرزا بن محمدتقی میرزا، معین استانه , ‎۸،۱۸ , موتمن التولیه حسینی، میرزا علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی , محمد علی الحسینی (مهر‎۱۳۰۶) , ملاعبدالجواد، عزب دفترخانه , میرزا علی نقی بن محمد رحیم، محرر دفترخانه , شهاب التولیه رضوی، شهاب الدین علی بن محمدرضا، محرر دفترخانه , محمد اسماعیل، سررشته دار , رضوی، میرزا محمدعلی بن میرزا محمدرضی، همقلم مستوفی , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر؟) , سلیمان الشریف (مهر‎۱۲۹۵) , محمود الحسینی مشیر استانه مقدسه (مهر‎۱۳۰۸) , رضوی، میرزا محمد علی بن سیدمحمد، رییس دفتر استانه , اعتمادالتولیه، میرزا محمدشفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , محمد اسمعیل (مهر‎۱۳۰۷) , حسینی، میرزا محمود بن حسن، مشیر استانه , حسینی، میرزا احمد بن میرزا یحیی، محرر دفترخانه , میرزا بزرگ، محرر دفترخانه , هو علی الحق حسین الحسینی (مهر‎۱۳۰۲) , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۳۰۸) , رضوی، میرزا محمدکاظم بن میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , رضوی، میرزا محمد مهدی بن میرزا محمدکاظم، نایب ناظر , قزوینی، میرزا محمد علی بن محمد ابراهیم، فراش دفتر , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار
شماره ثبت:
۲۱۰۰۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۰۰۶
هزينه هاي مربوط به انجام تعميرات حرم مطهر، اماکن متبرکه و برخي از موقوفات در مشهد
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اکثر صفحات , دکان , مقرری , خبازی , بقالی , ‎۳،۵ , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , صباغی , هزینه ها , جارو , سکوها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎۱،۳ , ‎۳،۷ , مقاطعه , سرکار , ‎۴،۶ , ‎۵،۹ , لایروبی , اجرت , مصالح ساختمانی , خیاطی , نهرخیابان (نهرشاهی) , نقاره خانه , ‎۹،۱۱ , دفتر روزنامچه , تحویلدار , چلچراغ ها , کشیک خانه دربانان , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , ضریح امام رضا , مزار عباس میرزا , چلچراغ شاهی , شرفه ضریح , تنظیف , چراغانی , کارخانه خادمی , کتابخانه استان قدس رضوی , کشیک خانه خدام , شربت خانه , معبرها , تعمیرات , سقاخانه کشیک خانه , ‎۱،۵ , مدرسه علی نقی میرزا , شمعدان ها , پیش روی مبارک , پیشطره , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , کرایه حمل , بالاسر مبارک , درهای حرم امام رضا , حجره ها , کویزه , حوض خانه , ‎۱۲۹۸ق , تحویل خانه فراشان , مدرسه میرزا جعفر , ‎۱،۱۱ , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات , ‎۳،۹ , ‎۳،۱۳ , ‎۷،۸ , درشمشاد , گنبد الله وردی خان , چاه ها , سقاخانه , صفه ها , زاغوته , تحویل خانه , حمالی , بام های حرم امام رضا , درنقره , دارالشفاء امام رضا , ‎۱،۳،۷ , احمد (مهر‎۱۲۹۴) , ‎۹،۱۱،۱۳ , ‎۱،۱۲،۱۳ , باغ اصف الدوله (مشهد) , پارچه , برف روبی , چاهجو , قنات ها , ‎۱،۳،۱۵ , ‎۴،۶،۸ , کارخانه زواری , خیاط , ساعت های حرم امام رضا , نجار , ‎۵،۱۳ , عطاری , نقاش , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , کاشی کاری , بازار بزازان , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , افوض امری الی الله محمد علی (مهر؟) , حسینی ، میرزا موسی، صدراستانه , الراجی عبدالمومن الحسینی (مهر‎۱۲۷۷) , امین صح (مهر‎۱۲۸۲) , چارپایان , الراجی محمد هاشم (مهر‎۱۲۸۷) , حسینی، میرزا عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , بام حرم امام رضا , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۳) , ضریح پوش , عبده الراجی محمد قلی (مهر؟) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , بدرالدین الحسینی (مهر‎۱۲۵۴) , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , معمارباشی , هروی، اخوند ملا اکبر علی بن ملا غلام رضا، امین غلات , ‎۹،۱۵ , انبارها , سنگ های قیمتی , اینه , فرش های حرم امام رضا , تیمچه حکاکان , بست بالا (بست شیخ طوسی) , سراج , بازار حجاران , استاد محمد صادق، معمارباشی استانه , بیلدار , سفیدکاری , سنگ فرش , مزرعه گودسلوک (مشهد) , چوب انداز , گلگیر , قاب ها , اکبر علی (مهر‎۱۲۸۷) , شیشه فرنگی , دهان باز , امین صح (مهر‎۱۲۸۰) , سردرهای حرم امام رضا , مشرف باشی (مهر؟) , سرانداز , درخت کاری , پل ها , صندوق پوش , تخلیه فاضلاب , اجاق ها , طراحی باغ , باغ سالار (مشهد) , انبار شیشه گرخانه , خشت طلا , ابوالحسن الموسوی (مهر‎۱۲۸۰) , الراجی محمد علی (مهر‎۱۲۷۶) , میرزا علی اکبربیگ، تحویلدار , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎۱۲۹۶) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎۱۳۰۰ق , عمارت اصف الدوله , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , محله سرشور , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی، ؟-‎۱۳۰۵ق , حسینی، سیدمحمد، سرکاردار تعمیرات , لاله های ضریح امام رضا , حاجی ملامحمدعلی بن ملا محمد، تحویلدار , محمدهادی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , خازن الملک (مهر‎۱۲۷۸) , خازن الملک، حاجی محمد رحیم خان، صندوق دار دربار، ۱۲۴۱-‎۱۳۱۱ق , الراجی محمد حسن بن احمد (مهر‎۱۲۹۴) , لا اله الا الله هو الرحمن الرحیم (مهر‎۱۲۸۶) , سپهسالار اعظم (مهر؟) , سپهسالار قزوینی، حاج میرزا حسین خان بن میرزا نبی خان، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۴۳-‎۱۲۹۸ق , معین التولیه، محمدهاشم میرزا، معین استانه , میرزا محمدعلی، سررشته دار , حسینی، حاجی میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , سید محمد الرضوی (مهر‎۱۲۹۶) , رضوی، سیدمحمد بن شمس الدین، خزانه دار , عبده الراجی محمد صادق (مهر‎۱۲۷۸) , العبد سید محمد (مهر‎۱۲۸۶) , حصیر پوش , قالی ابریشمی
شماره ثبت:
۲۲۷۲۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۲۷۲۵
صورت مخارج و مصارف کارخانه‌هاي مبارکه براي تهيه شام زوار از اول ماه شوال تا آخر ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۷۷ -۱۲۷۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , هزینه ها , جارو , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , صفاری , ظروف مسی , اجرت , تغذیه , برنج , گوشت , موسوی، حاجی میرزا موسی، همقلم متولی , موسوی، حاجی سید ابوالحسن خان، امین موقوفات استانه , روغن چراغ , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , زوار , حمالی , تنباکو , فلفل , تامین موادغذایی , سبزی , روغن زرد , سرکه , نخود لپه , ابغوره , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎۱۳۰۰ق , بادنجان , نخود , هیزم شکن , عبده محمد حسین بن فضل الله الحسینی (مهر‎۱۲۴۶) , الراجی عبدالحی الرضوی (مهر‎۱۲۶۸) , رضوی، میرزا عبدالحی، وکیل استانه , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , محمد شفیع بن محمد حسن (مهر‎۱۲۷۲) , میرزا حسن علی، تحویلدار باشی , افوض امری الی الله عبده ابوالقاسم (مهر؟) , میرزا محمد حسن، همقلم , عبده حسن علی (مهر‎۱۲۶۹) , الراجی محمد صادق الرضوی (مهر‎۱۲۶۸) , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎۱۲۷۷) , عنبر , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , یا موسی لا تخف (مهر‎۱۲۶۸) , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , الواثق الراجی محمد کاظم الرضوی (مهر‎۱۲۷۲) , الراجی وزیر (مهر‎۱۲۷۲) , شیره انگور , ابوالحسن الموسوی (مهر‎۱۲۷۷) , ملا حسن علی بن غلام رضا، امین کارخانه زواری , رضوی، میرزا محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدر استانه , ۱۲۷۷-‎۱۲۷۸ق , موسوی، میرزا سید صفی بن حاجی سید ابوالحسن خان، ناظر مطبخ , الراجی هادی الحسینی (مهر‎۱۲۷۲) , عبده الراجی محمدحسن (مهر‎۱۲۷۷) , محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , محمد رضی بن ابوالقاسم (مهر‎۱۲۵۸) , محمد جعفر الحسینی (مهر‎۱۲۶۸) , عضدالملک حسینی، میرزا محمد حسین بن فضل الله، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎۱۲۸۴ق
شماره ثبت:
۲۵۴۳۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۵۴۳۲
صورت مخارج و مصارف کارخانه مبارکه براي تهيه شام زوار و نهار و شام خدام در ماه ربيع‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۷۷
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
حقوق و دستمزدها , کارکنان , مشاغل , سوخت , دربان , ‎۳،۵ , هزینه ها , جارو , برخی صفحات , ‎۳،۷ , ‎۵،۷ , صفاری , مجموعه , اجرت , مشرف , خرید , برنج , زرشک , زعفران , گلاب , گوشت , موقوفات مطلقه , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , نهرخیابان (نهرشاهی) , خادم , ‎۱۲۷۷ق , شمع پیه , کشیک های پنج گانه , دفتر روزنامچه , تعمیر , روغن چراغ , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (ناصری) , شماع , موذن , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , فراش , زوار , کشیک نویس , ‎۳،۵،۶ , روغن , ‎۳،۵،۷ , موسی (مهر‎۱۲۷۴) , تنباکو , خورش , فلفل , تامین موادغذایی , دارچین , زیره , ماست , سبزی , روغن زرد , خربزه , حمامی , تخم مرغ , سکنجبین , سرکه , نخود لپه , ابغوره , پنیر , پیاز , الو بخارا , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎۱۳۰۰ق , بادنجان , نخودبرشته , سرکه شیره , خمیر , افشره , مربای بالنگ , مربای زرشک , سفره شوی , نخود , بالنگ , لیموی عمانی , هیزم شکن , لوبیای سفید , عبده محمد حسین بن فضل الله الحسینی (مهر‎۱۲۴۶) , الراجی عبدالحی الرضوی (مهر‎۱۲۶۸) , رضوی، میرزا عبدالحی، وکیل استانه , رضوی، میرزا محمد کاظم، ناظر , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , محمد شفیع بن محمد حسن (مهر‎۱۲۷۲) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل , میرزا حسن علی، تحویلدار باشی , میرزا محمد حسن، همقلم , عبده حسن علی (مهر‎۱۲۶۹) , الراجی محمد صادق الرضوی (مهر‎۱۲۶۸) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , قصابی , نشان (مهر‎۱۲۷۲) , حلوا , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎۱۲۵۵) , الراجی الی الله محمد حسن (مهر‎۱۲۷۲) , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , الراجی هادی الحسینی (مهر‎۱۲۷۵) , الواثق الراجی محمد کاظم الرضوی (مهر‎۱۲۷۲) , افوض امری الی الله عبده ابوالقاسم (مهر‎۱۲۷۴) , شریف حسینی، میرزا علی نقی بن محمد رحیم، مستوفی , محمد جعفر الحسینی (مهر‎۱۲۵۵) , مباشر روزنامچه , شیره انگور , کوفته , اب کش , سنگاب , ملا حسن علی بن غلام رضا، امین کارخانه زواری , سید صفی (مهر‎۱۲۷۴) , الراجی وزیر (مهر‎۱۲۷۵) , طلاکاری , محمد تقی الرضوی (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدر استانه , عبده علی نقی بن محمد رحیم (مهر‎۱۲۷۱) , حسن علی (مهر‎۱۲۷۶) , موسوی، میرزا سید صفی بن میرزا ابوالحسن خان، ناظر مطبخ , حسینی، میرزا محمد حسن بن هدایت الله، دربان ضریح , گارد , عضدالملک الحسینی، میرزا محمد حسین بن فضل الله، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎۱۲۸۴ق
شماره ثبت:
۲۵۴۵۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۵۴۵۱
پرداخت مواجب به ميرزا داود حاجب التوليه فراش باشي کل در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۲۰۵۰۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۵۰۰
پرداخت مواجب کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اکثر صفحات , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غله مثالثه , موقوفات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ۳۰-‎۱ , صحن جدید (صحن ازادی) , تنظیف , ‎۱۳۰۱ق , کفشبان صحن جدید , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , معتمدالتولیه (مهر؟) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , میرزا بابا الحسینی (مهر؟) , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد علی بن محمد هادی، همقلم , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , العبد محمد مهدی الرضوی (مهر؟) , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , عبده محمد علی الحسینی (مهر‎۱۲۹۸) , موسی الحسینی (مهر؟) , مشیر استانه مقدسه (مهر؟) , میرزا محمد تقی، سررشته دار , میرزا محمد بن حسن علی، نایب وزیر , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , عضدالدوله (مهر؟) , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , غله مناصفه , محمد باقر، باغبان باغ مصلی , موسوی، سید محمد، سقای سقاخانه کشیک خانه , رضوی، محمد مهدی، نایب النظاره , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۸) , رضوی، سید محمد، رییس دفتر استانه , حاجی میرزا محمد، بخورسوز حرم , شهاب الدین محمد بن داود الحسینی (مهر؟) , ملا حسن، فراش بام حرم , معتمدالتولیه، میرزا بابا , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۱) , محمد رضا، سرایدار دارالتولیه , حاجی سید عبدالوهاب، فراش درنقره انیس الدوله , عضدالدوله قاجار، سلطان احمد میرزا بن فتحعلی، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۳۴-‎۱۳۰۶ق , مزرعه کشف(مشهد) , الراجی سید محمد الرضوی (مهر‎۱۲۸۶) , حاجی میرزا کوچک، حکیم باشی دارالشفاء , موسوی، حاجی میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , رضوی، میرزا محمد کاظم بن میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , ملا حسن علی، رییس مستحفظین اشجار نهرخیابان , محمد اکبر , عباس، مستحفظ اشجار نهرخیابان , مستحفظ اشجار ابراهیم اباد , غلام رضا، فراش چاه خانه , رضوی، عبدالرضا، مهردار خاصه , شیرازی، میرزا جلال الدوله بن میرزا نصرالله، مدرس
شماره ثبت:
۲۰۵۰۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۵۰۹
پرداخت پول به شيخ محمد جعفر در ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎۱۳۰۰ق , میرزا اقاخان، ناظر , متولی باشی استان قدس رضوی , روحانیان , میرزا علی اکبر، سررشته دار , کمک های نقدی , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , اعتمادالتولیه (مهر؟) , محمد هادی الحسینی (مهر‎۱۲۹۴) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , رضوی، میرزا سید محمد، رییس دفتر استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , ۲-‎۱ , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۴) , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , حاجی ملا محمد علی بن حاجی ملا محمد، تحویلدار , کمک های جنسی , تسلیم , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , سید محمد الرضوی (مهر‎۱۲۹۴) , محمد رضی ابن ابوالقاسم، همقلم , موسوی، حاجی میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن، امین کل موقوفات استانه , علی اکبر (مهر‎۱۲۷۵)
شماره ثبت:
۲۰۵۱۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۵۱۶
پرداخت پوستين به آقا ميرزا محمد صادق مجتهد در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , قیمت ها , ‎۱۳۰۰ق , میرزا اقاخان، ناظر , علما و مجتهدان , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , میرزا علی اکبر، سررشته دار , چلواری (پارچه) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۰۳ق , میرزا بابا الحسینی (مهر؟) , علی اکبر (مهر؟) , رضوی، میرزا سید محمد، رییس دفتر استانه , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , حاجی ملا محمد علی بن حاجی ملا محمد، تحویلدار , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر؟) , سید محمد الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎۱۲۸۷) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن میرزا موسی، همقلم دفترخانه , الراجی محمدهاشم (مهر؟) , پوستین کابلی , حسینی، میرزا محمد هادی بن میرزا محمد مهدی، مباشر تعمیرات , محمد هادی الحسینی (مهر‎۱۲۹۸) , افوض امری الی الله محمد علی (مهر‎۱۲۷۸) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۹) , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , میرزا محمد صادق، مجتهد
شماره ثبت:
۲۰۵۱۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۵۱۷
  • تعداد رکورد ها : 16

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .