کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
اوارجه. التحاويل و التحاصيل. التحاويل. جماعت. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به جماعت متفرقه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , هزینه ها , فالیز , مزرعه قزل حصار (مشهد) , موقوفات , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , محصولات کشاورزی , مزرعه کاهون (مشهد) , دای کشی , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه دنجان (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , بذر خربزه , ‎1090ق , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , قنات اخنجان (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , تخم فروش , استاد قلی، چاهجو , استاد محمد علی بن استاد جمال، چاهجو , قنات مزرعه حسن اباد (جام) , قنات چاهشک (مشهد) , لستاد محمد رضا، چاهجو , استاد بیگ محمد، چاهجو باشی , اخنجانی، ملا علی شیر , استاد ابوالقاسم بن محمد زمان، جیلوپز , استاد خداوردی، چاهجو , استاد افضل بن استاد ابول، جیلوپز , استاد محمد صادق بن استاد حاجی، جلیوپز , فالیز مزرعه دنیه تپه (مشهد)
شماره ثبت:
32247
اوارجه. سايرالوجوه. ساير وجوهات دريافتي توسط آستان قدس و مخارج صورت گرفته از محل آن در يونيت ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
35011
مجمل جمع و خرج. مفرده. صرف اول. سايرالوجوه. ساير وجوهات نقدي و جنسي دريافتي آستان قدس در لوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , معاملات , مواجب , درامدها , ‎3،4 , ‎1،2 , قیمت ها , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , مرسوم , مال و جهات , زارع , کتان , رسوم , وکیل , بلوک میان ولایت (مشهد) , موقوفات , بیگلربیگی , اسفراین , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , کرمان , ‎1،5 , ‎2،3 , روغن , نخود , وظیفه , خزانه , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , محصولات کشاورزی , جوین , بلوک جاغرق (مشهد) , صاحب نسق , داروغه , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , حق الشرب , بلوک جورمکن (مشهد) , دفتر خانه , مندو , درخت ها , دفتر همقلم , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , حق المیاه , قصبه فرهادجرد (جام) , تسعیرنامه , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , محتسب مشهد , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , رسم التحصیل , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه رادقان (سمنان) , باغ وزیر , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , قنات نو (زاوه) , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه ده شکر (هرات) , فورلاس (جام) , مزرعه کوشمغان (سمنان) , مزرعه ایلیاتو سفلی (فورلاس) , مزرعه ایلیاتو علیا (فورلاس) , رافعانه , میرزا طاهر، وزیر , ‎1125ق-‎1124ق , حسینی، میرزا عبدالله بن محمد داود، نایب متولی استان قدس رضوی , محمد تقی اقا، محصل خیابان , محمد تقی اقا، تحصیلدار
شماره ثبت:
34602
توجيهات و مقررات. توجيهات. حق‌النظاره. پرداخت حق‌النظاره به افراد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , 4-‎1 , کارکنان , مشاغل , ناظر , ‎1،2 , مستاجران , فالیز , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , حق النظاره , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , اسفراین , حقوق و دستمزدها (جنسی) , تنباکو , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , باغ ها , باقلا , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , انباردار , مزرعه حمدی (نیشابور) , تعلیقچه , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , قصبه جنابد (تون) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مندو , غله مناصفه , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , مزرعه کسلانجرد(مشهد) , مزرعه کوشنجد (مشهد) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , ‎1147ق , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , قریه درود (نیشابور) , مزرعه علیاباد (نیشابور) , ضابط محصول , مزرعه کلاتچه علی (نیشابور) , مزرعه چاهشک (مشهد) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه شیرمرغ (بیرجند) , محال فورلاس (جام) , سواد تعلیقچه , طاحونه احمداباد (خواف) , تحصیلدار مال و جهات اسفراین و جوین , میرزا محمد ابراهیم، طبیب , مزرعه جزند (مشهد) , طاحونه اخلومد (مشهد) , جوین (اسفراین) , ضابط محصولات مزرعه طرق , مزرعه ایلیاتوی (جام)
شماره ثبت:
35391
سررشته. اوارجه. ابواب المال. مشهد مقدس. زراعات و باغات. محصولات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از زراعات و باغات آستان قدس در مشهد و مخارج صورت گرفته از آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
35878

تعداد کل فراداده ها

3,307,921

تعداد منبع دیجیتال

177,281,031

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .