کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 14
پرداخت و رسيد مواجب و مستمري کارکنان وابسته به آستان قدس درماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , حفاظ , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , موقوفه ها , فراشان , دستمزدها , دارالتولیه , اعتضاد التولیه , معتمد السلطان , دفترخانه ـ دارالتولیه , مقبره‌ها , حسینی، حسن ، ناظم کل تعمیرات , امنای استان قدس , محمدصادق (حاجی ملا-)، حافظ (مهر؟) , محمدصادق (حاجی،ملاـ)،حافظ , محمد(میرزاـ)،نصیرالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی،داود،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف(مهر‎1314) , حسینی،داود،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف , شجاع‌الدوله ،سامخان ـ ‎282ق , موسوی،محسن ابن مهدی،حافظ , قوام (میرزاـ) ،فراش , حسینی ،اسماعیل ،حافظ(مهر‎1311) , خان بابا(ـ خان) , صدیق‌الدوله نوری،محمدرضا (میرزاـ)،متولی باشی استان قدس (مهر‎1317) , رضوی، ابوالحسن، خازن التولیه، تحویلدار خاصه , سررشته‌دار تولیت , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل (مهر‎1317) , شعبان ‎1318ق , نصیرالملک انصاری، ابوالقاسم (میرزاـ)،متولی باشی استان قدس (مهر‎1311) , حسینی،حسن ،ناظم کل تعمیرات (مهر‎1268) , مدیرالدوله ،محمود(میرزاـ خان)،متولی‌باشی استان قدس , قوام (میرزا- ) فراش (مهر؟) , محمدتقی ،حافظ(مهر‎1305) , موسوی، محسن ابن مهدی، حافظ (مهر؟) , رضوی، ابوالحسن، خازن التولیه، تحویلدار خاصه (مهر‎1316؟) , حسینی، محمدعلی، معین الکتاب (مهر‎1318) , موقوفه مدیرالدوله , مهدی ابن علینقی (میرزا-) , محمد ابن علینقی (میرزاـ) , حسینی،علینقی، امین وظایف , تقی (ملا- ) حافظ , اسماعیل (حاجی،میرزاـ)، حافظ , مهدی(میرزاـ)، معاون کتابخانه , حسینی، محمدعلی، معین النیابه , محمد (میرزا-)، نایب خازن التولیه , مزار رضاقلیخان ایلخانی ــ زعفرانلو،رضاقلی(ـ خان)، ـ ‎1249ق , زعفرانلو،رضاقلی، ـ ‎249ق
شماره ثبت:
17077
پرداخت مواجب به ميرزا احمد معاون دفتر آستان قدس در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , دارالتولیه , اعتضاد التولیه , رییس دفتر استانه (مهر‎1312) , امین التولیه , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , ابوابجمعی , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , برات نویس , وزیر وظایف , امین دفتر , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , مجیرالسلطان (مهر‎1315) , دفتر نایب وزارت اول , سررشته انتظام دفتر , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر استیفاومعتمد التولیه , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر کل (مهر‎1315) , دفتر مشرفباشی کل , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎1309) , محمدطاهر بن احمد، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎1310) , احمد (میرزا-)، معاون دفترخانه , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا-)، متولی باشی , محمداسماعیل، سررشته دار کل (مهر‎1307) , وزیر اعظم (مهر‎1317) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1319)
شماره ثبت:
21787
پرداخت مواجب به امام جمعه خادم ضريح مطهر در ماه ذيقعده و بقيه کارکنان ضريح مطهر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , حرم مطهر امام رضا (ع) , ضریح مطهر امام رضا (ع) , دستمزدها , اعتضاد التولیه , امین التولیه , دستمزدها (جنسی) , ابوابجمعی , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , برات نویس , وزیر وظایف , امین دفتر , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , دفتر سررشته دار کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر نیابت وزارت اول , مجیرالسلطان (مهر‎1315) , سررشته انتظام دفتر , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , امام جمعه،خادم ضریح مطهر , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , احمد (حاجی میرزاـ )،دربان ضریح مطهر , محمدرضا (حاجی میرزاـ)،فراش ضریح مطهر , دفتر استیفا و معتمد التولیه , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎1309) , محمدطاهر بن احمد، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎1310) , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا-)، متولی باشی , محمداسماعیل، سررشته دار کل (مهر‎1307) , محمدتقی، انتظام دفتر (مهر‎1319) , مرتضی (حاجی شیخ-)، فراش ضریح مطهر , مشرفباشی کل
شماره ثبت:
21783
پرداخت مواجب به مدرسان و معلمان در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , مکتب خانه‌ها , دستمزدها , اعتضاد التولیه , رییس دفتر استانه (مهر‎1312) , قوام التولیه , امین التولیه , دستمزدها (جنسی) , ابوابجمعی , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , برات نویس , وزیر وظایف , امین دفتر , دفتر مخصوص , دفتر صدارت , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , دفتر سررشته دار کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر نیابت وزارت اول , مجیرالسلطان (مهر‎1315) , سررشته انتظام دفتر , دفتر امانت , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، عماد التولیه، سرکشیک سوم (مهر‎1310) , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1304) , شریف، اسدالله بن عبدالعلی، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1319) , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر (مهر‎1293) , ابهری، هدایت الله (حاجی میرزا-)، مدرس , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1315) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎1317) , دفتر استیفا و معتمد التولیه , سررشته همقلم و صدیق دفتر , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎1309) , محمدطاهر بن احمد، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎1310) , بزرگ (ملا اقا)، مدرس , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا-)، متولی باشی , محمداسماعیل، سررشته دار کل (مهر‎1307) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، همقلم و صدیق دفتر (مهر‎1289) , وزیر اعظم (مهر‎1317) , محمد باقر (میرزا-) مدرس , مرتضی (شیخ ـ)، معلم اطفال مکتب خانه , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1319) , حسینی، محمدبن ابوالقاسم، مشیرالتولیه، سررشته دار کل بیوتات (مهر‎1319) , موتمن‌التولیه مشرفباشی کل
شماره ثبت:
21772
پرداخت مواجب به کارکنان نقاره‌خانه در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , نقاره خانه , دستمزدها , اعتضاد التولیه , ابوابجمعی , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , وزیر وظایف , امین دفتر , دفتر استیفاء معتمدالتولیه , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته ناظم دفتر , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر نیابت وزارت اول , مجیرالسلطان (مهر‎1315) , سررشته سررشته‌دار , سررشته برات نویس , دفتر ضابط کل اسناد , دفتر نایب ضابط کل اسناد , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر تولیت , حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، عماد التولیه، سرکشیک سوم (مهر‎1310) , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1304) , شریف، اسدالله بن عبدالعلی، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1319) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد (مهر‎1300) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر(مهر‎1315) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر کل (مهر‎1315) , دفتر وزارت کل قایم مقام التولیه , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎1317) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , محمداسماعیل بن میرزابابا، سررشته دار کل (مهر‎1307) , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا-)، متولی باشی , دفتر رییس دفتر , مشرفباشی کل , عباس، نقاره چی باشی , سررشته دار کل بیوتات و مبشرالتولیه , حسینی، محمدبن ابوالقاسم، مبشرالتولیه، سررشته دار کل بیوتات (مهر‎1315) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر، همقلم (مهر‎1289) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر کل (مهر‎1303) , رمضان
شماره ثبت:
21803
تعميرات موقوفات و مزارع آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , موقوفه ها , چاهخانه , تعمیر , ‎1331ق , مزرعه‌ها , اعتضاد التولیه , صدیق دفتر استانه (مهر‎1314) , قنات , نایب ضابط , فضل، محمد حسین، تحویلدار کل , طاحونه(اسیاب) , خانه ها , رییس‌التجار , احمداباد (تربت) , سمزقند (مشهد) , برات نویس , امین دفتر , قاسم اباد (مشهد) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , دفتر مشرف باشی موتمن التولیه , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , سررشته وثوق دفتر , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , معتضد التولیه، سررشته دار , انتظام دفتر , دفتر نایب وزارت اول , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , خیابان (مشهد) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , ارفع التولیه , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر (مهر‎1330) , معتمدالتولیه، محمدطاهر بن احمد، مستوفی (مهر‎1319) , قایم مقام التولیه رضوی، محمدعلی بن محمد، وزیر کل (مهر‎1320) , طباطبایی نایینی، مرتضی‌قلی بن محمد، متولی باشی استانقدس , جلال التولیه حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه، - ‎1335ق (مهر‎1331) , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر‎1315) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی (مهر‎1311) , رییس دفتر (مهر‎1323) , جنبرغربال (مشهد)
شماره ثبت:
23047
مخارج تعمير منزل حاجي علي‌اکبر خاني از موقوفات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
امانت , ‎1319ق , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , موقوفه ها , تعمیر , اعتضاد التولیه , محمدعلی (میرزا-) ظهیرالتولیه، فراش باشی کشیک سوم , خانه ها , نصیرالملک شیرازی،ابوالقاسم(میرزا)،متولی باشی استانقدس , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , برات نویس , دفتر صدارت , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر عمادالتولیه , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر قوام التولیه , دفتر وزیر وظایف , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , شریف،اسدالله ،مدیرالتولیه ،خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1319) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد (مهر‎1300) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1303) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1315) , دفتر مشرفباشی کل , سررشته همقلم و صدیق دفتر , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , محمداسماعیل بن میرزابابا، سررشته دار کل (مهر‎1307) , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , محمدتقی، انتظام دفتر (مهر‎1319) , مجیرالسلطان (مهر؟) , معتمدالتولیه حسینی، محمدطاهر بن احمد، مستوفی (مهر‎1310) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1310) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط (مهر‎1317) , حاج علی اکبر خان , سررشته امانت دفتر
شماره ثبت:
22850
  • تعداد رکورد ها : 14

تعداد کل فراداده ها

3,308,076

تعداد منبع دیجیتال

179,140,935

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .