کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداختهاي آستان قدس به علما و روحانيون در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , برخی صفحات , غلات , گندم , موقوفات مطلقه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , ‎1310ق , روضه خوان , مستمری , 26-‎1 , علما و مجتهدان , روحانیان , ‎6،14 , رضوی، حاجی میرزا محمد حسن بن محسن، ناظر کارخانه خادمی , پیشنماز , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , اعتمادالتولیه (مهر؟) , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎1283) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎1293) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1287) , فرزندان , محمد شفیع (مهر‎1298) , حسینی، محمود بن حسن، مشیر استانه , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , معین التولیه موسوی، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , یا ابوالقاسم (مهر‎1281) , الراجی محمد علی الرضوی (مهر‎1303) , محمد اسماعیل (مهر‎1307) , نایب التولیه (مهر‎1308) , احمد (مهر‎1307) , قوام التولیه (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد مهدی بن میرزا محمد کاظم، نایب ناظر کل , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎1300) , واعظ , موتمن التولیه حسینی، میرزا علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی , نصیرالتولیه، میرزا محمد، تحویلدار کل , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر‎1292) , صاحب دیوان شیرازی، میرزا فتحعلی بن میرزا علی اکبر، متولی باشی استان قدس رضوی، 1236 - ‎1314ق , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی، ؟ - ‎1335ق , الراجی محمد قلی ناظم کل (مهر؟) , ناظم التولیه، میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , مهردار استانه متبرکه (مهر‎1292) , متولی باشی استانه مبارکه فتحعلی (مهر؟) , حسینی، میرزا موسی، صدر استانه , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1315ق , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر‎1301) , میرزا محمد اسماعیل بن میرزا محمد تقی، سررشته دار , صدرالعلماء، شیخ علی , محمود الحسینی مشیر استانه مقدسه (مهر؟) , الراجی علی محمد الحسینی (مهر‎1309) , کاشانی، حاجی ملا عبدالله , العبد محمد مهدی رضوی (مهر؟) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1307) , احمد معتمدالتولیه (هر‎1307) , رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمد رضی، همقلم مستوفی , شمس الذاکرین، ملا غلامرضا
شماره ثبت:
21439
پرداخت مواجب به فراشان در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , ‎2،4 , حقوق و دستمزدها (جنسی) , موقوفات مطلقه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , کاغذ نقش برجسته , ‎1310ق , ‎2،4،6 , موقوفه انیس الدوله , ‎7،11 , محمد شفیع (مهر؟) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , اعتمادالتولیه (مهر؟) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1281) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , العبد محمد مهدی الرضوی (مهر؟) , حسینی، محمود بن حسن، مشیر استانه , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , معین التولیه موسوی، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , یا ابوالقاسم (مهر‎1281) , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , نایب التولیه (مهر‎1308) , احمد (مهر‎1307) , موسی الحسینی (مهر؟) , عبده الراجی خلیل الله (مهر؟) , قوام التولیه (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر؟) , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , ضابطه مسجد زنانه , کفشبان صحن قدیم , محمد حسن، فراش بام حرم , موتمن التولیه حسینی، میرزا علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی , الراجی علی محمد الحسینی (مهر؟) , موسوی، سید محمد، سقای سقاخانه کشیک خانه , نصیرالتولیه، میرزا محمد، تحویلدار کل , سرایدار دارالتولیه , الراجی محمد علی الرضوی (مهر؟) , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر؟) , الراجی محمد قلی ناظم کل (مهر؟) , ناظم التولیه، میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , محمد اسمعیل (مهر؟) , احمد معتمدالتولیه (مهر‎1307) , الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر؟) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1315ق , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , حاجب التولیه حسینی، میرزا عبدالحسین بن میرزا داود، فراش باشی کل استانه , مهردار استانه متبرکه (مهر؟) , میرزا محمد اسماعیل بن میرزا محمد تقی، سررشته دار , رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمد رضی، همقلم مستوفی , ابن عبدالکریم ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , کربلایی، رمضان، فراش چاه خانه , حسینی، میرزا اقا، نایب فراش باشی کل , ملا ابراهیم، یساول باشی فراشان , محمود الحسینی مشیر استانه مقدسه (مهر؟) , شریف، میرزا ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1281) , حسینی، میرزا حسن، ناظم کل فراشخانه , رضوی، میرزا محمد مهدی بن محمد کاظم، نایب ناظرکل , ملاغلام رضا، فراش تنظیف صحن قدیم و صحن جدید , حاجی سید عبدالوهاب، فراش در نقره انیس الدوله , میرزا علی، فراش تنطیف
شماره ثبت:
21392
مخارج تعمير عمارت مسکوني معين‌الدوله
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , کارکنان , مشاغل , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , اجرت , مصالح ساختمانی , تعمیر , ‎1309ق , خرابی ها , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , محمد علی الحسینی (مهر؟) , شاهزادگان , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , اعتمادالتولیه (مهر؟) , معتمدالتولیه (مهر؟) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , معین التولیه موسوی، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , حسینی، محمد علی بن محمد هادی، همقلم , نایب التولیه (مهر‎1308) , احمد (مهر‎1307) , یا ابوالقاسم (مهر؟) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر؟) , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , سلیمان الشریف (مهر؟) , محمد اسمعیل (مهر؟) , حسینی، میرزا موسی، صدر استانه , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , میرزا محمد اسماعیل، سررشته دار , موسی الحسینی (مهر ‎1293) , رکن الدوله قاجار، محمد تقی میرزا بن محمد میرزا، متولی باشی استان قدس رضوی، 1262 - ‎1318ق , معین الدوله قاجار، احمد میرزا بن عباس میرزا، نایب التولیه استان قدس رضوی،1234 - ‎1310ق , شهاب الدین بن داود الحسنی، (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استانه قدس رضوی
شماره ثبت:
22913
پرداخت انعام به حاجي ميرزا علي خان مباشر گمرک‌خانه به جهت عدم مطالبه گمرک از اجناس آستان قدس در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , هزینه ها , غلات , گندم , موقوفات مطلقه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , ‎1309ق , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , انعام , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎1283) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1281) , موسی الحسینی (مهر‎1293) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , اعتمادالتولیه (مهر‎1295) , العبد محمد مهدی الرضوی (مهر؟) , حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , قوام التولیه (مهر‎1304) , الراجی محمد هاشم (مهر‎1287) , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , معین التولیه موسوی، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , علی محمد الحسینی (مهر؟) , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , یا ابوالقاسم (مهر‎1281) , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , الراجی محمد علی الرضوی (مهر‎1303) , مشیر استانه مقدسه (مهر؟) , مطالبات , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , موتمن التولیه حسینی، میرزا علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی , محمد علی الحسینی (مهر‎1306) , سلیمان الشریف (مهر؟) , محمد اسمعیل (مهر؟) , حسینی، میرزا موسی، صدر استانه , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1315ق , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , احمد معتمدالتولیه (مهر‎1309) , محمد شفیع (مهر‎1296) , رضوی، میرزا محمد علی بن محمد رضی، همقلم مستوفی , محمد اسماعیل بن میرزا محمد تقی، سررشته دار , حاجی میرزا علی خان، مباشر گمرک خانه , حسینی، میرا محمد علی بن محمد هادی، همقلم , الراجی ناظم کل امور استانه (مهر؟) , رضوی، محمد مهدی بن کاظم، نایب ناظر , حق گمرک
شماره ثبت:
31629
مخارج تعميرات نهرهاي اراضي وقفي آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , کارکنان , مشاغل , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , لایروبی , اجرت , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , تعمیر , ‎1310ق , کرایه حمل , محمد شفیع (مهر؟) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , اعتمادالتولیه (مهر؟) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , نایب التولیه (مهر‎1308) , احمد (مهر‎1307) , قوام التولیه (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر؟) , نهرها , محمد اسماعیل (مهر؟) , صاحبکار , رباط طرق , قطاعی درختان , ابوالقاسم الموسوی (مهر؟) , نصیرالتولیه، میرزا محمد، تحویلدار کل , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی، ؟ - ‎1335ق , احمد معتمدالتولیه (مهر‎1307) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1315ق , میرزا محمد اسماعیل بن میرزا محمد تقی، سررشته دار
شماره ثبت:
22843
پرداخت مواجب کارکنان دفترخانه آستان قدس در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1301ق , 10-‎1 , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , معتمدالتولیه (مهر؟) , میرزا بابا الحسینی (مهر؟) , رضوی، میرزا سید محمد، رییس دفتر استانه , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , حسینی ، میرزا موسی، صدراستانه , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1287) , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , مشیر استانه مقدسه (مهر؟) , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , موسی الحسینی (مهر‎1294) , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار , بدرالدین الحسینی (مهر‎1254) , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎1300) , عضدالدوله (مهر؟) , عضدالدوله قاجار، سلطان احمد میرزا بن فتحعلی، متولی باشی استان قدس رضوی، 1234-‎1319ق , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار , عبده خلیل الله (مهر؟) , شهاب التولیه رضوی، شهاب الدین علی بن محمد رضا، محرر دفترخانه , حسینی، میرزا یحیی بن میرزا ابراهیم، محرر ناظر , رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمد رضی، همقلم , رضوی، میرزا محمد مهدی بن محمد کاظم، نایب ناظر , سیدمحمد الرضوی (مهر؟) , العبد محمد مهدی الرضوی (مهر‎1301) , محمد رضی ابن ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , اعتمادالتولیه (مهر‎1296) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن میرزا موسی، همقلم , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط اسناد , رضوی، میرزا محمد رضی ابن ابوالقاسم، همقلم دفترخانه , مشیر استانه مقدسه (مهر‎1292) , عبده الراجی محمد قلم (مهر؟)
شماره ثبت:
20491
هزينه‌هاي آستان‌قدس از بابت مصارف مزار قهرمان‌خان، لايروبي نهر خيابان، اسقاط  وسايل نقاره‌خانه و جذاميان قلعه محراب‌خان در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
4-‎1 , مواجب , کارکنان , مشاغل , سوخت , هزینه ها , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , سرکار , اجرت , ‎1،2،3 , نقاره خانه , قبض وصول , گزارش ها , دفتر روزنامچه , اسقاط , ‎1311ق , ‎1،4 , ‎1،2،4 , ‎1321ق , شب های قدر , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , ‎1،3،4 , ‎1،2،3،4 , جذامیان , کمک های نقدی , سهام الملک (مهر‎1300) , علی اکبر (مهر؟) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1287) , مال المصالحه , کربلایی، نادعلی، پرستار جذامیان , بیلدار , الراجی محمدصادق (مهر‎1287) , اعتمادالتولیه، میرزا محمدشفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , استاد علی اکبر، ناظم تعمیرات , محمدمهدی (مهر‎1308) , عباس (مهر‎1311) , یا اسماعیل (مهر‎1310) , کمک های جنسی , قلعه محراب خان (مشهد) , عبده الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر‎1310) , ضیاء التولیه حسینی، میرزا مسیح، مشرف تعمیرات , قایم مقام التولیه رضوی،میرزا محمد علی بن میرزا محمد ،متولی باشی استان قدس رضوی،1273-‎1357ق , الراجی مسیح الحسینی (مهر‎1309) , محمدشفیع (مهر‎1286) , نهر خیابان (نهر شاهی) , ملامحمدمهدی، امین تعمیرات , استاد محمدصادق، معمار باشی استانه , حاجی عباس، معمار باشی , حافظ مزار قهرمان میرزا , فراش مزار قهرمان میرزا , ابن هادی اسدالله الرضوی (مهر؟) , رضوی، اسدالله بن هادی، ناظم مزار قهرمان میرزا , مزار قهرمان میرزا , ملک لله عباس (مهر‎1308) , محمدعلی الرضوی (مهر‎1311) , محمداسماعیل، معمار باشی , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدارکل , عباس، نقار چی باشی , سهام الملک، مهدی قلی میرزا بن محمد ولی میرزا، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1322ق , عبده ناد علی (مهر؟) , رمضان
شماره ثبت:
16350
پرداخت خلعت به ميرزا غلامرضا خادم و ميرزا احمد برات نويس در ماه جمادي‌الاول
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , 4-‎1 , کارکنان , مشاغل , مستاجران , قیمت ها , موقوفات , تلگراف , خادم , کرمان , ‎1310ق , خلعت , محمد شفیع (مهر‎1286) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , اعتمادالتولیه (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , حسینی، محمود بن حسن، مشیر استانه , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , حسینی، محمد علی بن محمد هادی، همقلم , یا ابوالقاسم (مهر؟) , نصیرالتولیه، میرزا محمد، تحویلدار کل , میرزا احمد، برات نویس , احمد معتمدالتولیه (مهر‎1307) , الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر؟) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1315ق , محمد علی الحسینی (مهر‎1286) , محمد اسمعیل (مهر‎1307) , ابن عبدالکریم ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , میرزا محمد اسماعیل بن محمد تقی، سررشته دار , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , قوام التولیه (مهر‎1301) , محمود الحسینی مشیر استانه مبارکه (مهر؟) , ابن ابوالحسن ابوالقاسم الموسوی (مهر ‎1277) , نایب التولیه (مهر ‎1308)
شماره ثبت:
21443

تعداد کل فراداده ها

2,585,908

تعداد منبع دیجیتال

167,261,262

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .