کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
گزارش مصرف ادويه و اغذيه بيماران دارالشفاء در ماههاي مختلف
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۸۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۱۵۶۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۵۶۳
اسناد خريد، تحويل و تحول و مصرف ادويه و اغذيه بيماران
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
طب سنتی , قیمت ها , هزینه‌ها , گیاهان دارویی , مواد غذایی , داروها , موقوفه ها , تحویلداری , تعمیر , ‎۱۲۹۱ق , دستمزدها , ظهیرالدوله , محمد حسن (مهر؟) , دارالشفای امام رضا (ع) , باغ اصف الدوله , حسینی، هادی (مهر‎۱۲۷۵) , محمد اسماعیل، جراح , هادی (میرزا- ) طبیب , محمد باقر (میرزا- ) مشرف , ابوالحسن (شیخ الرییس- میرزا) ناظر اول , احمد (میرزا- ) طبیب , موسوی، ابوالحسن (مهر‎۱۲۸۰) , ابوالقاسم، ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎۱۲۸۵) , داود (میرزا- ) ضابط , حسینی، محمد رحیم ناظردوم , حسینی، شهاب الدین (مهر‎۱۲۸۵) , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , محمد مهدی (ملا- ) محرز , محمد علی (ملا- ) تحویل دار , مشیر استانه مقدسه (مهر‎۱۲۹۱) , علی اکبر(خان) تحویل دار , مزرعه شاد کن , حسینی، داود، ضابط کل (مهر؟) , مصطفی (مهر‎۱۲۸۴) , محمد قلی (مهر‎۱۲۸۴) , خلیل الله (مهر‎۱۲۸۰) , ابوالقاسم ابن محمد صادق (مهر‎۱۲۹۱) , حسینی، محمد حسن (مهر‎۱۲۸۱) , الانصانی، مصطفی (مهر‎۱۲۷۸) , محمد سعید (مهر‎۱۲۸۲) , رضوی، محمد صادق (مهر؟) , محمد هاشم (مهر‎۱۲۸۷) , محمد علی (مهر‎۱۲۷۸) , رضوی، محمد کریم (مهر‎۱۲۸۱) , رضوی، محمد کاظم (مهر‎۱۲۸۱) , حسینی، محمد جعفر ابن محمد علی (مهر؟) , باغ سالار
شماره ثبت:
۱۵۶۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۵۶۵
اسناد خريد و مصرف اغذيه بيماران
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , قیمت ها , مقاطعه , هزینه‌ها , گیاهان دارویی , مواد غذایی , داروها , میوه‌ها , تحویلداری , تعمیر , دستمزدها , ظهیرالدوله , کاغذ , توتون , دارالشفای امام رضا (ع) , ابزار و وسایل پزشکی , حسینی، هادی (مهر‎۱۲۷۵) , ابوالحسن (شیخ الرییس- میرزا) ناظر اول , موسوی، ابوالحسن (مهر‎۱۲۸۰) , ابوالقاسم، ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , داود (میرزا- ) ضابط , حسینی، شهاب الدین (مهر‎۱۲۸۵) , خلیل الله (مهر‎۱۲۸۳) , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , محمد علی (مهرـ ) , محمد علی (ملا- ) تحویل دار , علی اکبر(خان) تحویل دار , مصطفی (مهر‎۱۲۸۴) , محمد قلی (مهر‎۱۲۸۴) , محمد هاشم (مهر‎۱۲۸۷) , ‎۱۲۹۲ق , محمد حسن، عطار , حسینی، داود، ضابط کل (مهر‎۱۲۹۶) , رضوی، محمد کاظم (مهر‎۱۲۹۰) , نشان (؟) , محمد حسن (مهر‎۱۲۸۳) , حسینی، محمد جعفر ابن محمد علی (مهر‎۱۲۹۴) , محمد علی (مهر‎۱۲۷۶) , رضوی، ابوالقاسم ابن عبدالکریم (مهر‎۱۲۹۲) , مشیر استانه مقدسه (مهر‎۱۲۹۰) , رضوی، ابوالقاسم ابن محمد صادق (مهر‎۱۲۷۸) , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر) , الانصانی، مصطفی (مهر‎۱۲۷۰) , محمد سعید (مهر‎۱۲۸۷) , رضوی، محمد صادق (مهر‎۱۲۸۸) , احمد ابن محمد حسن (مهر‎۱۲۹۲) , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۰) , رضوی، محمد کاظم ابن محمد صادق (مهر‎۱۲۹۲)
شماره ثبت:
۱۵۶۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۵۶۷
اسناد خريد و تحويل و تحول، مصرف ادويه و اغذيه بيماران
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پـزشـکی , طب سنتی , سوخت , قیمت ها , هزینه‌ها , گیاهان دارویی , مواد غذایی , داروها , میوه‌ها , موقوفه ها , تحویلداری , تعمیر , مقاطعه کاری , دستمزدها , باقر (میرزاـ) , ظهیرالدوله , کاغذ , توتون , دارالشفای امام رضا (ع) , باربری , عطاری , ابزار و وسایل پزشکی , پاداش , معین التولیه , محمد اسماعیل، جراح , محمد باقر (میرزا- ) مشرف , احمد (میرزا- ) طبیب (مهر‎۱۲۸۱) , هادی (میرزا- ) طبیب (مهر‎۱۲۷۹) , ابوالقاسم، ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , داود (میرزا- ) ضابط , حسینی، محمد رحیم ناظردوم , حسینی، شهاب الدین (مهر‎۱۲۸۵) , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , محمد مهدی (ملا- ) محرز , محمد علی (ملا- ) تحویل دار , ابوالحسن، (شیخ الرییس-میرزا) ناظراول (مهر‎۱۲۸۷) , علی اکبر(خان) تحویل دار , مزرعه شاد کن , مصطفی (مهر‎۱۲۸۴) , محمد قلی (مهر‎۱۲۸۴) , رضوی، محمد صادق (مهر؟) , محمد هاشم (مهر‎۱۲۸۷) , حسینی، محمد جعفر ابن محمد علی (مهر؟) , حسینی، حسن (مهر‎۱۲۸۲) , حسینی، محمد حسن (مهر‎۱۲۸۴) , محمد سعید (مهر‎۱۲۸۷) , رضوی، محمد صادق (مهر‎۱۲۸۸) , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۰) , احمد (میرزا- ) , رضوی، محمد باقر ابن ابوالحسن , حسینی، محمد رحیم ناظردوم (مهر‎۱۲۹۲) , رییس الصحه (مهر‎۱۲۹۰) , رضوی، اسماعیل (مهر؟) , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎۱۲) , سید حسن (میرزا- ) باشی , حسینی، داود، ضابط کل (مهر‎۱۲۹۵) , رضوی، ذبیح الله (مهر؟) , خلیل الله (مهر‎۱۲۸۱) , حسینی، هادی (مهر‎۱۲۹۰) , احمد ابن محمد حسن (مهر؟) , موسوی، ابوالحسن (مهر؟) , رضوی، ابوالقاسم ابن عبدالکریم (مهر؟) , محمد مهدی (مهر‎۱۲۹۳) , رضوی، ابوالقاسم ابن محمد صادق (مهر‎۱۲۹۵) , نشان (مهر‎۱۲۷۱) , مصطفی الانصانی (مهر‎۱۲۷۵) , صدر دفتر استانه مقدسه (مهر‎۱۲۹۳) , حسینی، بدرالدین (مهر‎۱۲۹۲) , اعتماد التولیه (مهر‎۱۲۹۳) , حسینی، موسی (مهر‎۱۲۹۳)
شماره ثبت:
۱۵۶۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۵۶۸
اسناد خريد، تحويل و تحول ادويه و اغذيه بيماران و مخارج متفرقه دارالشفاء
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پـزشـکی , طب سنتی , قیمت ها , هزینه‌ها , بهداشت , گیاهان دارویی , مواد غذایی , داروها , میوه‌ها , موقوفه علی شاهی , موقوفه ها , تحویلداری , تعمیر , دستمزدها , باقر (میرزاـ) , ظهیرالدوله , کاغذ , توتون , دارالشفای امام رضا (ع) , عطاری , ابزار و وسایل پزشکی , محمد اسماعیل، جراح , هادی (میرزا- ) طبیب (مهر‎۱۲۷۹) , ابوالقاسم، ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , داود (میرزا- ) ضابط , حسینی، محمد رحیم ناظردوم , حسینی، شهاب الدین (مهر‎۱۲۸۵) , خلیل الله (مهر‎۱۲۸۳) , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , محمد علی (ملا- ) تحویل دار , علی اکبر(خان) تحویل دار , مزرعه شاد کن , حسینی، حسن (مهر‎۱۲۸۲) , رضوی، محمد صادق (مهر‎۱۲۸۸) , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۰) , احمد (میرزا- ) , حسینی، محمد رحیم ناظردوم (مهر‎۱۲۹۲) , حسینی، بدرالدین (مهر‎۱۲۹۲) , اعتماد التولیه (مهر‎۱۲۹۳) , حسینی، موسی (مهر‎۱۲۹۳) , ‎۱۲۹۴ق , ابوالحسن (شیخ الرییس-میرزا- ) ناظراول , میرزا بابا، مشرف , مهدی (ملاـ ) محرر , سید حسن (میرزا- ) , احمد (میرزا- ) طبیب (مهر‎۱۲۹۴) , رضوی، میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۴) , ابوالحسن (شیخ الرییس-میرزا- )(مهر‎۱۲۸۷) , رضوی، محمد صادق (مهر‎۱۲۸) , سید حسن باشی (میرزا- ) , عسکری (میرزا- )(مهر‎۱۲۹۱) , محمد باقر (میرزاـ ) طبیب , حسینی، داود ضابط کل (مهر‎۱۲۹۰) , رضوی، ذبیح الله (مهر‎۱۲۹۲) , محمد علی (مهر‎۱۲۹۴) , رضوی، محمد کاظم ابن محمد صادق (مهر‎۱۲۷۶) , احمد ابن محمد حسین (مهر‎۱۲۹۴) , موسوی، ابوالحسن (مهر‎۱۲۸۹) , سعید ابن محمد (مهر‎۱۲۸۷) , رضوی، محمد صادق (مهر‎۱۲۸۱) , محمد علی (فرض امری الی الله (مهر؟)
شماره ثبت:
۱۵۶۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۵۶۹
اسناد خريد و تحويل و تحول ادويه و اغذيه بيماران و مخارج متفرقه دارالشفاء
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , چراغ ها , دربان , خبازی , هزینه ها , قیمت ها , جارو , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ارزن , لایروبی , صفاری , ظروف مسی , پاطیل , اجرت , زغال , تغذیه , شیشه , چغندر , گل سرخ , برنج , روشنایی , خرما , تریاک , ترازو , گلاب , گوشت , داروهای گیاهی , پوشاک , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , شمع پیه , شمع گچی , دفتر روزنامچه , کاغذ نقش برجسته , اسقاط , تعمیر , لاله شیشه , روغن چراغ , مقاطعه کاری , هیمه , تنظیف , قهوه خانه , لامپ پاک کن , ‎۱۲۹۹ق , حجره ها , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , لاله ها , فراش , میرزا اقاخان، ناظر , ‎۷،۸ , تحویل خانه , ایوان ها , موم زرد , تنباکو , دارالشفاء امام رضا , خورش , بارهنگ , بادرنجبویه , تخم خرفه , ریشه کاسنی , ریشه خطمی , روغن بادام , سپستان , شربت نیلوفر , شربت بنفشه , عنب الثعلب , عناب , فلفل , گل نیلوفر , گاوزبان , نبات , تامین موادغذایی , بادام , بیماران , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی، معین استانه , اسفرزه , اکلیل , بذرک , تخم خیار , تخم گشنیز , خاکشی , گل خطمی , کافشه , گزنگبین , شکر سرخ , شکر سفید , تخم ریحان , طباشیر , گل بنفشه , مغز تخم کدو , اسطوخودوس , پرسیاوشان , ترنجبین , خارخسک , دارچین , زیره , سورنجان , قدومه , لیمو عمانی , مربا بالنگ , نعناع , حکیم باشی , ماست , سبزی , روغن زرد , سماق , نخودخام , تخم کرفس , تخم کشوث , روغن کرچک , مغز فلوس , اصل السوس , شربت خشخاش , نشاسته , معجون ترش , ریوند , ریشه انجبار , صمغ عربی , ناردان , کاغذ , سریش , رب السوس , کتیرا , سناءمکی , افسنتین , قلیان , بادیان سبز , بادیان خطایی , کندر , فتیله چراغ , الراجی شهاب الدین (مهر‎۱۲۹۶) , حمامی , انیسون , اطریفل , ریوند چینی , زردچوبه , حضیض مکی , فرنجمشک , ریشه کرفس , ریشه بادیان , مردار سنگ , گل قند , سلفات دورنگ , صبر زرد , زنبان , ارد گندم , شیرگاو , مقل ازرق , الو دلداک , بذر ریباس , زرشک دانه دار , تخم مرغ , تخم کاسنی , چای سبز , پیه بز , مربا زرشک , انار , پنبه , روغن بز , شیرخشت , ظروف , سرکه , کاکنج , برگ مورد , پوست خشخاش , تخم کاهو , گلنار فارسی , کت گلابی , خشخاش , پوست هلیله زرد , پشمک , زرشک بی دانه , ریشه ایرسا , افتیمون شامی , زمه سبز , دم الاخوین , صندل سرخ , گل تاج خروس , گل ارمنی , کنوچه , تمر هندی , ظروف چینی , ابغوره , اسفناج , پنیر , کت سرخ , ظروف سفالی , هلیله سیاه , مرزنجوش , صابون , مواد شوینده , ملا حسین علی، ناظر دارالشفاء , عرق بیدمشک , اسپند , پاپیروس , لوازم التحریر , پوست پسته , گل کشوث , گنه گنه , چوب چینی , قرص کاکنج , کافور قیصوری , حسین علی (مهر‎۱۲۹۴) , ظروف لعابی , اپیکا , حب انارج , شبت خشک , عرقیات , گل زوفا , روغن بلسان , عشبه , رازیانه , برگ کاسنی , مجروحان , جوهر کافور , گوگرد فارسی , سنگ جهنم , باروت , مصطکی رومی , زنجبیل پرورده , روغن نفت , عصاره ریوند , خردل , مخلصه , فالوده , بذرالنج , جیوه قرمز , حلبه , زالو , کوکچه , اقاقیا , ریشه مرجان , ریشه گز , شاخ گوزن , شیشه تزریق , حسینی،میرزا احمد بن میرزا ربیع، طبیب دارالشفاء , امله پرورده , پاچه گوسفند , حکاک , زاج سبز , گل گاوزبان , اسپنج , گرمک , کندش , روغن زیتون , ابریق , بادنجان , محکمه دارالشفاء , روغن فسط , هندوانه , مطبخ , کبابه چینی , مشمع , گلابی , معجون کمونی , طرطر , خمیر , بهدانه , شاهتره , الراجی شهاب الدین (مهر؟) , تربد مجوف , انذروت , بالوعه , محمد رحیم الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , حسینی، حاجی میرزا محمد رحیم، ناظر دارالشفاء , عسکری (مهر‎۱۲۹۱) , تمر گجرات , مغز هل , اکلیل الملک , زاج سفید , کات گلابی , روغن ماهی , تخم خربزه گرمک , پارچه , کشمش , پوره ارمنی , جوزبوا , دیزی , وصالی , کبریت فرنگی , تدفین , سیماب , ترنج , باغچه , میرزا علی اکبر، سررشته دار , میرزا عسکری، نایب طبیب , کات هندی , زهره گاو , زنیان , ‎۱۲،۱۴ , بیماردار , یا احمد (مهر‎۱۲۹۱) , خشخاش تیغ زده , استر دواصافی , میرزا محمد باقر بن میرزا هادی، طبیب دارالشفاء , روغن خاکشیری , نوده بند , گوجه , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , شیخ الرییس موسوی، ابوالحسن میرزا بن محمد تقی، ناظر دارالشفاء , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , قراول دارالشفاء , حاجی ملا محمد علی بن محمد، تحویلدار , موقوفه علیشاه , ملا محمد مهدی بن محمد اسماعیل، محرر دارالشفاء , صمغ مغربی , جوهر بارد , گلپر زنباشی , سوره , روغن داغ کش , شیخ شهاب الدین میرزا، ناظر اول دارالشفاء، ۱۲۶۴-‎۱۳۳۶ق , لاذر , جوهر ترک , کندش هندی , نقل هل , میرزا عبدالکریم، جراح باشی دارالشفاء , موسوی، میرزا سید محمد حسن، بیماردار باشی دارالشفاء , رضوی، میرزا بابا، مشرف دارالشفاء , روغن انرو , زرانج , تراب , جفت بلوط , کاملان , رب التوت , نقل بادام , زفت روسی , کنده , حقوق و دستمزها (نقدی) , پرهیزانه , بالنگون , کره تازه , حسینی، میرزا محمد حسن، بیماردار باشی , خرفه , تخم شیر خشت , اعتمادالتولیه (مهر؟) , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , الراجی لله محمد حسن (مهر؟) , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎۱۲۸۳) , محمد هادی الحسینی (مهر‎۱۲۹۴) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۱) , معتمدالتولیه (مهر؟) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , حسینی موسوی، میرزا موسی، صدراستانه , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۰۳ق , افوض امری الی الله محمد علی (مهر؟) , میرزا بابا الحسینی (مهر؟) , علی اکبر (مهر؟) , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , رضوی، میرزا سید محمد، رییس دفتر استانه , سید محمد الرضوی (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎۱۳۰۰ق , محمد صادق بن محمد کاظم الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی
شماره ثبت:
۱۵۷۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۵۷۷
پرداخت مواجب، انعام و مستمري ميرزا اسدالله رضوي خادم کشيک سوم در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , غلات , گندم , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , کاغذ نقش برجسته , ‎۱۲۹۹ق , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , خادم کشیک سوم , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , انعام , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۰۳ق , افوض امری الی الله محمد علی (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۳) , احمد (مهر؟) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , میرزا علی اکبر بیگ، تحویلدار , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , رضوی، میرزا سیدمحمد، رییس دفتر استانه , سیدمحمد الرضوی (مهر؟) , بدرالدین الحسینی (مهر‎۱۲۸۲) , ابوالحسن الموسوی (مهر‎۱۲۸۱) , حاجی میرزا هادی، تحویلدار , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎۱۲۹۹) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن محمد کاظم، ناظر کل، ؟ -‎۱۳۰۰ق
شماره ثبت:
۲۰۶۶۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۶۶۴
پرداخت مواجب انعام و مستمري به خدام در ماه ربيع الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
۴-‎۱ , کارکنان , مشاغل , هزینه ها , قیمت ها , ‎۱،۳ , غلات , گندم , ‎۲،۴ , تغذیه , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , ‎۱۲۹۹ق , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , خادم کشیک دوم , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , انعام , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎۱۳۰۰ق , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر‎۱۲۸۹) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , الراجی الی الله محمد علی (مهر؟) , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۳) , حسینی، میرزا محمد علی، مشیراستانه , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , میرزا علی اکبر بیگ، تحویلدار , حسینی، میرزا محمد هادی، مباشر تعمیرات , احمد (مهر‎۱۲۹۵) , محمد هادی الحسینی (مهر‎۱۲۸۷) , الراجی محمد صادق الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , عبده الراجی محمد قلی (مهر‎۱۲۸۴) , محمد علی الحسینی (مهر‎۱۲۶۸) , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۰۳ق , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎۱۲۷۷) , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رض.ی , بدرالدین الحسینی (مهر‎۱۲۷۲) , رضوی، محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۰۰ق
شماره ثبت:
۲۰۶۶۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۶۶۵
پرداخت مواجب انعام و مستمري مرحوم ملاباقر نايب خادمي ميرزا عبدالله خان در ماه جمادي الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎۱۲۹۹ق , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , میرزا اقاخان، ناظر , خادم کشیک دوم , محمد علی الحسینی (مهر؟) , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , میرزا علی اکبر، سررشته دار , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , علی اکبر (مهر؟) , رضوی، میرزا سید محمد، رییس دفتر استانه , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎۱۳۰۰ق , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , افوض امری الی الله محمد علی (مهر‎۱۲۸۷) , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر‎۱۲۸۹) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , ابوالقاسم بن عبدالکریم الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۳) , سید محمد الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم , الراجی محمد هاشم (مهر‎۱۲۸۸) , عبدالرضا الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا محمد کریم، وکیل استانه , حسینی، میرزا محمدعلی، مشیراستانه , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد ، تحویلدار , ملا باقر، نایب الخدمه خاصه شاه , میرزا عبدالله خان، پیشخدمت خاصه شاه , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎۱۲۸۱) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سرشته دار، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۰۳ق , رضوی، محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۰ق
شماره ثبت:
۲۰۶۶۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۶۶۷
پرداخت مواجب، انعام و مستمري ميرزا ابوالقاسم خادم کشيک دوم در ماه رجب
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎۱۲۹۹ق , میرزا اقاخان، ناظر , مستمری , خادم کشیک دوم , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , احمد (مهر‎۱۲۹۴) , میرزا علی اکبر، سررشته دار , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎۱۲۸۶) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎۱۲۸۳) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎۱۳۰۳ق , علی اکبر (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎۱۳۰۰ق , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , افوض امری الی الله محمد علی (مهر‎۱۲۸۷) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۳) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , حسینی، میرزا محمد علی، مشیر استانه , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , رضوی، میرزا سیدمحمد، رییس دفتر استانه , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , سیدمحمد الرضوی (مهر‎۱۲۹۲)
شماره ثبت:
۲۰۶۶۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۶۶۸

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,145,014

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .