کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مجمل جمع و خرج. خلاصه جمع و خرج وجوهات تحويلي به صاحب جمع شربت‌خانه از بابت سنوات پيش
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎3،4 , اکثر صفحات , ‎1،2 , هزینه ها , ‎5،6 , ‎1،3 , ‎2،4 , ظروف مسی , گیاهان دارویی , گل سرخ , درمان , زعفران , گلاب , نذورات , روزنامچه , ‎2،3 , تعطیلی , ‎5،8 , ‎17،20 , ‎13،16 , تخم خرفه , سپستان , شربت نیلوفر , شربت بنفشه , عناب , فلفل , گل نیلوفر , گاوزبان , نبات , بادام , بیماران , تخم خیار , تخم ریحان , طباشیر , پرسیاوشان , ترنجبین , دارچین , سورنجان , شاه تره , تخم کرفس , شربت خشخاش , کندر , اطریفل , ریوند چینی , زردچوبه , مردار سنگ , صبر زرد , مقل ازرق , تخم کاسنی , تخم کاهو , کافور , خشخاش , پوست هلیله زرد , ‎9،12 , تمر هندی , شیر خشت , عرق بیدمشک , بابونه , زنجبیل پرورده , امله پرورده , مصطکی , روغن زیتون , بنفشه , زنجبیل , ابلیمو , افشره , مومیایی , تخم مورد , فوفل , قرنفل , بادیان , گلقند , وجوه نقدی , زرنباد , درمنه ترکی , اسطوخدوس , جام برنجی , ‎1،8 , ظروف برنجی , نوشدارو , کمونی , قرص گل , شربت زرشک , خرفه , رب شاه توت , زوفا , سنای مکی , فلونیا , بلسان , شربت انار , قرص طباشیر , شربت زوفا , امله , بادیه , کفگیر , ‎1025ق , ‎8،5 , صاحب جمع شربت خانه , تراکیب , افیون , روغن بنفشه , جوز بوا , معجون مقل , قرص زرشک , حب شبیار , سفوف سورنجان , سفوف نفح , خمیره صندل , قرص کهربا , سفوف کندر , قرص کوکب , معجون زعفران , معجون قابض , رب به , تخم به , فلاسفه , معجون کاکنج , معجون کندر , معجون فوتنجی , مخلصه اکبر , جوارش جالینوس , خمیره بنفشه , معجون حلتیث , تریاق اربعه , شربت سکنجبین , شربت لیمو , شربت صندل , شربت مورد , شربت عناب , شربت دینار , شربت گاوزبان , شربت سپستان , شربت فواکه , شربت شاه توت , حضض مکی , جالینوسی , شربت بزوری , دواءالمشک , صندل , قرنباد , دواءالمسک , بادیان رومی , ‎1012ق-‎1013 , فوتنج , جوری جار(کذا) , روغن قسط , سفر جل , معجون القف , معجون مبهی(کذا) , دواءالکریم , معجون قایض , چهار تخم , بیخ بادیان , صبرشیر بند , شربت ریواس , معجون دواءالکریم , شیاف ماشیا , تنزوی خطای , اکسیر(کذا) , بادیان قندی , خمیره , اکسیر رومی(کذا) , صابون رقی , توتیا سفالک(کذا) , طبق مسی , طبقچه , طشت برنجی , طبقچه مس , مجمه مس , مجمل جمع و خرج , ‎1016ق-‎1015ق , قرص صندل , سفر جل قابض , مفرح یاقوتی , برسن عرقیا(کذا) , ‎1019ق-‎1018ق
شماره ثبت:
31929
دستور پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي فراشان در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
21512
صورت جمع و خرج. مفرده. من‌ذلک. تسليم. تسليم وجوهات نقدي و جنسي به فقرا و مجذومين ساکن در قلعه محراب‌خان و زوار و نيازمندان از محل وجوه تحويلي به حاجي ملا محمدعلي و ميرزا آقا خان تحويلداران آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎3،5 , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , ‎2،4 , ‎5،9 , زنان , تازه کیشان مسلمان , فقرا , والدین , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎2،3 , 10-‎1 , سادات , خویشاوندان , علما و مجتهدان , طلبه , درراه ماندگان , شهریه , زوار خارجی , پوستین , انعام , ملا ابوالقاسم بن ملا محمد مهدی، کتابدار , چاهجو , هندی , جذامیان , ‎1،8 , کلیجه , فرزندان , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , حاجی ملا محمد علی بن ملا محمد، تحویلدار , فراش کشیک پنجم , کاشی پز , ایمه جمعه و جماعت , کربلایی، نادعلی، پرستار جذامیان , موقوفه نظام الدوله , اعراب کربلایی , موقوفه حاج علی اکبر اصفهانی , غله مناصفه , محمد اکبر، سرایدار دارالتولیه , تسلیم , تکلف , قلعه محراب خان (مشهد) , 1303-‎1302ق , سیستانی، سیدرضا , اعراب جبل عاملی , مشعلچی صحن جدید , سیستانی، سیدداود , گلپایگانی، سیدمحمدباقر , رشتی، شیخ جعفر , سیستانی، سیدعبدالله , کاشانی، سیداسماعیل , تفرشی، میرزا کوچک , حاجی میرزا تقی، طبیب ارومیه , شیخ جعفر، پیشنماز رشت , سیستانی، رضا , بخارایی، محمد رضا , طهرانی، شیخ جعفر , شوشتری، حاجی شیخ جعفری , محمد رضا، سرایدار دارالتولیه , قمی، شیخ محمد تقی، روضه خوان
شماره ثبت:
40985
اوارجه. ارباب التحاويل و التحاصيل. التحاصيل. دريافت وجوهات نقدي و جنسي توسط تحصيداران از محل در آمدها و عوايد آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , ناظر , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد محسن، مستوفی , دکان , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , مرسوم , حق النظاره , زارع , وزن ها و اندازه ها , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , تقاوی , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , ‎11،12 , بذرها , ‎1،2،3 , ‎4،5 , تعطیلی , ‎1،4 , ‎2،5 , ‎8،9 , ‎5،8 , ‎1،6 , ‎1،11 , ‎6،7 , 12-‎1 , ‎1،5،9 , ‎4،12 , ‎1،4،8 , ‎1،6،7 , کاغذ , لوازم التحریر , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , ‎8،12 , ‎1،8 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , جوزقه , مزرعه اشتفتر (مشهد) , فتیله عنبر , محصولات کشاورزی , عزب حویج خانه , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حق الشرب , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه میمد (مشهد) , میرزا محمد علی، تحویلدار , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , افغانان , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , تحصیلدار , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه گل خطمی (مشهد) , اقا ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , میرزا حسن، خزانه دار , طاحونه میر شیخم (مشهد) , استاد ملک، خباز , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , وزن جنابد , مزرعه فیض اباد (مشهد) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , حق السعی , اقا محمد، سقاباشی , اقا کریم، کشیک نویس , میرزا محمد، سرکشیک , مزرعه درود (نیشابور) , مزرعه خوش هوا (مشهد) , حاجی محمد علی، صاحب نسق , میرزا قوام الدین محمد، نایب ناظر , مزرعه صالح اباد (نیشابور) , طومار مستغلات , مزرعه سریش (مشهد) , میرزا محمد جعفر، محرر وزیر , طومار باغات , اقا باقر، وزیر , 1164-‎1163ق , حاجی محمد بیگ، تحصیلدار , اقا ابراهیم، ضابط مستغلات , میرزا اسحاق، خادم مسجد بالاسر مبارک , حاجی محمد مهدی،سرکارعمارت , کدخدای تون , مودی , تجاوز , میرزا محمد صفی،وزیر
شماره ثبت:
36133

تعداد کل فراداده ها

2,678,197

تعداد منبع دیجیتال

168,946,803

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .