کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 10
صورت حسابهايي مربوط به دريافتي مال الاجاره از مستاجرين املاک و مستغلات آستان قدس و برآورد بدهي آنان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , دکان , ‎1،2 , مستاجران , ‎3،5 , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , ‎2،3،5 , ‎3،14 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , تلگراف , اسفراین , شیروان , یونجه , مستغلات , ‎2،4،5 , نذورات , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎9،10 , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎5،15 , ‎1،18 , حق الارض , ‎1،3،5 , ‎1،3،8 , ‎6،11 , ‎14،16 , ‎2،17 , ‎4،17 , ‎4،18 , ‎3،15،17 , ‎1،15 , ‎1،3،4 , ‎14،15 , ‎1،3،6 , ‎4،15 , ‎1،4،14 , ‎13،16 , مزرعه گچوان (مشهد) , 20-‎1 , دارالشفاء امام رضا , ‎1،2،5 , ‎14،17 , ‎16،18 , روحانیان , ‎3،5،14 , ‎8،16 , ‎2،18 , ‎3،17 , ماموریت , ‎1،3،15 , ‎5،18،19 , ‎1،3،10 , ‎1،3،19 , ‎19،20 , ‎5،18 , ‎18،19،20 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , صورت حساب ها , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , مزرعه حسن اباد (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , چارپایان , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , رضوی، میرزا یحیی بن محمد حسن، ناظر کارخانه زواری , ‎15،20 , بجنورد , محصولات کشاورزی , اجاره بها , ‎1306 , ‎4،15،18 , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , رضوی، احمد، خطیب باشی , مزرعه برم (دامغان) , ‎1،3،14 , عمادالتولیه حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , داروغه , ‎4،15،17 , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , ‎5،17 , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه سوهان (مشهد) , دبیر دفتر , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه ده علیان (مشهد) , استاد محمد تقی، ناظم تعمیرات , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه رجب اباد (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , مزرعه اخلمد (مشهد) , مزرعه گلمکان (مشهد) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه لاسجرد (سمنان) , مزرعه سمنگان (مشهد) , مزرعه دوین (مشهد) , بهاءالتولیه حسینی، میرزا داود، وزیر وظایف , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه قاسم اباد (مشهد) , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , رکن التولیه رضوی، علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , مزرعه شمس اباد (مشهد) , ‎1،15،20 , مزرعه جوقان (مشهد) , ‎1،2،18 , ‎2،4،14 , ‎4،12،13 , مزرعه جمالان (نیشابور) , مزرعه مومن اباد (مشهد) , مزرعه بحراباد (نیشابور) , ‎15،18،20 , معین دربار , مزرعه سرولایت (مشهد) , مزرعه گاوترناو (مشهد) , ‎2،5،18 , ‎3،18،20 , ‎3،15،18 , خازن التولیه رضوی، ابوالحسن بن محمد مهدی، تحویلدار خاصه , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎2،20 , مزرعه شادکن (مشهد) , رضوی، ابوطالب بن محمد علی، رییس دفتر , ‎1،2،15 , ‎2،3،19 , مزرعه منصوران (شیروان) , مزرعه عباس اباد (تربت حیدریه) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎2،5،16 , ‎4،5،15 , میرزا محمد تقی، مدرس , ‎1،3،18 , ‎2،5،15 , مزرعه امیراباد (مشهد) , ‎4،17،20 , ‎2،5،20 , ‎1،3،20 , ‎14،17،20 , ‎4،5،18 , ‎4،14،15 , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه زیاران (قزوین) , مزرعه کاهو ن(مشهد) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه قلچوق (قوچان) , مزرعه علی اباد (قوچان) , حاجی میرزا حسن، مدرس , مزرعه کوه سرخ (کاشمر) , مزرعه برزل اباد (قوچان) , ‎2،19،20 , متولی موقوفه مسجد گوهرشاد , مزرعه صفی اباد (تربت حیدریه) , ‎3،14،17 , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه بازه طحان (مشهد) , مزرعه چاهوک (تربت حیدریه) , نظام التولیه رضوی، عبدالعلی بن محمد، سرکشیک چهارم , میرزا حسین خان، متولی موقوفه گنج علی خان , شجاع التولیه حسینی، محمد حسین، مدیر فراش خانه , اداره مالیه مشهد , اسعدالتولیه حسینی، احمد بن داود، فراش باشی کشیک دوم , حسینی، میرزا علی نقی، ناظم کل موقوفات , ‎2،5،19 , مزرعه محمد اباد (تربت حیدریه) , مزرعه نصراباد (نیشابور) , مزرعه جعفراباد (قوچان) , ‎4،5،17 , مویدالوزاره، میرزا عبدالحسین، رییس تفتیش اداره تولیت , ارفع التولیه حسینی، محمد، فراش باشی کشیک اول , اداره بلدیه مشهد , احتشام کاویانیان، محمد، مباشر اداره مستغلات , حسینی، میرزا اسدالله، امین کل موقوفات , حاجب التولیه حسینی، عبدالحسین، فراش باشی کل , قایم مقام التولیه رضوی، میرزا محمد علی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی، 1273-‎1357 , امجدالتولیه، وکیل , مصدق السلطان، غلام رضا، امین تعمیرات , لسان التولیه حسینی، مرتضی، معاون کتابخانه , اعتمادالوزاره، علی اکبر بن محمود، دربان باشی کل , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر دفتر , رفعت التولیه حسینی، میرزا اقا، فراش باشی کشیک سوم , خبیرالتولیه، محمد حسین، کشیک نویس , رضوی، میرزا عبدالله بن محمد مهدی، ناظر کل , مظفرالتولیه رضوی، سید ابراهیم بن حسن، ضابط نذورات , یمین التولیه موسوی، علی، موتمن دفتر , 1305-‎1304 , حسینی، میرزا ابوالقاسم بن میرزا شهاب الدین، ضابط کل اسناد , صاحب اختیار، غلام حسین، خادم ساعت، 1276-‎1366 , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی بن محمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا محسن بن علی اکبر، معین کارخانجات , مزرعه اقبال (مشهد) , ناظم التولیه، میرزا حسن، تحویلدار کل , مزرعه دستجرد (نیشابور) , مزرعه غلامان (نیشابور) , کاشانی، اقا شیخ حسن , میرزا ابوالقاسم خان، مستوفی , شیخ الرییس، بهاءالدین، رییس دارالشفاء , قوام التولیه رضوی، میرزا مهدی، سرکشیک دوم , حسینی، محمد کریم، صاحب نسق املاک , ‎2،5،17 , میرزا محمد علی، سررشته دار کل , میرزا هدایت الله، مدرس , ثقهالاسلام شریعت زاده، میرزا رفیع , مزرعه رباط طرق (مشهد) , حسینی، علی رضا، مستشار دفتر , تیمچه صاحب دیوان (مشهد) , ملک التجار، محمد کاظم، -‎1305 , مقبل السلطنه، عبدالله میرزا بن محمد حسین، میرزا یمین السلطان , میرزا عطاءالله، ناصر دفتر , شاه طهماسب، ملا محمد , مدیر التولیه، عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , رییس المدرسین حسینی، میرزا هاشم، کلیددار ضریح , حسینی،محمد علی بن محمد هادی، صدیق دفتر , فراش مزار انیس الدوله , میرزا محمد رضا، ناظم موقوفات , میرزا جواد، دربان ضریح , اقا محمد، محاسب روشنایی , میرزا علی اکبر، مدرس , حاج محمد حسین، خادم , میرزا بزرگ، زیارت نامه خوان باشی , مزرعه خین خباز (نیشابور) , رضوی، میرزا احمد , احتشام التولیه، سید ماشاءالله، -‎1307 , مزرعه مهدی اباد (نیشابور) , تاجرباشی، محمود , دانش، میرزا محمد , میرزا باقر، دربان باشی کشیک چهارم
شماره بايگاني راکد:
‎73033/18
منابع دیجیتالی :
سررشته معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويل. تحويل وجوهات. نقدي و جنسي به تحويلداران و ناظران آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , اکثر صفحات , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , مستاجران , بقالی , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , ابزار و وسایل , برخی صفحات , ‎1،3 , گندم , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , حرم امام رضا (ع) , اجرت , زغال , قاشق , هدایا , خرید , تغذیه , برنج , روشنایی , گوشت , داروهای گیاهی , نیشابوری، حاجی محمد بن ابراهیم، تحویلدار , مستغلات , موقوفات مطلقه , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , موقوفه علی شاهی , شریف حسینی، ملا محمد حسین بن ملا محمد جعفر، ناظر دارالشفاء , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه دره طلحان (مشهد) , خادم , مزرعه جنابد (تون) , مزرعه محراب خان (مشهد) , حاجی ملا محمد حسین، ناظر مطبخ , کرمان , روغن چراغ , صحن جدید (صحن ازادی) , هیمه , بازار اغچه , شربت خانه , واقفان , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , شماعی خانه , حافظ , ‎5،10 , مسجد بالاسر مبارک , مسجد جامع گوهرشاد , مصارف وقف , زوار , تعزیه داری , ‎19،31 , مساعده , ‎5،31 , ‎16،21 , ‎17،23 , ‎29،31 , ‎2،6 , پیه گداخته , موم قرص , موم مشته , تامین موادغذایی , بیماران , دارچین , نخودلپه , روغن زرد , حمامی , ‎18،24 , پیاز , الو بخارا , ظروف لعابی , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , سوگواری ها , ‎7،27 , ‎44،45 , ریشه جوز , قنات ها , ‎1،3،15 , مزرعه طرق (مشهد) , میخک , ‎7،9،11 , ‎7،11 , ‎23،24 , ‎24،43 , ‎17،22 , ‎1260ق , کاروانسرا , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , رزاز , خان سلطانم (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کاهو (مشهد) , وارثان , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , کربلایی، زین العابدین بیگ بن حسین، تحویلدار , صراف , شیره انگور , ‎12،27 , مال المصالحه , اجاره بها , مزرعه حمدی (نیشابور) , حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4-‎61ق , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه برم (دامغان) , ‎22،27 , علاف , ملا رحیم، نایب ناظر , کربلایی، محمد اسماعیل بن ابراهیم، دربان باشی کشیک پنجم , مزرعه بروره (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , طاحونه کبودحمام (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه حصارنخی (نیشابور) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه سلطان اباد (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , تیمچه خفافان , خبوشان (قوچان) , سبزی فروش , قنات سناباد (مشهد) , موقوفه خواجه عتیق علی , عتیقی، میرزا سلیمان، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , شکرخام , طاحونه میرعلی شیر (مشهد) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , رضوی، میرزا عبدالوهاب بن علی نقی، مشرف تعمیرات، ؟ - ‎1278ق , دروازه بانی (مالیات) , موقوفه مهدی قلی بیگ , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , موقوفه حاجی علی اکبر اصفهانی , حاجی اقاجان، معمارباشی استانه، ؟ - ‎1269ق , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه محمداباد (مشهد) , حاجی اسماعیل، سرایدار , مزرعه لق لق (بجنورد) , مزرعه دوبرجه (بجنورد) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , مزرعه کلاتچه هندو (مشهد) , شیشه گرخانه , مسگر , مزرعه شاه تقی (مشهد) , مزرعه معون (ترشیز) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎23،32 , کربلایی، ملا محمد صادق بن حسین، دربان باشی کشیک اول , مزرعه منصوران (قوچان) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , ‎40،49 , نوقان (مشهد) , مزرعه باغ فیض (تهران) , مزرعه رشیداباد (تهران) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , کدکنی، ملا ابوطالب، صاحب جمع شماعی خانه , مزرعه درود (نیشابور) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎23،39 , مزرعه طلاجرد (نیشابور) , ‎12،43 , مزرعه فرودان (اصفهان) , مزرعه سنگ تراشان (ساری) , ‎28،33 , شیشه گری , ‎18،37 , ‎18،42 , مزرعه عبدل اباد (مشهد) , مزرعه طرقبه (مشهد) , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه کلاتچه بام (قوچان) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه قلچوق (قوچان) , موم پیه , طاحونه مفرنقاه (قوچان) , مزرعه تیسوان (قوچان) , موقوفه حاجی ملا علی قوچانی , مزرعه سعداباد (کرمان) , مزرعه برزل اباد (قوچان) , مزرعه ارال (مزرعه ولی اباد) , بلوک شقان (بجنورد) , حسینی، میرزا محمد مهدی، ضابط، ؟ - ‎1276ق , بازار سیاه اب , دوری لعابی , رضوی، میرزا محمد مهدی بن میرزا هادی، تحویلدار تحویل خانه، ؟ - ‎1276 , قریه نشر (کذا)(کاشان) , ‎5،9،29 , ‎6،26،27 , قریه نره (کذا) (کاشان) , ‎6،13،30 , قرقلو افشار، محمد کریم خان بن محمد علی بیگ , بیاری، محمدحسین، متصدی صادرین و واردین استانه، ؟ - ‎1266ق , حسینی، عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک اول , کربلایی، محمد علی، مباشر موقوفات , مزرعه زرمقان (مشهد) , مزرعه سرچشمه (قوجان) , ماشه سازی (کذا) , حسن خان، یوزباشی , مزرعه انبارخانه (کاشمر) , ‎35،43،46 , حاجی حسن، خباز , حاج سید رضا، عطار , حسینی موسوی، میرزا محمد حسین بن سید جعفر، محرر
شماره ثبت:
38504
اوارجه. التحاويل و التحاصيل. التحاصيل. درآمدهاي دريافتي توسط تحصيلداران موقوفات آستان قدس و مخارج صورت گرفته از محل آن در لوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , مستاجران , ‎3،5 , قیمت ها , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , مرسوم , ‎2،4 , مال و جهات , سیورغالات , زارع , وزن ها و اندازه ها , رسوم , استاد محمد علی، چاهجو , موقوفات , لایروبی , خرید , بذرها , ‎4،5 , مزرعه جنابد (تون) , کرمان , تعمیر , ‎10،15 , ‎1،13 , ‎2،3 , ‎8،10 , ‎2،8 , ‎1،10 , ‎18،19 , ‎6،9 , ‎4،15 , ‎4،12 , بادام , خلعت , ‎4،16 , نخود , شلجم , ‎1،3،15 , باغ ها , وظیفه , ‎19،20 , انگور , بیدانجیر , سنجد , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , موقوفه گنج علی خان , ‎15،20 , محصولات کشاورزی , خواف , میراب , ‎11،14 , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , قنات سناباد (مشهد) , کاشی , مزرعه برمهن (مشهد) , عریضه ها , مندو , مزرعه گل خطمی (مشهد) , جماعت اعراب بیچاره , حق السعی , عشروده نیم , تسعیرنامه , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه خرچنگ (استراباد) , تحصیلدار حق الشرب , رسم التحصیل , میرزا محمد محسن، خادم , مزرعه رادقان (سمنان) , میرزا محمد مهدی، خادم , قریه کرکنج (شیروان) , ارباب التحاصیل , ملا محمد یوسف، خادم , قنات مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , کورک , جماعت اعراب بیجان , فیلجه , میر سید علی، خادم , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه کوشمغان (سمنان) , جماعت چلقی نمک کش , مهدی قلی بیگ، تحصیلدار اسفراین و جوین , میرزا اسماعیل، خادم , میرزا امین، صاحب نسق , میرزا ابومحمد، خادم , میرزا امین الدین حسن، خادم , علی اکبر، قصاب , میرزا تاج الدین علی، مدرس , درویش محمد سلیم، موذن , ملا حاجی محمد، صاحب جمع شربت خانه , ملا عبدالوهاب، فراش حرم , حاجی محمد سعید، بیماردار , حسینی، میرزا عبدالله بن محمدداود، نایب متولی استان قدس رضوی , ملا بهاءالدین محمد، مدرس , میر عظیم، قصاب , ‎1125ق-‎1124ق , اقا محمد باقر، توشمال , میرزا محمد اشرف، صاحب جمع شماع خانه , محمد شفیع، صاحب جمع کرکراق خانه , میرزا محمد اشرف، صاحب جمع حویج خانه , ملا محمد مومن، کلیددار کتابخانه , مهدی قلی بیگ، تحصیلدار کرکنج , اقا محمد مهدی بن میرزا امین، تحصیلدار برق اهنگران , ملا محمد مهدی، خادم مسجد بالاسر مبارک , محمد باقر، بیلدارباشی , محمد ابراهیم، تحصیلدار حق الشرب گل خطمی , محمد سعید، پیشنماز , حاجی ملا محمد، تحصیلدار جام , ملا زین العابدین، تحصیلدار اعراب , مرتضی قلی بیگ، تحصیلدار اعراب بیچاره , رحمان قلی، عزب دارالشفا , اقا حسین، ناظر دارالشفا , تحصیلدار خرچنگ , تحصیلدار رادقان , تحصیلدار کوشمغان , وزن قدیم , محمد بیگ، تحصیلدار دامغان , شیخ اسدالله، خادم , ملا محمد صفی، حافظ دور , محمد اشرف، تحصیلدار جنابد , محمد ربیع، تحصیلدار احمداباد , ارد غله مثالثه , طاحونه مفرنقاه (مشهد)
شماره ثبت:
34539
اوارجه. ابواب‌المال. زراعات و باغات مشهد صورت اجارات و مقاطعه‌هاي مزارع موقوفه آستان قدس در مشهد و ميزان اجاره آنها
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , ‎1،2 , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , گندم , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , حق النظاره , مال و جهات , زارع , رسوم , شالی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , خیابان گودسلوک (مشهد) , سفیدبری , سبزبری , قراردادها , عوارض دیوانی , بذرها , بازدیدها , ‎7،8 , ‎4،9،13 , ‎3،4،5 , چاهجو , ‎1،3،15 , ‎1،3،13 , ‎19،20 , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , شرایط انعقاد قرارداد , اجاره بها , ‎1161ق , داروغه , میراب , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه ماسی (مشهد) , کلاتچه بوغا (مشهد) , رسم الوزاره , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , بلوک شاندیز (مشهد) , اقا عبدالله، صاحب جمع خزانه , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , میرزا محمد صفی، وزیر , میر سید محمد، خادم , سرکار استیفا , اقا اسحق، ناظر مسجد گوهرشاد , حاجی محمد علی، صاحب نسق , مزرعه سریش (مشهد) , قنات مزرعه میمد (مشهد) , رسم الاستیفا , میرزا محمد صفی، میراب , اقا محمدباقر، ناظر راتبه , اقا رضا، بیلدار باشی , بلوک جنابد (مشهد) , حمام باغ عنبر , اراضی ویرانیو (مشهد) , اقا محمد، محرر سرکار استیفا , باغ چاه خاصه (مشهد) , باغ وزیر (مشهد) , اسماعیل بیگ، وکیل صدر , مهدی بیگ، کلانتر رادکان
شماره ثبت:
32129
درخواستهاي افراد متفرقه جهت کمک و پرداخت توسط آستان قدس در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , قیمت ها , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , موقوفات , عتبات عالیات , خرید , کودکان , پوشاک , قبض وصول , کاغذ نقش برجسته , ‎1301ق , سادات , زوار , نشان شیر و خورشید , شریف، شیخ ابومحمد بن محمد حسین، مدرس , کشیک نویس , ‎7،9 , علما و مجتهدان , توصیه , پوستین , عریضه , انعام , میرزا علی اکبر، سررشته دار , ‎1،3،15 , بیماری , کمک های نقدی , شیخ رییس (مهر‎1287) , حاجی ملا محمد علی بن ملا محمد، تحویلدار , محمد حسن ابن محسن الرضوی (مهر‎1290) , ‎7،15 , بروجردی، حاج شیخ محمد رحیم، 1224-‎1309ق , کمک های جنسی , درخواست ها , العبد محمد رحیم (مهر‎1260) , بدهکاران , کلیجه دامن دار , قندهاری , خرجی معاش , قاری قران , هراتی , وظیفه دیوانی , العبد محمد حسن ابن محمد الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد حسن ابن محسن، ناظر کارخانه زواری , ابلاغیه , ‎7،11،23 , ‎7،19،41 , ‎11،43،57 , شیخ الرییس موسوی، شیخ ابوالحسن میرزا بن محمد تقی میرزا، ناظر دارالشفاء،1264-‎1336ق , ملا محمد اسماعیل بن رجب علی، جراح دارالشفاء، ؟ - ‎1288ق , الواثق بالله الغنی محمد جعفر (مهر‎1280) , ‎21،26،39 , ‎26،46 , ابومحمد ابن محمد حسین الشریف (مهر‎1290) , المتوکل علی الله عبده محمد کاظم (مهر‎1287) , قرآن
شماره ثبت:
23889
هزينه هاي مربوط به انجام تعميرات حرم مطهر، اماکن متبرکه و برخي از موقوفات در مشهد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اکثر صفحات , دکان , مقرری , خبازی , بقالی , ‎3،5 , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , صباغی , هزینه ها , جارو , سکوها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , ‎3،7 , مقاطعه , سرکار , ‎4،6 , ‎5،9 , لایروبی , اجرت , مصالح ساختمانی , خیاطی , نهرخیابان (نهرشاهی) , نقاره خانه , ‎9،11 , دفتر روزنامچه , تحویلدار , چلچراغ ها , کشیک خانه دربانان , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , ضریح امام رضا , مزار عباس میرزا , چلچراغ شاهی , شرفه ضریح , تنظیف , چراغانی , کارخانه خادمی , کتابخانه استان قدس رضوی , کشیک خانه خدام , شربت خانه , معبرها , تعمیرات , سقاخانه کشیک خانه , ‎1،5 , مدرسه علی نقی میرزا , شمعدان ها , پیش روی مبارک , پیشطره , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , کرایه حمل , بالاسر مبارک , درهای حرم امام رضا , حجره ها , کویزه , حوض خانه , ‎1298ق , تحویل خانه فراشان , مدرسه میرزا جعفر , ‎1،11 , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات , ‎3،9 , ‎3،13 , ‎7،8 , درشمشاد , گنبد الله وردی خان , چاه ها , سقاخانه , صفه ها , زاغوته , تحویل خانه , حمالی , بام های حرم امام رضا , درنقره , دارالشفاء امام رضا , ‎1،3،7 , احمد (مهر‎1294) , ‎9،11،13 , ‎1،12،13 , باغ اصف الدوله (مشهد) , پارچه , برف روبی , چاهجو , قنات ها , ‎1،3،15 , ‎4،6،8 , کارخانه زواری , خیاط , ساعت های حرم امام رضا , نجار , ‎5،13 , عطاری , نقاش , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , کاشی کاری , بازار بزازان , محمد شفیع (مهر‎1286) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , میرزا بابا (مهر‎1296) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , موسی الحسینی (مهر‎1293) , افوض امری الی الله محمد علی (مهر؟) , حسینی ، میرزا موسی، صدراستانه , الراجی عبدالمومن الحسینی (مهر‎1277) , امین صح (مهر‎1282) , چارپایان , الراجی محمد هاشم (مهر‎1287) , حسینی، میرزا عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , بام حرم امام رضا , اعتمادالتولیه (مهر‎1293) , ضریح پوش , عبده الراجی محمد قلی (مهر؟) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , شریف، حاجی میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر , بدرالدین الحسینی (مهر‎1254) , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , معمارباشی , هروی، اخوند ملا اکبر علی بن ملا غلام رضا، امین غلات , ‎9،15 , انبارها , سنگ های قیمتی , اینه , فرش های حرم امام رضا , تیمچه حکاکان , بست بالا (بست شیخ طوسی) , سراج , بازار حجاران , استاد محمد صادق، معمارباشی استانه , بیلدار , سفیدکاری , سنگ فرش , مزرعه گودسلوک (مشهد) , چوب انداز , گلگیر , قاب ها , اکبر علی (مهر‎1287) , شیشه فرنگی , دهان باز , امین صح (مهر‎1280) , سردرهای حرم امام رضا , مشرف باشی (مهر؟) , سرانداز , درخت کاری , پل ها , صندوق پوش , تخلیه فاضلاب , اجاق ها , طراحی باغ , باغ سالار (مشهد) , انبار شیشه گرخانه , خشت طلا , ابوالحسن الموسوی (مهر‎1280) , الراجی محمد علی (مهر‎1276) , میرزا علی اکبربیگ، تحویلدار , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎1296) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎1300ق , عمارت اصف الدوله , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎1293) , محله سرشور , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی، ؟-‎1305ق , حسینی، سیدمحمد، سرکاردار تعمیرات , لاله های ضریح امام رضا , حاجی ملامحمدعلی بن ملا محمد، تحویلدار , محمدهادی الحسینی (مهر‎1293) , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , خازن الملک (مهر‎1278) , خازن الملک، حاجی محمد رحیم خان، صندوق دار دربار، 1241-‎1311ق , الراجی محمد حسن بن احمد (مهر‎1294) , لا اله الا الله هو الرحمن الرحیم (مهر‎1286) , سپهسالار اعظم (مهر؟) , سپهسالار قزوینی، حاج میرزا حسین خان بن میرزا نبی خان، متولی باشی استان قدس رضوی، 1243-‎1298ق , معین التولیه، محمدهاشم میرزا، معین استانه , میرزا محمدعلی، سررشته دار , حسینی، حاجی میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , سید محمد الرضوی (مهر‎1296) , رضوی، سیدمحمد بن شمس الدین، خزانه دار , عبده الراجی محمد صادق (مهر‎1278) , العبد سید محمد (مهر‎1286) , حصیر پوش , قالی ابریشمی
شماره ثبت:
22725
هزينه‌هاي آستان‌قدس مربوط به: مقاطعه قنات مسجد گوهرشاد، برگزاري مراسم روضه خواني، ماليات املاک، مصارف جذاميان قلعه محراب‌خان، وجوه پرداختي به خادم‌باشي از بابت قيمت غلات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
روضه خوانی , مواجب , کارکنان , مشاغل , هزینه ها , قیمت ها , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , ‎5،7 , موقوفات , اجرت , مالیات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎9،11 , قبض وصول , کاغذ نقش برجسته , مقاطعه کاری , ‎1309ق , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , حسن علی (مهر؟) , ‎1،3،15 , کارخانه زواری , ‎10،14 , حسین منی و انا من حسین (مهر؟) , علی اکبر (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , پارچه ها , معتمدالتولیه (مهر‎1307) , اجاره بها , انبارها , سیاه پوشانی , حاجی ملا حسین، روضه خوان کارخانه زواری , عبدالله الحسینی خادم باشی (مهر‎1306) , کربلایی، نادعلی، پرستار جذامیان , استاد رضا قلی، مقنی باشی , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , ‎2،15 , قلعه محراب خان (مشهد) , تحویلدار نقدی , صاحب دیوان شیرازی، میرزا فتحعلی بن میرزا علی اکبر، متولی باشی استان قدس رضوی، 1236 - ‎1314ق , پیرو دین نبی نادعلی (مهر‎1302) , میرزا محمود، تحصیلدار وجوه اجارات , قنات مسجد گوهر شاد , الراجی الی الله الغنی رضا قلی (مهر‎1302) , صاحب دیوان (مهر‎1288) , ‎9،11،12،14 , یا محمود (مهر‎1306) , علی اکبر، تحصیلدار وجوه اجارات , شریف، ابوالقاسم، مستوفی , ‎10،12،13،14 , ابوالقاسم الشریف (مهر؟) , حسن علی، تحصیلدار وجوه اجارات , رواق توحید خانه
شماره ثبت:
16107
گزارش مصرف ادويه و اغذيه بيماران دارالشفاء در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎1،2 , برخی صفحات , ‎1،3 , ‎3،15 , ‎5،7 , تغذیه , گل سرخ , برنج , زرشک , درمان , تازه کیشان مسلمان , تریاک , گلاب , گوشت , داروهای گیاهی , ‎1،2،3 , ‎10،12 , گزارش ها , دفتر روزنامچه , ‎1،13 , ‎1،5 , ‎1،4 , ‎1،11 , ‎1،9 , ‎1،12 , ‎5،19 , ‎1،2،9 , ‎1،3،11 , ‎1،7،9 , ‎7،9 , ‎1313ق , ‎1،7،12 , ‎22،28 , ‎1،5،11 , ‎18،28 , ‎1،6،10 , ‎4،10 , دارالشفاء امام رضا , خورش , بارهنگ , تخم خرفه , ریشه کاسنی , ریشه خطمی , روغن بادام , سپستان , شربت نیلوفر , شربت بنفشه , عنب الثعلب , عناب , عرق کاسنی , فلفل , گاوزبان , نبات , تامین موادغذایی , بادام , بیماران , میرزا احمد بن میرزا صادق، جراح دارالشفاء , اسفرزه , تخم خیار , تخم گشنیز , خاکشی , عرق بید , تاجریزی , تخم ریحان , طباشیر , گل بنفشه , اسطوخودوس , پرسیاوشان , ترنجبین , خارخسک , دارچین , زیره , قدومه , روغن زرد , ملا حسن علی، ناظر دارالشفاء , تخم کرفس , روغن کرچک , مغز فلوس , اصل السوس , شربت خشخاش , معجون ترش , نخوداب , ریوند , کتیرا , افسنتین , ترخیص بیمار , نسخه پزشک , انیسون , یا احمد (مهر‎1294) , اطریفل , زردچوبه , فرنجمشک , عرق نیلوفر , گل قند , زنبان , تخم مرغ , روغن موم , افتیمون , پنبه , سناء مکی , افتیمون شامی , ‎6،14 , گل ارمنی , تمر هندی , اسپند , گنه گنه , اپیکا , حسینی، میرزا احمد بن میرزا ربیع، طبیب باشی دارالشفاء , گل زوفا , عشبه , مخلصه , مصطکی , نمک فرنگی , روغن زیتون , پوست گنه گنه , ‎1،3،9 , نیلوفر , بنفشه , جیوه , ‎1،29 , کره گاو , فلوس , شاهتره , حریره , تخم اسفناج , حسینی، حاجی میرزا محمد رحیم، ناظر دارالشفاء , تخم کدو , قنبیل , عرق شاهتره , داروهای شیمیایی , تخم زردک , مغز هسته البالو , مربای بالنگ , مربای زرشک , نخود , سیماب , سید رحیم الحسینی (مهر؟) , کات کبود , بالنگ , مغز البالو , ‎1،3،15 , ریشه رازیانه , ‎7،9،11 , کلمل , پوست بید , ‎1،31 , ‎1،3،17 , میرزا محمد باقر بن میرزا هادی، طبیب دارالشفاء , محمد باقر (مهر؟) , جوش شیرین , خلال نارنج , محمد حسین (مهر؟) , میرزا اقاجان، کحال دارالشفاء , ‎1،7،13 , ‎1،5،12 , ‎12،22 , ‎1،4،13 , ‎12،18 , ابوالقاسم الحسینی (مهر؟) , محمد کاظم الرضوی (مهر؟) , مسیح الحسینی سنه (مهر؟) , رییس صح (مهر؟) , روغن سیاه , پودر دودر , بنان التولیه حسینی، میرزا مسیح بن میرزا شفیع، منشی باشی استانه , رضوی، میرزا محمد کاظم، مشرف دارالشفاء , حسنعلی (مهر‎1304) , یدور دو پتاس , میرزا محمد حسین بن میرزا جعفر، طبیب باشی دارالشفاء , ‎1،3،7،9 , ‎1،3،9،21 , ‎4،7،9،17 , ‎4،7،15 , ‎6،31 , ‎6،35 , حسینی، میرزا ابوالقاسم، ناظر دارالشفاء , نیترات دو فردوکنین , ‎5،25،28
شماره ثبت:
1211
گزارش مصرف ادويه و اغذيه و آمار بيماران دارالشفاء در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , ‎1،2 , هزینه ها , ‎5،6 , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , ‎2،10 , اجرت , زغال , تغذیه , زنان , گل سرخ , برنج , روشنایی , تریاک , گلاب , گوشت , داروهای گیاهی , نمک طعام , پوشاک , گزارش ها , دفتر روزنامچه , کاغذ نقش برجسته , روغن چراغ , هیمه , ‎5،15 , اسقاطی , لامپ , ‎8،10 , ‎19،21 , ‎1305ق , ‎1،11 , ‎1،3،5 , ‎1،3،11 , ‎2،6،10 , ‎2،7 , ‎27،29،31 , ‎7،21 , ‎3،9،17 , ‎2،6 , ‎4،15 , موم زرد , موم سفید , تنباکو , دارالشفاء امام رضا , بارهنگ , بادرنجبویه , ریشه کاسنی , ریشه خطمی , روغن بادام , شربت بنفشه , عنب الثعلب , عناب , عرق کاسنی , فلفل , گل نیلوفر , نبات , تامین موادغذایی , بیماران , اسفرزه , بذرک , تخم خیار , تخم گشنیز , خاکشی , کافشه , شکر سفید , تاجریزی , تخم ریحان , گل بنفشه , اسطوخودوس , پرسیاوشان , ترنجبین , خارخسک , دارچین , زیره , سورنجان , شاه تره , قدومه , مربا بالنگ , سبزی , روغن زرد , ملا حسن علی، ناظر دارالشفاء , تخم کرفس , روغن کرچک , مغز فلوس , شربت خشخاش , معجون ترش , نخوداب , ریوند , رب السوس , کتیرا , بادیان سبز , الراجی شهاب الدین (مهر‎1296) , حمامی , ترخیص بیمار , نسخه پزشک , یا احمد (مهر‎1294) , زردچوبه , ریشه کرفس , گل قند , زنبان , مرگ و میر , تخم مرغ , تخم کاسنی , پیه بز , روغن موم , سکنجبین , پنبه , روغن کنجد , سناء مکی , شکر شربت , سرکه , تخم کاهو , شنجرف , کافور , پوست هلیله زرد , پشمک , زرشک بی دانه , کاغذ تحریر , جنون (بیماری) , افتیمون شامی , نخود لپه , میرزا احمد بن میرزا ربیع، طبیب باشی دارالشفاء , تمر هندی , ظروف سفالی , مرزنجوش , صابون , مواد شوینده , پرستار دارالشفاء , عرق بیدمشک , لوازم التحریر , گنه گنه , کافور قیصوری , ‎1،3،7 , اپیکا , عرقیات , کرباس , مطبخ دارالشفاء , مجروحان , سنگ جهنم , زنجبیل پرورده , روغن گل سرخ , مخلصه , ‎23،25 , گل گاوزبان , ماست دوغ , محکمه دارالشفاء , بذر النج , عرق گاوزبان , ‎1،3،9 , ریباس , نیلوفر , بنفشه , سرکه شیره , کهربا , جیوه , ابگوشت , توتون , فلوس , گل بابونه , مغز بادام , خمیر , حریره , رضوی، میرزا عبدالمجید، مشرف دارالشفاء , ابلیمو , مغز هل , اکلیل الملک , استرکنین , روغن گاو , چوبه , جو ماء الشعیر , مشک طرامشیع , یدور پتاس , روغن ماهی , روغن بادام تلخ , داروهای شیمیایی , روغن بادام شیرین , مومیایی , روناس , اسید فنیک , شیر ماء الجبن , جوارش عود , سرنج , کف دریا , نعناع خشک , تدفین , نخود , عبدالمجید الرضوی (مهر؟) , قاسنی , سفیداب سیخ , تنکار , اسفند , مرضعه , ‎1،3،15 , اطریفل کشمیری , ‎49،51 , کلمل , ‎3،19 , تفاح , اب غوره , مازوی سبز , خوروش , زاج فرنگی , ‎17،53 , مکسور (بیماری) , مرغابی , قهوه خانه دارالشفاء , ‎39،43 , گنه گنه شکری , کارد , نگهداری کودکان شیرخواره , عرق شاه تره , ‎43،47 , مغز بادام تلخ , موسوی، شیخ شهاب الدین بن ابوالحسن میرزا، ناظر دارالشفاء، ؟ - ‎1305ق , حسن علی (مهر‎1302) , عبده مهدی الحسینی (مهر‎1305) , حسینی، ملا محمدمهدی بن اسماعیل، محرر دارالشفاء , سرکه چلاو , برومروپتاس , ‎1،3،11،13 , ‎1،3،47 , ‎1،3،11،47 , ‎1،11،21،51 , ‎1،3،5،21 , ‎1،3،5،9 , ‎1،3،12 , ‎1،3،11،9 , ‎1،3،11،5،7 , ‎1،9،15 , ‎2،54،16 , قیمه , ‎3،19،53 , ‎3،4،53 , ‎8،14،16،22 , ‎8،10،15 , ‎10،15،26 , ‎11،26 , ‎13،23 , ‎15،53 , ‎17،22 , ‎19،37 , ‎21،37 , ‎21،53 , ریشه سوسن , ‎21،22،37 , گل یاس , بفچه , ‎23،25،39 , ‎23،51 , ‎25،55 , ‎25،53 , ‎25،26،53 , مصطلکی , صدبه , ‎29،31،53 , ‎35،39 , ‎35،38،39 , ‎38،53 , ‎43،53 , ‎43،47،51 , میرزا غلام رضا، بیماردار دارالشفاء
شماره ثبت:
1118
گزارش مصرف ادويه و اغذيه و آمار بيماران و حقوق کارکنان دارالشفاء در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , خبازی , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎2،4 , زارع , ‎5،7 , ‎11،13 , اجرت , زغال , کودکان , تغذیه , مصالح ساختمانی , زنان , گل سرخ , برنج , روشنایی , درمان , خیاطی , تریاک , زعفران , گلاب , گوشت , داروهای گیاهی , سیب زمینی , پوشاک , نذورات , ‎9،11 , گزارش ها , دفتر روزنامچه , کاغذ نقش برجسته , تعمیر , روغن چراغ , ‎1302ق , مقاطعه کاری , هیمه , اسقاطی , تنظیف , اجساد , حجره ها , ‎19،21 , فراش , سادات , روضه خوان , ‎1،3،5 , 60-‎1 , زوار , ‎7،9 , موم سفید , تنباکو , دارالشفاء امام رضا , خورش , بارهنگ , بادرنجبویه , تخم خرفه , ریشه کاسنی , ریشه خطمی , سپستان , شربت بنفشه , عنب الثعلب , عناب , فلفل , گل نیلوفر , نبات , تامین موادغذایی , بیماران , غذاها , میرزا عسگری، نایب طبیب دارالشفاء , اسفرزه , بذرک , تخم خیار , تخم گشنیز , خاکشی , گل خطمی , کافشه , گزنگبین , شکر سرخ , شکر سفید , کنوجه , چلاو , گل بنفشه , مغز تخم کدو , اسطوخودوس , پرسیاوشان , ترنجبین , خارخسک , دارچین , زیره , سورنجان , قدومه , سبزی , روغن زرد , تخم کرفس , تخم کشوث , روغن کرچک , مغز فلوس , اصل السوس , شربت خشخاش , نشاسته , ریشه انجبار , صمغ عربی , رب السوس , سناءمکی , افسنتین , بادیان سبز , کندر , حمامی , ترخیص بیمار , نسخه پزشک , انیسون , یا احمد (مهر‎1294) , اطریفل , ریوند چینی , طلبه , ریشه بادیان , مردار سنگ , زنبان , شیرگاو , تخم مرغ , پیه بز , روغن موم , سکنجبین , پنبه , روغن کنجد , شیرخشت , شکر شربت , سرکه , کاکنج , تخم کاهو , گلنار فارسی , پوست هلیله زرد , پشمک , ریشه ایرسا , بیماری ها , سفیداب قلع , صندل سرخ , گل ارمنی , میرزا احمد بن میرزا ربیع، طبیب باشی دارالشفاء , پنیر , ظروف سفالی , هلیله سیاه , مرزنجوش , صابون , مواد شوینده , جنون , پرستار دارالشفاء , عرق بیدمشک , الو بخارا , پوست پسته , گنه گنه , چوب چینی , ظروف لعابی , حب انارج , بابونه , گل زوفا , رازیانه , سنگ جهنم , مخلصه , معجون سریش , زالو , جوهر اهن , طباخ دارالشفاء , رخت شوی دارالشفاء , کوزه ابخوری , بالنگو , نخود خام , پوست گنه گنه , محکمه دارالشفاء , ریباس , تفاع , جیوه , روغن خاکشیر , توتون , معجون کمونی , گلمن , خمیر , موسوی، شیخ شهاب الدین میرزا بن ابوالحسن میرزا، ناظر دارالشفاء , بهدانه , شاهتره , تربد مجوف , عسکری (مهر‎1291) , قند ارسی , گل کاملان , اکلیل الملک , روغن گاو , چوبه , مشک طرامشیع , روغن ماهی , عود الصلیب , روغن بادام تلخ , پارچه , پوره ارمنی , روغن بادام شیرین , کاغذ پاپیروس , پوزه بند , مرهم , بهارنارنج , کاهو , اسید فنیک , قطاعی , استمراری , فوفل , حوض ها , جوارش عود , قهوه , عاقر قرحا , رضوی، حاجی میرزا عبدالمجید، مشرف دارالشفاء , شهاب الدین (مهر‎1301) , مربای بالنگ , جو ماءالشعیر , مربای زرشک , کبریت فرنگی , تخم فرنجمشک , فراش باشی , مکتب خانه , سماور , محمد حسن خان، رییس دارالشفاء , بطاس , عبدالمجید الرضوی (مهر‎1297) , کودکان شیرخوار , اویشن شیرازی , اقلیمای نقره , لیموی عمانی , محمد حسن (مهر‎1297) , ایاغچی دارالشفاء , مغزبادام , خردل فرنگی , ‎1،3،15 , اطاقدار , سرایدار دارالشفاء , پیشنماز , افتیمون شاهی , ‎5،7،21 , گل سرنگون , مزرعه طرق (مشهد) , اسانس طربانتین , تمرهندی , حنطیایی , ماروش , هرکاره سنگی , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1315ق , اقلیمای طلا , فرنگی , اکسیر ترکی , معجون جوارش عود , قیطان نخی , سهام الملک، مهدی قلی میرزا بن محمد ولی میرزا، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1322ق , توتیای هندی , مصطکی مومی , خاک برداری , راشخت , زهره گاو , مشمع فرنگی , قوری سنگی
شماره ثبت:
1082
  • تعداد رکورد ها : 10

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,398,499

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .