کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
اثرات مشروبات الکلي، چاي و قهوه از ديدگاه دانش پزشکي و دانشمندان غرب
نویسنده:
اشکاني، حميد
وضعیت نشر الکترونیکی :
جهرم: پيمان غدير,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
TX‎ 597‎ /الف‎7‎الف‎2
نوشابه‌هاي سرد و گرم
نویسنده:
رجحان، محمدصادق، ‎1310 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: حيان: اباصالح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11294906
القهوة العربيه في الموروث و الادب الشعبي
نویسنده:
بکر، محمود مفلح
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: بيسان,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11188413
يک فنجان اسپرسو
نویسنده:
کياني، اسماعيل، ‎1365 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: ترانه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111235683
فرآوري قهوه همراه با اطلس رنگي
نویسنده:
مقصودي، شهرام، ‎1353 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آقاي کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ویرایش:
ويرايش ‎2
منابع دیجیتالی :
کافه در خانه (فوت و فن قهوه‌سازي)
نویسنده:
مقصودي، شهرام، ‎1353 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آقاي کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
ويرايش ‎2
کتاب جامع قهوه
نویسنده:
مقصودي، شهرام، ‎1353 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آقاي کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
111174244
الفباي قهوه
نویسنده:
کياني، اسماعيل، ‎1365 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: ترانه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
111078188
کافه در خانه (فوت و فن قهوه‌سازي)
نویسنده:
مقصودي، شهرام، ‎1353 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آقاي کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111026248
فرآوري قهوه
نویسنده:
مقصودي، شهرام، ‎1353 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آقاي کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
111026250

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,558,567

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .