کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مجموعه تحويل و تحول سوخت روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه ربيع‌الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۷۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پایین پای مبارک , کارکنان , مشاغل , سوخت , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نذورات , خادم , شمع پیه , شمع اشک , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , رواق توحیدخانه , شمع موم , شماع , بالاسر مبارک , فراش , مسجد بالاسر مبارک , ‎۱۲۷۹ق , شمع موم پاچراغ , ‎۳،۸،۱۳ , ‎۱،۶،۱۱ , ‎۵،۱۰،۱۵ , ‎۲،۷ , مستمری , ‎۹،۱۴،۲۱ , پیه گداخته , رکن التولیه رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , العبد علی اکبر الحسینی (مهر‎۱۲۷۸) , رضوی، میرزا محمد جعفر بن عبدالحی، سرکشیک دوم , عبده عبدالکریم الحسینی (مهر‎۱۲۵۰) , عبده عبدالوهاب بن محمد محسن (مهر‎۱۲۷۷) , سرایانی، اخوند ملا علی بن موسی، ضابط شموع کشیک چهارم , رضوی، میرزا محمد، کشیک نویس , ‎۵،۷،۱۰ , عبدالجواد الرضوی (مهر‎۱۲۶۳) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۶۴) , شمع موم سرسوز , کربلایی، حاجی علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد حسن، خادم کشیک چهارم , ‎۱،۶،۱۶ , تاجر , ‎۲،۷،۱۷ , ‎۲،۷،۲۴ , رضوی، ذبیح الله بن محمد جعفر، سرکشیک دوم , ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۷۲) , حسینی، میرزا عبدالکریم بن میرزا عبدالجواد، سرکشیک سوم , شمع موم فتیله دار , ‎۵،۲۹ , محمد جعفر بن عبدالحی الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , ‎۱۰،۱۳،۱۵ , ملا محمد مهدی، صاحب جمع شماعی خانه , ‎۱۱،۱۶،۲۳ , موم قرص , شمع موم مشته
شماره ثبت:
۸۹۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۸۹۷
مجموعه تحويل و تحول سوخت روشنايي حرم مطهر در ماه ربيع‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۸۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , حرم امام رضا (ع) , هدایا , روشنایی , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , خادم , شمع پیه , شمع سرسوز , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , رضوی، عبدالجواد بن محمد حسن، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۲۹۱ق , محمد جعفر بن عبدالحی الرضوی (مهر؟) , ضابط شموع , اشک شمع , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول , شمع موم , شماع , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , فراش , موم پاچراغ , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۷) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۸) , مسجد بالاسر مبارک , ‎۱،۲،۱۱ , ۲۴-‎۱ , پیه گداخته , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , العبد علی اکبر الحسینی (مهر‎۱۲۷۸) , موم قرص , فراهانی، حاجی میرزا موسی خان بن عیسی، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۲۰-‎۱۲۶۲ق , موم زرد , موم سفید , رضوی، میرزا ذبیح الله بن محمد جعفر، مهردار , ‎۱۲۸۰ق , رضوی، محمد جعفر بن عبدالحی، سرکشیک دوم، ؟ - ‎۱۲۸۰ق , عبدالحسینی الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , یا ایا الحسن ادرکنی (مهر‎۱۲۵۸) , ‎۳،۵،۱۰ , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا، ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , ‎۴،۷،۱۲ , ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۸۰) , ‎۴،۱۲ , عبدالجواد الرضوی (مهر‎۱۲۵۳) , ‎۶،۸،۱۴ , ‎۱۳،۱۶ , میرزا فتح الله، لشکرنویس
شماره ثبت:
۹۴۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۴۴
مجموعه تحويل و تحول سوخت روشنايي حرم مطهر در ماه ربيع‌الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۸۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , دفترخانه , حرم امام رضا (ع) , خرید , روشنایی , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , موسوی، حاجی میرزا موسی، همقلم متولی , خادم , شمع پیه , شمع سرسوز , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , شمع پاچراغ , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , رضوی، عبدالجواد بن محمد حسن، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۲۹۱ق , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , ضابط شموع , اشک شمع , روغن چراغ , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول , شمع موم , شماع , فراش , ‎۵،۱۰ , ‎۱،۲،۴ , مسجد بالاسر مبارک , ۱۶-‎۱ , ‎۱۱،۱۵ , پیه گداخته , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , العبد علی اکبر الحسینی (مهر‎۱۲۷۸) , عبدالجواد الرضوی (مهر‎۱۲۶۳) , موم قرص , فراهانی، حاجی میرزا موسی خان بن عیسی، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۲۰-‎۱۲۶۲ق , موم زرد , موم سفید , ‎۱۲۸۰ق , محمد جعفر بن عبدالحی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , رضوی، محمد جعفر بن عبدالحی، سرکشیک دوم، ؟ - ‎۱۲۸۰ق , یا ابا الحسن ادرکنی (مهر‎۱۲۵۸) , ‎۳،۶،۹ , ‎۷،۱۰ , بام های حرم امام رضا , حاجی ملا عبدالمجید، فراش بام حرم , عبده عبدالمجید (مهر‎۱۲۸۰) , مباشر شماعی خانه , عبده الراجی محمد حسن (مهر‎۱۲۷۷) , محمد حسن بن حاجی محمد اسماعیل، دربان باشی کشیک پنجم , موم مشته , محمد علی (مهر؟) , رضوی، ملا محمد علی بن ملا محمد، شماع , موسی (مهر؟)
شماره ثبت:
۹۴۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۴۵
مجموعه تحويل و تحول سوخت روشنايي حرم مطهر در ماه شعبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۸۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , دربان , ‎۳،۷ , ‎۳،۱۵ , حرم امام رضا (ع) , هدایا , زنان , روشنایی , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , خادم , شمع پیه , شمع سرسوز , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , موم صاف , رواق دارالسیاده , ضابط شموع , ایوان طلا (نادری) , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول , رواق دارالحفاظ , شمع موم , شماع , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , فراش , رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , مسجد بالاسر مبارک , ‎۳،۴،۷ , شمع سفید , پیه گداخته , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , العبد علی اکبر الحسینی (مهر‎۱۲۷۸) , عبدالجواد الرضوی (مهر‎۱۲۶۳) , موم قرص , موم زرد , موم سفید , رضوی سرابی، میرزا محمد حسین بن میرزا محمد بدیع، خادم باشی کشیک پنجم , ‎۱۲۸۰ق , ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۸۰) , حاجی ملا عبدالمجید، فراش بام حرم , موم مشته , رضوی، ملا محمد علی بن ملا محمد، شماع , ۲۳-‎۱ , ‎۱،۵،۸ , ‎۲،۹،۱۷ , ‎۳،۱۴،۱۵ , رضوی، عبدالجواد بن محمد حسن، سرکشک چهارم، ؟ - ‎۱۲۹۱ق , ‎۶،۱۴،۱۸ , ‎۱۰،۲۳ , ‎۱۰،۱۱،۲۳ , ‎۱۱،۲۳ , محمد علی (مهر‎۱۲۵۲)
شماره ثبت:
۹۴۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۴۸
مجموعه تحويل و تحول سوخت روشنايي حرم مطهر در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۸۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , حرم امام رضا (ع) , هدایا , زنان , روشنایی , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , خادم , شمع پیه , شمع سرسوز , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , رواق دارالسیاده , ضابط شموع , اشک شمع , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول , رواق دارالحفاظ , ‎۱،۲،۷ , شمع موم , شماع , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمدحسین، سرکشیک پنجم , فراش , رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۸) , مسجد بالاسر مبارک , ‎۱۶،۱۷ , شب های قدر , ‎۱۳،۱۷ , ‎۵،۶،۹ , ۲۴-‎۱ , ‎۳،۷،۸ , شمع سفید , پیه گداخته , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , العبد علی اکبر الحسینی (مهر‎۱۲۷۸) , عبدالجواد الرضوی (مهر‎۱۲۶۳) , موم قرص , موم زرد , موم سفید , رضوی سرابی، میرزا محمد حسین بن میرزا محمد بدیع، خادم باشی کشیک پنجم , ‎۱۲۸۰ق , ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۸۰) , موم مشته , رضوی، ملا محمد علی بن ملا محمد، شماع , محمد علی (مهر‎۱۲۵۲) , ‎۱،۲،۱۰ , ‎۱،۲۱ , رضوی، عبدالجواد بن محمد حسن، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۲۹۱ق , ‎۴،۵،۶ , ‎۷،۸،۱۱ , ‎۱۰،۲۱،۲۳ , رضوی، میرزا سید محمد، کشیک نویس , خویشاوندان , ‎۱۹،۲۳ , مزرعه گچوان (مشهد) , حاجی کریم، ضابط , رمضان
شماره ثبت:
۹۴۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۴۹
اسناد هزينه روشنايي در ماه رجب
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , هزینه ها , ‎۱،۳ , ‎۲،۴ , خرید , روشنایی , شمع گچی , صحن جدید (صحن ازادی) , مشعل ها , حق الارض , ‎۱۳۰۳ق , لامپ بلور , حسینی، حاجی سیدعباس، صاحب جمع شماعی خانه , موم قرص , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎۱۲۷۶) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , معتمدالتولیه (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۵) , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , محمد شفیع (مهر‎۱۲۹۸) , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل استانه , حسینی، محمد علی بن محمد هادی، همقلم , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , عبده الراجی محمد قلی (مهر؟) , مشیراستانه مقدسه (مهر؟) , عبده محمد علی الحسینی (مهر‎۱۲۸۹) , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎۱۳۰۰) , حاجی مهدی، نجارباشی , حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۶) , روغندان چینی , محمد حسین، مشعلچی
شماره ثبت:
۲۰۳۹۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۳۹۲
اسناد هزينه روشنايي و پرداخت مواجب به کارکنان چراغ خانه در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ‎۲،۴ , ‎۴،۶ , خرید , روشنایی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , کاغذ نقش برجسته , لاله روسی , اسقاط , میرزا محمود بن میرزا علی اکبر، صاحب جمع شماعی خانه , رضوی، میرزا هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , ‎۲،۴،۶ , ‎۱۳۰۳ق , ‎۱،۳،۵ , چراغچی , کربلایی، میرزا محمد ابراهیم، شماع , بلور فروش , ‎۲،۶ , موم قرص , خلعت , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , معتمدالتولیه (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎۱۲۶۴) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎۱۲۸۷) , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۵) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , محمد شفیع (مهر‎۱۲۹۸) , قوام التولیه (مهر‎۱۳۰۴) , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر؟) , عبده الراجی خلیل الله (مهر؟) , کربلایی، حسن، دربان چراغ خانه , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزاداود، ضابط کل اسناد , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎۱۳۰۰) , میرزا محمد صادق، ناظم چراغ خانه , حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۶) , رضوی، حاجی میرزا ابوالقاسم بن محمد رضی، همقلم , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ -‎۱۳۱۵ق , ابوالقاسم ابن محمد رضی الرضوی (مهر؟) , میراسماعیل، دربان چراغ خانه
شماره ثبت:
۲۰۳۹۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۰۳۹۴
اسناد هزينه روشنايي و پرداخت مواجب به کارکنان چراغ خانه و شماع خانه در ماه ربيع الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , چراغ ها , هزینه ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , ‎۱۳۰۴ق , خرید , روشنایی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , شمع پیه , اماکن متبرکه , اسقاط , لاله شیشه , ایوان طلا (نادری) , چراغانی , شمع موم , ‎۱،۵ , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمدمهدی، مشرف روشنایی , رضوی، میرزا هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , متولی باشی استان قدس رضوی , دستورالعمل های اداری , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , موم قرص , انعام , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎۱۲۹۶) , احمد (مهر‎۱۲۹۹) , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه (مهر‎۱۲۹۵) , حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎۱۳۰۲) , معتمدالتولیه (مهر‎۱۲۹۹) , میرزا اقا، سررشته دار , قوام التولیه (مهر‎۱۳۰۴) , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد شفیع، محرر سررشته دارکل , میرزا اقا (مهر‎۱۳۰۴) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎۱۳۱۵ق , موقوفه روشنایی , معتمدالتولیه، حاجی میرزا بابا، مستوفی , نجف علی خان، صاحب جمع شماعی خانه , رضوی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , حاجی سیدعباس، صاحب جمع شماعی خانه , میرزا اقا، نایب دربان باشی کل , محمد تقی (مهر‎۱۲۸۹) , حاجی ملامحمدعلی بن حاجی ملامحمد، تحویلدار
شماره ثبت:
۲۰۵۸۳
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۲۰۵۸۳
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۸ , خط:فارسي

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,145,014

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .