کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 9
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , چراغ ها , دربان , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نذورات , خادم , شمع پیه , شمع گچی , شمع پاچراغی , شمع سرسوز , گزارش ها , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , الراجی عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , کاغذ نقش برجسته , عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , لاله شیشه , روغن چراغ , دیوارکوب ها , شمع قالبی , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , هیمه , موقوفه عباس قلی خان , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , فانوس ها , ایوان طلا (ناصری) , شمع اشکی , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , مراسم تعزیه ایمه , حافظ , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , ‎۱۳۰۵ق , موم روکش شمع , چلچراغ رکن الدوله , لامپ ها , محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۹۵) , یا اسدالله (مهر‎۱۳۰۰) , عبده عبدالعلی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , گلدسته طلا (نادری) , ‎۲،۶،۱۱ , حسین بن علی (ع)، امام سوم، ۴- ‎۶۱ق , ‎۷،۱۲،۱۷ , ‎۸،۱۰،۱۲،۱۴ , کلدسته طلا (نادری) , ‎۸،۱۳ , عبدالرضا الشریف (مهر‎۱۳۰۴) , ‎۱۰،۱۵،۲۰ , ‎۱۴،۱۸،۱۹ , ‎۱۸،۲۲ , ‎۱۸،۲۰،۲۲
شماره ثبت:
۵۸۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۵۸۱
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , شمع اشک , شمع تمام , شمع سرسوز , قبض وصول , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , دفتر روزنامچه , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , صحن جدید (صحن ازادی) , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , ‎۵،۱۰،۱۵،۲۰ , ‎۷،۱۲،۱۷،۲۲ , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , شمع اشکی , شماع , حسینی، حاجی میرزا عبدالمجید، خادم باشی کشیک اول , ‎۲،۳ , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ‎۱،۱۲ , ‎۱۳۱۲ق , حافظ دور , ‎۵،۱۰،۱۵ , ضابط , ‎۷،۱۲،۱۷ , ‎۹،۱۹،۲۰ , ‎۶،۱۱،۱۶،۲۱ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , هدایت الله الرضوی (مهر؟) , ‎۱،۲۷ , دبیرالتولیه (مهر؟) , ‎۴،۱۴،۲۴ , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سر کشیک سوم , عبده الراجی عبدالعلی الرضوی (مهر؟) , نقیب الاشراف (مهر؟) , ضابط کشیک اول , عبده الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر؟) , علیرضا الرضوی (مهر؟) , اسدالله الشریف خادم باشی (مهر؟) , عبدالرضا (مهر‎۱۳۱۱) , حاجی میرزا مرتضی، صاحب جمع شماعی خانه , حسینی، میرزا اقا، خادم باشی کشیک چهارم , امکن متبرکه , محمدمهدی الرضوی(مهر؟) , ‎۱،۷،۱۲،۱۷،۲۲ , رضوی، میرزا محمدمهدی، سر کشیک چهارم , کاغذ نقش برجشته , ‎۲،۳،۱۹،۲۸ , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سر کشیک پنجم , ‎۲،۳،۱۸ , ‎۲،۳،۸،۱۳ , ‎۳،۱۸،۲۳ , رکن التولیه رضوی، علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , رضوی، حاجی میرزا محمدجعفر بن عبدالحی، سرکشیک دوم , میرزا اقا حسینی خادم باشی (مهر‎۱۳۱۲) , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سر کشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , شمس العلماء حسینی، محمدبن عبدالوهاب، خادم باشی کشیک سوم , ۱۱، ‎۱۶،۲۶
شماره ثبت:
۷۵۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۷۵۴
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , چراغ ها , هزینه ها , قیمت ها , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نذورات , شمع پیه , شمع مومی , شمع گچی , شمع پاچراغی , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , الراجی عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , خادم باشی کشیک اول , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , عبده عبدالعلی (مهر؟) , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , صاحب جمع شماعی خانه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , لاله روسی , کشیک خانه , روغن چراغ , دیوارکوب ها , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , هیمه , موقوفه عباس قلی خان , ضریح امام رضا , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , فانوس ها , ایوان طلا (ناصری) , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , قهوه خانه , شمع اشکی , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , ‎۱۳۰۵ق , موم روکش شمع , لامپ ها , محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۹۵) , عبدالرضا الشریف (مهر‎۱۳۰۵) , یا اسدالله (مهر‎۱۳۰۰) , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۲۳) , حاجب التولیه حسینی، میرزا داود، فراش باشی کل، ؟ - ‎۱۳۲۱ق , ‎۷،۱۲،۱۷ , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالعلی بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , ‎۳۵،۳۶ , ‎۸،۱۸،۲۹ , ‎۹،۱۴،۲۱ , ‎۹،۱۴،۲۱،۳۰ , ‎۱۰،۱۵،۲۴ , ‎۱۳،۳۸ , ‎۲۲،۲۶،۳۴ , چلچراغ مظفرالدین شاه , رمضان
شماره ثبت:
۷۹۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۷۹۳
مجموعه تحويل و تحول سوخت روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه جمادي‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۷۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , دربان , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , هدایا , روشنایی , نذورات , خادم , شمع پیه , شمع اشک , شمع سرسوز , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , ‎۶،۱۱،۱۶ , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , ایوان طلا (نادری) , ‎۵،۱۰،۱۵،۲۰ , شمع موم , شماع , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , فراش , مسجد بالاسر مبارک , ‎۱۲۷۹ق , شمع موم پاچراغ , ‎۳،۸،۱۳ , مستمری , ‎۷،۱۲،۱۷ , ‎۳،۱۳،۱۸ , پیه گداخته , رکن التولیه رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , العبد علی اکبر الحسینی (مهر‎۱۲۷۸) , رضوی، میرزا محمد جعفر بن عبدالحی، سرکشیک دوم , عبده عبدالکریم الحسینی (مهر‎۱۲۵۰) , عبده عبدالوهاب بن محمد محسن (مهر‎۱۲۷۷) , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد حسن، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۲۹۱ق , رضوی، میرزا محمد، کشیک نویس , عبدالجواد الرضوی (مهر‎۱۲۶۳) , تاجر , محمد جعفر بن عبدالحی الرضوی (مهر‎۱۲۵۸) , ملا محمد مهدی، صاحب جمع شماعی خانه , کربلایی، علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , ‎۱،۴،۱۴ , الله محمد علی (مهر؟) , فراهانی، حاجی میرزا موسی خان بن عیسی، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۲۰-‎۱۲۶۲ق , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن میرزا محمد حسین، سرکشیک پنجم , ‎۴،۱۴،۱۹ , ‎۶،۱۱،۲۱ , حسینی، میرزا عبدالکریم الحسینی (مهر‎۱۲۵۰) , ‎۷،۱۲ , ‎۸،۱۳،۲۳ , ‎۱۰،۱۴،۱۹ , ‎۱۳،۱۵،۱۶ , ‎۲۲،۲۸
شماره ثبت:
۸۹۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۸۹۸
صورتحساب. صورتحساب کربلايي علي تحويلدار جنسي آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۶۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , غلات , حق التولیه , ‎۲،۱۱ , ‎۳،۸ , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , نیشابوری، حاجی محمد بن ابراهیم، تحویلدار , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , موقوفه علی شاهی , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎۵،۱۵ , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , شماعی خانه , ‎۱،۴ , ‎۲،۵ , مصارف وقف , ‎۳،۸،۱۳ , ‎۶،۱۱ , ‎۳،۸،۱۸ , ‎۲،۷ , زوار , ‎۱،۱۰ , ‎۲،۶،۱۱ , ‎۷،۱۲،۱۷ , ‎۲،۵،۱۱ , ‎۲،۷،۱۱ , ‎۳،۱۲ , ‎۲،۶ , ‎۴،۱۵ , ‎۲،۱۱،۱۷ , ‎۱،۴،۱۴ , ‎۱،۵،۱۱ , ‎۳،۸،۱۲ , ارد گندم , ‎۱،۴،۵ , ارد جو , مطبخ , کشمش , مکتب خانه , مزرعه طرق (مشهد) , شلتوک , ۱۲۶۲-‎۱۲۶۱ق , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , موقوفات خاصه , صورت حساب ها , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کاهو (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه فزک (ترشیز) , ترشیز (کاشمر) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , ‎۱،۵،۱۰ , ‎۸،۱۸ , مال المصالحه , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎۱،۴،۷ , ‎۱،۴،۱۰ , مزرعه بروره (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه سران (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه حصارنخی (نیشابور) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه سلطان اباد (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه ده علیان (مشهد) , موقوفه خواجه عتیق علی , طاحونه میرعلی شیر (مشهد) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , مزرعه کمایستان (جوین) , حق عشریه , طاحونه کبود حمام (مشهد) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه لق لق (بجنورد) , مزرعه دوبرجه (بجنورد) , طاحونه ها , مزرعه کلیدر (نیشابور) , مزرعه میدان (نیشابور) , مزرعه دوغاب (نیشابور) , مزرعه کلاتچه هندو (مشهد) , ‎۱،۴،۱۱ , مزرعه زرگران (مشهد) , موقوفه حاج علی اکبر اصفهانی , مزرعه شاه تقی (مشهد) , مالیات نقدی , مالیات جنسی , مزرعه معون (ترشیز) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه نصراباد (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه کاهو (نیشابور) , ‎۱،۱۰،۱۵ , ‎۲،۱۱،۱۶ , مزرعه منصوران (قوچان) , مزرعه ایرج (اسفراین) , مزرعه حصاری (اسفراین) , ‎۲،۶،۱۶ , مزرعه امین اباد (اسفراین) , قنات قزل حصار (مشهد) , ‎۳،۹،۱۳ , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه کلاتچه بام (قوچان) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه قلچوق (قوچان) , مزرعه زرمقان (قوچان) , طاحونه مفرنقاه (قوچان) , مزرعه تیسوان (قوچان) , مزرعه سست (اسفراین) , مزرعه خرنیان (اسفراین) , مزرعه برق اهنگران (خواف) , مزرعه برزل اباد (قوچان) , مزرعه عباس اباد (ترشیز) , مزرعه نظرگاه (اسفراین) , مزرعه کستان (اسفراین) , مزرعه کوه سرخ (ترشیز) , مزرعه میان اباد (بجنورد) , مزرعه رفیقان (قوچان) , ممزرعه حصاری (اسفراین) , خدامرادبیگ، اجودان , مزرعه ارال (مزرعه تولی اباد) , مزرعه چشمه (قوچان) , محال فروند (اسفراین)
شماره ثبت:
۳۸۸۱۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۸۸۱۹
روزنامچه تحويلخانه. صورت لوازم و اشياء اهدايي افراد به تحويلخانه و کتابخانه آستان‌قدس و تحويل وسايل موجود در حرم مطهر توسط کشيکهاي پنجگانه به يکديگر در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۲،‎۱۳۲۷
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۴۲۱۶۷
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۴۲۱۶۷
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۲۷ , خط:فارسي - سياق
هزينه هاي آستان قدس از بابت: مرمت قرآن هاي وقفي، تأمين سوخت حرم مطهر و کارکنان، مراسم نخل بندي در ماه محرم، خريد قالي و ابزار و وسايل، لايروبي نهرشاهي، تعمير خان شاه وردي، تنظيف وسايل روشنايي و پرداخت وجه تبرک از محل نذورات ضريح به افراد
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۷۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , پایین پای مبارک , کارکنان , مشاغل , سوخت , هزینه ها , قیمت ها , ابزار و وسایل , برخی صفحات , ‎۱،۳ , کتان , مزرعه سمزقند (مشهد) , لایروبی , ماکول , اعیاد مذهبی , عید نوروز , اجرت , زغال , محلوج , عید قربان , جشن های ملی , خرید , شیشه , نهرخیابان (نهرشاهی) , تعمیر , ضریح امام رضا , تنظیف , کشیک خانه خدام , بالاسر مبارک , کشیک خانه فراشان , عید غدیر , قالیچه , ‎۷،۱۲،۱۹ , ‎۷،۱۲،۱۷ , ‎۱۳،۱۴ , ‎۱۱،۱۵ , بازار خفافان , ‎۷،۱۲ , ‎۱،۵،۷ , ‎۶،۱۲ , ‎۱۵،۱۶ , ارد گندم , پارو , شیر بز , چاهجو , ‎۴،۶،۸ , کدخدا , بخور , ‎۵،۱۳ , چارپایان , بام حرم امام رضا , ‎۱۱،۱۵،۱۹ , ضابط نذورات , ‎۸،۱۸ , قاین , گوسفند , کلانتر , خزیمه، امیر علم خان بن امیر اسماعیل خان , انبارها , فرش های حرم امام رضا , دنوز , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎۱۱۶۱) , خان شاه وردی خان (مشهد) , ریسمان , ‎۱۲،۱۶ , کاغذ سمرقندی , خیاطه , گل گیر , المذنب محمد شریف بن محمد بدیع (مهر‎۱۱۵۴) , قنات مسجد گوهرشاد , سرکار خاصه شریفه , قنات محراب خان (مشهد) , تحویلدار نقدی , تبرک , ‎۲،۱۹ , کمرپوش , عبده علی رضا الشریف (مهر‎۱۱۴۹) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎۱۱۶۶) , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎۱۰۹۶) , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎۱۱۷۱) , اقا محمد حسین، ناظر جزو , مراسم نخل بندی , استاد محمد، چاهجو , وزیر اعظم , حسینی، محمد صادق، وکیل , ضابط مستغلات , میرسید محمد، فراش بام حرم , ملا علی نقی، بخورسوز پنج کشیک , میرزا محمد مهدی، تحویلدار , حاجی علی قلی، وکیل , حاجی علی قلی (مهر‎۱۱۷۱) , ناشتایی , قرص هل , قرص دارچین , میرزا احمد، مشرف , ‎۱۱۷۴ق , کشته سوز نقره , گرجی، فریدون خان، حاکم مشهد , اب نیسان , ملا محمد، نایب ناظر , ملا محمد علی، بخورسوز , اقا محمد حسین، صحاف , میرسید محمد، بیلدار باشی , مژدگانی , جواهرخان، خادم ضریح , نقدعلی خان , میرزا ابوالقاسم، وزیر , اقا حسین،سرکار عمارت , قاینی، محمد جعفر , ملا محمد علی، فراش کشته سوز , ناظر کل , جماعت خفاف , استاد صالح،چاهجو , میرزا محمد، مستوفی الملک , میرزا محمد، مومن , عاشورا , قرآن , هنر
شماره ثبت:
۴۳۹۷۴
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۴۳۹۷۴
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱۹ , خط:فارسي - سياق
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز بيست وچهارم تيرماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
زیارت , اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , سوخت , مستاجران , هزینه ها , قیمت ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎۲،۳،۴ , حق التولیه , حق النظاره , مزرعه قزل حصار (مشهد) , تقاوی , اجرت , ‎۱۳۲۹ , خرید , اداره حسابداری استان قدس رضوی , روشنایی , مالیات , فقرا , قبض وصول , تنظیف , کتابخانه استان قدس رضوی , ‎۲،۳ , ‎۷،۸ , ‎۱۴،۱۶ , ‎۱۲۴ , ‎۲،۳،۷ , مساعده , مستمری , ‎۷،۱۲،۱۷ , ‎۱۶۳ , روحانیان , ‎۹،۱۲ , لوازم التحریر , ‎۷،۹،۱۰ , عریضه , ماموریت , هیزم , ‎۱۲،۱۵ , ‎۱۸،۱۹،۲۰ , صورت حساب ها , ‎۱۹،۲۰،۲۱ , گناباد , چناران , مزایده , املاک , اجاره نامه , باخرز , شرکت سهامی کشاورزی رضا , بازنشستگی , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , ‎۷،۸،۹ , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , رفوگری , مزرعه احمداباد (مشهد) , کمک های مالی , نامه های اداری , ‎۲۵،۲۶،۲۷ , بدهکاران , مزرعه سمنگان (تربت حیدریه) , مزرعه ملک اباد (مشهد) , ‎۱۵۹ , مزرعه شمس اباد (مشهد) , فرش ها , ‎۲،۱۵،۱۶ , ‎۱۴۷ , ‎۱۶۵ , بلوک سرجام(مشهد) , ‎۱۲۳ , ‎۱۷۳ , مزرعه شیرین (مشهد) , باغ الندشت (مشهد) , ‎۱۷۰ , ‎۱۵۰ , ‎۱۹۳،۱۹۴ , ‎۱۸،۱۱۳ , حق زوار , ‎۱۵۹،۱۶۰ , ‎۱۶۵،۱۶۶ , قنات امیراباد (مشهد) , ‎۷،۱۲،۱۳ , قنات حسین اباد (مشهد) , مزرعه علی اباد (تربت حیدریه) , ‎۱۲۶،۱۲۷ , ‎۱۷۳،۱۷۴ , ‎۱۷۶،۱۷۹ , ‎۱۲۴،۱۲۵ , اداره املاک استان قدس رضوی , اگهی ها , ‎۱۸۹،۱۹۰ , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , ‎۱۸۴،۱۸۵،۱۸۶ , ‎۱۸۰،۱۸۱،۱۸۲ , جمعیت شیر و خورشید سرخ خراسان , ‎۱۷۰،۱۷۳،۱۷۶ , نوانخانه استان قدس رضوی , اراضی اصف الدوله (مشهد) , ‎۱۸،۱۹،۲۳ , مددمعاش اولادی , بستانکاران , نشریات , احتشام کاویانیان، محمد، بازرس اداره املاک , بلیت , اداره نظارت و وصول درامد استان قدس رضوی , قنات چنبرغربال (مشهد) , مزرعه بویمرغ (گناباد) , سید رضا، امام جمعه کنگ , حق الدرج , املاک امانی , اداره ابیاری استان قدس رضوی , ‎۱۵۹،۱۶۰،۱۶۲ , ۱۹۷-‎۱ , مزرعه قلعه سیاه (گناباد) , ‎۱۸،۱۹،۱۱۲ , ‎۱۸،۱۵۹،۱۶۴ , ‎۱۸،۸۹،۹۲ , طغرایی، محمود، نایب الخدمه موقوفه معین التجار , ‎۱۹،۱۲۴ , ‎۱۹،۱۱۳،۱۱۴ , ‎۹۰،۹۱،۹۴ , ‎۹۳،۱۰۳،۱۰۴ , وزیر دربار شاهنشاهی , طباطبایی، میرزا مهدی , ‎۱۲۴،۱۲۶ , اموزگار، علی رضا، مدیر مسیول روزنامه افتاب شرق , ‎۱۲۴،۱۲۹،۱۳۳ , ‎۱۲۴،۱۳۷،۱۵۱ , ‎۱۵۹،۱۹۳ , ‎۱۵۹،۱۶۰،۱۶۴ , ‎۱۶۲،۱۷۶ , ‎۱۷۰،۱۷۳ , ‎۱۸۸،۱۸۹،۱۹۰
شماره بايگاني راکد:
‎۳۹۳۵
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۴۷۹۸۵
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱۹۷ , خط:فارسي
مکاتبات مربوط به اراضي محمديه و مزرعه شاه فيل استيجاري آقا ميرزا اسدالله امين (آستانه ).
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۷
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کشاورزی , اجاره , اکثر صفحات , مستاجران , ابزار و وسایل , برخی صفحات , ‎۱،۳ , ‎۴،۸ , موقوفات , بذرها , مالیات , ‎۹،۱۱ , بازدیدها , ‎۶،۷ , ‎۷،۱۲،۱۷ , سرکشیک اول , ‎۱۲،۱۷ , ‎۴،۷،۹ , ‎۲۰،۲۲ , پذیرایی , ‎۴،۸،۹ , ‎۹،۲۵ , ‎۳۸،۴۴ , ‎۲۹،۳۹ , ‎۴۱،۴۲ , ‎۱۱،۳۳ , ‎۱۱،۱۳،۱۷ , مزرعه اشتفتر (مشهد) , احضاریه , اجاره بها , ‎۱۳۰۷ , ‎۷،۱۵ , ‎۵،۷،۱۲ , شکایت , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه محمداباد (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , جیلو (گلو) , ‎۱۵،۱۶،۲۰ , تصرف موقوفات , مزرعه کلاته (مشهد) , مزرعه حاجی اباد (مشهد) , اتهام , رکن التولیه رضوی، علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , مزرعه قره جنگل (مشهد) , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی , ‎۲۱،۲۸ , ‎۹،۱۷،۳۹ , ‎۳۱،۴۰ , ‎۷،۱۴،۱۷ , میرزا اسماعیل، سرکشیک سوم , مصدق , اداره محاسبات استان قدس رضوی , حسینی، میرزا ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , خزاعی، حسین، امیر لشکر شرق , قایم مقام التولیه رضوی، میرزا محمد علی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی , کمیسیون اصلاحات استان قدس رضوی , دیلمی، سلطان اسماعیل خان، رییس کمیسیون محاسبات , علی اکبر، معز دفتر , حسینی، میرزا اسدالله، امین کل موقوفات استان قدس رضوی , وکیل استان قدس رضوی , میرزا عزیزالله، مشرف , حسینی، محمود، مشیراستانه , ملک التجار، حاجی محمد تقی , ورود به دارالانشاء استانه مقدسه رضویه بتاریخ نمره (مهر‎۱۳۰۷) , مقبل السلطنه، عبدالله بن میرزا محمد حسین , قنات محمدیه (مشهد) , بدایع نگار،فضل الله بن داود، مامور عرض کتابخانه، ۱۲۹۶-‎۱۳۴۳ق , ‎۷،۲۵،۲۷ , رضوی، میرزا یحیی، ناظر , حاجی میرزا نصرالله، خادم کشیک پنجم , حاجی محمد اسماعیل، تاجر عتیقه چی , مویدالملک خواجوی، محمد علی،مدیر کل اداره امور استان قدس رضوی , ‎۳۱،۳۶،۳۹ , مباشر مزرعه محمداباد
شماره بايگاني راکد:
‎۷۳۱۰۰/۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۵۲۴۳
  • تعداد رکورد ها : 9

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .