کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه ربيع‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۲۷۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۷۱
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه ربيع‌الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , نذورات , شمع پیه , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , تحویلداری , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎۱۲۶۴) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , ایوان طلا , ایوان عباسی , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حفاظ (دوره) , چراغها , کشیک خانه دربان ها , چاهخانه‌ها , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، عبدالمجید، خادمباشی کشیک اول , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , صحن ها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , کفش داری ها , بست ها , کشیک خانه خدام , کارخانه خدام , گنبد الهوردیخان , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , چراغهای برق , گلدسته های طلا , مدرسه میرزا جعفر , بازار بزرگ , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی استانه , ‎۱۳۲۳ق , صفه مقبره شیخ بهایی , رضوی، محمد کاظم ابن عبدالعلی، خادمباشی، کشیک پنجم , حسینی، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم (مهر‎۱۳۲۰) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر)
شماره ثبت:
۲۷۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۷۲
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه جمادي‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۲۷۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۷۳
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه شعبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , ایوان طلا , ایوان عباسی , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حفاظ (دوره) , چراغها , کشیک خانه دربان ها , چاهخانه‌ها , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎۱۳۱۱) , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , صحن ها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , بازار اغچه , کفش داری ها , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎۱۳۱۳) , بست ها , حسینی، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎۱۳۲۰) , شریف، عبدالحسین، سرکشیک پنجم , سقاخانه طلا (اسماعیل طلایی) , کارخانه خدام , گنبد الهوردیخان , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , چراغهای برق , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , گلدسته های طلا , مدرسه میرزا جعفر , بازار بزرگ , نقاره‌خانه , ‎۱۳۲۳ق , صفه پنجره , مقبره شیخ بهایی , صحن نو (ازادی) , حسینی، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎۱۳۱۶) , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر‎۱۳۰۲) , حسینی، عبدالله، دبیرالتوله، خادمباشی , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی سرکشیک چهارم , رضوی، محمد کاظم، خادمباشی، کشیک پنجم , رضوی، محمد کاظم ابن عبدالعلی، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎۱۳۲۲) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎۱۳۲۱) , حسینی، علی اکبر خادمباشی، کشیک اول (مهر‎۱۳۲۰) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی(مهر‎۱۳۲۱)
شماره ثبت:
۲۷۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۷۵
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , نقاره خانه , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , ایوان طلا , ایوان عباسی , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حفاظ (دوره) , کشیک خانه دربان ها , چاهخانه‌ها , صحن ها , ایوانها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , کفش داری ها , بست ها , کشیک خانه خدام , سقاخانه طلا (اسماعیل طلایی) , کارخانه خدام , گنبد الهوردیخان , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎۱۳۲۳) , چراغهای برق , مدرسه میرزا جعفر , بازار بزرگ , ‎۱۳۲۳ق , صفه پنجره , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول(مهر‎۱۳۲۰) , حسینی، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم (مهر‎۱۳۱۶) , مقبره شیخ بهایی , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎۱۳۲۱) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی(مهر‎۱۳۲۰) , رضوی، محمد کاظم، خادمباشی، کشیک پنجم (مهر‎۱۳۱۸) , رمضان
شماره ثبت:
۲۷۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۷۶
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه ربيع‌الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , شمع‌ها , شمع پیه , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم , موقوفه ها , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , اسقاط , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , اشک شمع , چراغها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎۱۳۱۱) , رضوی، عبدالعلی، خادمباشی کشیک پنجم , حفاط دوره , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , موقوفه عباس قلی خان , مجدالسادات , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , صحن ها , حاجب التولیه , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎۱۳۱۳) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , کشیک خانه خدام , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎۱۳۲۰) , فتیله فرنگی , واقفان , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , نظام التولیه، سرکشیک چهارم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎۱۳۲۱) , حاجب التولیه (مهر‎۱۳۰۷) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎۱۳۱۶) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم , ‎۱۳۲۳ق , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎۱۳۲۱) , غلام رضا (کربلایی) چراغچی , رضوی، محمد کاطم ابن عبدالعلی، خادمباشی کشیک پنجم (مهر؟‎۱۳۲۲) , غلام رضا (کربلایی- ) چراغچی (مهر‎۱۲۸۵)
شماره ثبت:
۴۱۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۱۱
پرداخت مواجب شيخ علي‌اکبر نايب‌الخدمه انيس‌الدوله در ماه جمادي‌الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
حقوق و دستمزدها , کارکنان , موقوفات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , کشیک پنجم , خدام , ‎۱۳۲۳ق , موقوفه انیس‌الدوله , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر؟) , نظارت مالی , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر؟) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر) , افتخارالتولیه رضوی، محمدعلی بن محمدرضی، همقلم استیفا (مهر) , قایم‌مقام‌التولیه‌رضوی،محمدعلی بن‌محمد، متولی‌باشی استانقدس رضوی،۱۲۷۳-‎۱۳۵۷ق , جلال التولیه حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استانقدس رضوی، -‎۱۳۳۵ق , رکن‌التولیه رضوی،علی‌رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول (مهر) , سحرالسلطان طباطبایی، محمدکاظم، متولی باشی استان قدس رضوی , شیخ‌علی‌اکبر، نایب‌الخدمه , انیس‌الدوله قاجار، همسر ناصرالدین قاجار شاه ایران، ـ‎۱۳۱۴ق
شماره ثبت:
۳۱۶۳۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۱۶۳۹
اسناد هزينه اداره حسابداري آستان قدس در اسفندماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مشاغل , اکثر صفحات , ‎۱،۲ , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , موقوفات , اداره حسابداری استان قدس رضوی , مصالح ساختمانی , ‎۹،۱۰ , قبض وصول , گزارش ها , تعمیر , کتابخانه استان قدس رضوی , موقوفه شاه وردی خان , کرایه حمل , ‎۱۳۲۳ق , مستمری , هیزم شکن , خیاط , تامین مواد غذایی , معمار , معرق کاری , اداره تشریفات استان قدس رضوی , علاف , قصاب , بقال , ساخت و ساز , سبزی فروش , اهنگر , درخواست , مهمان خانه زواری , نامه های اداری , ‎۱۰۳ , سقاباشی , ‎۱۰۴ , حق الزحمه , حق التحریر , ‎۱۰۸ , ‎۱۲۸ , نقاش باشی , ‎۱۱۲ , ‎۱۲۱ , ‎۱۸۳ , ‎۱۸۱ , ‎۲۰۵ , ‎۳۴۷ , ‎۳۸۱ , کارگر , باغبان الندشت , ‎۳۴۸ , حق زوار , صحاف کتابخانه , فهرست نویس کتابخانه , اداره محاسبات استان قدس رضوی , گاریچی , اداره خزانه استان قدس رضوی , ‎۵۵۵ , ‎۶۲۳ , ‎۶۲۶ , ‎۶۲۸ , ‎۲۶۹ , ‎۶۳۹ , ‎۵۶۸ , دفتردار اداره خزانه , قالی باف اداره خزانه , درشکه چی , ‎۳۶۳ , حق فقرا , ‎۵۶۰ , ‎۵۷۲ , ‎۲۰۸ , کتابدار کتابخانه , لوله کش , ‎۵۵۴ , ‎۵۶۱ , ‎۵۷۳ , ‎۵۵۱ , ‎۶۹۳ , ‎۵۵۲ , ‎۶۳۷ , ‎۶۴۰ , ‎۶۴۳ , ‎۶۰۷ , ‎۳۶۰ , ‎۴۰۰ , ‎۵۶۴ , ‎۶۲۹ , ‎۵۴۵ , درشکه چی بیمارستان امام رضا , اداره مستغلات استان قدس رضوی , معمار اداره املاک , اتوکش بیمارستان امام رضا , رخت شوی بیمارستان امام رضا , فراش بیمارستان امام رضا , ظرف شوی بیمارستان امام رضا , ‎۶۳۲ , وصال بیمارستان امام رضا , اداره املاک استان قدس رضوی , پاسدار اداره تشریفات , پاسبان اداره تشریفات , ابدار اداره تشریفات , مذهب کتابخانه , ‎۵۸۹ , مهندس اداره املاک , ‎۵۴۶ , انباردار بیمارستان امام رضا , خیاط بیمارستان امام رضا , مامور اداره املاک , موزه استان قدس رضوی , اوکتایی، عبدالعلی بن عبدالرضا، رییس کتابخانه , موقوفه جعفرقلی میرزا , تحصیلدار اداره مستغلات , شهیدی، نظام الدین، رییس اداره خزانه , تحویلدار اداره خزانه , پاسبان بیمارستان امام رضا , ماشین نویس بیمارستان امام رضا , حلبی ساز بیمارستان امام رضا , تلمبه زن بیمارستان امام رضا , ابدار بیمارستان امام رضا , باغبان باشی بیمارستان امام رضا , ضابط اداره تشریفات , ‎۶۳۳ , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , انباردار اداره کارپردازی , معمار اداره کارپردازی , پاسبان دولت شاهی، محمد هاشم، رییس اداره تشریفات , مدیر داروخانه بیمارستان امام رضا , بایگان بیمارستان امام رضا , اداره بازرسی استان قدس رضوی , بایگان اداره تشریفات , کلیددار اداره تشریفات , نویسنده اداره تشریفات , جلاییان، علی اصغر، قران خوان مزار رکن الدوله , محمودی، ابوالقاسم، قران خوان مزار صاحب دیوان , مهتر بیمارستان امام رضا , ماشین نویس اداره حسابداری , چشم پزشک بیمارستان امام رضا , متصدی اطلاعات بیمارستان امام رضا , تلفن چی بیمارستان امام رضا , قاری سعادتی، محمد حسین، قران خوان مزار صاحب دیوان , رشتخواری، محمد حسن، قران خوان مزار رکن الدوله , خالقی، ابوالقاسم، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , بازرس اداره بازرسی , مهتر اداره کارپردازی , قران خوان اداره تشریفات , سرپرست سرایدار اداره تشریفات , رفتگر بیمارستان امام رضا , اداره ساختمان استان قدس رضوی , درشکه چی اداره حسابداری , ماشین نویس اداره مستغلات , باغبان اداره املاک , نامه رسان اداره حسابداری , قوچخانی، محمود، قران خوان مزار صاحب دیوان , خانرودی، عبدالرسول، قران خوان مزار صاحب دیوان , پاسبان نوانخانه , اشپز نوانخانه , مامور اداره حسابداری , درشکه چی اداره کارپردازی , شوفر اداره املاک , باغبان اداره تشریفات , ابیزی، علی محمد، قران خوان مزار رکن الدوله , عمادالاسلامی، جواد، قران خوان مزار جعفرقلی میرزا , تحصیلدار اداره حسابداری , حسابدار اداره کارپردازی , کارپرداز اداره کارپردازی , حسابدار اداره خزانه , بایگان اداره خزانه , معمار اداره تشریفات , نقاش بیمارستان امام رضا , نجار بیمارستان امام رضا , سرپرست بیمارستان امام رضا , حسابدار بیمارستان امام رضا , فیاض، محمد باقر، رییس اداره مستغلات , انباردار نوانخانه , بایگان اداره حسابداری , حسابدار اداره مستغلات , خطیب باشی اداره تشریفات , موذن اداره تشریفات , ناظم شهابی، رییس تشخیص درامد اداره حسابداری , نویسنده اداره مستغلات , ثبات بیمارستان امام رضا , حسابدار نوانخانه , میراب اداره مستغلات , بامشکی، طاهر، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , نقشه کش اداره ساختمان , مولوی، عبدالحمید، رییس اداره املاک , متصدی لابراتوار بیمارستان امام رضا , سنجر موسوی، حسین، قران خوان مزار رکن الدوله , سرپرستار بیمارستان شهر , ابدار بیمارستان شهر , اتوکش بیمارستان شهر , رخت شوی بیمارستان شهر , رفتگر بیمارستان شهر , بایگان اداره کارپردازی , حسابدار خواروبار بیمارستان امام رضا , ماشین نویس اداره کارپردازی , پزشک مقیم بیمارستان شهر , پرستار بیمارستان شهر , پاسبان بیمارستان شهر , نجات، محمد، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , داروساز بیمارستان شهر , باغبان بیمارستان شهر , محمودی، جلال، رییس اداره حسابداری , چراغچی اداره تشریفات , متصدی پرداخت بیمارستان امام رضا , پزشکیار نوانخانه , نوانخانه استان قدس رضوی , داروساز بیمارستان امام رضا , وصال بیمارستان شهر , بایگان بیمارستان شهر , نامه رسان بیمارستان شهر , اینه کار اداره تشریفات , نقاره چی اداره تشریفات , متصدی امانات اداره تشریفات , سراشپز بیمارستان امام رضا , پرستار نوانخانه , جنتی کاراخکی، عباس علی، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , نیازی، مجتبی، رییس دایره رسیدگی اداره حسابداری , دندانپزشک بیمارستان امام رضا , متصدی دفتر اداره حسابداری , ابراهیم زاده، اسماعیل، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , متصدی اصطبل اداره کارپردازی , اشپز مهمان خانه , ظرف شوی مهمان خانه , سرپرست اداره تشریفات , ضیایی، رییس بخش طبی بیمارستان امام رضا , پزشک امراض عفونی بیمارستان امام رضا , صاحب جمع اموال بیمارستان امام رضا , متصدی دام های بیمارستان امام رضا , دایه بیمارستان امام رضا , شیرحافظ، محمد، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , تفقدی، اسماعیل، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , معلم بری، محمد تقی، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , حضرتی، علی اکبر، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , احمدزاده، عبدالعلی، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , قهرمانی، رییس اداره ساختمان , سرپرستار نوانخانه , سرپاسبان نوانخانه , شهریاری، علی اکبر، رییس حسابداری اداره مستغلات , نگهبان کارخانه کوهسنگی , بامشکی، محمود، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , سامی راد، حسین، معاون بیمارستان امام رضا , کوچکی محصص، علی اکبر، قران خوان مزار قوام الملک شیرازی , ماشین نویس حوزه نیابت , شوفر حوزه نیابت , سرایدار حوزه نیابت , باغبان حوزه نیابت , سالاری، معاون بخش جراحی بیمارستان امام رضا , مامور مصالح اداره کارپردازی , عرفانی، حسن، قران خوان مزار انیس الدوله , ناصری، میرزا، قران خوان مزار انیس الدوله , حافظیان، اسماعیل، قران خوان مزار انیس الدوله , مکانیک اداره کارپردازی , باغبان اداره کارپردازی , تحقیقی، محمد، قران خوان مزار انیس الدوله , نامه رسان نوانخانه , متصدی گرمابه نوانخانه , یزدی، حسین، قران خوان مزار صاحب دیوان , مکانیک لوله اداره مستغلات , ‎۱،۲،۱۱۲ , ‎۴۷،۴۸،۶۵ , احمدی، محمدیوسف، قران خوان مزار صاحب دیوان , شاه طهماسبی، محمد، قران خوان مزار انیس الدوله , ۱۱۸-‎۱۱۴ , ‎۱۲۸،۲۶۹ , ‎۱۵۴،۴۸۳ , ‎۱۶۵،۲۸۶ , ‎۱۷۸،۱۹۴ , ۲۰۴-‎۱۹۸ , ‎۳۳۰،۳۶۴ , باغبان نوانخانه , متصدی ابدارخانه نوانخانه , ‎۳۶۱،۳۹۵ , ‎۳۶۶،۳۷۶ , متصدی مهمان خانه , شربتدار مهمان خانه , مامور مهمان خانه , انباردا بیمارستان شهر , شرف شوی بیمارستان شهر , کاراموز، ابوالفضل رییس کارپردازی بیمارستان امام رضا , بنای بیمارستان امام رضا , مشرف، هاشم، رییس بایگانی حوزه نیابت , مامور حوزه نیابت , متصدی عمارات اداره مستغلات , موضع کتابخانه , ۷۲۷-‎۷۲۵ , قرآن
شماره بايگاني راکد:
‎۶۲۰۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۵۸۰۲

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,139,524

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .