کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۰-۱۳۱۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , ‎۳،۴ , اکثر صفحات , چراغ ها , هزینه ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , شمع اشک , شمع تمام , شمع گچی , شمع سرسوز , قبض وصول , اماکن متبرکه , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , خادم باشی کشیک اول , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , عبده عبدالعلی (مهر؟) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , محمد الرضوی (مهر؟) , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , کاغذ نقش برجسته , نظام التولیه رضوی، میرزا محمد، سرکشیک چهارم , عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , موقوفه صاحب دیوان , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , ‎۱۳۱۰ق , شماع , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , ‎۲،۳ , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ‎۴،۹ , ‎۵،۱۰ , ‎۳،۱۳ , شمس العلماء حسینی، محمد بن عبدالوهاب، خادم باشی کشیک سوم , حافظ دور , ‎۶،۱۱ , ‎۲،۷ , ضابط , ‎۲۵،۲۹ , ضریح مطهر امام رضا , کشیک پنج گانه , ‎۲۴،۲۹ , میرزا مرتضی، صاحب جمع شماعی خانه , عبدالله الحسینی خادم باشی (مهر؟) , یااسدالله (مهر؟) , نصیرالتولیه، میرزا محمد، تحویلدار کل , عبده الراجی عبدالعلی الرضوی (مهر؟) , معززالتولیه رضوی، محمد کاظم بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , صاحب دیوان شیرازی، میرزا فتحعلی بن میرزا علی اکبر، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۳۶ - ‎۱۳۱۴ق , الراجی ابن محمد مهدی عبدالجواد الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی، ؟ - ‎۱۳۱۲ق , ضابط کشیک اول , عبدالحسین الشریف (مهر؟) , موثق التولیه شریف، میرزا عبدالحسین، سرکشیک پنجم , الراجی، عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , الراجی الی الله اسدالله (مهر؟) , عبده الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر؟) , عبده محمد کاظم الرضوی (مهر؟) , عبده الجواد الرضوی (مهر؟)
شماره ثبت:
۱۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۷
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پایین پای مبارک , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نذورات , شمع سرسوز , اماکن متبرکه , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , کاغذ نقش برجسته , موم صاف , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , تعمیر , روغن چراغ , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , چراغ چدنی , مشعل ها , موقوفه عباس قلی خان , ‎۵،۱۵ , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , رواق دارالحفاظ , شمع موم , کشیک خانه خدام , ‎۱۲۹۹ق , شماع , موقوفه عضدالملک حسینی , رواق دارالسعاده , کفشداری ها , سقاخانه کشیک خانه , موذن , فراش بام حرم , موقوفه سالاری , رضوی، میرزا محمد داود بن محمدحسین، خادم باشی کشیک پنجم , قندیل ها , پیش روی مبارک , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمدحسین، سرکشیک پنجم , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , موقوفه حاج قاسم تهرانی , اشک موم , اشک سفید , چلچراغ ابوالقاسم ملک التجار , موقوفه امام وردی خان , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , موقوفه رکن الدوله , الراجی عبدالجواد بن محمدمهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۷) , مسجد بالاسر مبارک , ‎۳،۱۳ , رضوی، حاجی میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار خاصه , دیوارکوب مفرغ , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول , حسینی، میرزا عبدالمجید، خادم باشی کشیک اول , لاله , عبده داود الحسینی (مهر‎۱۲۷۷) , ‎۱۰،۱۹ , ‎۱۲،۱۴ , ‎۱۳،۲۳ , ‎۱،۳،۱۳ , رضوی، حاجی میرزا عبدالجواد بن محمدمهدی، مشرف روشنایی , موفوفه شاه وردی خان , ‎۲،۴،۸،۹ , رضوی، میرزا محمدعلی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۲۱ق , ‎۵،۶،۵۲ , داود بن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , ‎۹،۱۰،۲۶ , ‎۹،۲۰،۲۶،۲۷ , انک انت الوهاب (مهر‎۱۲۵۶) , ‎۵۳،۵۷ , ‎۵۱،۵۳،۵۷
شماره ثبت:
۱۲۴
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۱۲۴
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۵۸ , خط:فارسي - سياق
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه شعبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اکثر صفحات , ‎۶،۱۵ , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نذورات , شمع پیه , شمع مومی , شمع گچی , شمع سرسوز , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , الراجی عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , کاغذ نقش برجسته , موم صاف , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , روغن چراغ , دیوارکوب ها , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , چراغ چدنی , مشعل ها , ‎۵،۱۵ , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , رواق دارالحفاظ , کشیک خانه خدام , ‎۱۲۹۹ق , شماع , موقوفه عضدالملک حسینی , رواق دارالسعاده , کفشداری ها , سقاخانه کشیک خانه , موذن , فراش بام حرم , موقوفه سالاری , رضوی، میرزا محمد داود بن محمدحسین، خادم باشی کشیک پنجم , قندیل ها , العبد محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , حسینی، حاجی میرزا عبدالمجید، خادم باشی کشیک اول , پیش روی مبارک , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمدحسین، سرکشیک پنجم , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , انک انت الوهاب (مهر‎۱۲۹۶) , موقوفه حاج قاسم تهرانی , چراغ گار , اشک موم , اشک سفید , چلچراغ ابوالقاسم ملک التجار , عبده داود الحسینی (مهر؟) , موقوفه رکن الدوله , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , موقوفه امام وردی خانی , موقوفه شاه وردی خانی , موقوفه عباس قلی خانی , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۷) , کشیک خانه صحن قدیم , ‎۳،۹ , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۸) , ‎۱،۲،۲۴ , ‎۱،۲،۴ , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه، ؟ - ‎۱۳۰۵ق , ‎۲،۹،۱۳ , مسجد بالاسر مبارک , ‎۲،۶،۹ , کشیک خانه صحن جدید , ‎۲،۹ , ‎۳،۱۳ , ‎۳،۱۲،۱۳ , ‎۵،۶،۲۸ , رضوی، حاجی میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار خاصه , ‎۵،۲۷ , چلچراغ محمد جعفر ترک , ‎۶،۹،۱۳ , ‎۷،۸،۱۹ , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۲۲) , ‎۷،۸ , و امنوا بما نزل علی ال محمد (مهر؟) , ‎۱۱،۱۲،۱۷ , ‎۱۱،۱۲،۲۳ , داود ابن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , ‎۱۲،۱۷،۲۳ , متولی باشی استان قدس رضوی , حافظ شرفه امام وردی خان
شماره ثبت:
۱۷۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۷۲
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , ‎۳،۱۵ , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نذورات , شمع پیه , شمع گچی , شمع پاچراغی , گزارش ها , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , الراجی عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , کاغذ نقش برجسته , عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , لاله روسی , اسقاط , لاله شیشه , روغن چراغ , دیوارکوب ها , شمع قالبی , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , هیمه , موقوفه عباس قلی خان , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , فانوس ها , ایوان طلا (ناصری) , رواق دارالحفاظ , شمع اشکی , جشن های میلاد , ناصرالدین قاجار، شاه ایران، ۱۲۴۷-‎۱۳۱۳ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , ‎۱۳۰۵ق , موم روکش شمع , چلچراغ رکن الدوله , لامپ ها , محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۹۵) , یا اسدالله (مهر‎۱۳۰۰) , ‎۳،۱۳ , درشمشاد , ‎۷،۸،۱۵ , مزار شجاع الدوله ایلخانی , عبدالرضا الشریف (مهر‎۱۳۰۴) , ‎۱،۱۳،۱۴،۲۲ , ‎۲،۱۷،۱۸ , ‎۳،۱۵،۱۷ , ‎۳،۱۱،۱۳ , ‎۹،۱۹،۲۰ , ‎۹،۱۹،۱۰ , ‎۱۰،۱۹ , ‎۱۱،۱۲،۲۱ , ‎۱۵،۱۷،۱۹
شماره ثبت:
۵۸۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۵۸۲
گزارش مصرف ادويه و اغذيه و آمار بيماران و حقوق کارکنان دارالشفاء در ماه جمادي‌الثاني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎۱،۲ , چراغ ها , خبازی , ‎۳،۵ , هزینه ها , قیمت ها , ‎۵،۶ , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎۱،۳ , ‎۳،۷ , ‎۳،۸ , ‎۴،۶ , اجرت , زغال , تغذیه , زنان , گل سرخ , برنج , روشنایی , تازه کیشان مسلمان , تریاک , گوشت , داروهای گیاهی , فقرا , پوشاک , ‎۱،۲،۳ , ‎۴،۵ , بیماردار دارالشفاء , دفتر روزنامچه , کاغذ نقش برجسته , روغن چراغ , هیمه , قهوه خانه , ‎۱۲۹۹ق , ‎۲،۳ , حجره ها , لامپ ها , ‎۵،۸ , ‎۱،۲،۴ , ‎۳،۱۳ , ‎۶،۷ , کاغذ ته نقش دار , ‎۱،۳،۵ , ‎۲۷،۲۸ , ‎۱۳،۱۴ , ‎۱،۳،۴ , ‎۱،۲،۳،۴ , ‎۱،۳،۶ , ‎۲۵،۲۷ , موم زرد , ‎۴،۵،۶ , ‎۴،۵،۷ , تنباکو , دارالشفاء امام رضا , خورش , به دانه , بارهنگ , بادرنجبویه , ریشه کاسنی , ریشه خطمی , روغن بادام , سپستان , شربت نیلوفر , عنب الثعلب , عناب , عرق کاسنی , فلفل , گل نیلوفر , گاوزبان , نبات , تامین موادغذایی , بادام , بیماران , غذاها , میرزا عسگری، نایب طبیب دارالشفاء , حسینی، حاجی محمد رحیم، ناظر دارالشفاء , اکلیل , تخم گشنیز , خاکشی , کافشه , گزنگبین , شکر سفید , گل بنفشه , مغز تخم کدو , اسطوخودوس , پرسیاوشان , ترنجبین , خارخسک , دارچین , زیره , شاه تره , قدومه , لیمو عمانی , مربا بالنگ , نعناع , سبزی , لوبیا , روغن زرد , نخودخام , شیخ الرییس موسوی، شیخ ابوالحسن میرزا بن محمد تقی میرزا، ناظر دارالشفاء، ۱۲۶۴-‎۱۳۳۶ق , زغال میوه , تخم کشوث , مغز فلوس , اصل السوس , شربت خشخاش , نشاسته , معجون ترش , افسنتین , بادیان سبز , فتیله چراغ , الراجی شهاب الدین (مهر‎۱۲۹۶) , علما و مجتهدان , ترخیص بیمار , نسخه پزشک , ریوند چینی , دربان دارالشفاء , ریشه کرفس , ریشه بادیان , گل قند , سلفات دورنگ , تربد مخوف , زنبان , شیرگاو , گلپر ریباس (کذا) , بذر ریباس , حاجیه بنفشه، بیماردار زن دارالشفاء , تخم مرغ , تخم کاسنی , روغن خاکستری , کربلایی، ملا محمد حسن، بیماردار باشی دارالشفاء , پیه بز , ‎۳،۴،۵ , سکنجبین , مربا زرشک , پنبه , روغن کنجد , شیرخشت , سناء مکی , کاکنج , کافور , پوست هلیله زرد , پشمک , زرشک بی دانه , فراش دارالشفاء , موسوی، شیخ شهاب الدین میرزا بن شیخ ابوالحسن میرزا، ناظر دارالشفاء , نخود لپه , زمه سبز , تمر هندی , ظروف سفالی , صابون , مواد شوینده , مواظب خدمات , ماست تازه , ملا حسین علی، ناظر دارالشفاء , عرق بیدمشک , اسپند , پاپیروس , عیادت , چوب چینی , قرص کاکنج , کافور قیصوری , فانوس دیوارکوب , پوره بید , زرنج , ‎۱،۳،۷ , عسگری (مهر‎۱۲۹۳) , حسین علی (مهر‎۱۲۹۴) , ظروف لعابی , اپیکا , حب انارج , لیمو , شبت خشک , عرقیات , ‎۴،۲۹ , توصیه , شهریه , محکمه حکیم باشی , کرباس , مطبخ دارالشفاء , احمد (مهر‎۱۲۹۴) , حسینی، میرزا احمد بن میرزا ربیع، طبیب باشی دارالشفاء , مشمع انارج , بابونه , گل زوفا , ‎۷،۱۸،۲۰ , ‎۷،۸،۱۹،۲۱ , رحیم الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , ‎۷،۹،۱۰ , روغن بلسان , ‎۸،۹،۱۰،۱۶ , ‎۸،۱۲،۲۱ , ‎۸،۱۶ , ‎۱۰،۱۳،۱۸ , جوهر کرم , ‎۱۰،۱۲،۱۶ , عشبه , ‎۱۰،۱۲،۱۵ , عبده الراجی محمد مهدی (مهر‎۱۲۹۳) , ‎۱۲،۲۵ , رازیانه , ‎۱۲،۱۶،۱۷ , ‎۱۳،۱۴،۱۷ , برگ کاسنی , مجروحان , جوهر کافور , گوگرد فارسی , بیماران روانی , حسینی فراهی، سیدرضا، مشیراستانه , سنگ جهنم , ‎۱۶،۲۳ , مسیحی , تغییر نام , باروت , معجون افسنتین , ‎۲۱،۲۲،۲۴ , زهر گاو , تراب زرگری , مصطکی رومی , زنجبیل پرورده , روغن نفت , اطاق ها , تطهیر , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎۱۳۰۰ق
شماره ثبت:
۱۰۵۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۱
گزارش مصرف ادويه و اغذيه و آمار بيماران و حقوق کارکنان دارالشفاء در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎۳،۵ , قیمت ها , ‎۱،۳ , ‎۲،۱۰ , ‎۳،۷ , ‎۴،۸ , ‎۵،۷ , ‎۱۱،۱۳ , زغال , تغذیه , مصالح ساختمانی , زنان , گل سرخ , برنج , روشنایی , زعفران , گوشت , داروهای گیاهی , سیگار , پوشاک , دفتر روزنامچه , روغن چراغ , هیمه , تنظیف , ‎۱،۵ , ‎۱۱،۱۷ , ۵۴-‎۱ , ‎۳،۱۳ , ‎۱۳۰۳ق , ‎۱،۳،۵ , ‎۹،۲۹ , ‎۳،۵،۱۳ , ‎۵،۳۱ , ‎۱۵،۱۷،۱۹ , ‎۲۹،۳۱ , ‎۳،۵،۷ , ‎۱،۵،۱۱ , موم زرد , حمام , تنباکو , دارالشفاء امام رضا , به دانه , بارهنگ , بادرنجبویه , تخم خرفه , ریشه کاسنی , ریشه خطمی , روغن بادام , سپستان , شربت نیلوفر , عنب الثعلب , عناب , فلفل , گل نیلوفر , نبات , بیماران , میرزا عسگری، نایب طبیب دارالشفاء , اسفرزه , بذرک , تخم گشنیز , خاکشی , گل خطمی , کافشه , گزنگبین , شکر سرخ , شکر سفید , تخم ریحان , طباشیر , گل بنفشه , مغز تخم کدو , اسطوخودوس , پرسیاوشان , ترنجبین , خارخسک , زیره , سورنجان , شاه تره , قدومه , مربا بالنگ , سبزی , روغن زرد , تخم کرفس , روغن کرچک , مغز فلوس , اصل السوس , شربت خشخاش , نشاسته , معجون ترش , ریوند , صمغ عربی , کاغذ , رب السوس , کتیرا , افسنتین , قلیان , بادیان سبز , الراجی شهاب الدین (مهر‎۱۲۹۶) , حمامی , یا احمد (مهر‎۱۲۹۴) , ریوند چینی , زردچوبه , دربان دارالشفاء , ریشه بادیان , گل قند , زنبان , تخم کاسنی , پیه بز , روغن موم , افتیمون , روغن کنجد , سناء مکی , تخم حماض , کاکنج , شنجرف , ریشه ایرسا , سفیداب قلع , گل ارمنی , کنوچه , میرزا احمد بن میرزا ربیع، طبیب باشی دارالشفاء , تمر هندی , شیر خشت , مرزنجوش , مواد شوینده , الو بخارا , گنه گنه , چوب چینی , ‎۱،۳،۷ , عرقیات , گل زوفا , روغن بلسان , عشبه , روغن گل سرخ , زالو , ریشه گز , گل گاوزبان , رخت شوی دارالشفاء , تخم خشخاش , نخود خام , ‎۳،۱۷ , محکمه دارالشفاء , ‎۱،۳،۹ , جیوه , توتون , مغز بادام , موسوی، شیخ شهاب الدین میرزا بن ابوالحسن میرزا، ناظر دارالشفاء , ‎۱۳،۱۵ , عبدالمجید الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , قند ارسی , مغز هل , اکلیل الملک , انجیر , روغن گاو , کراویه , داروهای شیمیایی , سفیداب سرب , اسید فنیک , مغز هسته البالو , روغن زنبق , رضوی، حاجی میرزا عبدالمجید، مشرف دارالشفاء , شهاب الدین (مهر‎۱۳۰۱) , کف دریا , تدفین , تخم کشوت , گل کشوت , محمد حسن (مهر‎۱۲۹۴) , ‎۳۳،۳۵ , جدوار خطایی , ‎۳۷،۳۹ , بیماری , ‎۴،۶،۸ , حافظ الصحه، محمد حسن خان، رییس دارالشفاء , درونج مغربی , بیماردار زن دارالشفاء , ‎۱۱،۵۴ , ‎۴۱،۵۴ , ‎۱،۳۳ , ‎۱،۷،۳،۱۳ , ‎۱،۳،۱۷،۳۳ , مجنون (بیماری) , ‎۳،۱۹ , ‎۵،۲۳ , ‎۵،۴۷،۵۱ , ‎۵،۷،۱۱،۳۱ , ‎۸،۲۲ , تفاح , ‎۱۰،۱۸ , خصه الثعلب , عسگری (مهر‎۱۲۷۹) , اب غوره , مازوی سبز , گل اب دو پطاس , ‎۲۷،۳۱ , ‎۲۷،۳۵ , ‎۲۷،۵۱ , ‎۴۷،۴۹
شماره ثبت:
۱۰۸۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۸۹
مجموعه مکاتبات مربوط به محاسبه مال الاجاره املاک موقوفه استيجاري آقاي ميرزاي ناظر کل و تسويه حساب (کميسيون اصلاحات)
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۴۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره بايگاني راکد:
‎۷۲۸۸۷/۲۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۳۱۵۷
پيشنهادات، قرارداد و صورت معامله صورت گرفته با حاجي ميرزا فضل الله عطار براي تهيه شمع جهت عمارات آستان قدس و مکاتبات ديگر مربوط به آن
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۴-۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره بايگاني راکد:
‎۷۳۰۴۵/۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۳۹۹۰
اختلافات ملکي پيش آمده بين آستان قدس و اداره ماليه خراسان بر سر مالکيت اراضي سوق الدواب و مسلخ و مکاتبات صورت گرفته بين دو طرف در رد ادعاهاي يکديگر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۶
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , مستاجران , برخی صفحات , حق الارض , ‎۳،۱۳ , ۲۹-‎۱ , ‎۱۶،۱۸ , ‎۸،۹،۱۰ , ‎۱۶،۱۹ , ‎۲۳،۲۵ , ‎۲۱،۲۴ , مطالبات , املاک , اجاره نامه , اجاره بها , ‎۲۳،۲۹ , ‎۲۵،۲۸ , تصرف موقوفات , ضیاءالتولیه حسینی، میرزا مسیح، مشرف تعمیرات , ‎۱۶،۲۹ , ‎۱۲،۲۸ , فسخ قرارداد , سلاخ خانه , ‎۱۳۰۶ش , ورود بدارالانشاء استانه مقدسه رضویه (مهر‎۱۳۰۶) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط اسناد , قایم مقام التولیه رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمد، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۷۳-‎۱۳۵۷ق , علاءالسلطان، علی نقی خان، رییس اداره محاسبات , اسدی، محمدولی، نیابت تولیت استان قدس رضوی، ۱۲۵۷-‎۱۳۱۴ش , واثق، ابوالقاسم، رییس دارالانشاء , سواد مطابق اصل است دارالانشاء استانه مقدسه رضوی (مهر؟) , ناظم شهابی، حاج میرزا محمد تقی، ناظم دفتر , لوییس، جان، پیشکار مالیه خراسان و سیستان , مالیات ذبایح , ‎۳،۵،۲۸ , ‎۵،۲۳،۲۴ , مفتش مستغلات , کابینه اداره مالیه خراسان (مهر؟) , رییس مالیه ولایتی مشهد
شماره بايگاني راکد:
‎۷۳۰۸۸/۵۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۵۰۶۳
گزارش تعيين محل کشيک خدمه حرم مطهر در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎۳،۷ , ‎۴،۸ , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , داود الحسینی (مهر‎۱۳۰۳) , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , کاغذ نقش برجسته , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , داود الحسینی (مهر؟) , کشیک خانه خدام , موذن , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , رضوی، میرزا محمدعلی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , ‎۱۳۰۵ق , محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۹۵) , یا وهاب (مهر‎۱۲۹۵) , کفشبان صحن جدید , ‎۳،۱۳ , عبده عبدالعلی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , فراش دارالسعاده , عبدالرضا الشریف (مهر‎۱۳۰۴) , ‎۱۱،۱۵ , حاجب التولیه حسینی، میرزا داود، فراش باشی کل، ؟ - ‎۱۳۰۷ق , ‎۹،۱۷ , ‎۱۰،۱۸ , کفشبان صحن قدیم , حاجی اقا، نایب دربان باشی کل , حسینی، سیدمحمدمهدی، دربان باشی کشیک اول , فراش حرم , حسینی، میرزا اقا، فراش باشی کشیک دوم , موسوی، حاجی میرزا فیض الله بن ابراهیم، فراش باشی کشیک پنجم , تعیین خدمات کشیکی , خادم ملتزم , خادم غیرملتزم , خادم بالاسر مبارک , خادم پیش روی مبارک , خادم درطلا , خادم پایین پای مبارک , خادم مسجد ریاض , خادم درتوحیدخانه , خادم مزار حاجی مجتهد , خادم مواظب ضابطی شموع , فراش بالاسر مبارک , فراش پیش روی مبارک , فراش درمرصع , فراش پشت سرمبارک , فراش مسجد ریاض , فراش درطلا (دارالحفاظ) , فراش درنقره (دارالسیاده) , فراش باب المراد (دارالسیاده) , فراش درمسجد گوهرشاد (دارالسیاده) , فراش درحرم (دارالسعاده) , فراش درایوان (دارالسعاده) , فراش مواظب سوخت (دارالسعاده) , فراش درحرم (توحیدخانه) , فراش درایوان (توحیدخانه) , دربان کشیک خانه (صحن قدیم) , دربان گردش میان صحن (صحن قدیم) , دربان گردش میان صحن (صحن جدید) , ملا عباس علی بن حاجی محمدعلی، کفشبان باشی کشیک چهارم , حاجی ملا محمود بن حسین، موذن باشی کشیک پنجم , حسینی، سیدعباس بن سیدحیدر، موذن باشی کشیک دوم , ملا غلام حسین بن ملا حجی، موذن باشی کشیک سوم , فراش تحویل بین (دارالحفاظ) , دربان دربازار بزرگ (صحن قدیم) , دربان دربازار اغچه (صحن قدیم) , حاجی ملا رجب علی، موذن باشی کشیک چهارم , دربان صحن قدیم , دربان صحن جدید , خادم پشت سرمبارک , فراش توحیدخانه , حضور و غیاب , ملا غلام حسین خان، دربان باشی کشیک پنجم , ملامحمد حسن، فراش بام حرم , دربان ایوان طلا (صحن قدیم) , دربان درخیابان علیا (صحن قدیم) , دربان درخیابان سفلی (صحن قدیم) , دربان ایوان طلا (صحن جدید) , دربان درخیابان (صحن جدید) , دربان درچهارسوق (صحن جدید) , دربان درمزار شیخ بهایی (صحن جدید) , کربلایی، محمدباقر بن محمدعلی، موذن باشی کشیک اول , ملامحمد کاظم، کفشبان باشی کشیک دوم , دربان باشی کل (مهر‎۱۲۹۹) , ملا محمد بن ملا رمضان، کفشبان باشی کشیک اول , کربلایی، ملاحیدر بن حسین، کفشبان باشی کشیک سوم , شریف حسینی، میرزا مرتضی بن میرزا محمدعلی، دربان باشی کشیک سوم , ملا عبدالحسین بن محمد باقر، کفشبان باشی کشیک پنجم , حسینی، میرزا محمد حسین بن میرزا رضا قلی، فراش باشی کشیک اول , حسینی، میرزا سیدحسین بن اقاجان، دربان باشی کشیک چهارم , حسینی، میرزا اسماعیل بن حاجی میرزا محمدصادق، فراش باشی کشیک سوم , حاجب التولیه (مهر‎۱۳۰۱) , فراش دارالحفاظ , فراش دارالسیاده , شادلو، میرزا حسن علی، دربان باشی کشیک دوم , ‎۱،۱۳،۱۵ , عبدالحواد الحسینی (مهر؟) , ‎۲،۱۴،۱۶ , دربان مامور بست بالاخیابان (صحن جدید) , دربان مامور بست پایین خیابان (صحن جدید) , اسدالله (مهر‎۱۳۰۰) , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمدمحسن، خادم باشی کشیک سوم، ؟ - ‎۱۳۰۵ق , حاجی ملا محمدصادق، فراش باشی کشیک دو , کربلایی، ملا محمدباقر، موذن باشی کشیک پنجم , ‎۱،۷،۹،۱۳،۱۷
شماره ثبت:
۱۰۶۵۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۶۵۱

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .