کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
گزارش تعيين محل کشيک و حضور خدمه حرم مطهر در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , توحید خانه , استان قدس رضوی , مسجدها , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , ایوان طلا , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , کشیک خانه , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , دارالسعاده , مسجد ریاض , درب طلا , خدام , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , صحن ها , ایوانها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , فراشان , فراش بام حرم , پیش روی مبارک , دارالسیاده , صفه خدام , مزار حاجی مجتهد , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , پشت سر مبارک , موذنها , بازار بزرگ , مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم , درب مرصع , مقبره شیخ بهایی , ‎1337ق , دربانها , درب نقره , باب المراد , کفشبانها , چهار سوق , درها , محمد (میرزا- ) کفشبانباشی کشیک سوم , باقر (میرزا- ) دربان باشی کشیک چهارم , حاجب التولیه، فراش باشی کل , عبدالحسین (شیخ- ) مویدالوزاره، فراش باشی کشیک چهارم , بزرگ (میرزا- ) دربان باشی کشیک اول , محمد (میرزا- ) کفشبان باشی کشیک اول , صادق (ملا- ) موذن باشی کشیک اول , احمد (میرزا-سید- ) فراش باشی کشیک دوم , کاظم (ملا- ) کفشبان باشی کشیک دوم , اقا (میرزا- ) رفعت التولیه، فراش باشی کشیک سوم , حسینی، محمد، ارفع التولیه، فراش باشی کشیک اول , ابراهیم (حاجی-سید- ) موذن باشی کشیک دوم , عباسعلی (میرزا- ) دربان باشی کشیک سوم , محمود (میرزا- ) معتمد السلطان، دربان باشی کل , محمد علی (شیخ ـ ) موذن باشی کشیک سوم , رجبعلی (میرزا- ) دربان باشی کشیک دوم , محمود (میرزا- ) طفرالتولیه، نایب خادمباشی کشیک سوم , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، نایب سرکشیک چهارم , حسینی، نصرالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم
شماره ثبت:
11190
گزارش تعيين محل کشيک خدمه حرم مطهر در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , توحید خانه , استان قدس رضوی , مسجدها , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , ایوان طلا , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , کشیک خانه , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , دارالسعاده , مسجد ریاض , درب طلا , خدام , صحن ها , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , ایوانها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , فراشان , فراش بام حرم , پیش روی مبارک , دارالسیاده , موذنان , صفه خدام , مزار حاجی مجتهد , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , پشت سر مبارک , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , بازار بزرگ , رضوی، عبدالعلی، سرکشیک چهارم , دربانان , درب مرصع , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم , مقبره شیخ بهایی , ‎1325ق , درب نقره , باب المراد , کفش بانان , محمود (میرزا- ) معتمد السلطان، دربانباشی کل , باقر (میرزا- ) دربانباشی کشیک چهارم , محمد (میرزا- ) کفشبانباشی کشیک اول , عباسعلی (میرزا- ) دربانباشی کشیک سوم , غلامحسین (ملا- ) موذنباشی کشیک سوم , محمد علی (میرزا- ) ظهیرالتولیه، فراشباشی کشیک سوم , بزرگ (میرزا- ) دربانباشی کشیک اول , صادق (ملا-) موذنباشی کشیک اول , ابوالقاسم (ملا- ) موذنباشی کشیک پنجم , عباسعلی (حاجی-ملا- ) کفشبانباشی کشیک چهارم , عبدالحسین (شیخ- ) فراشباشی کشیک چهارم , علی (ملا- ) کفشبانباشی کشیک سوم , حسینی، محمد، فراشباشی کشیک اول , چهار سوق , درها , عبدالوهاب (ملا- ) نایب کفشبانباشی کشیک پنجم , اقا (حاجی-میرزا- ) فراشباشی کشیک پنجم , حسن (شیخ- ) موذنباشی کشیک چهارم , حسینی، رضا، حاجب التولیه، فراشباشی کل , رضوی، محمد جعفرابن ذبیح‌الله، قوام‌التولیه، سرکشیک دوم
شماره ثبت:
10931
گزارش تعيين محل کشيک خدمه در اماکن متبرکه در ماه جمادي‌الاول و رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , رواقها , توحید خانه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک پنجم , کشیک دوم , ایوان طلا , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , دارالسعاده , مسجد ریاض , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , ایوانها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , پیش روی مبارک , دارالسیاده , صفه خدام , مزار حاجی مجتهد , ‎1332ق , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , پشت سر مبارک , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , شریف، ابوالحسن، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , بازار بزرگ , ایوان چهار سوق , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , صحن‌ها , بست‌ها , باب المراد , محمود (میرزا- ) معتمد السلطان، دربانباشی کل , مهدی (خان- ) دربانباشی کشیک پنجم , محمد علی (کربلایی- ) کفشبانباشی کشیک پنجم , محمد علی (میرزا- ) نایب سرکشیک پنجم , حاجب التولیه، فراشباشی کل , حاجب التولیه، فراشباشی کل (مهر‎1307) , اسعدالتولیه، فراشباشی کشیک دوم , حسنعلی (میرزا- ) دربان باشی کشیک دوم , محمود (میرزا- )، معتمدالسلطان، دربانباشی کل (مهر؟) , کاظم (ملا- ) کفشبانباشی کشیک دوم , ابراهیم (سید- ) موءذنباشی کشیک دوم , رفعت التولیه، فراشباشی کشیک سوم , عباسعلی (میرزا- ) دربانباشی کشیک سوم , رضوی، عبدالعلی، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم , فیض الله (میرزا- ) فراشباشی کشیک پنجم , غلامحسین (ملا- ) موذنباشی کشیک سوم , محمد علی (میرزاـ ) کفشباباشی کشیک سوم , قاسم (حاجی‌ملا- ) موءذنباشی کشیک پنجم , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1329) , محمدعلی (کربلایی-)، کفشبانباشی کشیک سوم
شماره ثبت:
10338
گزارش تعيين محل کشيک خدمه در اماکن متبرکه در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , رواقها , توحید خانه , مقابر , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک چهارم , کشیک اول , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , ایوان طلا , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , دارالسعاده , مسجد ریاض , درب طلا , خدام , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , صحن ها , ایوانها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , بست ها , پیش روی مبارک , دارالسیاده , صفه خدام , مزار حاجی مجتهد , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , پشت سر مبارک , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , موذنها , بازار بزرگ , ایوان چهار سوق , درب مرصع , مقبره شیخ بهایی , دبیرالتولیه، خادم باشی، کشیک چهارم , دربانها , ‎1326ق , درب نقره , باب المراد , فراشها , کفشبانها , حاجب التولیه، فراشباشی کل , حسن (شیخ- ) موءذنباشی کشیک چهارم , باقر (میرزا- ) دربانباشی کشیک چهارم , حاجب التولیه، فراشباشی کل (مهر‎1307) , بزرگ (میرزا- )، دربانباشی کشیک اول , صادق (ملا- ) موذنباشی کشیک اول , عباسعلی (میرزا- ) دربانباشی کشیک سوم , غلامحسین (ملا- ) موذنباشی کشیک سوم , محمد (میرزا- )، فراشباشی کشیک اول , علی (کربلایی- ) کفشبانباشی کشیک سوم , محمود (میرزا- ) معتمدالسلطان، دربانباشی کل , دبیر التولیه، خادمباشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , محمد( میرزاـ )، کفشبانباشی کشیک اول , محمد علی (میرزا- )، ظهیرالتولیه، فراشباشی کشیک سوم , عباسعلی (حاجی-)، کفشبانباشی کشیک چهارم , عبدالحسین (شیخ-)، فراشباشی کشیک چهارم , محمود (میرزا- ) معتمد السلطان، دربانباشی کل (مهر‎1302) , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر؟) , حسینی، علی اکبر، خادمباشی، کشیک اول (مهر‎1325)
شماره ثبت:
10349
گزارش تعيين محل کشيک خدمه حرم مطهر در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , توحید خانه , استان قدس رضوی , ایوان طلا , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حسینی، عبدالمجید، خادمباشی کشیک اول , رضوی، علیرضا، نایب سرکشیک اول , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , دارالسعاده , مسجد ریاض , درب طلا , خدام , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , محمد ابن عبدالوهاب، خادمباشی کشیک سوم , فراشان , پیش روی مبارک , دارالسیاده , مزار حاجی مجتهد , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , پشت سر مبارک , بازار بزرگ , موءذنان , ‎1317ق , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم , شریف، عبدالحسین، موثق التولیه، سرکشیک پنجم , مقبره شیخ بهایی , رضوی، کاظم ابن عبدالعلی، خادمباشی کشیک پنجم , درب حرم , کشیک خانه مبارکه , محمد (میرزا- ) دربان باشی کشیک چهارم , کفش بانان , حاجب التولیه، فراشباشی کل , کاظم (ملا- ) کفشبانباشی کشیک دوم , ابراهیم (سید- ) موءذنباشی کشیک دوم , جعفر قلی (خان- ) دربانباشی کشیک پنجم , رجبعلی (حاجی- ) موذنباشی کشیک چهارم , محمد حسن (ملا- ) فراش بام حرم مطهر , غلامحسین (ملا- ) موءذنباشی کشیک کشیک سوم , ابوالقاسم (ملا- ) موذنباشی کشیک پنجم , مرتضی (میرزا- ) دربانباشی کشیک سوم , عباسعلی (حاجی-ملا- ) کفشبانباشی کشیک چهارم , علی (ملا- ) کفشبانباشی کشیک سوم , حسینی، اقا، علاء التولیه، نایب فراشباشی کشیک دوم , عبدالحسین (ملاـ ) فراشباشی کشیک چهارم , محمدحسین (میرزا-) ،نایب دربانباشی کل , کوچک (میرزا)فراشباشی کشیک سوم , اقا (میرزا)فراشباشی کشیک پنجم , علی (میرزا- ) دربانباشی کشیک دوم , حسینی، اسماعیل، نایب سرکشیک سوم , عبدالوهاب (ملا- ) کفشبانباشی کشیک پنجم , حسینی ،محمد،فراشباشی کشیک اول
شماره ثبت:
10723

تعداد کل فراداده ها

2,689,660

تعداد منبع دیجیتال

169,229,957

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .