کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب و مستمري نقدي و جنسي به خدام در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
16562
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي فراشان در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , تغذیه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , قبض وصول , کاغذ نقش برجسته , ‎1308ق , عبده عبدالعلی (مهر‎1270) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , اکثرصفحات , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎1320ق , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ‎6،7 , 16-‎1 , رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , خادم کشیک دوم , فراش کشیک دوم , ‎6،7،15 , شهریه , کارخانه زواری , تخفیف , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , معتمدالتولیه (مهر‎1307) , فراش کشیک اول , فراش کشیک چهارم , موسوی، حاجی میرزا فیض الله بن ابراهیم، فراش باشی کشیک پنجم , ‎6،9،15 , محمد حسین الرضوی (مهر؟) , نقیب الاشراف (مهر؟) , ‎1،14 , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , درویشان بکتاشی , عبده محمد رضا بن ذبیح الله الحسینی (مهر‎1304) , العبد ذبیح الرضوی (مهر‎1291) , ‎6،7،9،15
شماره ثبت:
16050
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , شمع اشک , شمع سرسوز , قبض وصول , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , کاغذ نقش برجسته , نظام التولیه رضوی، میرزا محمد، سرکشیک چهارم , محمد الرضوی (مهر‎1302) , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , شماع , حسینی، حاجی میرزا عبدالمجید، خادم باشی کشیک اول , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎1320ق , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , شمس العلماء حسینی، محمد بن عبدالوهاب، خادم باشی کشیک سوم , ضابط کشیک , قوام التولیه رضوی، حاجی میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , ‎1313ق , عبدالله الحسینی خادم باشی (مهر؟) , عبده الراجی عبدالعلی الرضوی (مهر؟) , عمادالتولیه حسینی رضوی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رکن التولیه رضوی، میرزا علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , عبدالجواد الحسینی (مهر‎1311) , هدایت الله الرضوی (مهر‎1313) , علیرضا الرضوی (مهر؟) , عبدالرضا (مهر‎1311) , حاجی میرزا مرتضی، صاحب جمع شماعی خانه , وامنوا بما نزل علی محمد (مهر؟) , اسدالله الشریف خادم باشی (مهر‎1311) , حافظ دوره , رضوی، حاجی میرزا هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , عبده الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر‎1309) , اعتضادالتولیه (مهر‎1313) , قوام التولیه رضوی، میرزا محمد جعفر بن ذبیح الله، مهردار
شماره ثبت:
748
گزارش مصرف روشنايي صحنين مقدس در ماههاي شوال، ذيقعده، ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , چراغ ها , هزینه ها , قیمت ها , ‎4،6 , روشنایی , 6-‎1 , گزارش ها , عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , کاغذ نقش برجسته , لنتر , ایوان عباسی , لاله شیشه , روغن چراغ , ‎1314ق , کشیک خانه دربانان , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , موقوفه عباس قلی خان , ایوان طلا (ناصری) , تنظیف , فتیله فرنگی , لامپ پاک کن , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎1320ق , ‎2،4،6 , محمد علی الحسینی (مهر؟) , محمد شفیع (مهر؟) , اعتمادالتولیه (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , معتمدالتولیه (مهر‎1307) , احمد (مهر‎1307) , نایب التولیه (مهر‎1314) , الراجی محمد علی الرضوی (مهر؟) , ابن ذبیح الله محمد جعفر الرضوی (مهر‎1313) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1315ق , حاجی میرزا علی خان، تحویلدار کل , محمد علی الرضوی (مهر‎1311) , محمد طاهر مستوفی (مهر‎1313) , معتمدالتولیه، میرزا محمد طاهر، مستوفی , هاشم الحسینی امین دفتر (مهر؟) , ابوالقاسم الحسینی (مهر‎1307) , حسینی، میرزا محمد هاشم، امین دفترخانه , عبده محمد علی الرضوی (مهر‎1303) , قایم مقام التولیه رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمد، متولی باشی استان قدس رضوی،1273-‎1357ق , رییس دفتر استانه (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمد رضی، همقلم مستوفی , حسینی، میرزا محمد علی بن داود الحسینی (مهر؟) , ابوالقاسم (مهر‎1314) , قوام التولیه رضوی، محمد جعفر بن میرزا ذبیح الله، سرکشیک دوم , حسینی، میرزا ابوالقاسم، ضابط کل اسناد
شماره ثبت:
1757
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , شمع سرسوز , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , کاغذ نقش برجسته , نظام التولیه رضوی، میرزا محمد، سرکشیک چهارم , عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , محمد الرضوی (مهر‎1302) , صحن جدید (صحن ازادی) , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , شمع اشکی , شماع , حسینی، حاجی میرزا عبدالمجید، خادم باشی کشیک اول , حافظ , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎1320ق , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ضابط , ‎1313ق , اعتضادالتولیه (مهر؟) , هدایت الله الرضوی (مهر؟) , ‎3،19 , دبیرالتولیه (مهر‎1311) , نقیب الاشراف (مهر؟) , عمادالتولیه حسینی رضوی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رکن التولیه رضوی، میرزا علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , قوام التولیه رضوی، میرزا محمد جعفر بن ذبیح الله، سرکشیک دوم , علیرضا الرضوی (مهر؟) , اسدالله الشریف خادم باشی (مهر؟) , حاجی میرزا مرتضی، صاحب جمع شماعی خانه , ابن محمد جعفر ذبیح الله الرضوی (مهر؟) , وامنوا بما نزل علی محمد (مهر؟) , عبدالرضا (مهر‎1312) , محمد جعفر بن ذبیح الله الرضوی (مهر‎1303) , الراجی عبدالجواد الحسینی (مهر‎1309)
شماره ثبت:
382
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , شماعی , شمع اشک , شمع سرسوز , قبض وصول , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , اماکن متبرکه , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , محمد الرضوی (مهر؟) , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , کاغذ نقش برجسته , نظام التولیه رضوی، میرزا محمد، سرکشیک چهارم , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , حسینی، حاجی میرزا عبدالمجید، خادم باشی کشیک اول , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎1320ق , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , شمس العلماء حسینی، محمد بن عبدالوهاب، خادم باشی کشیک سوم , حافظ دور , ضابط کشیک , ‎16،21 , ‎1313ق , هدایت الله الرضوی (مهر؟) , ‎4،6،14 , نقیب الاشراف (مهر؟) , عبدالحسین الشریف (مهر؟) , موثق التولیه شریف، میرزا عبدالحسین، سرکشیک پنجم , عبده الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر؟) , عمادالتولیه حسینی رضوی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رکن التولیه رضوی، میرزا علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , علیرضا الرضوی (مهر؟) , عبدالحسین خادم باشی (مهر؟) , عبدالرضا (مهر‎1311) , اسدالله الشریف خادم باشی (مهر‎1311) , اعتضادالتولیه (مهر‎1311) , الراجی عبدالجواد الحسینی (مهر‎1310) , حاجی میرزا مرتضی، صاحب جمع شماع خانه
شماره ثبت:
752
روزنامچه تحويلخانه. صورت لوازم و اشياء اهدايي افراد به تحويلخانه و کتابخانه آستان‌قدس و تحويل وسايل موجود در حرم مطهر توسط کشيکهاي پنجگانه به يکديگر در ذي القعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
42205
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي دربانان در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دربان , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , گندم , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , کاغذ نقش برجسته , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎1320ق , دستورالعمل های اداری , ‎1،7،9 , مستمری , ‎15،23 , کربلایی، میرزا محمد ابراهیم، شماع , ‎1313ق , محمد علی الحسینی (مهر؟) , شهریه , فرزندان , اسدالله الحسینی (مهر؟) , صراف , حجار , چراغ خانه , نایب الخدمه , صاحبکار , نصیرالتولیه، میرزا محمد، تحویلدار کل , برات کل , صدرالممالک حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1319ق , ‎109 , ‎141 , حاجب التولیه حسینی، میرزا عبدالحسین بن میرزا داود، فراش باشی کل استانه , ناظم التولیه، میرزا محمود، دربان باشی کل , دربان باشی کل محمود ناظم التولیه (مهر‎1312) , ‎185 , یامحمد (مهر؟) , الراجی محمد علی الحسینی سنه (مهر‎1269) , عزیز السلطان، غلام علی خان بن میرزا محمد خان، خادم کشیک دوم، 1296 - ‎1358ق , ملا باشی , ‎189 , حسینی، میرزا اسدالله، امین املاک موقوفه , کشیک نویس (مهر‎1302) , ‎129 , کربلایی، محمد، یساول باشی , له له عزیز السلطان , محمد قاسم خان، سرتیپ توپخانه مبارکه , حسینی، میرمحمد علی خان، ایشیک اقاسی باشی ممالک خراسان , ‎119،153،162 , مواظب ایوان طلا , قاپوچی , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1310ق
شماره ثبت:
16528

تعداد کل فراداده ها

2,071,937

تعداد منبع دیجیتال

152,293,007

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .