کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , رواقها , توحید خانه , استان قدس رضوی , کتابخانه استان قدس , ‎1288ق , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک چهارم , رضوی، عبدالجواد، سرکشیک چهارم (مهر‎1263) , تحویلداری , دارالسعاده , حسینی، عبدالوهاب، خادمباشی، کشیک چهارم (مهر‎1244) , مسجدبالاسر , حسن (سیدـ) ،فراش , تحویل خانه استان قدس , محمد حسن (ملا-)، صدرالحفاط حرم مطهر , ابوالحسن (ملا- ) نایب خطیب حرم مطهر , حسین (اقا سیدـ)صدر الحفاظ دار الحفاظ , عبدالمومن (ملا- ) خطیب دارالسعاده , علی اصغر (ملا- ) خطیب توحید خانه , مهدی (حاجی ملا-)صدر الحفاظ توحید خانه , عبدالجواد (حاجی-ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , کاطم (اقا سید-)، حافط بالا سر مبارک , شریف حسینی، محسن، مشرف بیوتات (مهر‎1287) , محمد رضا (میرزا- ) خطیب باشی دارالحفاط , غلامحسین (ملا-)، نایب صدرالحفاط دارالحفاط , یوسف (ملا-)، صدرالحفاط دارالسعاده , هادی (ملا-)، نایب صدرالحفاط دارالسعاده , فتح الله (میرزا- ) نایب صدرالحفاظمسجد بالاسر
شماره ثبت:
10388
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , محمود، سلطان القراء، رییس حفاظ , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , علی اصغر (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی محمد (ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , اقا (میرزا-حاجی- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , جعفر (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1311) , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1316) , روزنامچه , مسجدبالاسر , ‎1317ق , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , کاظم (سید- ) حافظ پایین پای مبارک , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , یوسف (ملا-)خطیب توحید خانه , محمد حسن (حاجی- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالا سرمبارک , اسماعیل (میرزا-)، خطیب باشی , حبیب اله (ملا-) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمود، سللطان القراء، رییس حفاظ (مهر‎1288) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1296) , یوسفقلی (حاجی‌ملا-)نایب نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , عبدالکریم (میرزا- ) مواظب صفه شاه‌طهماسب , رضوی، علیرضا (مهر‎1315؟) , قرآن
شماره ثبت:
10728
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , رضوی، محمد، نظام‌التولیه، سرکشیک چهارم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجدبالاسر , ‎1328ق , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1324) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1327) , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , بزرگ (میرزا- ) خطیب بالا سر مبارک , حبیب (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ (مهر‎1321) , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , کاظم (سید- ) حافظ بالا سر مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , حسینی (اقا- ) نایب خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التو لیه، سرکشیک دوم(مهر‎1326)
شماره ثبت:
11498
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , کاظم (سید- ) حافط بالا سر مبارک , یوسف (ملا- ) خطیب توحید خانه , استان قدس رضوی , روشنایی , حرم مطهر امام رضا (ع) , لوسترها , لاله‌ها , قندیلها , ‎1301ق , مسجدبالاسر , حسینی، عبدالجواد، سرکشیک سوم (مهر‎1300) , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی , عبدالحسین (میرزا- ) نایب خطیب بالا سر مبارک , هاشم (میرزا- ) صدرالحفاظ بالا سر مبارک , محمد حسن (حاجی- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , علی اصغر (ملا- ) نایب صغیر صدرالحفاظ دارالحفاظ , عبدالحمید (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالاسر , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی (مهر‎1293) , محمد (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد رضا (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , عبدالله (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالاسر , حسین (ملا- ) صدرالحفاظ توحید خانه , حسین (اقا-سیدـ ) صدرالحفاظ دارالحفاظ , رییس الحفاظ، محمود، سلطان القراء (مهر‎1288) , شمع چهار تایی , رییس الحفاط، محمود، سلطان القراء , عبدالمومن (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , قرآن , رمضان
شماره ثبت:
11226
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , توحید خانه , حرم مطهر امام رضا (ع) , رضوی، محمد داود ابن حسین، خادم باشی، کشیک پنجم (مهر‎1285) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , حسینی، عبدالوهاب، خادم باشی، کشیک چهارم (مهر‎1244) , عبدالعلی (میرزا- ) خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1270) , دارالسعاده , عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1296) , حسینی، عبدالجواد، سرکشیک سوم (مهر‎1223) , رضوی، ذبیح الله، سرکشیک دوم (مهر‎1291) , ‎1299ق , مسجدبالاسر , رضوی، محمد علی، سرکشیک چهارم (مهر‎1277) , اسماعیل (میرزاـ)،نایب خطیب باشی دار الحفاظ , حسین (اقا سیدـ)صدر الحفاظ دار الحفاظ , عبدالمومن (ملا- ) خطیب دارالسعاده , عبدالجواد (حاجی-ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , هادی (ملا- ) نایب صدردارالسعاده , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی , حسین (شیخ-)خطیب بالاسر مبارک , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی (مهر‎1294) , غلامحسین (ملا-)، نایب الصدردار الحفاظ , علی اکبر (ملا- ) خطیب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , هاشم (ملا-)صدرالحفاط بالاسر مبارک , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی مهر (‎1291) , حسینی، داود، خادم باشی، کشیک پنجم (مهر؟) , محمد حسن (حاجی ملا)،صدرالحفاظ پایین پای مبارک , هدایت (حاجی میرزا)، نایب صدرالحفاظ پایین پا مبارک , یوسف (ملا-) صدرالحفاط , عبدالله (میرزا )، صدرالحفاظ مسجد بالاسر , یوسف (ملا-)خطیب توحید خانه , حسین (ملا-)صدرالحفاظ توحید خانه , قرآن
شماره ثبت:
10490
مجموعه تحويل و تحول سوخت روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , رواقها , توحید خانه , سوخت , نذورات , شمع‌ها , شمع مومی , شمع سر سوز , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , رضوی، عبدالجواد، سرکشیک چهارم (مهر‎1263) , شمع اشک , شمع پا چراغی , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع موم صاف , لوسترها , فراشان , سقاخانه طلا (اسماعیل طلایی) , مسجدبالاسر , شمع نذری , پیه گداخته , رضوی، محمد جعفر بن عبدالهی، سرکشیک دوم(مهر‎1257) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم(مهر‎1264) , شمع پیه گداخته , شمع مومی زرد , شمع فتیله دار , میرزا بابا، خادم کشیک پنجم , ‎1278ق , علی ( کربلایی- ) صاحب جمع‌شماعخانه , حسینی، عبدالکریم، سرکشیک سوم(مهر‎1225) , حسن ( ملا- ) خادم کشیک اول , کاظم (سیدـ) خادم کشیک دوم , رضوی،محمد، کشیک نویس , رضوی، محمد کشیک نویس(مهر‎1276) , سرایانی، علی، خادم کشیک چهارم، ضابط شموع , شمع سرکاری , رضوی، عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول(مهر‎1274) , حسینی، علی اکبر، خادم باشی(مهر‎1225) , حسینی، عبدالوهاب ابن محمد محسن، خادم باشی(مهر‎1277)
شماره ثبت:
910
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , رواقها , توحید خانه , استان قدس رضوی , کتابخانه استان قدس , ‎1288ق , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک دوم , کشیک اول , رضوی، عبدالجواد، سرکشیک چهارم (مهر‎1263) , موقوفه ها , تحویلداری , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1287) , عبدالعلی (میرزا- ) خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1270) , رضوی، محمد جعفر ابن عبدالحی، سرکشیک دوم (مهر‎1257) , دارالسعاده , حسینی، عبدالوهاب، خادمباشی، کشیک چهارم (مهر‎1244) , فراشان , واقفان , قندیلها , مسجدبالاسر , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1283) , زوار , کشیک خامس , هادی (میرزاـ ) تحویل دار , حسن (سیدـ) ،فراش , تحویل خانه استان قدس , محمد حسن (ملا-)، صدرالحفاط حرم مطهر , ابوالحسن (ملا- ) نایب خطیب حرم مطهر , اسماعیل (میرزاـ)،نایب خطیب باشی دار الحفاظ , حسین (اقا سیدـ)صدر الحفاظ دار الحفاظ , عبدالمومن (ملا- ) خطیب دارالسعاده , محمود (حاجی ملاـ)،صدر الحفاظ دار السعاده , مهدی (حاجی ملا-)صدر الحفاظ توحید خانه , عبدالجواد (حاجی-ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , علی نقی (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , رضوی، عبدالحسین ابن محمد مهدی، سرکشیک اول (مهر‎1274) , کاطم (اقا سید-)، حافط بالا سر مبارک , شریف حسینی، محسن، مشرف بیوتات (مهر‎1287) , طروف , رضوی، محمد جعفر ابن عبدالحی، نایب سرکشیک سوم (مهر‎1257) , محمد رضا (میرزا- ) خطیب باشی دارالحفاط , هادی (ملا-)، نایب صدرالحفاط دارالسعاده , فتح الله (میرزا- ) نایب صدرالحفاظمسجد بالاسر , محمد تقی ( ملاـ)، نایب خطیب توحید خانه , رضوی، محمد داود ابن حسین، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1285) , تیموری، رحیم , حسینی، عبدالجواد ابن عبدالکریم، سرکشیک سوم (مهر‎1280) , قرآن
شماره ثبت:
10393
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , کاظم (سید- ) حافط بالا سر مبارک , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالای سرمبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , حبیب (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , مسجد ریاض , مسجدبالاسر , ‎1324ق , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , علی اکبر (ملا- ) حفاظ پایین پای مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم (مهر‎1316) , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاط حرم مطهر (مهر‎1321) , قرآن
شماره ثبت:
11442
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجدبالاسر , ‎1327ق , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (میرزا- ) نایب الصدر پایین پای مبارک , حبیب (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , اسماعیل (میرزا-)، خطیب باشی , بزرگ (میرزا-)، خطیب بالا سر مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , عسگری (میرزا) صدرالحفاظ مسجد بالاسر , رضوی، عبدالعلی، سرکشیک چهارم(مهر‎1319) , موسی (میرزا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , حسینی، میرزا، اقا، دبیرالتولیه، خادمباشی، کشیک چهارم (مهر‎1321) , محمد (ملا-)، نایب صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم(مهر‎1324) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول(مهر‎1327) , احمد (میرزا-)، خادم باشی کشیک سوم (مهر‎1326) , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی سر کشیک پنجم (مهر‎1325) , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول(مهر‎1326) , عبدالعلی، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم( مهر‎1326)
شماره ثبت:
11000
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , محمد (ملا- ) فراش مزار جلال الدوله , قوام (میرزا- ) فراش مزار رضا قلی خان ایلخانی , حسن (سید- ) فراش مسجد بالا سر , محمد (ملا- ) فراش توحید خانه , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادباشی کشیک دوم (مهر‎1316) , مسجدبالاسر , ‎1324ق , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1323) , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1321) , کاظم (سید- ) حافظ پایین پای مبارک , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ (مهر‎1321) , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , علی اکبر (ملا- ) نایب صدرالحفاظ حرم مطهر , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالا سرمبارک , اسماعیل (میرزا-)، خطیب باشی , حبیب (ملا-)، صدرالحفاط پایین پای مبارک , علی اکبر (ملا- ) حفاظ پایین پای مبارک , مهدی (شیخ- ) خطیب توحید خانه , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , علینقی (میرزا )مواظب خدمات حفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ اماکن متبرکه استان قدس , محمد رضا (ملا- ) فراش بالا سر مبارک , حسینی، عبدالله.، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , خدمات حفاظ , محمد (ملا- ) نایب صفه شاه طهماسب , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم( مهر‎1311) , رضوی، محمد جعفر ابن دبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (م , قرآن
شماره ثبت:
10914

تعداد کل فراداده ها

2,585,807

تعداد منبع دیجیتال

167,308,225

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .