کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نذورات , شمع مومی , شمع اشک , شمع موم صاف , شمع گچی , شمع سرسوز , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اماکن متبرکه , موقوفه میرزا موسی خان فراهانی , دفتر روزنامچه , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , موقوفه عباس قلی خان , ایوان طلا (ناصری) , رواق دارالحفاظ , کشیک خانه خدام , معبرها , شماع , موقوفه عضدالملک حسینی , رواق دارالسعاده , کفشداری ها , سقاخانه کشیک خانه , موذن , فراش بام حرم , موقوفه سالاری , موقوفه حاجی قاسم تهرانی , قندیل ها , چراغ گاز , موقوفه شاه وردی خان , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمدمهدی، مشرف روشنایی , ‎۱۲۹۸ق , ‎۳،۶ , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه، ؟ - ‎۱۳۰۳ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول , حسینی، میرزا عبدالمجید، خادم باشی کشیک اول , مصارف وقف , دارالتولیه , الراجی عبدالجواد ابن محمدمهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , ‎۳،۶،۷ , رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , مدیرالتولیه شریف حسینی، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , موقوفه امام ویردی خان , رضوی، میرزا محمدعلی بن میرزا عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , ‎۳،۶،۷،۹ , رمضان
شماره ثبت:
۹۱
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۹۱
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱۰ , خط:فارسي-سياق
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نذورات , نقاره خانه , شمع پیه , شمع اشک , شمع موم صاف , شمع گچی , شمع سرسوز , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اماکن متبرکه , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , موقوفه میرزا موسی خان فراهانی , دفتر روزنامچه , عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , کشیک خانه , روغن چراغ , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , موقوفه عباس قلی خان , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ایوان طلا (ناصری) , رواق دارالحفاظ , شمع موم , کشیک خانه خدام , معبرها , موقوفه عضدالملک حسینی , رواق دارالسعاده , کفشداری ها , سقاخانه کشیک خانه , موذن , فراش بام حرم , موقوفه سالاری , قندیل ها , چراغ گاز , شمعدان ها , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , موقوفه شاه وردی خان , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , عبده داود الحسینی (مهر؟) , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمدمهدی، مشرف روشنایی , حافظ , ‎۱۲۹۸ق , الراجی عبدالجواد بن محمدمهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , مصارف وقف , دارالتولیه , رضوی، میرزا محمدعلی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم , ‎۱۷،۱۹ , حافظ توحیدخانه , سرکاری , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن حاجی میرزا عبدالکریم، سرکشیک سوم , رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , حسینی، میرزا محمد داود بن محمدحسین، خادم باشی کشیک پنجم , ‎۱،۶،۲۶ , موقوفه امام ویردی خان , رکن التولیه رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول , موقوفه حاجیقاسم تهرانی , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن مرتضی، خادم باشی کشیک سوم , انک انت الوهاب (مهر‎۱۲۷۸) , العبد محمدعلی الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، میرزا ابوالحسن بن محمدحسین، سرکشیک پنجم , داود بن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن میرزا اسدالله، خادم باشی کشیک چهارم
شماره ثبت:
۹۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۲
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , برخی صفحات , دفتر توجیهات , حرم امام رضا (ع) , هدایا , روشنایی , نذورات , نقاره خانه , شمع پیه , شمع اشک , شمع گچی , شمع سرسوز , قبض وصول , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اماکن متبرکه , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , کشیک خانه , روغن چراغ , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , موقوفه عباس قلی خان , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , رواق دارالحفاظ , شمع موم , کشیک خانه خدام , شربت خانه , شماع , موقوفه عضدالملک حسینی , رواق دارالسعاده , کفشداری ها , سقاخانه کشیک خانه , موذن , فراش بام حرم , موقوفه شاه ویردی خان , موقوفه سالاری , موقوفه حاجی قاسم تهرانی , رضوی، میرزا محمد داود بن محمدحسین، خادم باشی کشیک پنجم , قندیل ها , چراغ گاز , شمعدان ها , پیش روی مبارک , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , اجساد , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , میرزا محمود بن میرزا علی اکبر، صاحب جمع شماعی خانه , ‎۱۲۹۸ق , الراجی عبدالجواد بن محمدمهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , ۳۲-‎۱ , حسینی، میرزا عبدالمجید، خادم باشی کشیک اول , مصارف وقف , ‎۱۰،۲۸ , حافظ توحیدخانه , رضوی، میرزا محمدعلی بن میرزا عبدالجواد، سرکشیک چهارم , رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , داود بن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۳) , با الله المحمود (مهر‎۱۲۹۴) , ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , موقوفه امام ویردی خان , حسینی، میرزا عبدالجواد بن حاجی میرزا عبدالکریم، سرکشیک سوم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، میرزا ابوالحسن بن محمدحسین، سرکشیک پنجم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمدمهدی، مشرف روشنابی , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محسن، خادم باشی کشیک سوم , انک انت الوهاب (مهر‎۱۲۹۱) , العبد محمدعلی الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , ۷-‎۵ , رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول
شماره ثبت:
۹۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۳
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , هزینه ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , هدایا , روشنایی , نذورات , نقاره خانه , شمع پیه , شمع اشک , شمع موم صاف , شمع گچی , شمع سرسوز , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اماکن متبرکه , دفتر روزنامچه , کاغذ نقش برجسته , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , روغن چراغ , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , موقوفه عباس قلی خان , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ایوان طلا (ناصری) , رواق دارالحفاظ , شرفه ضریح , کشیک خانه خدام , شماع , موقوفه عضدالملک حسینی , رواق دارالسعاده , کفشداری ها , سقاخانه کشیک خانه , موذن , فراش بام حرم , موقوفه سالاری , موقوفه حاجی قاسم تهرانی , قندیل ها , چراغ گاز , شمعدان ها , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , انک انت الوهاب (مهر‎۱۲۹۶) , موقوفه شاه وردی خان , اجساد , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمدمحسن، خادم باشی کشیک سوم , حجره ها , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمدمهدی، مشرف روشنایی , میرزا محمود بن میرزا علی اکبر، صاحب جمع شماعی خانه , ‎۱۲۹۸ق , الراجی عبدالجواد بن محمدمهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , تدفین , ‎۱۲،۱۴ , رضوی، میرزا محمدعلی بن میرزا عبدالجواد، سرکشیک چهارم , حسینی، میرزا محمد داود بن محمدحسین، خادم باشی کشیک پنجم , ۳۴-‎۱ , موقوفه امام ویردی خان , رکن التولیه رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول , موسوی، حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه، ؟ - ‎۱۳۰۳ق , ۳۳۴-‎۱ , رضوی، میرزا ذبیج الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , العبد ذبیج الله الرضوی (مهر؟) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجوادبن حاجی میرزا عبدالکریم، سرکشیک سوم , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۸۷)
شماره ثبت:
۹۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۴
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , ‎۳،۴ , هزینه ها , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نذورات , شمع اشک , شمع گچی , شمع سرسوز , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , الراجی عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , موم صاف , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , موقوفه عباس قلی خان , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , رواق دارالحفاظ , شمع موم , کشیک خانه خدام , ‎۱۲۹۹ق , ۱۷-‎۱ , شماع , موقوفه عضدالملک حسینی , واقفان , موسوی، حاجی میرزا سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , رواق دارالسعاده , کفشداری ها , سقاخانه کشیک خانه , موذن , فراش بام حرم , موقوفه شاه ویردی خان , موقوفه سالاری , موقوفه حاجی قاسم تهرانی , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , ‎۱،۵ , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول، ؟- ‎۱۳۲۰ق , عبده داود الحسینی (مهر‎۱۲۹۷) , رضوی، میرزا محمد داود بن محمدحسین، خادم باشی کشیک پنجم , قندیل ها , مدرسه علی نقی میرزا , چراغ گاز , روفن چراغ , العبد محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , شمعدان ها , حسینی، حاجی میرزا عبدالمجید، خادم باشی کشیک اول , پیش روی مبارک , انگ انت الوهاب (مهر‎۱۲۹۶) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمدحسین، سرکشیک پنجم , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۹۳)
شماره ثبت:
۹۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۵
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , ‎۳،۴ , ‎۱،۲ , هزینه ها , ‎۲،۴ , حرم امام رضا (ع) , هدایا , روشنایی , نذورات , شمع پیه , شمع اشک , شمع گچی , شمع سرسوز , قبض وصول , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , الراجی عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , دفتر روزنامچه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , موم صاف , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , روغن چراغ , کشیک خانه دربانان , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , موقوفه عباس قلی خان , رواق دارالحفاظ , کشیک خانه خدام , اشک گچی , ‎۱۲۹۹ق , شماع , موقوفه عضدالملک حسینی , موسوی، حاجی میرزا سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , رواق دارالسعاده , کفشداری ها , سقاخانه کشیک خانه , موذن , فراش بام حرم , موقوفه سالاری , قندیل ها , مدرسه علی نقی میرزا , شمعدان ها , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۹۳) , ۸-‎۱ , انک انت الوهاب (مهر‎۱۲۹۶) , موقوفه شاه وردی خان , موقوفه حاج قاسم تهرانی , چراغ گار , اجساد , یا محمود الله (مهر‎۱۲۹۰) , میرزا محمود بن میرزا علی اکبر، دربان باشی کشیک دوم , اشک موم
شماره ثبت:
۹۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۶
توجيهات و مقررات/ سرکار فيض آثار/ صورت المذکور/ مفاصا حساب. صورت سندهاي تصفيه حساب بدهي مربوط به اماکن، بيوتات و مشاغل مختلف در آستانه مقدسه و مسجد گوهرشاد
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۵۱_۱۱۵۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عید فطر , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا اسحق، شربت دار , ملا محمد حسین، صحاف , اقا حسین، سقاباشی سقاخانه نادری , اقا زین العابدین، سفره چی باشی , حاجی مهدی، سرکار عمارت , سوخت , محمد جعفر، بیلدار , محمد تقی، رختبان , محمد مهدی، رختبان , اقا قاسم، ساعت ساز , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎۱۱،۱۳ , دفتر توجیهات , سقاخانه نادری , صفاری , ظروف مسی , اعیاد مذهبی , زغال , محلوج , طومار قرارداد , تغذیه , روشنایی , ‎۴،۵ , نذورات , ‎۵،۱۴ , ‎۹،۱۴ , ‎۱۰،۱۲ , تعمیر , کشیک خانه , مشعل ها , موذن , قندیل ها , شماعی خانه , شمعدان , مسجد بالاسر مبارک , ‎۲،۹ , مسجد جامع گوهرشاد , شرفه ها , کارخانجات , پیه گداخته , فراش کشیک دوم , کاغذ , ‎۴،۱۱ , ‎۱۲،۱۳ , لوازم التحریر , مطبخ , نخ فتیله , مشرف بیوتات , محرر متولی , محرر مستوفی , صاحب جمع اش فقرا , فراش کشیک اول , فراش کشیک سوم , بیلدار , خام گاو , خباز , حویج خانه , خبازخانه , نذورات ضریح , نقاره , ایاغخانه , اقا ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , رضوی، میرزا محمد رضا، متولی استان قدس رضوی , سقاخانه صفوی , اقا مهدی، ایاغچی , ‎۲،۹،۱۵ , محمد، خاک کش صحن , محمد باقر، ادونچی , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , ملا محمد علی، پیشنماز , ضابط ضریح , فراش بیت الخلا , حاجی محمد علی، ابدار , اقا حسین، تحویلدار نقدی , ملا اسدالله، عزب کتابخانه , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی , اقا حسن، مشعلدارباشی , اقا کریم، سفره چی , دربان دروازه , استادهادی، طباخ , محمد صادق، مهتر نقاره خانه , میرزا قوام، فراش باشی , میرزا محمد معصوم، خادم کشیک اول , ۱۱۵۴-‎۱۱۵۱ق , ‎۹،۱۴،۱۳ , ملا امین، کلیددار , مهدی، عزب دفتر , سقاباشی صحن , ملا محمد محسن، مستوفی
شماره ثبت:
۹۳۴۳۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۳۴۳۰
اوارجه/ ارباب التحاويل و التحاصيل/ التحاويل/ سيدمحمد جعفر تحويلدار نقدي. وجوه تحويلي به ميرمحمد جعفر تحويلدار نقدي جهت هزينه در بيوتات مختلف آستانه مقدسه و تامين اقلام و اجناس مورد نياز
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۵۲_۱۱۵۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۹۳۴۳۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۳۴۳۱
توجيهات و مقررات/ مقررات/ سرکار فيض آثار/ صورت المذکور/ مفاصا حساب. صورت تصفيه حساب بدهي مربوط به برخي امور در آستانه مقدسه و مسجد گوهرشاد و نيز پرداخت حقوق کارکنان و صاحب منصبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۵۳_۱۱۵۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
قران , پایین پای مبارک , مواجب , کارکنان , مشاغل , زینب، بخورسوز ایام زنانه , حاجی مهدی، سرکار عمارت , حاجی مومن، کلیددار کتابخانه , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اقا ابراهیم، محرر متولی , میرزا ابوطالب، ضابط نذورات , ناظر , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد علی، محرر , اکثر صفحات , ‎۱،۲ , گلدسته های حرم امام رضا , هزینه ها , قیمت ها , جارو , دفترخانه , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , حق التولیه , ‎۲،۴ , حق النظاره , غله مثالثه , دفتر توجیهات , چوب بست , حرم امام رضا (ع) , کلنگ , سقاخانه نادری , صفاری , ظروف مسی , نجاری , هدایا , مصالح ساختمانی , زنان , حقوق و دستمزدها (جنسی) , تعمیر , کشیک خانه , مشعل ها , ‎۱،۱۳ , شربت خانه , قندیل ها , شمعدان ها , شماعی خانه , ‎۱،۴ , مدرسه میرزا جعفر , مسجد بالاسر مبارک , ‎۷،۸ , خادم کشیک اول , حافظ دور , مشعل , سرکشیک , شرفه , ‎۱۴،۲۲ , ‎۵،۲۱ , حافظ حرم , خادم کشیک دوم , فراش کشیک دوم , ‎۷،۱۰ , ‎۱۸،۲۰ , خادم کشیک سوم , کاغذ , ‎۱۶،۱۸ , ‎۲۱،۲۲ , ‎۲،۲۲ , مطبخ , برف روبی , پارو , خاک برداری , تغارچه , طناب , ‎۱،۱۳،۱۸ , کاشی کاری , ‎۶،۸،۱۰ , بام حرم امام رضا , ‎۱۲،۱۹ , ‎۱۵،۲۰ , صحاف , فراش کشیک اول , موذن کشیک اول , دربان کشیک اول , کفشبان کشیک دوم , موذن کشیک دوم , فراش کشیک سوم , موذن کشیک سوم , حافظ دارالحفاظ , ‎۹،۱۹ , مدرس , دربان کشیک سوم , کفشبان کشیک اول , دربان کشیک دوم , چراغچی مسجد گوهرشاد , سقای مسجد گوهرشاد , اندودکاری , غربال , سرطوق , مرمت , حویج خانه , خبازخانه , ‎۲،۱۵ , ‎۱۶،۱۸،۲۰ , ملامحمد علی، پیشنماز , سید احمد، پیشنماز , ملا کاظم، حافظ , مشعلدار , اردوی معلی , رضوی، میرزا محمد رضا، متولی استان قدس رضوی , سقاخانه صفوی , اقا محمد، سقاباشی , اش فقرا , طومار بازدید , میرمحمد جعفر، تحویلدار , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , حلواخانه , ایاغ خانه , بوریابافی , ملا ملک علی، پیشنماز , گلدسته های مسجد گوهرشاد , حاجی محمد علی، ابدار , اقا علی، طبیب , استاد علی نقی، معمار , استاد محمد، خاک کش صحن , اقا قاسم، وقت ساعت ساز , اقا باقر، زرگر , شبستان مسجد گوهرشاد , اقا علاءالدین محمد، کشیک نویس , فراش دروازه کشیک اول , فراش دروازه کشیک دوم , ۱۱۵۴-‎۱۱۵۳ق , میربدرالدین محمد، مدرس , اقا محسن، معمار , میرزا محسن، مستوفی , زیرفرشی , اقا محمد قدیر، فراش باشی , شبستان ملا رحیم , سفال کاشی , دربان دروازه کشیک اول , دربان دروازه کشیک دوم , میرزا ابوطالب، عزب تحویل خانه , حاجی محمد، فراش بیت الخلاء شاهی , میرزا رضا، حافظ , ‎۹،۱۱،۱۹ , اقا محمد هادی، ضابط ضریح , اقا محمد صالح، معمارباشی سرکار دیوان , ملا محمد جعفر، حافظ , دربان دروازه کشیک سوم , میرزا محمد رفیع، محرر , ابوطالب، طبیب , ملا عبدالرزاق، میراب , قرآن
شماره ثبت:
۹۳۴۳۹
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۹۳۴۳۹
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۲۲ , خط:فارسي
توجيهات و مقررات/ توجيهات/ سرکار فيض آثار/ تحويلات/ صاحب جمعان. تحويل وجوه نقدي به صاحب جمعان بيوتات مختلف
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۵۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۹۳۴۶۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۹۳۴۶۴

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,145,014

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .