کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
429
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , شمع‌ها , شمع پیه , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم , موقوفه ها , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادباشی کشیک دوم (مهر‎1316) , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , اشک شمع , چراغها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , حفاط دوره , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , موقوفه عباس قلی خان , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , صحن ها , حاجب التولیه , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , حجره‌ها , کشیک خانه خدام , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1320) , واقفان , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎1323) , حاجب التولیه (مهر‎1307) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم , ‎1323ق , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1321) , علی اکبر (حاجی)، مخبرالتولیه، تحویل دار کل , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی، کشیک چهارم (مهر‎1321) , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر‎1323) , غلام رضا (کربلایی‌ـ ) چراغچی باشی , رضوی،محمدکاطم ، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1323)
شماره ثبت:
415
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , روشنایی , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک چهارم , کشیک دوم , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , اسقاط , چراغهای نفت لامپا , لوسترها , ایوان طلا , ایوان عباسی , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حفاظ (دوره) , چراغها , کشیک خانه دربان ها , چاهخانه‌ها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , ضریح مطهر امام رضا (ع) , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , صحن ها , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎1313) , ایوانها , حجره‌ها , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی کشیک چهارم , کشیک خانه خدام , شمع بدرقه , چراغهای‌دیوارکوب , چراغهای برق , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادباشی کشیک دوم , فانوس , ‎1321ق , قبه منوره , احمد (میرزا-)، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، عبدالله، دبیرالتوله، خادمباشی کشیک چهارم (مهر‎1320) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه ،سرکشیک دوم , رضوی، محمد، جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه ،سرکشیک دوم (مهر‎1318) , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول(مهر‎1318)
شماره ثبت:
470
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , روشنایی , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , چراغهای نفت لامپا , لوسترها , ایوان طلا , ایوان عباسی , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , اشک شمع , چراغها , کشیک خانه دربان ها , چاهخانه‌ها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , رضوی، عبدالعلی، خادمباشی کشیک پنجم , فانوسها , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , حفاظ دوره , ‎1320ق , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , صحن ها , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , موقوفه حاجی قاسمی , ایوانها , چراغهای دیوارکوب , حجره‌ها , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1291) , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎1313) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1318)
شماره ثبت:
206
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , روشنایی , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , شمع تمام , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , تعمیر , اسقاط چراغها , چراغها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم(مهر‎1311) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , حفاظ دوره , ‎1320ق , مجدالسادات , محمد (میرزا- ) نظام التولیه، سرکشیک چهارم , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , حاجب التولیه , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر‎1315) , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , شریف، ابوالحسن، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم , عبدالعلی (میرزا- ) خادمباشی کشیک پنجم , اسدالله (میرزا- ) مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم , رضوی، هدایت‌الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , حجره‌ها , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی(مهر‎1313) , رضوی، محمدجعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، محمود، چراغچی , غلامحسین، ابن ابراهیم (حاجی- ) چراغچی , غلامرضا ابن محمد ابراهیم، چراغچی , محمد ابراهیم (حاجی- ) چراغچی باشی , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم(مهر‎1279) , رضوی،محمدکاظم ،نایب خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1311) , اسدالله (میرزا- ) مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1316) , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1291) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1318) , حاجب التولیه (مهر؟) , حسینی، محمود، چراغچی (مهر‎1301) , غلامحسین ابن ابراهیم(حاجی -)چراغچی(مهر‎1309) , غلامرضاابن محمدابراهیم ،چراغچی(مهر‎1285)
شماره ثبت:
44
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , رواقها , توحید خانه , مقابر , سوخت , مقاطعه , هزینه‌ها , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , لوسترها , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , کشیک خانه , چراغها , چراغهای نفتی , کشیک خانه دربان ها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , دارالسعاده , حفاط دوره , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , صحن ها , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , حجره‌ها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , کفش داری ها , کشیک خانه خدام , چهل چراغها , معبرها , مدرسه علی نقی میرزا , دارالسیاده , تحویلخانه , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , چراغهای برق , کارخانه چراغ برق , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , نظام التولیه، سرکشیک چهارم , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎1323) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , ‎1330ق , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، نایب خادمباشی کشیک دوم , اماکن متبرکه استان قدس , نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1315) , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1330) , سقاخانه , چهار ایوان , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1328) , رضوی،محمدکاطم ، معززالتولیه، خادمباشی کشیک (مهر؟)
شماره ثبت:
401
مخارج تعميرات کاروانسراهاي مربوطه و موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عاشورا , روضه خوانی , سوگواریها , قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , نقاره خانه , ایوان طلا , تعمیر , حجره‌ها , ‎1291ق , دستمزدها , اطاقها , نشان (مهر؟) , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , مشیر استانه مقدسه (مهر‎1291) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر؟) , عبده الراجی مصطفی (مهر‎1284) , کاروانسراها , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر‎1281) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , خان میرمعین , پایین خیابان , خان ناصری , خان حسینیه , علی‌اکبر(اقاـ)،تحویلدار , محمدعلی (حاجی،ملاـ)،تحویلدار , معماران , حسینی، عبدالمومن، مشرف تعمیرات , حسینی، عبدالمومن، مشرف تعمیرات (مهر‎1277) , اجاره بهاء , حسینی، شهاب الدین بن داود، نایب ضابط (مهر‎1285) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , موسوی، ابوالحسن، امین کل , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , محمدعلی، وزیر اول (مهر؟) , حسینی، محمد هادی، همقلم (مهر؟) , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر‎1283) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر (مهر؟) , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن سلیمان، متولی باشی، 1231- ‎1301ق , ناظم التولیه، محمدقلی، ناظم کل (مهر؟) , هروی، اکبرعلی، امین تعمیرات , هروی، اکبر علی، امین تعمیرات (مهر‎1287) , محمد هاشم بن محمد تقی (میرزا- )، معین التولیه (مهر‎1287) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل (مهر؟) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر‎1258) , حسینی، میرزابابا، مشرفباشی تعمیرات , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر) , انصاری، مصطفی، نایب التولیه خاصه (مهر‎1278) , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن سلیمان، متولی باشی، 1231-‎1301ق (مهر؟) , محمدشفیع، اعتمادالتولیه، سررشته دار کل و ناظم (مهر‎1286) , حسینی، میرزابابا، مشرفباشی،(مهر‎1280)
شماره ثبت:
22966

تعداد کل فراداده ها

2,527,243

تعداد منبع دیجیتال

164,191,129

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .