کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 36
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , حبیب (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , مسجدبالاسر , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , ‎1325ق , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , بزرگ (میرزا- ) خطیب بالا سر مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاظ (مهر‎1321) , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , کاظم (سید- ) حافظ بالا سر مبارک , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم (مهر‎1316) , بزرگ (اقا- ) خادم , رضوی، محمد کاظم ابن عبدالعلی، معززالتولیه، خادم باشی، کشیک پنجم (مهر‎1325) , قرآن
شماره ثبت:
11458
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , محمد (ملا- ) فراش مزار جلال الدوله , قوام (میرزا- ) فراش مزار رضا قلی خان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) فراش بالا سر مبارک , حسن (سید- ) فراش مسجد بالا سر , محمد (ملا- ) فراش توحید خانه , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , کاظم (سید- ) حافط بالا سر مبارک , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالای سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , حبیب (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی اصغر (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی محمد (ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , اقا (میرزا-حاجی- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , یوسف (ملا- ) خطیب توحید خانه , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی (مهر‎1311) , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , ‎1320ق , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1320) , مسجدبالاسر , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمود (میرزا- ) سلطان القراء، رییس حفاظ , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , محمد ابن عبدالوهاب، خادم باشی کشیک سوم (مهر‎1291) , رمضان
شماره ثبت:
11386
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , قوام (میرزا- ) فراش مزار رضا قلی خان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) فراش بالا سر مبارک , حسن (سید- ) فراش مسجد بالا سر , محمد (ملا- ) فراش توحید خانه , علی اکبر (حاجی-میرزا- ) مواظب خدمات حفاظ , محمود، سلطان القراء، رییس حفاظ , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , کاظم (سید- ) حافط بالا سر مبارک , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالای سرمبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , حبیب (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی اصغر (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی محمد (ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , اقا (میرزا-حاجی- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , جعفر (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , یوسف (ملا- ) خطیب توحید خانه , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی (مهر‎1311) , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , مسجدبالاسر , محمد (ملا- ) کفشبان , رضوی، عبدالحسین ابن محمد مهدی، سرکشیک اول (مهر‎1278) , محمد علی (ملا- ) نایب الصدر الحفاظ دارالحفاظ , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمود، سلطان القراء، رییس حفاظ (مهر‎1288) , حسن (سید- ) مواظبت خدمات حفاظ , شریف، عبدالحسین، موثق التولیه، نایب سرکشیک پنجم (مهر‎1316) , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی (مهر‎1293) , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , شریف، اسداللله، مدیرالتولیه، خادم باشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , رمضان
شماره ثبت:
11369
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , محمد (ملا- ) فراش مزار جلال الدوله , قوام (میرزا- ) فراش مزار رضا قلی خان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) فراش بالا سر مبارک , حسن (سید- ) فراش مسجد بالا سر , محمد (ملا- ) فراش توحید خانه , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , کاظم (سید- ) حافط بالا سر مبارک , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالای سرمبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , حبیب (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی اصغر (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی محمد (ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , اقا (میرزا-حاجی- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , یوسف (ملا- ) خطیب توحید خانه , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی (مهر‎1311) , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول (مهر‎1318) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1320) , مسجدبالاسر , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1319) , ‎1320 , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمود (میرزا- ) سلطان القراء، رییس حفاظ , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , شریف، اسداللله، مدیرالتولیه، خادم باشی، کشیک دوم (مهر‎1316)
شماره ثبت:
11387
هزينه تعميرات آينه، قاب و شيشه پنجره‌هاي حرم محترم و عمارات مبارکات در ماه رجب و ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
13261
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , حبیب (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , جعفر (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجد ریاض , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , مسجدبالاسر , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , ‎1325ق , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر‎1324) , محمد علی (ملا- ) نایب الصدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاظ , بزرگ (میرزا- ) خطیب بالا سر مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاظ (مهر‎1321) , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , کاظم (سید- ) حافظ بالا سر مبارک , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم (مهر‎1316) , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول (مهر‎1325) , قرآن
شماره ثبت:
11459
پرداخت مواجب نقدي و جنسي خدام در ماه جمادي الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , ‎1320ق , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول (مهر‎1318) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادم باشی کشیک سوم (مهر‎1291) , دستمزدها , کشیک نویس (مهر‎1310) , دستمزدها (جنسی) , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , اسدالله،مدیرالتولیه،خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1316) , نصیرالملک شیرازی،ابوالقاسم (میرزا ـ)،متولی استانقدس (مهر‎1311) , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر‎1315)ذبیح الله (میرزا ـ)،خادم کشیک دوم (مهر‎1312) , عبدالحسین،خادم کشیک اول , عبدالحسین،خادم کشیک اول (مهر‎1317) , ذبیح الله (میرزا ـ)،خادم کشیک دوم , ذبیح الله (میرزا ـ)،خادم کشیک دوم (مهر‎1312) , حسینی،فتح الله (میرزا ـ)،خادم کشیک چهارم , حسینی،فتح الله (میرزا ـ)،خادم کشیک چهارم (مهر‎1316) , حسینی،محمد،خادم کشیک سوم , حسینی،محمد،خادم کشیک سوم (مهر؟) , رضوی،حسین (میرزا،اقا ـ)،خادم کشیک پنجم , رضوی،حسین (میرزا،اقا ـ)،خادم کشیک پنجم (مهر؟) , رضوی،علی‌اصغر،خادم کشیک دوم (مهر‎1302) , حسینی،محمد،خادم کشیک دوم , رضوی، علی اصغر، خادم کشیک دوم (مهر‎1310) , حسینی،رضا،نایب الخدمه،حاجی اسماعیل قوچانی , حسینی،رضا،نایب الخدمه،حاجی اسماعیل قوچانی (مهر؟) , قوچانی،اسماعیل (حاجی ـ)،خادم کشیک اول , بابا (میرزا ـ)،خادم کشیک اول , محمدطاهر،حکاک باشی و خادم کشیک اول , موقوفه اقا محمدرشتی , حسینی،اسماعیل،عمادالتولیه،سرکشیک سوم (مهر‎1311) , محمدطاهر،حکاک باشی و خادم کشیک اول (مهر‎1320)
شماره ثبت:
17232
خلاصه حضور اهالي کشيکهاي حرم مطهر در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , حسینی، عبدالوهاب، خادم باشی کشیک چهارم , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , حسینی، عبدالوهاب، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1244) , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , رضوی، محمد، نظام‌التولیه، سرکشیک چهارم , رضوی، عبدالعلی، خادم باشی، کشیک پنجم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1311) , رضوی، علیرضا، نایب سرکشیک اول , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , خدام , ‎1320ق , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول (مهر‎1318) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , رضوی، محمد علی، سرکشیک چهارم (مهر‎1295) , فراشان , موذنان , رضوی، محمد علی، سرکشیک چهارم , دربانان , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم , محمد (میرزا- ) دربان باشی کشیک چهارم , کفش بانان , عبدالحسین (شیخ- ) فراش باشی کشیک چهارم , جعفر قلی (خان- ) دربان باشی کشیک پنجم , محمد علی (میرزا- ) ظهیرالتولیه، فراش باشی کشیک سوم , بزرگ (میرزا- ) دربان باشی کشیک اول , احمد (میرزا-سید- ) فراش باشی کشیک دوم , فیض الله (حاجی-میرزا- ) فراش باشی کشیک پنجم , محمد ابن عبدالوهاب، خادم باشی کشیک سوم , حسین (میرزا- ) دربان باشی کشیک چهارم , علی (میرزا- ) دربان باشی کشیک دوم , شریف، اسداللله، مدیرالتولیه، خادم باشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , حسینی، داود، حاجب التولیه، فراش باشی کل (مهر‎1301) , محمد ابن عبدالوهاب، خادم باشی کشیک سوم (مهر‎1291)
شماره ثبت:
11389
خلاصه حضور و اسامي اهالي کشيکهاي حرم مطهر در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , استان قدس رضوی , تغذیه , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , شریف، عبدالرضا، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1311) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , رضوی، علیرضا، نایب سرکشیک اول , خدام , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , صحن ها , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1291) , کارخانه خادمی , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1316) , حسینی، عبدالمجید، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1310) , فراشان , موذنان , دربانان , رضوی، عبدالعلی ابن حسین، خادمباشی کشیک پنجم , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم , شریف، عبدالرضا، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1314) , محمد (میرزا- ) دربان باشی کشیک چهارم , کفش بانان , جعفر قلی (خان- ) دربانباشی کشیک پنجم , فیض الله (حاجی-میرزا- ) فراشباشی کشیک پنجم , عبدالحسین (شیخ- ) فراشباشی کشیک چهارم , محمود (میرزا- ) ناظم التولیه، دربانباشی کل (مهر‎1312) , حسینی، داود، حاجب التولیه، فراشباشی کل (مهر‎1301) , علی (میرزا- ) دربانباشی کشیک دوم , ابوالقاسم (ملا-) موذنباشی کشیک پنجم , ابراهیم (سید-) موذنباشی کشیک دوم , علی اکبر (ملا-) کفشبانباشی کشیک پنجم , احمد (میرزا-سید- ) فراشباشی کشیک دوم , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی، کشیک سوم , رضوی، محمد کاطم، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1318)
شماره ثبت:
10771
  • تعداد رکورد ها : 36

تعداد کل فراداده ها

2,584,819

تعداد منبع دیجیتال

166,081,767

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .