کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
گزارش تعيين محل کشيک خدمه حرم مطهر در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎3،7 , ‎4،8 , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , عبدالحسین الرضوی (مهر‎1278) , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , داود الحسینی (مهر‎1303) , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , کاغذ نقش برجسته , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎1244) , داود الحسینی (مهر؟) , کشیک خانه خدام , موذن , عبده عبدالعلی (مهر‎1270) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , رضوی، میرزا محمدعلی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎1311ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎1320ق , ‎1305ق , محمد علی الرضوی (مهر‎1295) , یا وهاب (مهر‎1295) , کفشبان صحن جدید , ‎3،13 , عبده عبدالعلی الرضوی (مهر‎1277) , فراش دارالسعاده , عبدالرضا الشریف (مهر‎1304) , ‎11،15 , حاجب التولیه حسینی، میرزا داود، فراش باشی کل، ؟ - ‎1307ق , ‎9،17 , ‎10،18 , کفشبان صحن قدیم , حاجی اقا، نایب دربان باشی کل , حسینی، سیدمحمدمهدی، دربان باشی کشیک اول , فراش حرم , حسینی، میرزا اقا، فراش باشی کشیک دوم , موسوی، حاجی میرزا فیض الله بن ابراهیم، فراش باشی کشیک پنجم , تعیین خدمات کشیکی , خادم ملتزم , خادم غیرملتزم , خادم بالاسر مبارک , خادم پیش روی مبارک , خادم درطلا , خادم پایین پای مبارک , خادم مسجد ریاض , خادم درتوحیدخانه , خادم مزار حاجی مجتهد , خادم مواظب ضابطی شموع , فراش بالاسر مبارک , فراش پیش روی مبارک , فراش درمرصع , فراش پشت سرمبارک , فراش مسجد ریاض , فراش درطلا (دارالحفاظ) , فراش درنقره (دارالسیاده) , فراش باب المراد (دارالسیاده) , فراش درمسجد گوهرشاد (دارالسیاده) , فراش درحرم (دارالسعاده) , فراش درایوان (دارالسعاده) , فراش مواظب سوخت (دارالسعاده) , فراش درحرم (توحیدخانه) , فراش درایوان (توحیدخانه) , دربان کشیک خانه (صحن قدیم) , دربان گردش میان صحن (صحن قدیم) , دربان گردش میان صحن (صحن جدید) , ملا عباس علی بن حاجی محمدعلی، کفشبان باشی کشیک چهارم , حاجی ملا محمود بن حسین، موذن باشی کشیک پنجم , حسینی، سیدعباس بن سیدحیدر، موذن باشی کشیک دوم , ملا غلام حسین بن ملا حجی، موذن باشی کشیک سوم , فراش تحویل بین (دارالحفاظ) , دربان دربازار بزرگ (صحن قدیم) , دربان دربازار اغچه (صحن قدیم) , حاجی ملا رجب علی، موذن باشی کشیک چهارم , دربان صحن قدیم , دربان صحن جدید , خادم پشت سرمبارک , فراش توحیدخانه , حضور و غیاب , ملا غلام حسین خان، دربان باشی کشیک پنجم , ملامحمد حسن، فراش بام حرم , دربان ایوان طلا (صحن قدیم) , دربان درخیابان علیا (صحن قدیم) , دربان درخیابان سفلی (صحن قدیم) , دربان ایوان طلا (صحن جدید) , دربان درخیابان (صحن جدید) , دربان درچهارسوق (صحن جدید) , دربان درمزار شیخ بهایی (صحن جدید) , کربلایی، محمدباقر بن محمدعلی، موذن باشی کشیک اول , ملامحمد کاظم، کفشبان باشی کشیک دوم , دربان باشی کل (مهر‎1299) , ملا محمد بن ملا رمضان، کفشبان باشی کشیک اول , کربلایی، ملاحیدر بن حسین، کفشبان باشی کشیک سوم , شریف حسینی، میرزا مرتضی بن میرزا محمدعلی، دربان باشی کشیک سوم , ملا عبدالحسین بن محمد باقر، کفشبان باشی کشیک پنجم , حسینی، میرزا محمد حسین بن میرزا رضا قلی، فراش باشی کشیک اول , حسینی، میرزا سیدحسین بن اقاجان، دربان باشی کشیک چهارم , حسینی، میرزا اسماعیل بن حاجی میرزا محمدصادق، فراش باشی کشیک سوم , حاجب التولیه (مهر‎1301) , فراش دارالحفاظ , فراش دارالسیاده , شادلو، میرزا حسن علی، دربان باشی کشیک دوم , ‎1،13،15 , عبدالحواد الحسینی (مهر؟) , ‎2،14،16 , دربان مامور بست بالاخیابان (صحن جدید) , دربان مامور بست پایین خیابان (صحن جدید) , اسدالله (مهر‎1300) , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمدمحسن، خادم باشی کشیک سوم، ؟ - ‎1305ق , حاجی ملا محمدصادق، فراش باشی کشیک دو , کربلایی، ملا محمدباقر، موذن باشی کشیک پنجم , ‎1،7،9،13،17
شماره ثبت:
10651
گزارش مصرف روشنائي حرم مطهر و عمارات مبارکات و صحنين مقدس در ماههاي مختلف
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , ‎1،2 , چراغ ها , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , ‎1304ق , روشنایی , نذورات , شمع پیه , کشیک سوم , کشیک پنجم , شمع گچی , شمع سرسوز , گزارش ها , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , شمع پاچراغ , الراجی عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎1288) , دفتر روزنامچه , صاحب جمع شماعی خانه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , نظام التولیه رضوی، میرزا محمد، سرکشیک چهارم , لاله روسی , تعمیر , لاله شیشه , روغن چراغ , دیوارکوب ها , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , مشعل ها , هیمه , موقوفه عباس قلی خان , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎1311ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎1244) , لاله اسلامبولی , فانوس ها , ایوان طلا (ناصری) , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , تنظیف , خادم باشی کشیک چهارم , شمع موم , شمع اشکی , رواق دارالسعاده , مراسم تعزیه ایمه , لاله ها , چلچراغ رکن الدوله , لامپ ها , محمد علی الرضوی (مهر‎1295) , یا وهاب (مهر‎1295) , یا اسدالله (مهر‎1300) , موم روکش شموع , کربلایی، حاجی محمد ابراهیم، شماع , فتیله , اعتضادالتولیه شریف حسینی، میرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سرکشیک پنجم , یا ابراهیم (مهر‎1299) , قوام التلویه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , عبدالرضا الشریف (مهر‎1303) , ‎3،8،19 , عبدالجواد الحسینی (مهر‎1270)
شماره ثبت:
30561
اسامي حفاظ حرم مطهر و تعيين محل خدمت آنها
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , روشنایی , شمع گچی , گزارش ها , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , دفتر روزنامچه , حافظ مسجد بالاسر مبارک , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎1244) , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎1311ق , لاله ها , ‎1305ق , محمد علی الرضوی (مهر‎1295) , حافظ مزار جلال الدوله , فراش مزار جلال الدوله , ملا علی اصغر بن ملا ابوالحسن، نایب صدرالحفاظ , مواظب خدمات حفاظ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , حافظ توحیدخانه , حافظ دارالحفاظ , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , شریف، ملا محمد، صدرالحفاظ , ملا یوسف، خطیب , رضوی، ملا علی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمدحسین، خطیب باشی , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎1288) , حسینی، شیخ محمد حسین بن حاجی ملا عبدالعلی، خطیب , سلطان القراء شریف حسینی، حاجی سیدمحمود بن ملا محمد، رییس حفاظ , شریف رضوی، حاجی ملاعبدالجواد بن ملا یوسف علی، خطیب , خطیب باشی (مهر‎1293) , حافظ صفه شاه طهماسب , حاجی میرزا محمد حسن بن عبدالوهاب، صدرالحفاظ , شیخ مرتضی، نایب صدرالحفاظ , میرزا حجی اقا، نایب صدرالحفاظ , ملا محمد تقی، نایب صدرالحفاظ , شیخ ملا محمدحسین، صدرالحفاظ , ملا اسماعیل، نایب صدرالحفاظ , حافظ مزار سام خان شجاع الدوله ایلخانی , حافظ مزار رضا قلی خان شجاع الدوله ایلخانی , فراش مزار رضا قلی خان شجاع الدوله ایلخانی , فراش مزار سام خان شجاع الدوله ایلخانی , قندیل , میرزا علی اکبر، نایب صدرالحفاظ
شماره ثبت:
28878
درخواستهاي کارکنان جهت کمک و پرداخت توسط آستان قدس در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , مرسوم , فقرا , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رضوی، میرزا تاج الدین علی بن ابوطالب، کشیک نویس , خادم , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , کاغذ نقش برجسته , ‎5،15 , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎1244) , رضوی، میرزا محمدعلی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎1311ق , فراش , محمد علی الرضوی (مهر‎1295) , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ‎8،9 , ‎5،10 , ‎1306ق , علما و مجتهدان , توصیه , عریضه , انعام , ‎5،6،8 , کمک های نقدی , ‎10،14 , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , حاجی ملامحمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , دربان کشیک چهارم , عبدالله الحسینی خادم باشی (مهر‎1306) , ‎5،8،9 , کمک های جنسی , درخواست ها , خرجی معاش , رضوی، حاجی میرزا محمدصادق بن میرزا محمدکاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , محمد تقی (مهر‎1302) , موسوی، حاجی اقا بن محمد، نایب زیارت نامه خوان باشی , بجنوردی، حاج شیخ محمدتقی، ؟ - ‎1314ق , حاجی اقا ابن محمد الموسوی (مهر؟)
شماره ثبت:
24188
درخواستهاي کارکنان جهت کمک و پرداخت توسط آستان قدس در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , فقرا , پوشاک , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎1291) , کاغذ نقش برجسته , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎1244) , عبده عبدالعلی (مهر‎1270) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , رضوی، میرزا محمدعلی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎1311ق , فراش , محمد علی الرضوی (مهر‎1295) , ‎1306ق , ‎16،17 , ‎20،21 , مساعده , ‎10،11 , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , ‎14،15 , خادم کشیک پنجم , خادم کشیک دوم , فراش کشیک دوم , خادم کشیک سوم , خادم کشیک چهارم , توصیه ها , علما و مجتهدان , پوستین , عریضه , انعام , ‎40،41 , ‎52،53 , کمک های نقدی , شیخ رییس (مهر‎1287) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , فرزندان , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , اصفهانی، استاد ملامحمد تقی، ناظم تعمیرات , ملا عبدالرحمن، نایب الزیاره علیشاه , عبده علی الموسوی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی، ؟ - ‎1307ق , عبده ذبیح الله الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمدحسین، کشیک نویس , فراش کشیک اول , فراش کشیک سوم , فراش کشیک چهارم , فراش کشیک پنجم , ‎6،30 , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول، ؟ -‎1320ق , عبده محمد حسین الرضوی (مهر‎1304) , کمک های جنسی , درخواست ها , یا محمد (مهر؟) , عبدالرحمن (مهر؟) , یا امام علی النقی (مهر‎1299) , موسوی، سیدعلی، چراغچی , العبد محمد رحیم (مهر‎1286) , نقیب الاشراف (مهر؟) , ‎9،24 , خرجی معاش , حسینی فراهی، سیدرضا، مشیر استانه , میرزا علی نقی بن محمدرحیم، محرر دفترخانه , شیخ الرییس موسوی، شیخ ابوالحسن میرزا بن محمد تقی میرزا، ناظر دارالشفاء، 1264-‎1326ق , ملامحمد، پیشخدمت کشیک خانه , رضوی، میرزا اقا، فراش تحویل خانه , ‎38،39 , ‎46،47،48 , محمد تقی ناظم تعمیرات استانه مبارکه (مهر؟) , بروجردی، حاج شیخ محمدرحیم بن حسین، 1224-‎1309ق , موسوی، میرزا محمدعلی بن حاجی میرزا خلیل الله، محرر , حسین علی بن زین العابدین، فراش کارخانه خادمی , ملاغلام حسین، شیخ الاسلام , ‎3،32،36 , ‎4،18،50 , یا حسین (مهر‎1302) , ‎8،9،24 , ‎22،52 , ‎24،30 , میرزا حسن، مواظب خدمات چلچراغ , ‎42،43 , موسوی، حاجی میرزا موسی، مستوفی , محمد علی بن خلیل الله (مهر‎1304)
شماره ثبت:
24184
درخواستهاي کارکنان جهت کمک و پرداخت توسط آستان قدس در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , هزینه ها , برخی صفحات , گندم , ‎11،12 , فقرا , پوشاک , خادم , ‎9،10 , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , کاغذ نقش برجسته , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎1244) , رضوی، میرزا محمدعلی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎1311ق , فراش , محمد علی الرضوی (مهر‎1295) , سادات , ‎1،2،9 , ‎19،29 , ‎18،29 , ‎1306ق , نشان شیر و خورشید , ‎27،28 , کشیک نویس , مساعده , عبدالجواد الحسینی (مهر‎1273) , و امنوا بما نزل علی محمد (مهر‎1295) , خویشاوندان , ‎15،16 , توصیه ها , علما و مجتهدان , پوستین , عریضه , انعام , ‎23،35 , کمک های نقدی , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , حسینی، میرزا بابا، خادم کتابخانه , محمد حسن بن محسن الرضوی (مهر‎1293) , ‎29،30 , ملا عبدالجواد، عزب دفترخانه , کشیک های پنچ گانه , کمک های جنسی , عبده ابراهیم (مهر؟) , درخواست ها , میرزا بابا الحسینی خادم کتابخانه مبارکه (مهر؟) , مددمعاش , صدرالممالک حسینی، میرزا محمدعلی بن محمدحسین، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1319ق , الراجی الی الله احمد (مهر‎1302) , ‎2،39 , شمس العلماء حسینی، محمدبن عبدالوهاب، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، همقلم , حسینی، میرزا احمد بن میرزا یحیی، محرر دفترخانه , رضوی، حاجی میرزا سیدمحمد حسن بن محسن، ناظر کارخانه خادمی , محمد تقی (مهر‎1302) , مجموعه کش کارخانه زواری , قزوینی، میرزا محمدعلی بن میرزا محمدابراهیم، فراش دفتر , ملا محمدابراهیم بن ملا محمد، فراش کتابخانه , میرزا محمدهاشم بن علی نقی، محرر دفترخانه , ‎1،13،14،36 , بجنوردی، حاج شیخ محمدتقی، ؟ - ‎1302ق , محمدهاشم (مهر؟)
شماره ثبت:
24183
درخواستهاي زنان زائر يا نيازمند جهت کمک و پرداخت توسط آستان قدس در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
23901
درخواستهاي افراد متفرقه جهت کمک و پرداخت توسط آستان قدس در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , برخی صفحات , گندم , خرید , معلولان , فقرا , پوشاک , قبض وصول , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , تحویلدار , کاغذ نقش برجسته , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎1244) , مراسم تعزیه ایمه , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , ‎1300ق , میرزا اقاخان، ناظر , سادات , دستورالعمل های اداری , روضه خوان , کاغذ ته نقش دار , ‎13،19 , نشان شیر و خورشید , ‎27،33 , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , بیماران , شیخ الرییس موسوی، شیخ ابوالحسن میرزا بن محمد تقی میرزا، ناظر دارالشفاء، 1264-‎1336ق , علما و مجتهدان , توصیه , پوستین , عریضه , ‎3،25 , انعام , دربان باشی , مداح , کمک های نقدی , شاهزادگان , شیخ رییس (مهر‎1287) , محمد حسن بن محسن الرضوی (مهر؟) , اعراب کربلایی , درخواست ها , العبد محمد رحیم (مهر؟) , بدهکاران , کلیجه دامن دار , بروجردی، شیخ محمد رحیم، 1224-‎1309ق , رضوی، میرزا محمد حسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری , کلیجه کمری , خرجی معاش , ‎9،33 , ‎9،11،17 , ‎13،31 , 1-‎40 , کمکهای جنسی , ‎6،38 , کلیجه نیم تنه , حسین بن علی (ع)، امام سوم، 40-‎61ق , محمد رحیم، مجتهد
شماره ثبت:
23813
درخواستهاي کارکنان جهت کمک و پرداخت توسط آستان قدس در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
زیارت , مواجب , کارکنان , مشاغل , سوخت , دربان , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ‎3،15 , عتبات عالیات , فقرا , پوشاک , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رضوی، میرزا تاج الدین علی بن ابوطالب، کشیک نویس , خادم , قبض وصول , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , کاغذ نقش برجسته , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎1311ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎1244) , ‎1،5 , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , ‎1300ق , فراش , سادات , مساعده , ‎13،21 , حافظ حرم , ‎1،5،11 , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , بیماران , شیخ الرییس موسوی، شیخ ابوالحسن میرزا بن محمد تقی میرزا، ناظر دارالشفاء، 1264-‎1336ق , کاغذ , علما و مجتهدان , طلبه , لوازم التحریر , توصیه , پوستین , عریضه , انعام , میرزا علی اکبر، سررشته دار , ‎11،19 , ‎23،27 , کمک های نقدی , فرزندان , ‎13،17،19 , حسینی، میرزا بابا، خادم کتابخانه , خادم کتابخانه مبارکه میرزا بابا الحسینی (مهر؟) , حسینی، حاجی میرزا عبدالرحیم، امین کتابخانه , ملا محمد ابراهیم بن ملا محمد، فراش کتابخانه , میرزا ابوطالب، عزب دفترخانه پنج کشیک , محمد جعفر الحسینی (مهر؟) , کمک های جنسی , عبده ابراهیم (مهر؟) , درخواست ها , بدهکاران , الراجی ابوطالب (مهر‎1298) , حسینی، میرزا مسیح، منشی باشی , خرجی معاش , مسیح الحسینی (مهر؟) , ملا محمد اسماعیل بن رجب علی، جراح دارالشفاء، ؟ - ‎1288ق , شیخ رییس (مهر‎1278) , فروش مواجب , 1-‎39 , الراجی عبدالرحیم الحسینی (مهر‎1296) , میرزا عسگری، امام جمعه مشهد، ؟ - ‎1355ق , حاجی محراب، موذن باشی
شماره ثبت:
23812

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,357,511

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .