کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
گزارش تعيين محل کشيک خدمه در اماکن متبرکه در ماه جمادي‌الاول و رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , رواقها , توحید خانه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک پنجم , کشیک دوم , ایوان طلا , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , دارالسعاده , مسجد ریاض , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , ایوانها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , پیش روی مبارک , دارالسیاده , صفه خدام , مزار حاجی مجتهد , ‎1332ق , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , پشت سر مبارک , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , شریف، ابوالحسن، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , بازار بزرگ , ایوان چهار سوق , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , صحن‌ها , بست‌ها , باب المراد , محمود (میرزا- ) معتمد السلطان، دربانباشی کل , مهدی (خان- ) دربانباشی کشیک پنجم , محمد علی (کربلایی- ) کفشبانباشی کشیک پنجم , محمد علی (میرزا- ) نایب سرکشیک پنجم , حاجب التولیه، فراشباشی کل , حاجب التولیه، فراشباشی کل (مهر‎1307) , اسعدالتولیه، فراشباشی کشیک دوم , حسنعلی (میرزا- ) دربان باشی کشیک دوم , محمود (میرزا- )، معتمدالسلطان، دربانباشی کل (مهر؟) , کاظم (ملا- ) کفشبانباشی کشیک دوم , ابراهیم (سید- ) موءذنباشی کشیک دوم , رفعت التولیه، فراشباشی کشیک سوم , عباسعلی (میرزا- ) دربانباشی کشیک سوم , رضوی، عبدالعلی، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم , فیض الله (میرزا- ) فراشباشی کشیک پنجم , غلامحسین (ملا- ) موذنباشی کشیک سوم , محمد علی (میرزاـ ) کفشباباشی کشیک سوم , قاسم (حاجی‌ملا- ) موءذنباشی کشیک پنجم , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1329) , محمدعلی (کربلایی-)، کفشبانباشی کشیک سوم
شماره ثبت:
10338
گزارش تعيين محل کشيک و حضور خدمه حرم مطهر در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , ایوان طلا , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , دارالسعاده , مسجد ریاض , درب طلا , خدام , صحن ها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , پیش روی مبارک , دارالسیاده , صفه خدام , مزار حاجی مجتهد , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , پشت سر مبارک , موذنها , بازار بزرگ , احمد (میرزا- ) خادم باشی کشیک سوم , درب مرصع , مقبره شیخ بهایی , ‎1337ق , دربانها , درب نقره , باب المراد , فراشها , کفشبانها , چهار سوق , حسینی، داود، حاجب التولیه، فراش باشی کل , احمد (میرزا- ) خادم باشی کشیک سوم (مهر‎1330) , درب ها , محمد (میرزا- ) کفشبان باشی کشیک سوم , کشیکخانه استان قدس رضوی , اقا(میرزا-)،رفعت التولیه ،فراشباشی کشیک سوم , عباسعلی(میرزا-)، دربانباشی کشیک سوم , دربانباشی کل(حاجی-) , محمدعلی (شیخ ـ) موذن باشی کشیک سوم
شماره ثبت:
11595
گزارش تعيين محل کشيک و حضور خدمه حرم مطهر در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , رواقها , توحید خانه , استان قدس رضوی , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک اول , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , ایوان طلا , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , دارالسعاده , مسجد ریاض , درب طلا , خدام , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , صحن ها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , بست ها , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , فراشان , پیش روی مبارک , دارالسیاده , موذنان , مزار حاجی مجتهد , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , پشت سر مبارک , ‎1328ق , بازار بزرگ , احمد (میرزا- ) خادم باشی کشیک سوم , دربانان , درب مرصع , مقبره شیخ بهایی , درب نقره , درب مسجد , باب المراد , کفش بانان , کشیکخانه استانقدس , حسینی، داود، حاجب التولیه، فراش باشی کل , عبدالحسین (شیخ- ) فراش باشی کشیک چهارم , باقر (میرزا- ) دربان باشی کشیک چهارم , حسن (شیخ- ) موذن باشی کشیک چهارم , ابوالقاسم (ملا- ) موذن باشی کشیک پنجم , محمود (حاجی-میرزا- ) معتمد السلطان دربان باشی کل , غلامحسین (ملا- ) موذن باشی کشیک سوم , عبدالوهاب (ملا- ) نایب کفشبان باشی کشیک پنجم , بزرگ (میرزا- ) دربان باشی کشیک اول , محمد (میرزا- ) کفشبان باشی کشیک اول , صادق (ملا- ) موذن باشی کشیک اول , حسینی، محمد، ارفع التولیه، فراش باشی کشیک اول , عباسعلی (میرزا- ) دربان باشی کشیک سوم , درب ها , علی (کربلایی- ) کفشبان باشی کشیک سوم , مهدی (کربلایی- ) نایب دربان باشی کشیک پنجم , عباسعلی (حاجی- ) کفشبان باشی کشیک چهارم , درب توحید خانه , مطهر امام رضا (ع) , موسوی ،مهدی ،فراشباشی کشیک پنجم , رضوی،محمد کاظم ابن عبدالعلی ،معززالتولیه،خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1322)
شماره ثبت:
11493
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , کاظم (سید- ) حافط بالا سر مبارک , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالای سرمبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , حبیب (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , مسجد ریاض , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , مسجدبالاسر , ‎1324ق , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی (مهر‎1293) , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1322) , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاط حرم مطهر (مهر‎1321) , غلامرضا (ملا- ) نایب صدر پایین پای مبارک
شماره ثبت:
11441
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , رواقها , توحید خانه , سوخت , هدایا , هزینه‌ها , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک چهارم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , لوسترها , ایوان طلا , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , دیوار کوبها , کشیک خانه , چراغها , چراغهای نفتی , کشیک خانه دربان ها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجد ریاض , ضریح مطهر امام رضا (ع) , حفاط دوره , صحن ها , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , ایوانها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , کفش داری ها , کشیک خانه خدام , چهل چراغها , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , معبرها , مدرسه علی نقی میرزا , دارالسیاده , تحویلخانه , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , چراغهای نمره سی , چهار حوض , چراغهای برق , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎1323) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر؟) , ‎1333ق , فوق گنبد مطهر , اطاقها , ابوالحسن (حاجی-سید-خان- ) امین کل , چهار شاخها , اطاق سرکشیکان , اطاق حاجب التولیه , حسینی، ذبیح الله، مشیرروشنایی (مهر؟‎1324) , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم، فراش ضریح مطهر(مهر‎1333) , نیرالدوله (شاهزاده-)
شماره ثبت:
421
گزارش تعيين محل کشيک خدمه حرم مطهر در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک اول , کشیک ثالث , کشیک ثانی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , رضوی، علیرضا، نایب سرکشیک اول , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , مسجد ریاض , درب طلا , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , ‎1320ق , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , پیش روی مبارک , مزار حاجی مجتهد , پشت سر مبارک , رضوی، محمد کاظم ابن عبدالعلی، خادمباشی، کشیک پنجم , حسینی، عبدالله، دبیرالتوله، خادمباشی کشیک چهارم (مهر‎1311) , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی , محمد (میرزا- ) دربان باشی کشیک چهارم , محمود (میرزا- ) معتمد السلطان، دربانباشی کل , کاظم (ملا- ) کفشبانباشی کشیک دوم , محمد (میرزا- ) کفشبانباشی کشیک اول , جعفر قلی (خان- ) دربانباشی کشیک پنجم , محمد علی (میرزا- ) ظهیرالتولیه، فراشباشی کشیک سوم , بزرگ (میرزا- ) دربانباشی کشیک اول , صادق (ملا- ) موءذنباشی کشیک اول , ابوالقاسم (ملا- ) موذنباشی کشیک پنجم , مرتضی (میرزا- ) دربانباشی کشیک سوم , عباسعلی (حاجی-ملا- ) کفشبانباشی کشیک چهارم , رجبعلی (حاجی-ملا- ) موذنباشی کشیک چهارم , علی (میرزا- ) دربانباشی کشیک دوم , ابراهیم (سید- ) موذنباشی کشیک دوم , احمد (میرزا-سید- ) فراشباشی کشیک دوم , حسینی، داود، حاجب التولیه، فراشباشی کل , اقا (حاجی-میرزا- ) فراشباشی کشیک پنجم , عبدالحسین ( ملاـ ) فراشباشی کشیک چهارم , علی ( ملاـ ) کفشبانباشی کشیک سوم , حسینی محمد فراشباشی کشیک اول , عبدالوهاب ( ملا ـ) نایب کفشبانباشی کشیک پنجم , رضوی محمد جعفربن ذبیح الله قوام التولیه سر کشیک دوم , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی سوم (مهر‎1290) , غلامحسین (ملا- ) مودنباشی کشیک سوم , رمضان
شماره ثبت:
10781
گزارش تعيين محل کشيک خدمه حرم مطهر در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , توحید خانه , استان قدس رضوی , مسجدها , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , کشیک خانه , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , دارالسعاده , مسجد ریاض , درب طلا , خدام , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , صحن ها , بازار اغچه , رضوی، محمد کاظم، معززالتولیه، خادم باشی کشیک پنجم , فراشان , فراش بام حرم , پیش روی مبارک , دارالسیاده , صفه خدام , مزار حاجی مجتهد , پشت سر مبارک , موذنها , بازار بزرگ , رضوی، عبدالعلی، سرکشیک چهارم , درب مرصع , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم , مقبره شیخ بهایی , دربانها , ‎1326ق , درب نقره , باب المراد , کفش بانان , محمود (میرزا- ) معتمدالسلطان، دربانباشی کل , درها , ابراهیم (سید-) موذنباشی کشیک دوم , کاطم (ملا-) کفشبانباشی کشیک دوم , محمد حسین (میرزا- ) اعزازالتولیه، دربانباشی کشیک دوم , احمد (میرزا-) خادمباشی کشیک سوم , درب توحیدخانه , حسینی، داود، حاجب التولیه، فراش باشی کل , عبدالحسین (شیخ- ) فراش باشی کشیک چهارم , باقر (میرزا- ) دربان باشی کشیک چهارم , عباسعلی (حاجی-ملا- ) کفشبان باشی کشیک چهارم , حسن (شیخ- ) موذن باشی کشیک چهارم , اقا (حاجی-میرزا- ) فراش باشی کشیک پنجم , جعفر قلی (خان- ) دربان باشی کشیک پنجم , عبدالوهاب (ملا- ) کفشبان باشی کشیک پنجم , ابوالقاسم (ملا- ) موذن باشی کشیک پنجم , احمد (میرزا- ) فراش باشی کشیک دوم , محمد علی (میرزا-) طهیرالتولیه، فراشباشی کشیک دوم , عباسعلی (میرزا-) دربانباشی کشیک دوم , علی (کربلایی-) کفشبانباشی کشیک دوم , غلامحسین (ملا-) موذنباشی کشیک دوم
شماره ثبت:
10959
هزينه هاي مربوط به انجام تعميرات در اماکن متبرکه، بيوتات و برخي از موقوفات در مشهد در ماه هاي ذيقعده، ذيحجه و محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
نجاری , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , باغها , سقفها , حرم مطهر امام رضا (ع) , ایوان طلا , چاهخانه , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , چراغها , مسجد ریاض , تنظیف , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازارها , کارخانه خادمی , اتاقها , کشیک خانه خدام , قهوه خانه , دستمزدها , مسجد جامع گوهرشاد , ‎1321ق , دارالتولیه , دارالضیافه , نجار , کارگران , تحویلدار کل , باغ اصف الدوله , حمام شاه , مغازه ها , حجار , گنبد مطهر امام رضا (ع) , انبارها , اصطبل , کشیکخانه استانقدس , تیمچه حکاکان , شربتخانه , بامها , چوبخانه , سراچه‌ها , شیشه‌گر خانه , سراچه وزیرنظام , لکه‌گیری (بنایی) , حسینی ،حسین،(مهر‎1298) , حسینی محمد معاون (مهر‎1317) , حسینی ،مسیح،مشرف تعمیرات (مهر‎1319) , حسینی ،حسن ،مدیر(مهر‎1319) , سهام الملک،مهدیقلی(میرزاـ)،نیابت تولیت(مهر‎1300) , محمد،مهدی (مهر‎1311) , موسوی ،محسن،امین کل استانه (مهر‎1321) , محمدرضا(مهر‎1284) , محمد تقی،ناظم تعمیرات استانه مبارکه(مهر‎1320) , امین کل تعمیرات , باغ بانی
شماره ثبت:
13301

تعداد کل فراداده ها

2,751,782

تعداد منبع دیجیتال

169,721,435

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .