کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , مقابر , مقاطعه , شمع پیه , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , لوسترها , ایوان طلا , ایوان عباسی , حفاظ (دوره) , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , کشیک خانه خدام , تحویلخانه فراشان , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , چراغ برق , مدرسه علی نقی میرزا , دارالسیاده , سقاخانه طلا (اسماعیل طلایی) , اتاق سرکشیکان , کارخانه چراغ برق , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , ایوان چهار سوق , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی (مهر‎1324) , ‎1330ق , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1315) , صحن نو (ازادی) , توحید خانه مبارکه , صحن قدیم (انقلاب) , دبیر التولیه (مهر‎1321) , چراغ نفتی , بست شیخ طوسی ( بالا خیابان ) , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان ) , اتاقهای متفرقه , دبیر التولیه، خادمباشی , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی , حسینی، علی اکبر، خادم باشی , احمد (میرزا- ) خادمباشی , چهل چراغ , حجرات , حسینی، علی اکبر، خادم باشی (مهر‎1328) , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی (مهر‎1323) , اداره تعمیرات حرم , لوستر کشیکخانه دربانان , ‎1310
شماره ثبت:
523
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
731
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , سوخت , هزینه‌ها , شمع‌ها , شماعی , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , اشک شمع , چراغها , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی (مهر‎1313) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , صحن ها , کشیک خانه خدام , نظام التولیه، سرکشیک چهارم , صحن نو (ازادی) , صحن قدیم (انقلاب) , ‎1322ق , چراغچی , حسینی، علی اکبر، خادم باشی , احمد (میرزا- ) خادمباشی , روغنچراغ , احمد (میرزا- ) خادم باشی (مهر‎1330) , موقوفه عباسقلی خان , حسینی، اسدالله، مدیر التولیه، خادم باشی , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی , غلامرضا، چراغچی (کربلایی) , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی (مهر‎1321) , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک ثانی ( مهر‎1318 ) , رضوی، عبدالعلی، ابن کاظم، خادمباشی , حاجب التولیه (مهر‎1307)/ محمود ( کربلایی ) چراغچی ( مهر‎1305 ) , حاجب التولیه/ محمود، چراغچی( سید،کربلایی - الحسنی ) , رضوی، عبدالعلی، ابن کاظم،خادمباشی , غلامعلی، چراغچی، کربلایی (مهر‎1285) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279 ) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول( مهر‎1322 )
شماره ثبت:
661
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , ایوان طلا , ایوان عباسی , حفاظ (دوره) , چراغها , چراغهای نفتی , چاهخانه‌ها , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی (مهر‎1313) , فانوسها , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , صحن ها , ایوانها , اتاقها , دیوارکوبها , ‎1321ق , صحن نو (ازادی) , صحن قدیم (انقلاب) , حسینی، علی اکبر، خادم باشی , احمد (میرزا- ) خادمباشی , عبدالعلی، خادم باشی، کشیک دوم , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی (مهر‎1321) , احمد (میرزا- ) خادم باشی (مهر‎1320) , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی (مهر‎1320) , چراغهای لامپا , حسینی، علی اکبر، خادم باشی (مهر‎1318) , اسدالله، مدیر التولیه، خادم باشی , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی (مهر‎1320) , اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی (مهر‎1316) , محمد نطام التولیه (میرزا) سرکشیک‌چهارم , کشیک خانه درباناتاقهها
شماره ثبت:
697--
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و عمارات مبارکات در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , سوخت , مقاطعه , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حفاظ (دوره) , چراغها , چراغهای نفتی , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , صحن ها , بست ها , چراغهای چهارساعتی , چراغهای نمره سی , چراغهای نمره هفت , چراغهای برق , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی (مهر‎1329) , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , چراغهای تاصبحی , صحن نو (ازادی) , مشرف روشنایی , معاون روشنایی استانه (مهر‎1317) , صاحب جمع روشنایی استانه (مهر‎1331) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1330) , صحن قدیم (انقلاب) , مدیر التولیه، خادمباشی , بست شیخ طوسی ( بالا خیابان ) , اتاقهای متفرقه , مدیر التولیه، خادمباشی (مهر‎1335) , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی , احمد (میرزا- ) خادمباشی , حسینی، علی اکبر، خادم باشی (مهر‎1331) , ژ‎1337ق , حسینی، نصر الله، خادم باشی، (مهر‎1330) , حسینی، نصر الله، خادم باشی
شماره ثبت:
817
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , رواقها , توحید خانه , سوخت , مقاطعه , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , موقوفه ها , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , لوسترها , ایوان طلا , حفاظ (دوره) , چراغها , چراغهای نفتی , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , معبر کشیک خانه خدام , مسجد ریاض , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , صحن ها , ایوانها , بست ها , اتاقها , کشیک خانه خدام , تحویلخانه فراشان , چهل چراغها , معبرها , مدرسه علی نقی میرزا , دارالسیاده , دیوارکوبها , چهار حوض , اتاق سرکشیکان , چراغهای برق , نظام التولیه، سرکشیک چهارم , موقوفه مخصوص , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , کفشداریها , مدارس , چراغهای تاصبحی , صحن نو (ازادی) , چهار شاخهای فوق ضریح مطهر , اتاق حاجب التولیه , ‎1333ق , اتاق مشرف روشنایی , حسینی، ذبیح الله، مشیرروشنایی (مهر‎1324) , صحن قدیم (انقلاب) , مدیر التولیه، خادمباشی , بست شیخ طوسی ( بالا خیابان ) , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان ) , کشیکخانه دربانان , نظام التولیه فراش ضریح مطهر (مهر‎1333) , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی (مهر‎1333) , احمد (میرزا- ) خادم باشی (مهر‎1330) , چراغهای عباسی , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی (‎1323) , میرزا تقی خان , فوق گنبد مطهر امام رضا(ع) , صفه کشیکخانه دربانان , ...... مبارک , نیرالدوله، سلطان حسین میرزا، 1262-‎1336ق. , چهل چراغ معین التجار , دیوارکوبهای سردارمنصور , احمد (میرزا- ) خادم‎0باشی , حسینی ،عبدالله،دبیرالتولیه،خادمباشی (مهر‎1321) , احمد
شماره ثبت:
689
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
شمع‌ها , شمع پیه , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , لوسترها , ایوان طلا , ایوان عباسی , حفاظ (دوره) , اشک شمع , چراغها , چاهخانه‌ها , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , ‎1320ق , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , صحن ها , ایوانها , کشیک خانه خدام , دیوارکوبها , کشیک خانه دربانها , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , فانوس , صحن نو (ازادی) , قبه منوره , صحن قدیم (انقلاب) , براتنامچه , حسینی، علی اکبر، خادم باشی , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی , چراغهای لامپا , حسینی، علی اکبر، خادم باشی (مهر‎1318) , رضوی، عبدالعلی، دبیر التولیه، خادم باشی , علیرضا(میرزا) ضابط کشیک پنجم , مجد السادات، شماعی , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه،خادمباشی , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی (مهر‎1313؟ ) , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1316)؟
شماره ثبت:
573
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , پایین پای مبارک , مقابر , ‎1333 , شمع‌ها , شمع پیه , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , لوسترها , ایوان طلا , حفاظ (دوره) , چراغها , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , صحن ها , ایوانها , بست ها , اتاقها , تحویلخانه فراشان , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , مدرسه علی نقی میرزا , دارالسیاده , سقاخانه طلا (اسماعیل طلایی) , چهار حوض , اتاق سرکشیکان , چراغهای برق , کارخانه چراغ برق , چراغ برق دستی , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1315) , چراغهای تاصبحی , صحن نو (ازادی) , اتاق حاجب التولیه , معبر کشیک خانه , اتاق مشرف روشنایی , توحید خانه مبارکه , کفشکن ها , چهار شاخهای فوق ضریح , مدرسه ها , صحن قدیم (انقلاب) , بست شیخ طوسی ( بالا خیابان ) , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان ) , کشیکخانه دربانان , دبیر التولیه، خادمباشی , حسینی، علی اکبر، خادم باشی , چراغ بزرگ , چراغ کوچک , نفتها , دارالحفاظ مبارک , ماشاءالله ،مدیرالتولیه،خادم باشی , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول(مهر ‎1325) , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم (‎1326) , حسینی، ذبیح‌الله، مشیرروشنایی , چراغ نمره سی , چراغ نمره هفت
شماره ثبت:
757

تعداد کل فراداده ها

2,527,243

تعداد منبع دیجیتال

164,191,129

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .