کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
تأمين سوخت جهت روشنايي حرم و اماکن متبرکه در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , روشنایی , شمع پیه , شمع سر سوز , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم , شمع تمام , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , چراغهای نفت لامپا , لوسترها , ایوان طلا , ایوان عباسی , صحن ازادی (صحن‌نو) , اشک شمع , چراغها , کشیک خانه دربان ها , چاهخانه‌ها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , رضوی، عبدالعلی، خادمباشی کشیک پنجم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , فانوسها , ضریح مطهر امام رضا (ع) , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , حفاظ دوره , ‎1320ق , مجدالسادات , صحن ها , حاجب التولیه , ایوانها , چراغهای دیوارکوب , حجره‌ها , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎1313) , احمد (میرزا- ) خادم باشی کشیک سوم(مهر‎1320) , حسینی، اسدالله، مدیر التولیه، خادم باشی کشیک دوم(مهر‎1316) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1320) , رضوی، هدایت‌الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎1320) , محمد بن عبدالوهاب، خادمباشی کشیک سوم , شمعدانها , کشیک خانه خدام , قهوه خانه , تحویلخانه فراشان , شمع بدرقه , چهل چراغها , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1319) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1315) , چراغهای برقی , شمع کاغذدار , مزار شعاع‌الدوله , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی کشیک پنجم(‎1320)
شماره ثبت:
47
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و غيره در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مقاطعه , شمع‌ها , شمع پیه , شماعی , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , تحویلداری , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , شمع گچی , حفاظ (دوره) , اشک شمع , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , مشرف روشنایی , اتاق حاجب التولیه , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1324) , ‎1325ق , حسینی، اسماعیل، سرکشیک ثالث , حسینی، اسماعیل، سرکشیک ثالث (مهر‎1311) , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی , حسینی، علی اکبر، خادم باشی , احمد (میرزا- ) خادمباشی , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی (مهر‎1323) , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک ثانی , حسینی، اسدالله، مدیر التولیه، خادم باشی , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی (مهر‎1321) , حسینی، اسدالله، مدیر التولیه، خادم باشی (مهر‎1316) , مجد السادات , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی (مهر‎1323) , سرکشیک رابع , سرکشیک خامس
شماره ثبت:
824
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , سوخت , قیمت ها , موقوفات , هزینه‌ها , روشنایی , شمع‌ها , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , شمع گچی , رضوی، عبدالجواد ابن محمد مهدی، مشرف روشنایی (مهر‎1288) , موم صاف , اشک شمع , حسینی، عبدالوهاب، خادمباشی، کشیک چهارم (مهر‎1244) , اشک گچی , رضوی، عبدالجواد ابن محمد مهدی، مشرف روشنایی , پاچراغ , رضوی، محمد داود ابن حسین، خادم باشی، کشیک پنجم (مهر‎1293) , محمود (میرزا- )، صاحب جمع شماعخانه , عضدالملک , موقوفه مرحوم موسی خان , رضوی، عبدالحسین ابن محمد مهدی، نقیب الاشراف، سرکشیک اول (مهر‎1278) , حسینی، عبدالجواد ابن عبدالکریم، عمادالتولیه، سرکشیک سوم (مهر‎1223) , رضوی، محمد علی، حکیم باشی کشیک چهارم (مهر‎1277) , ‎1297ق , رضوی، محمد علی، حکیم باشی کشیک چهارم , کتابخانه مبارکه , حسینی، عبدالمجید، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1293) , رضوی، ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1270) , عبدالوهاب (میرزا- )، خادمباشی کشیک سوم (مهر؟‎1290) , رضوی، ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1291) , عبدالعلی (میرزا- )، خادمباشی کشیک دوم (؟‎1270)
شماره ثبت:
241
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و عمارات مبارکات در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , سوخت , قیمت ها , موقوفات , هزینه‌ها , روشنایی , شمع‌ها , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , شمع گچی , رضوی، عبدالجواد ابن محمد مهدی، مشرف روشنایی (مهر‎1288) , موم صاف , اشک شمع , حسینی، عبدالوهاب، خادمباشی، کشیک چهارم (مهر‎1244) , رضوی، عبدالجواد ابن محمد مهدی، مشرف روشنایی , پاچراغ , رضوی، محمد داود ابن حسین، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1293) , محمود (میرزا- )، صاحب جمع شماعخانه , عضدالملک , موقوفه مرحوم موسی خان , رضوی، عبدالحسین ابن محمد مهدی، نقیب الاشراف، سرکشیک اول (مهر‎1278) , حسینی، عبدالجواد ابن عبدالکریم، عمادالتولیه، سرکشیک سوم (مهر‎1223) , رضوی، محمد علی، حکیم باشی کشیک چهارم (مهر‎1277) , ‎1297ق , رضوی، محمد علی، حکیم باشی کشیک چهارم , شمع اشک گچی , کتابخانه مبارکه , حسینی، عبدالمجید، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1293) , رضوی، ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1270) , عبدالوهاب (میرزا- )، خادمباشی کشیک سوم (مهر؟‎1290) , عبدالعلی (میرزا- ) خادمباشی کشیک دوم (مهر؟‎1270) , رضوی، ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1291)
شماره ثبت:
240
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , توحید خانه , حرم مطهر امام رضا (ع) , رضوی، محمد داود ابن حسین، خادم باشی، کشیک پنجم (مهر‎1285) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , حسینی، عبدالوهاب، خادم باشی، کشیک چهارم (مهر‎1244) , عبدالعلی (میرزا- ) خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1270) , دارالسعاده , عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1296) , حسینی، عبدالجواد، سرکشیک سوم (مهر‎1223) , رضوی، ذبیح الله، سرکشیک دوم (مهر‎1291) , ‎1299ق , مسجدبالاسر , رضوی، محمد علی، سرکشیک چهارم (مهر‎1277) , اسماعیل (میرزاـ)،نایب خطیب باشی دار الحفاظ , حسین (اقا سیدـ)صدر الحفاظ دار الحفاظ , عبدالمومن (ملا- ) خطیب دارالسعاده , عبدالجواد (حاجی-ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , هادی (ملا- ) نایب صدردارالسعاده , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی , حسین (شیخ-)خطیب بالاسر مبارک , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی (مهر‎1294) , غلامحسین (ملا-)، نایب الصدردار الحفاظ , علی اکبر (ملا- ) خطیب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , هاشم (ملا-)صدرالحفاط بالاسر مبارک , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی مهر (‎1291) , حسینی، داود، خادم باشی، کشیک پنجم (مهر؟) , محمد حسن (حاجی ملا)،صدرالحفاظ پایین پای مبارک , هدایت (حاجی میرزا)، نایب صدرالحفاظ پایین پا مبارک , یوسف (ملا-) صدرالحفاط , عبدالله (میرزا )، صدرالحفاظ مسجد بالاسر , یوسف (ملا-)خطیب توحید خانه , حسین (ملا-)صدرالحفاظ توحید خانه , قرآن
شماره ثبت:
10490
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , رواقها , توحید خانه , استان قدس رضوی , کتابخانه استان قدس , ‎1288ق , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک دوم , کشیک اول , رضوی، عبدالجواد، سرکشیک چهارم (مهر‎1263) , موقوفه ها , تحویلداری , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1287) , عبدالعلی (میرزا- ) خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1270) , رضوی، محمد جعفر ابن عبدالحی، سرکشیک دوم (مهر‎1257) , دارالسعاده , حسینی، عبدالوهاب، خادمباشی، کشیک چهارم (مهر‎1244) , فراشان , واقفان , قندیلها , مسجدبالاسر , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1283) , زوار , کشیک خامس , هادی (میرزاـ ) تحویل دار , حسن (سیدـ) ،فراش , تحویل خانه استان قدس , محمد حسن (ملا-)، صدرالحفاط حرم مطهر , ابوالحسن (ملا- ) نایب خطیب حرم مطهر , اسماعیل (میرزاـ)،نایب خطیب باشی دار الحفاظ , حسین (اقا سیدـ)صدر الحفاظ دار الحفاظ , عبدالمومن (ملا- ) خطیب دارالسعاده , محمود (حاجی ملاـ)،صدر الحفاظ دار السعاده , مهدی (حاجی ملا-)صدر الحفاظ توحید خانه , عبدالجواد (حاجی-ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , علی نقی (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , رضوی، عبدالحسین ابن محمد مهدی، سرکشیک اول (مهر‎1274) , کاطم (اقا سید-)، حافط بالا سر مبارک , شریف حسینی، محسن، مشرف بیوتات (مهر‎1287) , طروف , رضوی، محمد جعفر ابن عبدالحی، نایب سرکشیک سوم (مهر‎1257) , محمد رضا (میرزا- ) خطیب باشی دارالحفاط , هادی (ملا-)، نایب صدرالحفاط دارالسعاده , فتح الله (میرزا- ) نایب صدرالحفاظمسجد بالاسر , محمد تقی ( ملاـ)، نایب خطیب توحید خانه , رضوی، محمد داود ابن حسین، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1285) , تیموری، رحیم , حسینی، عبدالجواد ابن عبدالکریم، سرکشیک سوم (مهر‎1280) , قرآن
شماره ثبت:
10393
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , مسجدبالاسر , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , ‎1323ق , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر‎1322) , کاظم (سید- ) حافظ پایین پای مبارک , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاظ (مهر‎1321) , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالا سرمبارک , اسماعیل (میرزا-)، خطیب باشی , مهدی (شیخ- ) خطیب توحید خانه , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ اماکن متبرکه , عسگری (میرزا) صدرالحفاظ مسجد بالاسر , رضوی، محمد کاظم، ابن عبدالعلی، خادمباشی، کشیک پنجم (مهر‎1322) , حسن (سید- ) صدرالحفاظ اماکن متبرکه , حسن (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی اصغر (ملا- ) نایب پایین پای مبارک , قرآن
شماره ثبت:
10878
خلاصه حضور و غياب اهالي کشيکهاي حرم مطهر در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک دوم , کشیک اول , رضوی، عبدالحسین، سرکشیک اول , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم , رضوی، عبدالحسین، سرکشیک اول (مهر‎1278) , عبدالعلی (میرزا- ) خادم باشی کشیک دوم , عبدالعلی (میرزا- ) خادم باشی کشیک دوم (مهر‎1270) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , حسینی، عبدالجواد، سرکشیک سوم , خدام , حسینی، عبدالجواد، سرکشیک سوم (مهر‎1223) , ‎1300ق , رضوی، ذبیح الله ابن محمد جعفر، سرکشیک دوم , رضوی، ذبیح الله ابن محمد جعفر، سرکشیک دوم (مهر‎1291) , رضوی، محمد داود ابن حسین، خادم باشی کشیک پنجم , رضوی، محمد داود ابن حسین، خادم باشی کشیک پنجم (مهر‎1293) , ابوالقاسم (میرزاـ ) دربان باشی , رضا قلی (میرزا- ) فراش باشی کشیک اول , فیض الله (حاجی-میرزا- ) فراش باشی کشیک پنجم , اقا (میرزا- ) فراش باشی کشیک دوم , عبدالوهاب (میرزا- ) خادم باشی کشیک سوم , صادق (حاجی میر- ) فراش باشی کشیک سوم , حسینی، داود، حاجب التولیه، فراش باشی کل (مهر‎1287) , موذنباشی , کفشبانباشی , احمد (میرزا- ) دربان باشی کشیک دوم , غلامحسین (خان- ) دربان باشی کشیک پنجم , حسینی، داود، خادم باشی کشیک اول , مهدی (سید- ) دربان باشی کشیک اول , دربان باشی کل (مهر‎1289) , عبدالوهاب (میرزا- ) سرکشیک سوم (مهر‎1300) , حسینی، داود، خادم باشی، کشیک اول (مهر‎1275)
شماره ثبت:
11210
مجموعه تحويل و تحول سوخت روشنايي حرم مطهر و عمارات مبارکات در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , سوخت , شمع پیه , شمع مومی , شماعی , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , تحویلداری , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , ایوان طلا , اشک شمع , مسجدبالاسر , رضوی عبد الجواد،کشیک چهارم ( مهر‎1263 ) , شریف، ابوالحسن،سرکشیک پنجم , شمع سفید , شمع مومی زرد , شمع مومی سفید , ‎1281ق , علی اکبر ( میرزا- ) شماعی , حسن ( سید- )خادم کشیک دوم , سرسوزشمع , ضابطان شموع , عبد الوهاب ابن محمدمحسن ،کشیک سوم ( مهر‎1277 ) , حسینی،عبدالکریم ،سرکشیک سوم ( مهر‎1251 ) , حسینی،عبد الکریم ، سرکشیک سوم , شمع سفید گچی , عبد الوهاب ابن محمدمحسن،خادمباشی کشیک سوم , محمدحسین ( میرزا-) خادمباشی کشیک پنجم , عبد الباقی ( ملا- ) خادم کشیک چهارم , رضوی، عبدالحسین ،کشیک اول ( مهر‎1278 ) , حسینی ،علی اکبر،خادمباشی کشیک اول( مهر‎1278 ) , حسن (میرزا- ) خادم کشیک اول , مومن ( ملا- )خادم کشیک سوم , مهدی ( ملا-)خادم کشیک چهارم،ضابط شموع , رضوی، محمد جعفر، سرکشیک‌دوم ( مهر‎1257 )
شماره ثبت:
963

تعداد کل فراداده ها

2,585,807

تعداد منبع دیجیتال

167,308,225

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .