کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , شمع پیه , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , لوسترها , ایوان طلا , ایوان عباسی , حفاظ (دوره) , اشک شمع , چراغها , چاهخانه‌ها , رضوی، هدایت الله، مشرف روشنایی , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1318) , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , صحن ها , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , ایوانها , کشیک خانه خدام , دیوارکوبها , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , فانوس , ‎1321ق , صحن نو (ازادی) , صحن قدیم (انقلاب) , براتنامچه , کشیکخانه دربانان , حسینی، علی اکبر، خادم باشی , احمد (میرزا- ) خادمباشی , حجرات , حسینی، اسدالله، مدیر التولیه، خادم باشی , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی , حسینی، اسدالله، مدیر التولیه، خادم باشی (مهر‎1316) , حسینی، عبدالله، دبیر التولیه، خادمباشی (مهر‎1320) , رضوی، علیرضا،سرکشیک اول , چراغهای لامپا , رضوی، محمد کاظم، معزز التولیه، خادم باشی (مهر) , حسینی، علی اکبر، خادم باشی (مهر‎1318)
شماره ثبت:
571
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , شمع پیه , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شمع تمام , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , اشک شمع , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , شریف، عبدالرضا، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , حسینی، عبدالمجید، خادمباشی کشیک اول , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , حفاظ دوره , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎1313) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1316) , شریف، عبدالحسین، سرکشیک پنجم(مهر‎1316) , ‎1317ق , رضوی، عبدالعلی ابن حسین، خادمباشی کشیک پنجم , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1316) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1295) , جعفر (سید- )، خادم کشیک دوم، صاحب جمع شماعخانه , رضوی، عبدالعلی ابن حسین، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1313) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1312) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1311)
شماره ثبت:
313
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و عمارات مبارکات در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , شمع‌ها , شمع پیه , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , اشک شمع , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , حفاط دوره , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , حاجب التولیه , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , حجره‌ها , کشیک خانه خدام , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , نظام التولیه، سرکشیک چهارم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , حاجب التولیه (مهر‎1307) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم , ‎1323ق , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1321) , علی اکبر (حاجی-)، مخبرالتولیه، تحویلدار کل , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر‎1323) , رضوی،محمدکاطم ، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1323) , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1322)
شماره ثبت:
418
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , هزینه‌ها , شمع‌ها , شمع پیه , شماعی , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شمع تمام , شمع گچی , لوسترها , حفاظ (دوره) , اشک شمع , شریف، عبدالحسین، سرکشیک پنجم (مهر‎1316) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , شریف، عبدالرضا، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , ضابطان کشیک , حسینی، عبدالمجید، خادمباشی کشیک اول , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , رضوی، هدایت الله بن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎1313) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1316) , ‎1317ق , رضوی، عبدالعلی ابن حسین، خادمباشی کشیک پنجم , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1316) , شریف، عبدالرضا، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1316) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم , رضوی، محمد نظام التولیه، سرکشیک چهارم , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- )، خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1292) , رضوی، عبدالعلی ابن حسین، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1313) , رضوی، هدایت الله بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , جعفر (اقا- سید- ) خادم کشیک دوم، صاحبجمع شماعخانه , احمد (میرزاـ )، نایب خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1316) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر؟‎1312) , کتابخانه
شماره ثبت:
315
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
821
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , سوخت , قیمت ها , هزینه‌ها , شمع پیه , شماعی , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شمع مومی صاف , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , شمع گچی , رضوی، عبدالجواد، ابن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اشک شمع , رضوی، عبدالجواد، ابن محمد مهدی، مشرف روشنایی (مهر‎1288) , پاچراغی , حسینی، عبدالوهاب، خادمباشی، کشیک چهارم (مهر‎1244) , رضوی، محمد علی، سرکشیک چهارم (مهر‎1277) , محمد علی (میرزا- )، حکیم باشی , محمود (میرزا- )، صاحب جمع شماعخانه , عضدالملک , موقوفه مرحوم موسی خان , رضوی، عبدالحسین ابن محمد مهدی، نقیب الاشراف، سرکشیک اول (مهر‎1278) , حسینی، عبدالجواد ابن عبدالکریم، عمادالتولیه، سرکشیک سوم (مهر‎1223) , ‎1297ق , رضوی، ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1291) , رضوی، محمد داود ابن حسین، خادم باشی، کشیک پنجم (مهر‎1292) , حسینی، عبدالعلی، مدیر التولیه، خادم باشی کشیک دوم (مهر‎1270) , سرسوز , محمد ابن عبدالوهاب، نایب خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1291) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، نایب خادمباشی کشیک اول (مهر‎1281) , عبدالوهاب (میرزا- )، خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1296)
شماره ثبت:
246

تعداد کل فراداده ها

3,277,000

تعداد منبع دیجیتال

172,481,849

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .