کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
الاغنياء و الفقراء
نویسنده:
محمود، زکي نجيب، ‎1905 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
القاهره: لجنة التاليف و الترجمه و النشر,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3910350
بررسي رابطه رشد اقتصادي و فقر با رويکرد کششي فقر در ايران طي سالهاي ۱۳۸۳-‎۱۳۶۳
نویسنده:
جليلي, ظريفه
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده علوم انسانی؛ (دوره کارشناسی ارشد اقتصاد),
زبان :
فارسی
نوع منبع :
پایان نامه
تهيدستان شهري يا طبقه کارگر: بررسي و تحليل وضعيت قشربندي نيروي کار در جهان سوم و کشورهاي پيراموني
نویسنده:
نوذري، حسينعلي، ‎1336 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: قطران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2329413
فقر
عنوان :
نویسنده:
صفائي حائري، علي، 1330 - ‎1378.
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: موسسه انتشارات هجرت,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش ‎2]
الفلاکة و المفلوکون
نویسنده:
دلجي، احمد بن علي، - ‎838ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مصر: مطبعة الشعب,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11626340
منابع دیجیتالی :
منبع الحياة
نویسنده:
کرباسي، محمد مهدي بن محمد ابراهيم، 1211-‎1278ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
9713
سلام شاهزاده، اينجا دنياي فقراست
نویسنده:
آقاسي، محمد، ‎1363 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آرنا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111113912
طبقه کارگر و تهيدستان شهري در جهان سوم (بررسي و تحليلي پيرامون وضعيت طبقاتي و قشربندي نيروي کار در جهان سوم)
نویسنده:
نوذري، حسينعلي، ‎1336 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آشيان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11882157
خطا به ارتجاع: انحراف، بيهودگي، مخاطره
نویسنده:
هيرشمن، آلبرت، ‎1915 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پرديس دانش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11735483
الفلاکة و المفلوکون
نویسنده:
دلجي، احمد بن علي، - ‎838ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مصر: مطبعة الشعب,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11626340

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,715,847

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .