کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
ياسمين: رواية
نویسنده:
رفاعيه، ياسين
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: جداول,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111123129
العائدة
عنوان :
نویسنده:
حمدوشي، عبدالاله
وضعیت نشر الکترونیکی :
رباط: دارالتوحيدي,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111176554
ان و اخواتها... و حروف النصب: رواية
نویسنده:
عامر، صوفيا
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: موسسة الرحاب الحديثة,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111124292
شمس الحصادين
نویسنده:
حتيته، عبدالستار
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: جداول,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111124841
المشرحة
عنوان :
نویسنده:
حتيته، عبدالستار
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: جداول,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111123890
ما ودعک صاحبک
نویسنده:
کريديه، لينه
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالنهضة العربية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111123777
دماء وردة الشفق: رواية
نویسنده:
محياوي، علاء
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: الدارالعربية للعلوم ناشرون,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111123814
رعشات: رواية
نویسنده:
انصار، وائل
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: السراج للنشر و التوزيع,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111123434
في الطريق: رواية
نویسنده:
حسناوي، مصطفي محمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: موسسة الرحاب الحديثة,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111124290
الحالم الاخير... في مدينة تموت
نویسنده:
بن احمد، مصطفي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تونس: کارم الشريف,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111177802

تعداد کل فراداده ها

2,460,299

تعداد منبع دیجیتال

161,037,013

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .