کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
راهنماي عمومي شهر تهران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نگين پيک,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3348000
اطلس همراه تهران
نویسنده:
بختياري، سعيد، ‎1330 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11707820
هويت شهر: نگاهي به هويت شهر تهران
نویسنده:
بهزادفر، مصطفي، ‎1335 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، موسسه نشر شهر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11441634
سرگذشت تهران
نویسنده:
شهيدي، حسين
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: راه مانا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11336288
تهران در آيينه زمان
نویسنده:
طلوعي، محمود، ‎1309 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: تهران: پيام دوستي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11666550
شهر جهاني تهران
نویسنده:
عاملي، سعيدرضا، ‎1340 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آواي قلم,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11542514
راهنماي نهضت شمال (تهران آشنا)
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نهضت شمال,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11662668

تعداد کل فراداده ها

2,454,016

تعداد منبع دیجیتال

161,186,363

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .