کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
کاربرد تحقيق موردي
نویسنده:
اعرابي، محمد، ‎1330 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11498370
هنر و مهارت موردنويسي
نویسنده:
محمد خراساني، کوروش، ‎1345 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11456274
هنر و مهارت موردنويسي
نویسنده:
محمد خراساني، کوروش، ‎1345 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22122382
مديريت دانش در بخش دولتي: راهنماي نوآوري در دولت
نویسنده:
کاظمي، مهدي، ‎1345 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
زاهدان: دانشگاه سيستان و بلوچستان، معاونت پژوهشي: مرنديز,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11605913
مباني مديريت استراتژيک
نویسنده:
اعرابي، محمد، ‎1330 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2295151
کار کردن با افراد ناسازگار
نویسنده:
کسايي، مسعود، ‎1338 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: همشهري,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
516870
هنر پژوهش موردي
نویسنده:
حميدرفيعي، محمدعلي، 1333 - ‎1379.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
462367
طرح تحقيق و روش‌هاي موردپژوهي
نویسنده:
يين، رابرت
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مؤسسه فرهنگي آينده‌پويان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
47912
تحليل اجتماعي نامگذاري: بررسي موردي اراک، همدان، بوشهر
نویسنده:
رجب‌زاده، احمد، ‎1337 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: روش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2271597
تحقيق موردي
نویسنده:
پارساييان، علي، ‎1322 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
472348

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,783,484

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .